Bölüm 380: Arama

avatar
2931 18

Xian Ni - Bölüm 380: Arama


Çevirmen: Zawoske

Editör: Lord Viole Grace


Etraf birden sessizleşti.

 

Yaşlı adam bağırdı, “Liu Fulin nerede?” Uzun bir süre sonra, kimse yanıt vermemişti. Yaşlı adam kaşlarını çattı, peşi sıra arkasındaki ikiliye baktı ve üçü dağa uçtu.

 

Liu Fulin açgözlülüğüne kapılan orta yaşlı adamdı.

 

Üçüne gelirsek, Ruh Arıtım Tarikatı’nın iç tarikat öğrencileriydiler ve ek olarak dış tarikatın yardımcı yöneticileriydiler.

 

Wang Lin’in gözleri hafifçe ışıldadı. Yaşlı adam erken aşama Kadim Ruh’tayken diğer ikisi de geç aşama Merkez Oluşturma’daydı.

 

Üçü dağa girdi, lakin sadece yaşlı adam geri çıktı. Yüzünde son derece çirkin bir ifade bulunuyordu. Gözleri kafa karışıklığıyla kaplıydı ama bundan daha da çok şok yer alıyordu.

 

Yaşlı adamın gözleri ışıldadı ve bağırdı, “Dış tarikat öğrencileri sadece burada kalın. Hiçbirinizin ayrılma izni yok!” Ardından bir yeşim parçası çıkardı, bir şeyler kaydetti ve fırlattı.

 

Yeşim bir ışık huzmesine döndü ve iç tarikata uçtu.

 

Dış tarikat öğrencilerinin çoğunluğu afalladı, lakin aralarında oturup yetişime başlayan birkaç kişi vardı. Wang Lin bu kişilerden birisiydi.

 

Devasa bir ağacın üzerine oturdu ve yetişim yapmaya koyuldu.

 

Yaşlı adam geldikten sonra, dikkatle her dış tarikat öğrencisini taradı.

 

Az önce diğer tarikat üyeleriyle dağa gittiğinde, bütün ruh damarının harap olduğunu görünce dehşete düşmüşlerdi. Ruh damarının derinliklerine inip cevherlere vardıklarında, dokununca cevherler de toza dönmüştü. Bu ruhsal enerji aşırı hızlı çekildiğinde meydana gelirdi.

 

Bütün bu durum epey garipti. Ruh Arıtım Tarikatı kurulduğundan beri ne böyle bir şey görmüştü ne de duymuştu.

 

Bakışları birer birer öğrencileri taradı. Wang Lin’de duraksamamıştı. Onun bakış açısından, Wang Lin sadece geç aşama Temel Oluşturma’daydı; dikkat etmeye değmezdi.

 

Wang Lin’in Has Ruh’u biraz yenilendiğinden, Ruh Oluşturma aşamasının altındaki kimse yetişimini göremezdi.

 

Çok geçmeden, iç tarikattan onu aşkın ışık huzmesi uçtu ve göz açıp kapayıncaya kadar yaşlı adamın önüne ulaştı. İndiklerinde, ışık huzmeleri on kişiye dönüştü. Aralarında beşi Kadim Ruh yetişimcisiyken geri kalanı en azından orta aşama Merkez Oluşturma’daydı.

 

Orta yaşlı bilgelerden birisi geç aşama Kadim Ruh seviyesindeydi. Siyah bir cübbe giyiyordu ve adeta etrafını sayısız intikamcı ruh çevreliyor gibi soğuk bir aura yayıyordu. Belirdiği anda, etraf hemen soğuklaştı.

 

Soğukça dağa baktığı sırada gözlerinde şimşekler çakıyordu, söylendi, “Küçük öğrenci kardeşim, o yeşimi göndermen için tam olarak ne yaşandı?”

 

Önündeki yaşlı adam hemen saygılı bir tavır takındı ve yanıtladı, “Üçüncü kıdemli öğrenci kardeş, bu dağdaki ruh damarı neredeyse bir anda kurutuldu. Bu dış tarikat öğrencileriyle alakalı bir şey olduğundan şüpheleniyorum.”

 

Orta yaşlı adamın gözleri parladı ve bağırdı, “Etrafı mühürleyin. Birisi ayrılmaya cüretkar ederse, canını alın! Küçük öğrenci kardeşim, tarikat lideriyle görüşmek için benimle dağa gel.”

 

Bununla birlikte, bir ışık huzmesine dönüştü ve iç tarikata doğru atıldı.

 

Yaşlı adam hızlıca takip etti ve ikisi göz açıp kapayıncaya kadar iç tarikata girdi.

 

Wang Lin soğukça muhafızlık yapanlara bakarken ifadesi sakinliğini korudu. Sinek yaratığını çağırırsa, anında kaçabilirdi. Ancak, yaratık son seçeneğiydi ve böyle iyi bir yetişim merkezinden ayrılmak istemiyordu.

 

Has Ruh’u biraz yenilenmiş olsa da, daha tamamen düzelmemişti. Cennet’e Başkaldıran Boncuk’u çağırmayı denemiş fakat çağıramamıştı. Wang Lin biraz düşündü ve dikkatsizce hareket etmedi.

 

Güneş belirip sıcaklığıyla etrafı kaplarken ufuktan ışığı saçıldı. Işık karanlığı dağıttı. Çevre yavaşça aydınlandığı sırada, orta yaşlı adam iç tarikattan çıktı.

 

Peşinden dokuz kişi geliyordu. Dokuzu da kırmızı cübbeler giyiyordu. Çeşitli yaş grupları halindeydiler, ama hepsi bir sürü intikamcı ruhla çevriliydi. Mesafeden bakılınca, güneş ışığının önünde, göklere uzanan şeytani alevlerle çevrelenmiş gibi duruyorlardı.

 

Kasvetli bir ifadeyle, orta yaşlı adam bağırdı, “Sorgulanmak için on gruba bölünün!”

 

Arkasındaki dokuz kırmızı cübbeli figür harekete geçti ve hepsi aynı zamanda bir teknik aktifleştirdi. Kollarından kırmızı gaz aktı ve her biri dışarıda duran binlerce öğrenciyi çevreledi. Dış tarikat öğrencileri iradeleri dışında on gruba bölündü.

 

Orta yaşlı adamla birlikte, her biri bir grubun kontrolünü devraldı ve sorgulamak için dış tarikat öğrencilerini birer birer çağırmaya koyuldular.

 

Soru sormaya dahi gerek yoktu; basitçe her dış tarikat öğrencisinin alnını işaret ediyorlardı ve birkaç nefes süresi sonra sıradakine geçiyorlardı.

 

Wang Lin üçüncü gruptaydı. Gözleri bir panik veya anormallik belirtisi olmaksızın sakindi. Bu kırmızılar içindeki dokuz kişi sadece orta aşama Kadim Ruh’taydı, dolayısıyla Wang Lin onları tehdit olarak görmüyordu.

 

Ne zaman bir dış tarikat öğrencisi geçse, rahat bir nefes veriyordu. Zaman geçtikçe, çevredeki atmosfer gittikçe agresifleşiyordu.

 

Tam da o anda, dördüncü gruptaki yeşil cübbeli bir yetişimci yıldırım misali hareket etti ve kaçmaya çalıştı.

 

Çevredeki iç tarikat öğrencileri devamlı tetikteydi, dolayısıyla bu kişi kaçmayı denediği anda, bir Merkez Oluşturma yetişimcisi durdurmak için harekete geçti.

 

“Defol!” Yeşil cübbeli yetişimci bağırdı ve elini sallayarak, muazzam bir güç oluşturdu. Merkez Oluşturma yetişimcisi inledi ve bedeni yana savruldu.

 

Tek kelime etmeden, yeşil cübbeli yetişimci döndü ve açıklığa yardırdı. Tam kaçmak üzereyken, dördüncü gruptan sorumlu kırmızı cübbeli yetişimci elleriyle uzandı.

 

“Geri dön!”

 

Parmaklarından birdenbire beş kara ışık huzmesi atıldı. Yıldırım gibi hareket ettiler ve göz açıp kapayıncaya kadar, yeşil cübbeli yetişimcinin bedenine gömüldüler.

 

Yeşil cübbeli yetişimci acınası bir inleme kopardı ve bedeni yumuşadı. Kırmızı cübbeli yetişimci adamı geri çekti ve grupların ortasındaki boş alana fırlattı.

 

Bunun ardından, kırmızı cübbeli yetişimci yeşil cübbeli figüre bakamdı bile ve söylendi, “Sıradaki, gel!”

 

Bütün dış tarikat öğrencileri korkuyla kaplıydı, özellikle de kötü niyeti olanlar. Henüz meydana geleni görünce ifadeleri çirkinleşti.

 

O anda, sekizinci gruptaki kırmızı cübbeli adam önündeki merhamet için yalvarıyor gibi gözüken solgun güzlü örğenciye bakarken gözleri ışıldadı. Kırmızı cübbeli yetişimci öğrenciyi kavradı ve grupların ortasındaki açıklığa fırlattı.

 

Açıklıktaki insanların sayısı yavaş yavaş artıyordu; artık 30’tan fazlaydılar.

 

Üçüncü grubun başındaki kırmızı cübbeli adam önündeki öğrenciyi boşluğa attı ve yavaşça söylendi, “Bu normalde sadece iç tarikata giren öğrenciler için yapılır, ama bugün siz dış tarikat öğrencilerinde kuıllanılıyor, yani hepiniz gurur duymalısınız.”

 

Wang Lin’in ifadesi sakinliğini koruyordu, lakin içten içe şaşırmıştı. Ruh Arıtım Tarikatı’na kötü niyetle gelen çok fazla dış tarikat öğrencisi vardı, ama hiçbirisi bu tür bir aramadan kaçamazdı.

 

Aslen 743.mağarada olan kasap vari yetişimciye gelirsek, Wang Lin onun hakkında endişeli değildi. Çoktan içine bir kısıtlama yerleştirmişti. Wang Lin’in yetişim seviyesi düşmüş olsa da, kısıtlamalarının karışıklığı bu Kadim Ruh yetişimcilerinin aşabileceği bir seviyede değildi.

 

Wang Lin’in bakış açısından, bu kişi biraz ilgi çekiciydi. Kasap vari yetişimci dıştan geç aşama Temel Oluştruma’da gözükse de, gerçekte sahte Merkez Oluşturma aşamasındaydı. Lakin dış tarikat öğrencilerinin yetişim seviyelerini saklaması çok garip değildi.

 

“Sen, gel!” beşinci gruptan sorumlu kırmızı cübbeli yetişimci kasap vari yetişimciyi işaret etti.

 

Kasap vari yetişimci çabucak giderken titredi.

 

Kırmızı cübbeli yetişimci kasap vari yetişimcinin alnını işaret etti ve ardından, birakç saniye sonra, elini salladı.

 

Kasap vari yetişimci rahat bir nefes verdi ve Wang Lin’e bakmaya cesaret edemedi. Şu anda bir şok ve kafa karışıklığı durumundaydı. O parmak alnına değdiğinde, bedenine soğuk bir şeyin girdiğini hissetmişti; sanki devasa bir el anılarını kurcalamıştı.

 

Bu hissiyat belirdiği gibi kaybolmuştu. Açıkça ne olduğunu hissedemeden, soğuk enerji ayrılmıştı.

 

Çok geçmeden, sıra Wang Lin’e geldi.

 

Üçüncü gruptan sorumlu yetişimci Wang Lin’in alnını işaret etti, ardından kısa süre sonra söylendi, “Sıradaki!”

 

Wang Lin sakince yana geçti.

 

Öğlene kadar bini aşkın öğrenci incelendi. Yüzden çoğu ortadaki açıklığa fırlatılmıştı.

 

Orta yaşlı adam son kişiyi açıklığa fırlattı ve sordu, “Bir şey buldunuz mu?”

 

Kırmızı cübbeli yetişimcilerden birisi soğukça söylendi, “Başka amaçlarla gelen bunlar dışında, dün geceyle alakalı hiçbir şey çıkmadı.”

 

Kalan dokuz yetişimci de kafasını iki yana salladı.

 

Orta yaşlı bilge emir vermeden önce biraz düşündü, “Dış tarikat öğrencileri diğer dağlara yetişim yapmaya gidin. Her birinizin odasını ayarlayacak birisi olacak.”

 

Testi geçen dış tarikat öğrencileri farklı dağlara uçmadan önce saygıyla selam verdi.

 

Ortadaki yüzden fazla yetişimciye gelirsek, kimse onlara bakmadı ve kimse ne olacağını önemsemedi.

 

Wang Lin’e yakındaki hafifçe küçük bir dağda mağara verilmişti. Mağaranın içinde oturmuş yetişim yapıyordu, gözleri devamlı parlıyordu.

 

‘Yetişimim orta aşama Kadim Ruh’a ulaştı. Bir ruh damarını özümsemenin etkisi iyi olsa da, çok tehlikeli. Devam edersem, belki Ruh Oluşturma yetişimcilerini ya da hatta Ruh Değişimi canavarlarını ortaya çıkmaya zorlayabilirim. Zaten yeterince dikkat çektim, yani fazla büyük bir hareket yapamam. Ancak, ruh damarını özümsediğimde, yakında, daha da büyüğünü, ana ruh damarını keşfettim. Özümsediğim ruh damarı sadece bir dalı olmalı.’

 

‘Bu ana ruh damarı Ruh Arıtım Tarikatı’nın iç tarikatının altında olmalı. Yetişim yapmaya oraya gidersem, tek hamlede yetişimimi geri kazanırım. O zaman, açığa çıksam ve bi Ruh Değişimi yetişimcisi gelse bile, yine de kaçabilirim. En kötünün en kötüsü yaşanırsa, boyutu yarar ve yıldız pusulasıyla kaçarım.’ Wang Lin biraz düşündü. Ruh Arıtım Tarikatı’nın bir beşinci derece yetişim ülkesinde olduğunu biliyordu, yani tarikatta Ruh Değişimi yetişimcileri vardı. Bir süre düşündükten sonra, kararını verdi.

 

 

Editör Notu: Vee böylece Xian Ni haftasının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buradan itibaren yeni çevirmenimizle birlikte düzenli olarak yayına devam edeceğiz :D Arada toplularımız da olacak elbette :D Beğenilerinizi ve incelemelerinizi seriden, yorumlarınızı da bölümlerden eksik etmeyin :D İyi okumalar, bizleri takipte kalın efenim...
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32125 Üye Sayısı
  • 325 Seri Sayısı
  • 43121 Bölüm Sayısı


creator
manga tr