Bölüm 284: Üst Soyma

avatar
3017 19

Xian Ni - Bölüm 284: Üst Soyma


Çevirmen: Zawoske

Editör: Lord Viole Grace


Aslında, Ruh Oluşturma aşamasına ulaşmanın iki yöntemi vardı. İlk yöntem başka birinin ayak izlerini takip etmek ve etki alanını kopyalamaktı. Bu yöntem ikincisinden çok daha kolaydı, lakin zor kısmı etki alanını sergilemeye istekli pek Ruh Oluşturma yetişimcisi yoktu. Ancak büyük tarikatlarda zirve Kadim Ruh yetişimcilerine görme ayrıcalığı tanınırdı.

 

İkinci yöntemse kendi etki alanını bulmak adına gökleri kavramaya çalışarak tamamen benliğine güvenmendi. Bu yöntem çok zordu. Başarılı olmak için oldukça sabır ve şans gerektiriyordu, fakat bir kere kendi etki alanını bulunca, ilk yöntemi kullananlardan çok daha güçlü olurdun.

 

Genel olarak, sadece uzun bir süre denemenin ardından kendi etki alanını elde edemeyen kişiler ilk yöntemi seçerdi. Ne de olsa, iki yöntem arasında devasa bir güç farkı vardı.

 

Bu boşluğun geçilmesi neredeyse imkansızdı, ister başlangıçta olsun, ister gelecekte.

 

Ne var ki, pek çok kişi kendi etki alanını kavrayamıyor, dolayısıyla yetişimcilerin büyük bir çoğunluğu ilk yöntemi tercih ediyordu.

 

Bu yüzden bazı Ruh Oluşturma yetişimcileri öldürülürken diğerleri huzurla yaşayabiliyordu. Zhao’daki elçi ilk yöntemi seçmişti, bu sebepten ötürü de Wang Lin’in gücünü gördükten sonra kaçmaya karar vermişti.

 

Ancak, ilk yöntemi seçen yetişimcilerden Ruh Değişimi aşamasına atılım yapmayı başaranlar da olduğundan hiçbir şey mutlak değildi, fakat bu kişiler son derece azdı ve Ruh Değişimi yetişimcileri arasında epey zayıflardı.

 

Bu yüzden, ilk yöntemi seçen kişiler yetişim seviyelerini artırmak için hap elde etmeye odaklanırdı, lakin nasıl semavi ruhsal enerjisi barındıran hapları elde etmesi bu kadar kolay olabilirdi?

 

Wang Lin antik aktarım dizisine varana dek yağmurda uçtu. Aktarım dizisi ışıldadı ve genç adam kayboldu.

 

Bu sefer, Wang Lin hiç duraksamadı ve tüm hızıyla sıradaki aktaırm dizisine ilerledi.

 

Bir ay sonra, Zhao’nun kenarındaki bir vadiden ruhsal enerji dalgaları fırladı. Ruhsal enerji kaybolduğu esnada, genç bir adam ortaya çıktı.

 

Bu Wang Lin’di!

 

Önündeki bölgeye bakan Wang Lin içinde yükselen melankoliyi hissetti. Zhao çok büyük değildi. Yalnızca ilahi hissiyle, yaşanan her şeyi kolayca görebilirdi.

 

Wang Lin’in katliamının ardından, Zhao yetişimcileri büyük ölçüde zayıflamıştı, özellikle de birkaç geç aşama Kadim Ruh yetişimcisinin ölümüyle. Bu, Zhao’ya büyük bir darbeydi. Bu geçen birkaç on yılda, bütün tarikatların kapıları kapanmıştı.

 

Zhao yetişimcileri arasında, Wang Lin’in söylentileri şimdi dahi hala yayılıyordu. Sayısız yetişimci halen hikayelerden dehşete düşüyor ve Wang Lin’i görmüş olanlar hala soğuk terle kaplı bir şekilde gecenin bir yarısı uyanıveriyorlardı.

 

Zhao’nun merkezindeki Gökyüzü Kulesi’yse, halen boştu.

 

Bir süre düşündükten sonra, Wang Lin Heng Yue Tarikatı’nın, şimdi Xuan Dao Tarikatı’nın evi olan yere doğru uçtu.

 

Yetişim dünyasına burada girmişti, bu yüzden Ruh Oluşturma aşamasına da burada ulaşacaktı.

 

Xuan Dao Tarikatı’nın dışında figürü belirdiğinde, bütün tarikatı kaplayan beyaz sisi gördü. Dağın küçük geçişi bile engelliydi. Xuan Dao Tarikatı uzun zaman önce kapılarını kapatmış ve artık dışarıyla iletişim kurmuyordu.

 

Wang Lin derin bir nefes verdi. İnsanları dışarı çıkmaya zorlamak için bir kargaşa çıkarmak yerine, kayboldu. Yeniden belirdiğinde, çoktan Xuan Dao Tarikatı’nın arka dağındaydı.

 

Dört yıllığına kapalı kapı eğitimine girdiği arka dağ hala oradaydı. Çevrede birkaç yetişimci vardı, lakin ifadeleri son derece uyuşuk ve depresifti.

 

Wang Lin’in varlığını nasıl fark edebilirlerdi? Wang Lin geçmişte yetişim yaptığı mağarayı buldu ve içeri girdi.

 

Mağarada kimse yoktu. Wang Lin içeri girince, girişteki kaya yavaşça indi.

 

Wang Lin mağarada bağdaş kurarak oturdu ve içeriyi inceledi. Tanıdık anılar zihnine girdi. Derin bir nefes vererek, yetişim yapmaya koyuldu.

 

On gün sonra, Wang Lin bedenini ayarlamayı bitirdi. Eliyle bir mühür oluşturdu ve karnına bastırdı. Yüzünün rengi kırmızıyla yeşil arası değişti ve çok geçmeden bedeni ikiye bölündü.

 

Asıl bedeni omuzlarına dağılmış beyaz saçlarıyla, bir sırıtmayla ve şeytani bir ışık yayan bir mor yıldızla birlikte klonunun içinden çıktı.

 

Asıl bedeninin yetişim seviyesi hala geç aşama Merkez Oluşturma’daydı.

 

Ji Alemi evrimleşmemişti, dolayısıyla asıl bedeninin yetişimi hala gelişemezdi.

 

Klonuyla birleştiğinde Ji Alemi’ni Kadim Ruh seviyesine yükseltebilse de, hala sınırlar ve ters tepmeler bulunuyordu, yani uzun süreli bir çözüm değildi.

 

Klonuna gelirsek, Ruh Oluşturma aşamasına ulaşmak üzereydi. Asıl bedeniyle birleştikten sonra, bu klonun tek kusuru yalnızca 30 yıllık ömre sahip olması kaybolmuştu, bu yüzden artık asıl bedeninden farkı yoktu.

 

O anda, Ruh Oluşturma aşamasına ulaşmak üzereydi ve hala asıl bedeniyle birleşik halde olsaydı, atılım süreci etkilenirdi.

 

Wang Lin düşünmeye başladı. Asıl bedenini yetişimi aynı kalırsa, o vakit aşırı fazla ters tepkisi olurdu. Çoktan bu meseleyi birkaç yıl önce düşünmeye başlamıştı ama bir karar verememişti. Ne var ki, yaşam ve ölüm etki alanına olan anlayışı büyük ölçüde artmıştı, özellikle de tapınaktaki olaydan sonra.

 

Tereddütlü içi sonunda bir karara vardı.

 

Asıl bedeni klonuyla aynı yolda yürüyemezdi, bu yüzden Ji Alemi’nden ayrılmak zorundaydı.

 

Antik Tanrı yolu asıl bedeninin yürüyor olması gereken yoldu. Wang Lin kısa bir süre düşündü ardından iki bedeni de oturdu. İki bedeni de elleriyle mühürler oluşturarak, yeşil dumanın yavaşça kendilerini çevrelemesine sebebiyet verdi.

 

Yapması gereken ilk şey asıl bedeninin yetişimini yok etmekti.

 

Ruhsal enerji iplikleri asıl bedeninden dağıldı. Asıl bedeninin yüzünde acıya dair izler vardı, lakin devam etmeye kararlıydı. Nihayetinde, asıl bedeninin deliklerinden kan damlaları sızdı.

 

Bu kırmızı sıvı bedene yapışmadı. Etrafında kan boncukları oluşturdu. Yavaş yavaş, bu kan boncuklarının sayısı arttı.

 

Asıl bedeninin yüzü daha da soluklaştı ve yetişim seviyesi geç aşama Merkez Oluşturma’dan düşmeye başladı.

 

On gün sonra, asıl bedeni daha yaşlı gözüküyordu ve yetişim seviyesi erken aşama Merkez Oluşturma’ya düşmüştü. Kan boncukları çoktan asıl bedeninin etrafında kırmızı bir halka oluşturmuştu.

 

Ardından, keskin bir çatlama sesiyle, asıl bedeninin çekirdeği çatladı ve dört nala koşturan bir grup at gibi bedeni boyunca kabaran daha da güçlü ruhsal enerjiye dönüştü. Tam o anda, klonunun gözleri ışıldadı ve parmağıyla asıl bedeninin kaşlarının ortasını işaret etti. Asıl bedeninin içindeki ruhsal enerji bir çıkış noktası bulmuş gibi gözüktü ve kaşlarının arasından dışarı aktı.

 

Bu ruhsal enerji klonunun parmağında toplandı. Çok geçmeden, bütün ruhsal enerji gümüş rengi bir sıvıya yığunlaştı. Asıl bedeni birdenbire çok daha zayıfladı, lakin gözleri halen sakindi.

 

Ardından, asıl bedenin etinden ve kemiklerinden ruhsal enerji iplikleri çıktı. Bu ruhsal enerji asıl bedeninin dantianına ilerledi ve yavaşça bir halka oluşturdu.

 

Bu bir yetişimcinin temeliydi, ayrıca bir Temel Oluşturma yetişimcisinin sembolü.

 

Halka yavaşça daha da katılaştı ve gittikçe ışıldadı. Bu sefer, klonu asıl bedeninin dantianını iaşret etti. Halka parçalanarak ruhsal enerjiye dönerken asıl bedeni titredi ve ruhsal enerji klonunun parmağının ucunda toplandı.

 

Devamında asıl bedeninin yetişim seviyesi hızla düştü. Qi Yoğunlaştırması’nın 14.katmanı...13.katmanı...12.katmanı...8.katmanı...6.katmanı...1.katmana kadar olan bütün yetişimi!

 

O anda, asıl bedenindeki bütün ruhsal enerji kayboldu.  Bütün bedeni aniden kayarak, duvara dayandı ve ağır ağır solumaya başladı. Ancak, tüm bu zaman boyunca, gözleri yine de sakindi.

 

Bu gözlerde, kızıl bir yıldırım parladı.

 

Klonu derin bir nefes aldı. Bu sefer, parmağı asıl bedeninin gözlerinin arasındaki noktayı işaret etti. Birdenbire, o kızıl yıldırım huzmesi ortaya çıktı. Tam duvarlardan birinden geçmek üzereyken, klonu kükredi. Eli harekete geçti ve ışık halkalaır kızıl yıldırımı kıstırdı. Kavramak için uzandı. Nihayetinde pes edip hareket etmeyi kesmeden önce kızıl yıldırım biraz mücadele etti.

 

Klonu kızıl yıldırımı kavradı ve bir kan damlasına yerleştirip ardından boyutsal çantasına kaldırdı.

 

Bu kan damlası Ji Alemi’ydi!

 

Asıl bedeni Ji Alemi’ni dışarı çıkarmak için yetişiminden vazgeçerek, Ji Alemi’ni tamamen büyülü hazine vari bir varlığa çevirmişti.

 

Kısa süre sonra, asıl bedeni zar zor dik durmayı başardı ve gözlerini kapadı. O anda, klonu temel halkasından asıl bedenine ruhsal enerjiyi gönderdi. Ardından çekirdeğinin oluşturduğu sıvıyı da asıl bedenine gönderdi.

 

Engin ruhsal enerji asıl bedeni boyunca kabardı, lakin bu bedenin tekrardan yetişim yapma niyeti yoktu. Aksine, asıl bedeni Antik Tanrı Taktiği’ni kullanmaya başladı. Antik Tanrı Taktiği gücü altında, bütün ruhsal enerji bedenin eti ve kemikleri tarafından özümsendi.

 

Ruhsal enerji özümseme süreci sırasında, kırmızı halkadan asıl bedenine biraz kırmızı öz girdi.

 

Bu süreç uzun zaman aldı...

 

O vakit, Wang Lin’in asıl bedeni ve klonu iki çok farklı yolda yürüyordu. Asıl bedeni, bedeni arıtmaya odaklanarak, Antik Tanrı yolunda yürüyordu.

 

Klonu içe odaklanarak, göklerin yolunda yürüyordu.

 

İkisi de bir fark olmaksızın, Wang Lin’in bedenleriydi, lakin belli bir seviyeye ulaşmadan önce, iki bedeni uzun bir zaman zarfı boyunca birleşemezdi.

 

Lakin birleştiklerinde, gücü birkaç kat artacaktı.

 

 Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31705 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42704 Bölüm Sayısı


creator
manga tr