Bölüm 281: Mor Güneş Topluluğunun Kararı

avatar
2019 1

Sovereign of the Three Realms - Bölüm 281: Mor Güneş Topluluğunun Kararı


Jiang Chen’in ismi on altı krallıkta her ne kadar meşhur olsa da, Gök Ağacı Krallığının haricindeki bilgiler tamamen dedikodulardan oluşmaktaydı.

 

Bu bilgiler dedikodulardan oluştuğundan dolayı çoğu kişi hala Jiang Chen’in ne kadar üstün birisi olduğunu kabul etmekte zorlanıyorlardı, sonuçta kendi gözleriyle görmemişlerdi.

 

Fakat yine de toplulukların yardımcı başkanları ve bir topluluğun da bizzat başkanı Jiang Chen’e halk içinde, açık açık topluluklarına katılma teklifi yapıyordu.

 

Teorik olarak bu hamleleri kurallara aykırı değildi.

 

Sonuçta kurallar, seçmeler başladıktan sonra geçerli hale geleceklerdi.

 

Seçmeler başlamadan önce toplulukların uygulayıcıları bünyelerine katmalarına dair bir yasak yoktu. Bir uygulayıcıdaki potansiyeli görüp ona teklifte bulunmak yasaldı.

 

Fakat teorik olarak bunlar yasal olmasına rağmen Xie Tianshu yine de bu durumun garip olduğunu hissetmişti.

 

Jiang Ruo ve Wang Tuo’dan gelen baskılı sözler üzerine Xie Tianshu gülümseyerek konuştu: “Bir kılıcın kalitesi onun keskin uçlarının bilenmesiyle artar. Erik ağacının çiçekleri kışı atlattıktan sonra daha güzel koku yaymaya başlar. Jiang Chen Gök Ağacı Krallığında zorluklara maruz kalmış olsa da, bunun sebebi benim topluluğum, Jiang Chen’in zorluklar karşısında durumu nasıl idare edeceğini görmek için bu zorluklarla uğraşmasına göz yumdu. Bizim yaptığımız bir tür testti ve gerçekler gösteriyor ki Jiang Chen gerçekten de Kıymetli Ağaç Topluluğu için uygun birisi ve ne pahasına olursa olsun onu bünyemize katmak için elimizden geleni yaparız.”

 

Ne pahasına olursa olsun!

 

Bunlar önemli sözlerdi.

 

Jiang Ruo ve Wang Tuo birbirlerine baktılar, endişeli görünüyorlardı.

 

Mademki Kıymetli Ağaç Topluluğu Jiang Chen’i bünyesine katmak için elinden geleni yapacaktı, diğer toplulukların teklifi yetersiz kalacak demekti.

 

Sonuçta Jiang Chen’in bütün bağlantıları ve kaynakları Gök Ağacı Krallığında kurulmuştu. Eğer Kıymetli Ağaç Topluluğu hiçbir şeyden kaçınmayarak Jiang Chen’i almak istiyorsa, o halde avantajlı durumdalar demekti.

 

Wang Tuo endişeli bir sesle konuştu: “Jiang Chen, sen ruh hayvanlarını yetiştirmekte üstün bir potansiyele sahipsin, neredeyse bin yılda denk gelen bir dâhi ile eşdeğersin. Devasa Ruh Topluluğu senin için en uygun topluluk olmalı. Kıymetli Ağaç Topluluğu seni gölgede bırakarak oyalanmana göz yumdu, sana yardımcı olmadılar, üstelik de sen yükselmeye çalıştıkça seni baskılamaya çalıştılar. Dâhi bir kişi ile bu şekilde bir tutum içerisinde olmak doğru mu sence de.”

 

Jiang Ruo da konuştu: “Jiang Chen, belki de senin potansiyelin sadece ruh hayvanı yetiştirmekle sınırlı değildir. Bizim Akan Rüzgar Topluluğumuz dâhi kişileri tespit etmek ve onları göğe yükseltmek alanında öncüdür. Belki de senin bile fark etmediğin, daha birçok alanda potansiyelin çok yüksektir. On altı krallık içerisinde sadece Akan Rüzgar Topluluğu senin içindeki cevheri tam anlamıyla ortaya çıkarmanı sağlayabilir.”

 

Herkes mantıklı konuşuyordu.

 

Fakat Jiang Chen’in öncelikli hedefi elbette Kıymetli Ağaç Topluluğuydu. Seçmelere girmesinin sebebi zaten bu topluluğun ruh malzemeleri kaynaklarını kullanabilmekti.

 

Mor Güneş Topluluğuna gelince, zaten Jiang Chen bu topluluğa girmeyi hiç düşünmemişti bile.

 

Fakat yine de Jiang Chen Kıymetli Ağaç Topluluğuna girme isteğinde olduğunu şimdilik açık etmek istemiyordu.

 

Eğer şimdi bu niyetini açık ederse, belki de Kıymetli Ağaç Topluluğu kendisi hakkında daha az değerli olduğunu düşünebilir, Jiang Chen’e ‘çantada keklik’ gözü ile bakabilirdi.

 

Henüz yapılan ilk teklifi direkt olarak kabul etmek Jiang Chen’in karakterine uygun değildi.

 

Topluluğun bizzat başkanının gelmesini de pek umursamamıştı Jiang Chen: “Tamam bu adam topluluğun başkanı ama, beni bünyelerine katma isteğini dile getirmek için geç kalmadılar mı? Demir Ailesi benimle uğraşırken neredeydi? Şimdi başkan benimle şahsi olarak konuşuyor diye koşarak onlara gitmemi mi bekliyorlar? Tekrar düşünseler iyi ederler! Ben kendi gücümle savaşarak seçmeleri geçip, daha sonrasında Kıymetli Ağaç Topluluğuna girebilirim! Böyle şamataya gerek yok!”

 

 

Ata kişilerin bulunduğu noktada, Güneş Avcısı hariç üç Ata kişi olayı dikkatle izliyordu.

 

Üç Ata’nın fani bir uygulayıcı için rekabet etmeleri gülünç olurdu. Jiang Chen bu kişiler üzerinde iyi bir izlenim bırakmıştı elbette, fakat yine de seçmelerin sonunu beklemek daha uygun olur diye düşünüyorlardı. Kendileri sonuçta orijin âlemi uygulayıcılarıydı ve toplulukların Atalarıydı, Jiang Chen için halk arasında rekabet etmeleri uygun olmazdı.

 

Sonuçta bu Ata kişiler potansiyeli yüksek olan bir sürü kişi görmüşleri hayatları boyunca.

 

Fakat bu kişilerden kaç tanesi orijin âlemine geçebilmişti ki?

 

Yaklaşık olarak son bin yılda sadece dört kişi!

 

Her ne kadar yeteneğe değer veriyor olsalar da, bu yeteneği kendi gözleri ile görmek için bu seçmeleri organize etmişlerdi.

 

Mor Güneş Topluluğundan Güneş Avcısı isimli Ata kişi bu manzarayı görünce kaşlarını çatmıştı.

 

Diğer topluluklar yardımcı başkanlarını ve başkanlarını göndermişlerdi.

 

Bu durumdan hoşnut olmamıştı: “Bu adamı topluluğunuza istiyorsanız, en azından biraz gururunuz olsun be! Dört yüz bin kişi arasında bunu yapmak demek dört yüz bin çift gözün sizi izlediği anlamına geliyor! Bu kadar insan topluluklar hakkında yanlış düşünceye kapılacak!”

 

Fakat aynı zamanda insanlar Mor Güneş Topluluğunun çok kibirli olduğunu da düşünebilirdi.

 

“Zixu, orada neler oluyor?” Güneş Avcısı merakına yenik düşmüştü ve topluluğunun başkanı olan Ruh Ustası Zixu’ya sormuştu.

 

 

Ruh Ustası Zixu da bu manzara karşısında şaşkındı.

 

Aslında kendisi de Jiang Chen’i bünyesine katmak istiyordu fakat topluluğun Shuiyue koluyla Jiang Chen arasındaki kan davasını duymuştu, bundan dolayı bizzat Jiang Chen’e teklif etmekten vaz geçmişti.

 

Jiang Chen’in Doğu Krallığından geldiğini ve Shuiyue kolundan Long Juxue ile aralarında kan davası olduğunu duymuştu.

 

Long Juxue ismini duyunca, Zixu anlamıştı ki Jiang Chen’in Mor Güneş Topluluğuna katılması imkânsızdı.

 

Aslında Long Juxue Mor Güneş Topluluğuna gireli henüz iki yıl gibi kısa bir süre geçmişti, fakat Zixu bu süreç içerisinde Long Juxue’nin gerçek qi ustası seviyesinden yeryüzü ruh âlemi uygulayıcısı seviyesine gelmesi için elinden gelen her şeyi yapmıştı.

 

Yaklaşık yarım ay önce bu kız yeryüzü seviyeli ruh âlemi uygulayıcısı olmuştu!

 

Bu kız henüz yirmili yaşlarına bile gelmemişti ve yeryüzü seviyeli bir ruh âlemi uygulayıcısıydı!

 

Elbette Mor Güneş Topluluğunun bu seviyede başka uygulayıcıları da vardı, fakat Long Juxue farklıydı. Henüz topluluğa girmesinin üzerinden iki yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, topluluktaki çoğu kişiden daha üstün seviyelere gelebilmişti.

 

Long Juxue, Gök Anka Yaratılışı sayesinde ve topluluğun dikkatli çabaları sayesinde topluluktaki diğer dâhi kişilerin imrenerek baktığı birisi haline gelmişti.

 

Her ne kadar eğitim seviyesi diğer bütün müritlerden üstün olmasa da, gelişim hızı açısından herkesten üstün sayılabilirdi. Herkes biliyordu ki ikinci kademe seçmeler üç yıl sürecekti.

 

Bu üç yıllık süreçte Long Juxue’nin eğitim seviyesi de göklere kadar yükselecekti!

 

Shuiyue’nin Usta kişisinin beklentileri bu süreç içerisinde Long Juxue’nin en kötü ihtimalle yeryüzü seviyesini aşması yönündeydi, yani göksel ruh âlemi seviyesine gelecekti.

 

Üstelik bu en kötü ihtimaldi!

 

Gök Anka Yaratılışın olağanüstü potansiyeli ile bu kız üç yıllık süreç içerisinde bir sürü macerayla karşılaşacak ve göksel ruh âlemine geçebilecekti.

 

Üstelik daha sonrasında eğitim seviyesi gelişmeye devam edebilirdi de.

 

Gök Anka Yaratılışı, bin yılda bir denk gelecek olan bir dâhi, doğal bir askeri Dao yeteneğinin katı göstergesiydi. Bu kızın potansiyeli, kavrama yeteneği, kan soyu ve daha bir sürü etmen onun her türlü tekniği çok hızlı şekilde öğrenmesine yol açıyordu. Bu teknikleri mükemmelleştirecek şekilde çalıştığı zaman ise elbette büyük bir hızla gelişiyordu.

 

Long Juxue henüz dördüncü seviye ruh âleminde olmasına rağmen Mor Güneş Topluluğunun kıdemli yöneticileri onun son on altı kişi arasına girebileceğinden neredeyse kesin olarak emindi.

 

İşte bu durumdan dolayı, Ruh Ustası Zixu Jiang Chen ve Long Juxue arasındaki meseleyi öğrendiğinde Jiang Chen’i bünyelerine katma isteğinden vaz geçmişti.

 

Jiang Chen her ne kadar şöhret sahibi birisi olsa da, Zixu’nun gözünde Long Juxue daha değerliydi.

 

Zixu Ata kişinin sorusuna dürüst şekilde cevap vermek istedi: “Ata kişi, Jiang Chen ve Gök Anka Yaratılışlı Long Juxue arasında Doğu Krallığından bu yana süren bir kan davası var. Bizim sahip olduğumuz dağ iki adet kaplana yuva olamaz. Bu yüzden bizim topluluğumuz Jiang Chen’den vaz geçti.”

 

Güneş Avcısı bu açıklamayı duyunca durumu anlamıştı.

 

Bilinçaltında Jiang Chen’i kara listeye almıştı, eğer Long Juxue ile arasında bir mesele varsa, bu durumda Jiang Chen doğal olarak Mor Güneş Topluluğunun düşmanı sayılırdı.

 

Long Juxue’nin potansiyeli Ata Güneş Avcısının bile dikkatini çekmişti ve onu kendisine gerçek mürit olarak almak isteğindeydi.

 

Beklemesinin sebebi Long Juxue’nin seçmelerde başarı göstermesini istediğinden dolayıydı.

 

Bu durumda Güneş Avcısı artık kararını vermişti, Jiang Chen’i bünyesine katma çabasına girişmeyecekti. Olduğu yerde durarak üç topluluğun arasındaki rekabeti izleyecekti. Toplulukları izlerken kibirli düşüncelere dalmıştı: “Kaderinde ölmek olan birini bünyelerine katmak için neden bu kadar uğraşıyorlar acaba?”

 

Sonrasında sesli olarak tepki verdi: “Diyorum ki, sizler fani bir uygulayıcıyı bünyenize katmak için bu kadar çaba gösterirken toplulukların şöhretini zedeleyeceğinizden korkmuyor musunuz?”

 

Devasa Ruh Topluluğundan Dokuz Aslan gülerek cevapladı: “Yaşlı Güneş Avcısı, böyle kibirli şekilde konuşma, Jiang Chen’in Long Juxue ile kan davası içinde olduğunu bilmeyen mi var? Senin Jiang Chen’i istemiyor gibi görünmenin sebebi bu. Neden rol yapmaya kalkışıyorsun?”

 

Dokuz Aslan acımasız şekilde cevaplamıştı.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 24319 Üye Sayısı
  • 839 Seri Sayısı
  • 42176 Bölüm Sayısı


creator
manga tr