Bölüm 548: Savaş Başlıyor

avatar
1646 59

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 548: Savaş BaşlıyorBölüm 548: Savaş Başlıyor

 

Büyücü İttifakı beş kaleden çekildikten kısa süre sonra, Niuren Birliğinin yan loncalarında 150.000 kişi oraları doldurdu. Niuren Birliğinin ana ordusu varana kadar kaleleri koruma görevi onlarındı.

 

Bahse göre Büyücü İttifakı bir ay boyunca kalelere saldıramayacaktı. Ancak İlahi Muhafızlar bu kuralda muaftı.

 

An itibariyle 200.000 kişilik orduları Ayışığı Şehrine doğru yola çıkmıştı.

 

Dudaklar olmadan dişler üşür sözü hayat buluyordu. İlahi Alev ve Çılgın Büyü dışarıdan arkadaş canlısı görünseler de, aralarındaki rekabet yüzünden biri diğerine boyun eğmiyordu. Lakin Büyücü İttifakı yenilirse İlahi Muhafızların da yenileceğini biliyorlardı. Çılgın Büyü İlahi Alevden yardım istediğinde, gönülsüz de olsa 200.000 oyuncunu göndermişti.

 

Uzun süre Ayışığı Şehrinde konuşlanan Büyücü İttifakı, orada kurduğu yan loncalarla toplam oyuncu sayısını 600.000'e çıkarmıştı. İlahi Muhafızlardan gelen 200.000 de eklenince 800.000 kişi ediyordu.

 

Böyle dev bir ordunun korumasındaki Ayışığı Şehrinin düşmesi imkansızdı. Nie Yan'ın işi hiç kolay olmayacaktı. Büyücü İttifakının elitleri Niuren Birliğininkilerle boy ölçüşemezdi, ama sayı bakımından ciddi bir üstünlüğe sahiplerdi. Dahası, Ayışığı Şehri onların eviydi. Niuren Birliği ise dışarıdan gelen saldırgandı. Şöhretleri arşa çıkmış olsa dahi yerel oyuncuların avantajını göz ardı edemezlerdi.

 

Ejderha bile yuvasındaki yılanı bastıramazdı!

 

Niuren Birliğinin tek avantajı 26 Zırhlı Buz Mancınığıydı. Büyücü İttifakının mancınık sayısı sadece 5 idi.

 

Kana Susamış Kılıçlar 3 mancınıklar Niuren Birliğine diz çöktürmenin kıyısına gelmişlerdi. 3 mancınık bunu yapabiliyorken 26 mancınığın yapabilecekleri akla hayale sığmazdı. Askeri güç bakımından Niuren Birliği öndeydi.

 

Ana orduları Ayışığı Şehrine gidiyordu. Nie Yan bahsin ödülünü topladıktan sonra loncanın Mühendis, Efsuncu ve diğer zanaatkarlarını beş kaleye gönderip orada mancınık inşasına başlamalarını sağlamıştı. Bunun dışında başka bir savaş makinesi, kale kuşatmalarının en önemli silahı olan kuşatma mancınığı inşa ediliyordu.

 

Kuşatma mancınığının menzili 1.500 metreydi. Yani normal mancınıkların çok daha üzerindeydi. Ayrıca tahkim edilmiş surlara ek hasar verdikleri için kale kuşatmalarının vazgeçilmezi haline gelmişlerdi.

 

Niuren Birliğinin ana ordusu dışında Kutsal İmparatorluk, Safir Tapınak, Parlak Kutsal Alev ve diğer müttefik loncalar da ordularıyla sefere katılmışlardı. Nie Yan bütün müttefikleri bir araya getirmişti. Ordusunun toplam sayısı 300.000 kişiydi. Ve bu ordunun ortalama oyuncu gücü, Büyücü İttifakı-İlahi Muhafızlar ordusunun ortalama oyuncu gücünden yüksekti. Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızların büyüklüğünün asıl sebebi, loncaya alım şartlarının diğer loncalardan daha düşük olmasıydı.

 

Niuren Birliği ana ordusu yol boyunca Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızların pusularıyla engellenmek istenmiş, ama Zırhlı Buz Mancınıkları düşmanları çabucak bertaraf etmişti.

 

Mancınıkların korkunç yıkıcı gücü, düşman oyuncularının kalplerine kazınmıştı.

 

Attıkları her gülle, 50 metre yarıçapındaki alan içerisinde kim varsa donduruyordu. Oyuncuların buz direnci yeteri kadar yüksek değilse donduktan sonra parçalara ayrılıyorlardı. Zırhlı Buz Mancınıkları tek seferde beş gülle fırlatabiliyordu. Güllelerin düştüğü yerler ceset tarlasına dönüyordu.

 

Pusuları başarısız olan Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızlar, çaresiz vazgeçtiler. Ordunun Ayışığı Şehrine ilerleyişini durduracak bir yol bulamıyorlardı. Artık savunma hazırlıklarına başlamaları daha mantıklıydı.

 

Niuren Birliğinin nüfuzu, Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızları geride bırakmıştı. Forumlardaki tartışmaların odak noktası da Niuren Birliğiydi.

 

Niuren Birliğinin ordusu birkaç güne Ayışığı Şehrine vardığında, Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızların kabusu da başlamış olacaktı!

 

Bu süre zarfında mücevherlerinin yarısını satan Niuren Birliğinin kasasına 15 milyon altın girmişti. Nie Yan bu paranın 5 milyonunu Ölüm Diyarındaki savaş, Hilton Kalesinden arsa alımı gibi şeylere harcamıştı. 10 milyon altının yarısını ise Büyücü İttifakına karşı vereceği savaşı fonlamak için ayırmıştı. Kalan 5 milyon ise yatırım amaçlı kullanılmıştı. Niuren Birliği uzun sürecek bir savaşı kaldırabilecek kaynaklara sahipti.

 

Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızlar muhtemelen maddi konularda Yüzyıl Mali Grubuna güveniyorlardı. Onlardan gelen desteğe, elde ettikleri mücevherlerin satışı eklendiğinde ciddi bir meblağ ortaya çıkıyordu. İlahi Muhafızlar tahminen 2 milyon altını bu savaşa ayırmıştı. Büyücü İttifakı savaşan asıl taraf olduğundan sırf Ölüm Diyarı için 3 milyon altın harcamışlardı. Meteliksiz kaldıkları için de Yüzyıl Mali Grubundan gelecek desteğe muhtaçlardı.

 

Niuren Birliğinden Ayışığı Şehrinde konuşlanan oyuncuların sayısı her geçen saniye artıyordu. Şehrin yerlileri gibi sokaklarda dolaşıyorlardı. Zaman zaman düşman oyuncularla tartışmalar yaşıyorlar ve aralarında küçük çatışmalar çıkıyordu. Ayışığı Şehrinin huzuru bozulmuştu. Sıradan oyuncular bile karmaşaya sürükleniyorlardı. Bu durum her ne kadar onları mutsuz etse de, iki büyük gücün çarpışmasının etkilerini hissetmelerinin normal olduğunu anlıyorlardı.

 

Niuren Birliği oyuncuları, sayılarının azlığından ötürü çatışmalarda kaybeden taraftalardı. Lakin Ayışığı Şehrine gelenlerin sayısı arttıkça bu durum da değişmeye başlamış, Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızlar oyuncuları katliama maruz kalır olmuşlardı.

 

Öyle ki yabanda Niuren Birliğinden kaçar hale gelmişlerdi. Hal böyle olunca güçlerini geri çekerek Niuren Birliği ile çatışmadan kaçınmaya başlamışlardı. Tabii bu emir, Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızlar oyuncularının morallerini çökertmişti.

 

Nie Yan ordunun ilerleyişini yönlendirirken istihbarat raporlarını okuyordu. Çıkacak sorunların önüne geçmek adına ordunun başından ayrılmamalıydı. Arada bir ordudan ayrılıp kasılmaya gitmesi dışında düzenini değiştirmiyordu. Gelen raporlara göre Atlas İmparatorluğu savaşla boğuşuyordu. Melek Müfrezesi, Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızlara yardıma gelemezdi. Bu durum Niuren Birliğinin işine geliyordu.

 

Ancak Nie Yan'ı rahatsız eden bir mesele vardı. Melek Müfrezesi, Grifon Ormanını keşfeden ilk lonca olmuştu. Oradan 7 Rüzgar Engereğiyle çıkarak güzel bir ganimet elde etmişlerdi. Rüzgar Engerekleri Grifon Ormanından elde edilebilecek en düşük seviye yaratıklar ve aynı zamanda grifonların avlarıydı. Lakin oyunun şu aşamasında harika bineklerdi.

 

Guo Huai'nin raporuna göre Melek Müfrezesinin en az on iki uçan bineği vardı ve bu sayı hızla artıyordu. Nie Yan'ın Kara Kanat Ejderhası güçlüydü, ama yalnız başına yapabilecekleri sınırlıydı. Göklerde üstünlük Melek Müfrezesinin eline geçmemeliydi.

 

Nie Yan, Melek Müfrezesinin uçan bineklerle desteğe geleceği ihtimalini de hesaba katmak zorundaydı.

 

Neyse ki bütün Sis Kovucu Parşömen toplamaları için adamlarını görevlendirmişti. Melek Müfrezesi o parşömenlere erişebilseydi, kazançları çok daha büyük olurdu.

 

Nie Yan, Kılıç Parıltısının emrine 3.000 adam verip bir sefer ordusu oluşturdu. Ordunun üyeleri Ölüm Diyarına gelenlerdi. Sis Kovucu Parşömenlerle birlikte Grifon Ormanına gidiyorlardı. Nie Yan adamlarının iyi bir av geçirip çok sayıda uçan binek elde etmelerini umuyordu. Böylece hava gücü bakımından Melek Müfrezesine yaklaşmış olacaklardı.

 

Sis Kovucu Parşömenler ile Kılıç Parıltısı ve ordusu, Melek Müfrezesinden daha iyi sonuçlar elde etmeliydi.

 

Niuren Birliği ve Büyücü İttifakı telaşla savaşa hazırlanırken, özel bir konuk Ayışığı Şehrindeki Colifis Merkez Katedralini ziyaret ediyordu. Ziyaretçi kumaş cübbe giymiş orta yaşlı bir adamdı. Arada bir önemli biri izlenimi uyandırıp sıradan oyuncuların dikkatini çekmesi dışında gayet sıradan görünüyordu.

 

Kimse onun, sanal gerçeklik oyunlarına adını kazıyan Yüzyıl Mali Grubunun başındaki isim olan Cao Xu olduğunu tahmin edemezdi!

 

Cao Xu ismi anıldığında akla birkaç şey geliyordu: Patron, loncaların ardındaki karanlık el, sanal gerçeklik oyunlarının efendisi... Tek bir emriyle koca bir oyundaki dengeleri alt üst edebilirdi. Ve bu cümlede kesinlikle abartı yoktu.

 

Colifis Merkez Katedralinin konferans salonuna girdi. Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızların lideri, Kuzgun, Karga ve diğer pek çok lonca lideri ve usta oyuncunun aralarında bulunduğu, Zümrüt ve Atlas imparatorluklarından çok sayıda kişi içeride toplanmıştı.

 

Konferans salonu 300 kişilikti. İçerisi son derece gürültülüydü. Ancak Cao Xu içeri adım atar atmaz salon sessizliğe büründü. Kuzgun Cao Xu'nun yanına gitti. Yüz ifadesini gözlemlerken Nie Yan'ın sözlerini olduğu gibi iletti.

 

"Patron, Nirvana Alevi seni kışkırtıyor!" Kuzgun büyük bir öfkeyle konuşmuştu.

 

Beklediği gibi mesajı duyduğu anda Cao Xu da sinirlenmişti. "Çılgın Hırsız Nirvana Alevi... Lakabını hak ediyor. Küstahlığı sınır tanımıyor. Gerçekten de Niuren Birliğine elimi süremeyeceğimi mi sanıyor?" Loncaya liderlik etme konusunda Nie Yan'ın rakibi değildi. Ancak konu para yönetimi olduğunda Nie Yan onun yanında yeni yetme kalıyordu. Yüzyıl Mali Grubu yenilse bile Niuren Birliği de ağır bir bedel ödeyecekti. Nie Yan'ı söylediklerine pişman edecekti!

 

Cao Xu meseleyi Kuzgunun üzerine yıkmadı. Gri Kurt oyuncuları patronlarının ne düşündüğünü bilmiyorlardı.

 

Çılgın Büyü ve İlahi Alev de ileri çıkıp Cao Xu'yu selamladı.

 

"Patron!"

 

Cao Xu önünde eğilen iki lonca liderini başıyla selamladı.

 

Niuren Birliği ile Büyücü İttifakı arasındaki savaşın konuşulacağı toplantı artık başlayabilirdi.
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32599 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr