Bölüm 549: İkiz Kolyesi

avatar
1787 53

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 549: İkiz KolyesiBölüm 549: İkiz Kolyesi

 

Toplantı bittikten bir saat sonra Guo Huai, Cao Xu'nun Ayışığı Şehrine geldiği haberini ulaştırdı. Yüzyıl Mali Grubu, Büyücü İttifakı ile İlahi Muhafızlara üç taksit halinde 5 milyon altın destek verme kararı almıştı. Nie Yan ister istemez iç çekti. Yüzyıl Mali Grubu böylesi bir miktarı ortaya koymakla şöhretine uygun olanı yapmıştı. Belli ki Nie Yan onların finansal gücünü hafife almıştı.

 

Yüzyıl Mali Grubunun çoğu yatırımı halka duyurulmuyordu. Belki de grubun Zümrüt ve Atlas imparatorluklarındaki yatırımlarının tamamını bilen tek kişi Cao Xu'nun kendisiydi.

 

Guo Huai ek olarak Cao Xu'nun yüzlerce adamının Kalor'a sızdığını da öğrenmişti. Ne yapmayı planladıkları şu an için bilinmiyordu.

 

Nie Yan'ın içinde bir huzursuzluk belirdi. Guo Huai'ye Cao Xu'nun adamlarını hedef almalarını emretti.

 

Kalor, Niuren Birliğinin merkeziydi. Düşmesine katiyen izin verilmemeliydi.

 

Nie Yan ayrıca Gölge Katilinin Edgarton Kalesinde olduğu haberini almıştı.

 

Edgarton Kalesine küçük bir ziyarette mi bulunsam? Nie Yan Gölge Katili ile olan bahislerini hatırlayıp düşüncelere daldı.

 

Çılgın Büyü ve İlahi Alev, bugünlerde pek rahat yaşıyordu. O ikisinin hayatına biraz heyecan katmak lazımdı.

 

Niuren Birliğinde fark edilmeden Edgarton Kalesine girebilecek kişiler sadece Güneş, Dünyanın Kralı, Tek Vuruş Yemini, Bahtsız Kurbağa ve elbette Nie Yan'dı.

 

Nie Yan bir süre düşündü. Diğerlerini de yanında götürmeli miydi? Daha kalabalık bir grupla daha fazla şey elde edebilirdi. Bu düşünceyle diğer dördüyle iletişim kurdu.

 

Benimle Edgarton Kalesine gelmeye ne dersiniz?

 

Güneş bu teklifle heyecanlandı. Nie Yan Büyücü İttifakına karşı harekete geçiyordu. Böyle bir olayı nasıl kaçırabilirdi?

 

Ben gelirim ağabey!

 

Dünyanın Kralı daha sakindi. Edgarton Kalesi geçmişte sızdıkları Muzaffer Dönüş kalelerine benzemiyordu. Sıkı güvenlik altındaki kaleden günde 200.000 oyuncu geçiyordu. Onca gözden sakınmak kolay değildi.

 

Bence birkaçımızın gitmesi yeterli. Fazla kişi bulunmamızı kolaylaştırır.

 

Sadece beşimiz gideceğiz,dedi Nie Yan. Edgarton Kalesine girmek bizim için zor olmasa gerek. Bulunsak bile çok şanssız değilsek İhtilaf Prangalarıyla vurulmaz ve Belirsiz Işınlanma Parşömenleri ile kaçabiliriz.

 

Hedefimiz kim? Dünyanın Kralı, Nie Yan'ın birine suikast düzenleme niyeti olduğunu sanıyordu.

 

Gölge Katili, Çılgın Büyü, İlahi Alev. Herhangi biri olur. Üçünden biri suikasta uğradığı vakit yer yerinden oynardı.

 

Zira bunların üçü de zorlu hedeflerdi. Ancak Nie Yan'ın kendince bir planı vardı. Bu operasyonu bilinen yöntemlerle gerçekleştiremezdi. Lakin o, var olan sınırların dışında düşünebilen bir ustaydı!

 

Neticede o da bir zamanlar suikastçıydı! Gerçek hayatta kullanılan bazı yöntemler oyunda da aynı şekilde kullanılabilirdi.

 

Hedef belli olduğuna göre ben de varım. Dünyanın Kralı böyle bir etkinlikten eksik kalamazdı. Efendisi oyun içinde korumaya ihtiyaç duymasa da halan Nie Yan'ın korumasıydı.

 

Çok geçmeden Bahtsız Kurbağa ve Tek Vuruş Yemini de görevi kabul ettiler.

 

Nie Yan bir taraftan Guo Huai'ye nadir aletler toplatıyordu. Nadir eşyalar bulmak Nie Yan için oldukça kolaydı. Ne de olsa Niuren Birliğinin çok sayıda oyuncusu vardı. Kimse aletleri ödünç almasına ses etmezdi.

 

Bir süre sonra Guo Huai, Nie Yan ve diğerlerinin olduğu misafir odasına girdi. "İstediği eşyaları topladım. 2 İpek Eğirici Yüzük Genç Atmaca ve Yalnız Gölgeden ödünç alındı. 1 Şimşek Yüzüğü, 1 Havalanma Yüzüğü, 1 İkiz Kolyesi..." Guo Huai birer birer çıkardığı eşyaların kullanımlarını açıklıyordu. Bu özel eşyaların çoğu lonca üyelerinden ödünç alınmıştı. Kalanlar ise lonca hazinesinde üzerleri toz tutmuş halde bekliyordu.

 

Nie Yan takımına döndü. "Herkes ihtiyacı olanı alsın. Görev esnasında bu eşyalar çok işimize yarayacak."

 

Kişi başı altı özel eşya düşüyordu. Nie Yan'ın elinde zaten çok sayıda olduğundan İkiz Kolyesi ve Şimşek Yüzüğü ona yetmişti.

 

İkiz Kolyesi başka bir oyuncunun görünüşünü ve kişisel bilgilerini %98 kesinlikle taklit etme imkanı tanıyordu. 15 dakika süren taklit becerisinin bekleme süresi 2 saatti.

 

Şimşek Yüzüğü ise şimşekten bir kılıç çağırıyordu. Kılıcın isabet ettiği kişiler felç zayıflatmasının etkisine girerdi. Onun bekleme süresi ise 1 saatti.

 

Bu iki eşya doğru kullanıldığı takdirde son derece faydalı olacaktı.

 

Guo Huai ayrıca Gelişmiş Sağlık/Mana İksiri ve diğer sarf malzemeleri ile takımı desteklemişti. Nie Yan da önceden Gelişmiş Bandaj hazırlamıştı.

 

"Gölge Katilinin suikastını bana bırakın. Dünyanın Kralı Çılgın Büyüye saldıracak. Güneşin hedefi ise İlahi Alev." Nie Yan Bahtsız Kurbağa ve Tek Vuruş Yeminine döndü. "Siz ikiniz destek sağlayacaksınız. "Hepimiz bireysel hareket edeceğiz." Ayışığı Şehrinden çıkmaları veya Edgarton Kalesine gitmeleri fark etmeksizin beşinin birden harekete geçmesi fazlasıyla dikkat çekiciydi.

 

"Anlaşıldı," dedi Tek Vuruş Yemini.

 

Bahtsız Kurbağanın da itirazı yoktu. Uzun süredir Niuren Birliğinde olduğu halde ilk defa böyle önemli bir göreve katılıyordu. Buraya yalnızca yetenekli olduğu için değil, Nie Yan'ın güvenini kazandığı için çağırılmıştı. Bu durum onu duygulandırdı. Loncalara sonradan katılan profesyonel oyuncuların çekirdek üyeler haline gelmeleri genelde mümkün olmazdı. Neticede onlar sağladıkları faydalara bakarak loncaya katılıyorlardı. Lonca liderleri de onlara tam olarak güvenmezdi. Fakat Nie Yan farklıydı!

 

Özel eşyaları teslim eden Guo Huai işine döndü. Niuren Birliğinin yönetimi, mücevher satışı vs. pek çok işi vardı.

 

Nie Yan diğer dördünü farklı yönlere gönderdi. Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızların gözlerinden kaçınarak sessizce Ayışığı Şehrinden ayrıldılar ve Edgarton Kalesine yola çıktılar.

 

Çılgın Büyü, İlahi Alev veya Gölge Katilinin Edgarton Kalesinin surları içinde suikasta uğradığı haberleri duyulursa bütün Zümrüt İmparatorluğu karışırdı. Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızların gücü ve prestiji ciddi bir darbe alırdı! Kısacası Edgarton Kalesi görevi Niuren Birliğine ciddi fayda sağlayacaktı.

 

Ayışığı Şehrinden çıkınca Nie Yan Rüzgar Adımı ile Edgarton Kalesine yollandı. Kimseye görünmediğinden emin olmuştu. Ne olursa olsun yerini belli edemezdi. Düşmanın, amacını anlamasına izin veremezdi.

 

Yol boyunca lonca üyelerini kovalayan Büyücü İttifakı oyuncularına denk geldi. Onlara yardım etmek istediği halde kendini tutup yola devam etti.

 

20 dakika sonra dev kale gözlerinin önündeydi. Edgarton Kalesi Cripps Kalesine benziyordu. Her ikisi de Orta kademeydi. Ayışığı Şehrinin bölge sınırları içindeki tek Orta kale buydu. Konumu da gayet iyiydi. Ulaşımı kolay, etrafı Seviye 60'tan Seviye 90'a kadar çeşitli seviyelerde haritalarla çevriliydi.

 

Büyücü İttifakı burayı demirden bir kaleye çevirmişti. 30 metre uzunluğundaki surları tahkim etmiş, etrafına beş metre genişliğinde bir hendek kazmış, üzerini ise çok sayıda okçu kulesiyle doldurmuştu. Ellerinde hala büyü topu şemaları olmasa da gelecek kullanım için top delikleri hazırlamışlardı.

 

Bu koca hisar aşılmaz görünüyordu. Edgarton Kalesinin surlarını yalnızca mancınıklarla delmek hayli zor bir iş olacaktı.

 

Büyücü İttifakı Ayışığı Şehrinde yenilmez olduğundan, Edgarton Kalesi etrafındaki haritalar onların veya müttefik loncalarının oyuncularıyla doluydu. Diğer oyuncular buraya pek uğramazdı. Büyücü İttifakı gaddardı. En ufak tartışmalarda bile sıradan oyuncuların tepelerine çökerlerdi. Kimse onlara karşı gelmeye cüret edemezdi. Bu şekilde çevre bölgeleri tamamen kontrol altına almışlardı.

 

Nie Yan'ın yol boyunca karşılaştığı hemen herkes Büyücü İttifakı üyesiydi. Onca düşmanın önünde Edgarton Kalesinin surlarını tırmanıp içeri sızmak inanılmaz zor bir işti. Tek seçeneği fark edilmeden ön kapıdan içeri yürümekti!

 

Nie Yan kalenin ana girişine yöneldi. Kapıya yüz metre uzaklıktaydı.

 

Yakın zamanda Niuren Birliği ile yaşanan çatışmalar, Büyücü İttifakı oyuncularının Edgarton Kalesi etrafındaki haritalarda kasılmasını zorunlu hale getirmişti. Sonuç olarak %50 oranında artan oyuncu aktivitesiyle kale her zamanki halinden daha canlıydı.

 

Kalenin tek bir ana girişi vardı. Girip çıkan oyuncular kapıyı iyice kalabalıklaştırmıştı.

 

Bu durum Nie Yan'ın hoşuna gitmedi. Giriş bu denli kalabalıkken içeri gizlice giremezdi. Kimseye temas etmeden içeri girmesi imkansızdı.

 

Bunu düşünürken zihninde bir ampul parladı. Neden başkasının görünüşünü çalmıyordu? Hemen İkiz Kolyesini kuşandı.

 

Başını kaldırıp kapıdaki oyuncuları taradı. Büyücü İttifakı oyuncularını süzerken kendisiyle hemen hemen aynı vücut yapısındaki bir Hırsızı hedef seçti. Gözleri heyecanla parlıyordu. "Mükemmel!"
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr