Bölüm 364: Süper İttifak

avatar
3092 67

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 364: Süper İttifak


 

Liu Rui Nie Yan'ın kibirli duruşu karşısında kendisini bir toz zerresi kadar değersiz hissediyordu. Niuren Birliği Hırsızlarınca avlandığı için yakın zamanda iki seviye kaybetmişti. Ancak büyük bir servet harcayıp çok sayıda Belirsiz Işınlanma Parşömeni tedarik ettikten sonra şehirden çıkmaya cüret edebilmiş, gördüğü en ufak tehlikede ise hemen parşömenleri kullanmıştı. Her anı pusu korkusuyla geçirdiği için aklını kaçıracak seviyeye gelmişti. Ona bu sefil duyguları yaşatan kişi ise şu anda karşısındaydı!

 

Gururu incinmişti. Dişini sıkarak aşağılanmaya katlanıyordu. Nie Yan'dan öylesine nefret ediyordu ki, ona saldırmamak için kendini zor tutuyordu.

 

Roller değişmişti. Önceki zaman diliminde çirkin işlere başvuran kişi Liu Rui olurdu. Nie Yan, Liu Rui'den çektiklerini fazlasıyla geri ödemeye kararlıydı!

 

Nie Yan gülümsüyordu. Liu Rui artık onun karşısına çıkamaya bile cüret edemezdi.

 

Gözlerindeki aşağılayıcı bakış, Liu Rui'yi öfkeden deliye döndürüyordu. Liu Rui nihayet sabrının sınırlarına geldi. Elinde Esrarlı Ateş Topu belirdi.

 

Saldırıya geçtiğinde arkadaşlarının da ona destek olacağına emindi. En kötü durumda bütün takım topyekun saldırıya geçerdi. Böylesi aşağılanmaya katlanmaktan katbekat iyiydi.

 

"Lanet olsun! Ne yapıyorsun Gök Delen?! Hemen dur!" Taze Balık bağırdı. Ancak her şey için çok geçti. Liu Rui Esrarlı Ateş Topunu Nie Yan'a fırlattı.

 

Küçük Altın öne çıkıp ateş topunu engellediğinde yayılan alevler altın pullarında söndü.

 

Taze Balık yerle bir olmuştu. İlk saldırıyı yaptıkları için Nie Yan hiçbir ceza almadan karşılık verebilecekti. Hal böyle olunca katliama hazırlanmak için asasını kaldırdı.

 

"Nirvana Alevi! Bir gün seni ayaklarım altında ezeceğim!" Liu Rui öfkeyle parladı.

 

"İstediğini yapabilirsin. Beni indirmen için kırk fırın ekmek yemen lazım!" Nie Yan ona tek bir kelimeyi daha israf etmek istemiyordu. Zira Liu Rui havlayan ama ısırmaya korkan bir köpekti.

 

Küçük Altın başını çevirip Ejderha Ateş Topuyla saldırdı. Liu Rui tepki veremeden alevler tarafından yutuldu.

 

Kumaş zırhlı Büyücü, Küçük Altının saldırısına nasıl dayanacaktı?

 

Liu Rui daha ilk saldırıda öldü.

 

Cansız bedeni yere yığıldı. Kıyafetleri küle dönmüş, bedeninden hala duman tütüyordu.

 

Küçük Altın Liu Rui'yi indirdikten sonra burnundan alev püskürttü. Ardından etrafa bakınıp kendine yeni bir hedef aradı.

 

Muzaffer Dönüş oyuncularının kanları donmuştu. Küçük Altının korkunç gücünü şimdi anlıyorlardı.

 

Liu Rui öldükten sonra bile Nie Yan'ın ifadesi değişmemişti. Lakin Muzaffer Dönüş oyuncuları korkudan titriyorlardı.

 

Nie Yan'a saldırmaya cesaret edebilen biri daha çıkmamıştı. Herkes Taze Balıktan emir bekliyordu.

 

Liu Rui, kendisi saldırdığı zaman 70 kişinin de saldırıya geçeceğini sanıyordu. Ancak bu beyhude bir hayaldi!

 

Nie Yan Seviye 54 bir oyuncuydu ve tepeden tırnağa kaliteli ekipmanlar donanmıştı. Yanındaki Seviye 50 Altın Ejderha da eklenince kimsenin saldırmaya cesaret edememesi normaldi.

 

Savaşçı ve Vahşiler saldırıya hazırlanıyorlardı. 「Kimse kıpırdamasın! Benden emir almadan saldırmayın!

 

Taze Balığın alnında boncuk boncuk ter birikmişti. Kendini diken üstünde hissediyordu. Saldırmadıkları sürece kendilerini kurtarabilirlerdi. Ancak işler kızışır da savaş başlarsa, akıbetlerini kimse tahmin edemezdi. Nie Yan korku verici biriydi. Taze Balığın ona nasıl karşı koyacağına dair bir fikri yoktu.

 

Sinirler iyice gerilmişti. Nie Yan saldırıya geçtiği anda bütün güçleriyle karşılık vereceklerdi.

 

Taze Balık bir kez daha asasını kaldırsa da hamle yapmadan geri indirdi. Herkes aynı anda saldırsa Nie Yan'ı öldürebilirlerdi. Yoğun bombardımana Altın Ejderha bile dayanamamalıydı.

 

Yine de saldırı emrini veremiyordu. Nie Yan'ın elinde elbet bir karşı saldırı olmalıydı. Yoksa böyle küstah davranamazdı.

 

Nie Yan'ın gerçekten de güvencesi vardı. Aksi halde kendisini böyle bir tehlikenin içine atmazdı.

 

Taze Balık da bundan korktuğu için Liu Rui gibi olmamayı seçmişti.

 

Nie Yan ve Küçük Altın, Muzaffer Dönüş oyuncuları arasında ilerleyişlerini sürdürdüler.

 

Vadiye ölüm sessizliği çökmüştü. En ufak bir hamlede kıyamet kopabilirdi.

 

Fakat Nie Yan'ın saldırmaya niyeti yok gibiydi. Ona göre düşmanın savaş ruhunu çökertmek, düşmanı öldürmekten çok daha etkiliydi.

 

Boş yere elini kirletmesine gerek yoktu.

 

Nie Yan ve Küçük Altın ağır adımlarla grubu geride bırakıp gözden kayboldular. Taze Balık ve grubu rahat bir nefes almıştı. Biraz önce ecel terleri döküyorlardı.

 

İşte bu, Nirvana Alevinin gücüydü. Savaş meydanında varlığı bile düşmanlarına korku salıyordu. Kılıcıyla doğranmak düşmanlarının korkulu rüyasıydı.

 

Taze Balığın grubu Muzaffer Dönüşün elitleri olmakla övünürlerdi. Lakin Niuren Birliğine konsalar kendilerine elit demeye utanırlardı!

 

Seviye 45 oyunculardan Niuren Birliğinde 2.000 tane vardı. Oyda Muzaffer Dönüşte bu sayı 300'ü bulmuyordu.

 

Seviye 54 haliyle Nie Yan ise erişilmez bir varlıktı.

 

Grubun kendine olan güveni çökmüştü. Asık yüzlerle birbirlerine bakıyorlardı.

 

"Haydi, geri dönelim." Taze Balık iç çekti. Sonunda Nie Yan'ın neden saldırmayıp aralarından geçmekle yetindiğini anlamıştı. Aslında saldırmayarak hepsini öldürmekten daha büyük bir başarı kazanmıştı. Şevki kırılan adamlarının karşı koymaya mecali kalmamıştı.

 

Dönüş Parşömenleriyle birer birer Kalor'a dönerlerken ölümden kurtulduklarına sevinemiyorlardı bile.

 

Sonuç olarak Liu Rui de dahil pek çoğu Muzaffer Dönüşten ayrıldı. Burada kalmanın artık bir yararı yoktu.

 

Çok geçmeden olayın görüntüleri forumlara düştü. Video büyük bir hızla yayılıyordu.

 

Oyuncular, Çılgın Hırsızın kibirle dünyaya tepeden bakışını izliyorlardı. Muzaffer Dönüşün elit takımı onun önünde kıllarını kıpırdatamamıştı! Liu Rui'nin Ejderha Ateş Topu ile küle dönmesi tartışma konularındandı.

 

Videonun altına sürüyle yorum yapılmıştı.

 

「Saygıyla eğiliyorum! Ne adam ama!

 

「Altın Ejderhanın statülerini bilen var mı? Aşırı güçlü değil mi?

 

 

Oyuncu kitlesi işi gücü bırakıp Altın Ejderhanın statülerini tahmine başlamıştı. Seviye 44 bir Büyücüyü tek saldırıyla öldürmek için nasıl bir saldırı gücü gerekiyordu?

 

Tıpkı öncekiler gibi bu video da bir efsaneye dönüşmüştü. Oyuncular, Nie Yan gibi davranabilecekleri günün hayaliyle yanıp tutuşuyorlardı.

 

Liu Rui ise forumların alay konusu olmuştu. Kendini bir halt sanması yüzünden oyunculara malzeme olmuştu. Gerçekten de Nirvana Alevine saldırmaya cüret etmişti. Yani kendi eliyle sonunu getirmişti.

 

Ayrıca Muzaffer Dönüşün şaşaalı günlerinin bitişi de konuşulan konular arasındaydı. Geçmişte yaptıkları adaletsizlikleri yapamayan oyuncuları, bugünlerde çok daha dikkatli davranıyorlar ve kimseye bulaşmıyorlardı. Büyük bir lonca sonunda çökmüş müydü?

 

Muzaffer Dönüş her an oyuncu kaybediyordu. Yalnızca kendilerine başka lonca bulamayan zayıflar kalmıştı. Usta oyuncular çoktan loncadan ayrılmışlardı. Zamanında düşman oldukları Niuren Birliğine katılamayacakları için şanslarını Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınakta deneyeceklerdi. Onlar da olmazsa paraya kıyıp başka bir şehre göçeceklerdi. Kuruluşuyla birlikte yükselişe geçen Savaş Tanrısı Kabilesi veya Büyücü İttifakı, İlahı Muhafızlar ve Savaş Delici İttifakı gibi köklü loncalar da seçenekleri arasındaydı. Kana Susamış Kılıçlar da çöküşün eşiğinde olduğundan aklı başında kimse oraya gitmezdi.

 

Niuren Birliğinin yükselişini kimse durduramıyordu. Şu zamana kadar önlerine çıkan bütün düşmanlarını bertaraf etmişlerdi.

 

Muzaffer Dönüş ve Kana Susamış Kılıçlar gibi büyük loncalar bile ezilmişlerdi.

 

Nie Yan videoyu izlerken gülümsüyordu. Paylaşımı yapan kendisi değildi. Aksine Muzaffer Dönüş üyesi biri tarafından paylaşılmıştı. Gök Kıran muhtemelen öfkesinden deliye dönmüştü.

 

Muzaffer Dönüş sert kayaya toslamıştı. O anda Guo Huai'den haber geldi. Parlak Kutsal Alev ve Savaş Delisi İttifakı iletişim kurup görüşmelerin yeniden başlamasını istemişlerdi. Niuren Birliğinin üyelerine karşı şartlarını iyileştirmesi, Yıldızlı Gece İksir Dükkanının dükkanları yükseltmesi ve biraz önceki görüntüler sonrası yerlerinde duramamışlardı. Kana Susamış Kılıçların mağlubiyeti de kesinleşmiş sayılırdı.

 

Niuren Birliğinin kesin olarak galibiyet almasını beklerlerse görüşmelerde sunulacak şartlar şu anki kadar iyi olmayacaktı. Niuren Birliği kayıplarını telafi ettikten sonra eskisinden daha güçlü halde meydana çıkmıştı. Artık Kalor'un lideri olduklarını kimse inkar edemezdi. Tabii bu en çok Parlak Kutsal Alevi ilgilendiriyordu. Kalor'da konuşlandıkları için Niuren Birliğine karşı koymaları imkansızdı. Niuren Birliği istediği anda onları yok edebilirdi.

 

Guo Huai'den gelen haber üzerine Nie Yan onay verdi. Görüşmelere şimdi başlayabilirlerdi, ama yatırım en erken yarım ay sonra yapılacaktı. Üstelik Niuren Birliği iki loncanın da en az %60'ını kontrol edecekti. İnce detayları tartışma işi ise Guo Huai'ye bırakılmıştı.

 

Guo Huai görüşmelerde yer almaktan mutluydu. Niuren Birliği üstün taraf olduğundan sözlerinin ağırlığı büyüktü. Karşı taraf gönüllü olmadığı konuları bile kabul etmek durumunda kalabilirdi!

 

Parlak Kutsal Alev ve Savaş Delisi İttifakını da aldıktan sonra Niuren Birliğinin Savaş Tanrısı Kabilesi, Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınaktan oluşan ittifakı, süper ittifaka dönüşecekti. Zümrüt İmparatorluğunda böyle bir gücün karşısında kimse duramazdı!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32647 Üye Sayısı
  • 339 Seri Sayısı
  • 43333 Bölüm Sayısı


creator
manga tr