Bölüm 365: Mana Depolama Mücevheri

avatar
2402 58

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 365: Mana Depolama Mücevheri


 

Beyaz taşlarla inşa edilmiş dev amfitiyatro, bilinen adıyla Nilan Kolezyumu, dağın ortasında yer alıyordu. Ortak Yönetim Devrinin 921. yılında yapıldığından, o çağın mimarisini yansıtıyordu. Duvarlardaki özenli oymalar da dönemin en gözde işlerindendi. Otuz metre yüksekliğindeki kolezyumun duvarları yer yer yıkılmıştı. İç yapısı birbirine bağlanan oda ve koridorlar yüzünden labirenti andırıyordu. Merkezdeki büyük arenanın etrafı 50.000 kişinin oturabileceği sıralarla çevrilmişti.

 

Zenginler burada bahis oynamaktan pek hoşlanırlardı. Düzenlenen gladyatör gösterilerinde, dövüşçüsü kazananlar paradan aslan payını alırlardı.

 

Nilan Kolezyumunun eski haline dönebilmesi için Kötü Taraf Hırsızlarının def edilmesi gerekiyordu. Liderleri olan Seviye 70 Varyant Lord, Seviye 70 oyunculardan kurulu büyük bir sefer takımı olmadan alt edilemezdi. O yenilmeden kolezyum eski haline dönemeyecekti.

 

İlerideki meydanda siyah kıyafetleri Hırsızlar devriye geziyorlardı. Ara sıra kamuflaja girip çıkan Hırsızların gözlerinde kırmızı bir ışık parlıyordu.

 

Baş etmesi zor düşmanlara benziyorlardı. Kamuflaj kullanan düşmanlarla ilgilenmek genelde zordu.

 

Nie Yan Hakikat Gözünü etkinleştirdi. Etrafı tararken soluk bir siluet fark etti. Ansızın gelen yanma hissiyle birlikte gözleri kırmızı bir ışık yaydı.

 

Gözleri kan çanağına dönmüştü.

 

Nie Yan o an her şeyin daha açık göründüğünü, etrafındaki şeylerin en ince detayına kadar gözünden kaçmadığını anladı. Uzaklardaki Hırsızları bile görebiliyordu. 18 yeni siluet tespit etti. Kamuflaja girmiş olan 20 kadar Hırsız gözünden kaçmamıştı!

 

Yani biraz önce gördüğü Hırsız, buzdağının görünen kısmı bile değildi. Şu anda ilerlemeye çalışırsa savaş kaçınılmaz olurdu. Kötü Taraf Hırsızları Seviye 70 yaratıklardı. Onlara karşı kazanma ihtimali yoktu!

 

Neyse ki Hakikat Gözünün seviyesi yükselmişti!

 

Hakikat Gözü sadece kullanmakla seviyesi yükselen bir beceri değildi. Savaşta veya savaş dışında kamuflaja girmiş düşmanları tespit etmek de önemliydi. Yoksa herkes yattığı yerden beceri seviyesi yükseltirdi. Ayrıca becerinin hedefi konusunda sistemin getirdiği kısıtlamalar vardı.

 

Hakikat Gözü (Gelişmiş): Rakibin kılık değiştirmesini veya kamuflajını görür. Başarı, hedefin seviyesiyle orantılıdır.

Bekleme Süresi: 120 saniye

 

Hakikat Gözünün gelişmiş hali, Nie Yan'a kendisiyle aynı seviyedeki Hırsızların kamuflajını %80 ihtimalle görme şansı tanıyordu. Kılık değiştirmeyi görme ihtimali ise %70'e kadar çıkmıştı!

 

Hakikat Gözünün etkisi, seviye atlamasıyla birlikte yükselmişti, ama yüksek seviyeli hedeflere karşı başarısızlık ihtimali vardı.

 

Hakikat Gözünün yetersizliği, Nie Yan'ı hep kaygılandırıyordu. O da nihayet dilediği seviyeye gelmişti.

 

Ancak tahminlerine göre Hakikat Gözüyle tespit ettiği Hırsızlar, gizlenenlerin tamamı değildi. Becerinin tespit edemediği Hırsızlar da olmalıydı.

 

Sadece gözlerimi değil, diğer duyularımı da kullanmalıyım!

 

Nie Yan kamuflaja girip kolezyuma yaklaştı.

 

Kötü Taraf Hırsızları Seviye 70 yaratıklardı. Savaşta güçlü, fakat düşmanı tespit etmede zayıflardı. Bu sayede Nie Yan aralarından geçip gidebilirdi.

 

Hırsızları gözlemledikten sonra rotasını belirleyip, bir grubu geride bıraktı. İlerlerken yakınlarından geçen başka Hırsızlar da tespit etmişti. Yaydıkları kanlı auraları hissediyordu.

 

Birkaç tanesini daha geride bıraktığı vakit sol tarafından yaklaşan bir şey fark etti. Hemen Gölge Valsini etkinleştirip 7 metre kadar ileri fırladı.

 

Arkasını dönüp baktığında, biraz önce durduğu yerde Kötü Taraf Hırsızlarından birinin kamuflajdan çıktığını gördü. Aradığını bulamayan yaratık yeniden kamuflaja girip ortadan kayboldu.

 

Rahat bir nefes alan Nie Yan önüne döndü. Kolezyumun girişindeki iki koca metal kapıdan yalnızca yüz metre uzaklıktaydı. Neyse ki kapıda kimse yoktu. Fazla uzak olmayan bir noktada Altın kademe bir sandık görüyordu.

 

Elli metre ilerlediğinde etraftaki Hırsızların ciddi manada azaldıklarını anladı. Küçük bir grubu daha geçtikten sonra Altın sandığın önüne vardı. Eğilip sandığı açmaya başladı.

 

Hazine sandığı açılıyor. İlerleme: %2... %7...

 

Derken sandık açıldı. Nie Yan eğilip sandığı karıştırdı ve içeriden mavi bir inci çıkardı. Yumruk büyüklüğündeki inciden bir soğukluk yayılıyordu. İnci, mavi rengiyle safiri andırıyordu. Pürüzsüz küre biçimindeydi ve tepesinde serçe parmağı genişliğinde bir delik vardı.

 

Nie Yan Üstün Sezi ile inciyi inceledi.

 

Mana Depolama Mücevheri (2): Oyuncu, daha sonra büyülerde kullanmak üzere bu mücevherin içinde mana depolayabilir.

Kapasite: 0/5.000 mana

Bekleme Süresi: 1 gün

 

Bu bir Mana Depolama Mücevheri! Hem de kalite derecesi 2! Güzel! Nie Yan kullanışlı bir eşya bulmuştu.

 

Mana Depolama Mücevheri, yeniden kullanılabilen bir mana iksiri gibiydi. Bulduğu mücevher tam 5.000 mana depolayabiliyordu! Yani Gelişmiş Mana İksirine denkti. Mana İksirlerinden bağımsız bir bekleme süresi olduğundan, Büyücüler kritik anlarda Mana Depolama Mücevherini kullanabilirlerdi!

 

Oyunun ileri safhalarında bu mücevher Büyücüleri olmazsa olmazları arasında yer alacaktı. Parası olan her Büyücüde bir tane Mana Depolama Mücevheri bulunacaktı. Kalite derecesi 1 olanlar yaygınken, 2 olanlar ender görülürdü. Seviye 70 haritalardan itibaren düşme ihtimalleri vardı. Yani pazarda henüz Mana Depolama Mücevheri yoktu. Fakat Nie Yan'a göre mücevher 9.000 altın civarında alıcı bulabilirdi.

 

Bir süre düşündü. Mana Depolama Mücevherini bir Rahibe vermek en doğrusuydu. Genç Yedi, Boyalı Tülbent veya Kara Cennetten herhangi biri mücevheri hakkını verebilirdi. Üçü de sözleşmeli üyeler olduklarından, mücevherin hangisine gideceği pek önemli değildi. Mana Depolama Mücevheri onlara gösterip aralarında karar vermelerini sağlayabilirdi. Bu üçü, Niuren Birliğinin en iyi Rahipleriydi. Onların seviyesine kimse yaklaşamıyordu. Önceki zaman diliminde Başpiskopos olmaları tesadüf değildi.

 

Mana Depolama Mücevheri ile seferlerde daha faydalı olacaklarına şüphe yoktu.

 

Ne zaman yeni haritalara girsem güzel eşyalar buluyorum. Nie Yan mücevheri çantasına atıp yoluna devam etti.

 

Girişe ulaştığında ellerini kapının iki kanadına koyup var gücüyle itti.

 

Metal kapılar büyük bir gürültüyle açıldılar. İçerisi karanlıktı. Serin bir esinti yüzünü yaladı. Önündeki kıvrımlı koridor, her iki taraftaki odalara açılıyordu.

 

Nie Yan kamuflaja girip koridoru keşfe başladı. Hakikat Gözüyle etrafı tarasa da yaratıklardan bir iz bulamadı.

 

Böyle bir yerde Küçük Altını çağıramazdı.

 

Yerdeki altın halı, koridor boyunca uzanıyordu. Duvarlardaki kristal lambaların alevleri, esintiyle birlikte titriyorlardı.

 

Koridora açılan kapılar kilitlenmişlerdi. Nie Yan kapılardan birine yaklaşıp açmaya çalıştı.

 

O anda parlayan bir ışıkla birlikte yüzüne yaklaşan hançeri gördü.

 

Hemen Rüzgar Adımını etkinleştirip saldırıyı atlatmak için birkaç adım geri çekildi. Pelerinli birisi önünde belirdi.

 

Bu, Kötü Taraf Hırsızlarından biriydi! Elindeki keskin hançerinde yeşilimsi bir parıltı göze çarpıyordu.

 

Nie Yan duraksadı. Hançer zehirle kaplıydı!

 

Üstün Sezi!

 

Alacakaranlık Hırsızı (Elit): Seviye 70

Sağlık: 13.000/13.000

 

İnsansı yaratıkların canları genelde düşük olurdu. Lakin baş etmesi en zor yaratıklar da onlardı. Elit insansı yaratıklar ilkel olsa da zeka sahibi olduklarından herhangi bir Elite kıyasla çok daha tehlikelilerdi.

 

Alacakaranlık Hırsızı Nie Yan'ın üzerine atılıp Şok Darbesiyle saldırdı.

 

Nie Yan kenara çekildi. Hayati Vuruş ile karşılık verip Alacakaranlık Hırsızının boğazını kesti.

 

Elindeki bütün becerileri kullansa bile Alacakaranlık Hırsızını öldüreceğinden şüpheliydi. Becerileri olmadan savunmasız kalırdı.

 

Alacakaranlık Hırsızı Hayati Vuruşla vurulduğunda üzerinden aldığı hasarı gösteren 300 sayısı fırladı. Ayrıca 100-200 arasında değişen kanama ve zehir zayıflatmaları da etkinleşmişti.

 

Nie Yan yaratığın canını yavaş yavaş indirerek savaşı sürdürüyordu.

 

Çok geçmeden Alacakaranlık Hırsızının canı 2.000'in altına düştü.

 

Nie Yan'ın anlık duraksaması sonucu Alacakaranlık Hırsızı hançerini savurarak ileri atıldı.

 

Gölge Valsi ile saldırıyı atlatan Nie Yan, Yırtıcı ve Bağırsak Dökücü ile karşı saldırı yaptı. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Saldırıdan sonra oyalanmak istemediği için uzaklaşmaya başladı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29837 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40864 Bölüm Sayısı


creator
manga tr