Bölüm 294: Solgun

avatar
3379 61

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 294: Solgun


 

Nie Yan surların üzerine yaklaşık on tane gözetleme kulesi yerleştirdi. Kuşatma Silahları Fabrikası çalışmaya başladığında bu kulelerin üzerleri arbaletlerle donatılacaktı. Kademe 1 Gözetleme Kulesi malum arbaletlerden onlarcasını alabilirdi. Arbaletler herkes tarafından kullanılabileceği için düşük seviye oyuncuları kulelere yerleştirmek mantıklıydı. Bu şekilde güçlü bir savunma hattı kurulmuştu.

 

Niuren Birliğinin ana kalesi olan Birlik Şehrinin stratejik önemi yüksekti. Kale düşmediği sürece Niuren Birliği yıkılmazdı.

 

Nie Yan'ın hesaplarına göre kalenin yapılanmasına 6.000 altın gitmişti. Yakın zaman önce Yükselen Ejder Mali Grubundan gelen yatırım ile maliyetleri karşılayabilirdi.

 

"İş bölgesinin idaresini Yu Rui'ye bırakacağız. Yıldızlı Gece İksir Dükkanının bir şubesini de burada açmak istiyorum. Geri kalan dükkanları kiralamaya başlayabiliriz." Birlik Şehrinin gelişimi için canlı bir iş bölgesi şarttı. Lonca geliştikçe yatırımcının loncaya güveni artacak, kalelerin içinde çeşit çeşit dükkanlar açılacaktı. Niuren Birliğinin prestiji ve Kalor'daki etkisi düşünüldüğünde, kaleyi geliştirme işi çocuk oyuncağıydı.

 

İş bölgesini kontrolüne alan Yükselen Ejder Mali Grubu, Niuren Birliğine yaptığı yatırımın ilk karşılığını almıştı.

 

"Hemen ilgileniyorum. Kalenin ekonomisiyle ilgilenmesi için 15 kişi görevlendirdim. Bir de acil durum planımızı kontrol et istersen. Saldırı durumunda kaleye kim gelecek, kaç kişi gelecek veya ne getirecekler gibi konuların şimdiden açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Kalede yalnızca 100 tane Kademe 1 Kışla olduğundan en fazla 5.000 kişiyle kaleyi savunabiliriz. Tahminimce surların ve gözetleme kulelerinin inşası sayesinde destek güçler yetişene kadar yarım saat dayanabiliriz."

 

Nie Yan Guo Huai'den planları alıp inceledi. "Kaleyi korumayla görevli Büyücülerin kaç tanesi Gelişmiş Büyü kullanabiliyor?"

 

"Beş. Yaz Böceği, Ölümsüz Hergele, Güneşli Güney, Çömez Öğrenci ve Hale." Sayıdan da görüldüğü üzere Gelişmiş Büyü bilenleri sayısı çok azdı.

 

Nie Yan'ın aklına Karsi'nin Kutsaması göreviyle uğraşan Yao Yao geldi. Eğer Tapınak Büyüsü öğrenebilirse Niuren Birliğinde Gelişmiş Büyü bilenlerin sayısı artacaktı. Yaz Böceği, Ölümsüz Hergele, Güneşli Güney, Çömez Öğrenci ve Hale seçkin oyunculardı. Gelecek lonca savaşlarında yetenekli oyuncuların, özellikle de Büyücülerin önemi büyüktü.

 

"Sayıyı artırmamız gerek. Surların üzerlerine gizli savunma noktaları yerleştirdim. Elimizdeki bütün Gelişmiş Büyülerden faydalanmalıyız." Gelişmiş Büyüler düşmanları geri püskürtmede birebirdi.

 

Acil durum planını da gözden geçiren Nie Yan, İzmarit ve Kılıç Parıltısıyla muhabbet ederken Boyalı Tülbent, Genç Yedi, Yi Yan ve diğerleri geldi.

 

Tang Yao da hızla karargaha geliyordu.

 

Niuren Birliğinin üst seviye oyuncuları toplanıyordu.

 

Herkes loncanın geleceğiyle alakalı konuşurken Nie Yan'a bir bildirim geldi.

 

Düzen Kitabı V. Cilt III. Bölümü olan Merhamet Bölümü, Solgun adlı oyuncunun eline geçti. Her saat başı oyuncunun konumu hakkında bilgilendirileceksiniz.

Koordinatlar: Şan Şehri, 23535.23532.36582

 

Düzen Kitabı V. Cilt VI. Bölümü olan Hoşgörü Bölümü, Rahat adlı oyuncunun eline geçti. Her saat başı oyuncunun konumu hakkında bilgilendirileceksiniz.

Koordinatlar: Şan Şehri, 23535.23532.36582

 

Nie Yan, saat başı koordinatları alması yanında Büyük Alim unvanı sayesinde rakiplerinin yerlerini günde bir defaya mahsus öngörebiliyordu.

 

Bölümlerin bu kadar hızlı bulunmuş olması onu şaşırtmıştı. Son beş günde defalarca el değiştirdikten sonra Solgunun elinde iki, Rahatın elinde bir bölüm kalmıştı.

 

En önemli kısım ise bu iki oyuncunun aynı yerde bulunmasıydı! Nie Yan ihtimalleri düşünüyordu. Birbirlerinin bölümlerini almaya mı çalışıyorlardı? Yoksa birlikte mi çalışıyorlardı?

 

Düzen Kitabı bölümleri içinde ilk cilt olan Karanlığın Bakışı oluşturan altı bölüm en önemlileriydi. Diğer otuz bölüm onlara kıyasla biraz aşağı kalıyordu. Tabii bu bölümlerin kötü eşyalar olduğu anlamına gelmiyordu.

 

Nie Yan Guo Huai'ye döndü. "Sana geçen gün Solgun adında birini araştır demiştim. O iş ne oldu?"

 

"Kana Susamış Kılıçların en iyi Dövüşçüsü ve elitlerinin bir üyesi. Elitleri avlayan on kişilik bir grubu var. Yüz Hırsız Görev Gücünü bana söylediğin koordinatlara gönderdim, ama şu ana kadar yaptığımız saldırıların hepsini geri püskürttüler. Sadece güçlü değil, aynı zamanda uyanık da. Yakından izlendiğimiz için büyük bir kuvvet gönderemiyorum. Aksi takdirde avlanmaya giderken tuzağa düşürülebiliriz." Yüz Hırsız, Niuren Birliğinin temel güçlerindendi. Onların pusuya düşürülmesi loncayı sarsabilirdi.

 

Nie Yan kendi kendine söylendi. "Solgun..." Kalor dışındaki oyuncuları önceki hayatında da pek bilmiyordu. Şöhreti imparatorluğa yayılmış isimler dışındakiler ona yabancıydı. Haliyle Solgun ismi tanıdık gelmiyordu. Zamanında birkaç günde bir topladığı altını ve ekipmanları satıp paraya çevirirdi. Tabii o zamanlar beş parasızdı. Başka bir şehre ışınlanma bile 1 altın istiyordu. Kesinlikle gerekli olmadığı sürece bu harcamaya asla girişmez, başka şehirlerde fazla bulunmazdı.

 

Nie Yan'ın bu konuda düşünceli olduğunu gören İzmarit lafa girdi. "Ben Solgunu az bir şey tanıyorum. Profesyonel oyuncu sıralamasında otuzlu sıralarda yer alıyor. Geçmişte hiçbir gruba üye değildi. Fakat yakın zamanda reddedemeyeceği bir teklif alınca Kana Susamış Kılıçlara katıldı.”

 

"Yeteneği nasıl?" Büyük bir kuvvet fazla dikkat çekerdi ve Kana Susamış Kılıçların gözünden kaçmazdı. Eğer kalabalık bir grup gönderemiyorsa Şan Şehrine bizzat gidip işini görebilirdi. Düşmanın onu tutamayacağı konusunda emindi.

 

"Epey yetenekli. PvP kısmında kendini geliştirmiş."

 

"Ya...? Kılıç Parıltısını yenebilir mi sence?" Nie Yan şakayla karışık sordu. Neticede Kılıç Parıltısı, önceki zaman diliminin en iyi üç Dövüşçüsünden biriydi. Solguna kaybetme ihtimali yoktu.

 

"Bilemiyorum. Eğer kimin daha iyi bir tank olduğunu soracak olursa Kılıç Parıltısı derim. Solgun daha çok bir hayduda benziyor. Giydiği ekipmanlar PvPye yönelik. En sevdiği iş ise yabanda kasılan oyunculara takılıp onları dövüşe zorlamak ve sonra soyup soğana çevirmek. İsmi de her daim kırmızıdır. Bizim camiada epey meşhur biri." İzmarit profesyonel oyuncularla alakalı pek çok şey biliyordu.

 

Nie Yan karara vardı. "Demek onunla ilgilenme işi bana düşüyor." Suikast girişimi başarısız olsa da rahatlıkla kaçabilirdi. Kaçmak istediği zaman Nie Yan'ı durdurabilecek kimse yoktu.

 

Zaten Zenard'ın Kılıcını test etmek için kıvranıyordu!

 

"Dikkatli ol. Pusuya düşen taraf olma." İzmarit güldü. Solgun üst sınıf bir oyuncuydu, lakin Nie Yan gibi bir çılgının hedefi haline geldiği için haydutluk günleri sona erecekti.

 

"Hazinede Belirsiz Işınlanma Parşömenimiz var mı?"

 

Daha önce Guo Huai'den parşömenleri hazırlamasını istemişti. "On tane kadar var." Düşük seviyeli lonca üyelerinin çabaları sayesinde bu gibi eşyalar sürekli olarak hazineye kazandırılıyordu.

 

"Üç tanesini bana gönderin." Beklenmedik durumlara karşı önlemini alıp yola çıkmalıydı.

 

"Bugün zindanda bize katılmanı isteyecektik ama... artık o iş yattı gibi. Hırsız eksiğimiz var." Kılıç Parıltısı çaresiz kalmıştı. Hemen herkes hazırdı. Tek eksik kişi Nie Yan'dı.

 

"Tek Vuruş Yeminine ne oldu? Benim yerimi hakkıyla doldurabilir." Nie Yan güldü. Gözleri gören herkes Kılıç Parıltısı ve Tek Vuruş Yemini arasındaki ilişkiyi anlayabilirdi.

 

Nie Yan basit bir öneri sunduğunda Kılıç Parıltısının yüzünde nadir görülen utangaç bir gülümseme belirmişti.

 

Kalor ile Birlik Şehrindeki karargahı bağlayan transfer noktasının etkinleştirilmesiyle Niuren Birliği oyuncuları kaleye akın etmeye başlamışlardı. Her yeni gelen Nie Yan'a selam vermeyi ihmal etmiyordu.

 

"Merhaba patron!"

 

"Uzun zaman olmuştu!"

 

Nie Yan kalabalıkta tanıdık yüzler görüyordu. Ölümsüz Hergele, Yaz Böceği, Doğal İfrit... Herkes gelmişti.

 

"Kara Cennet niye yok? Zindanlarda birlikte takılıyorsunuz değil mi?" Geleceğin Başpiskoposlarından Kara Cennetin gruptan ayrılmasını istemezdi.

 

"Denedik ama o çocuk aşırı asosyal! Birkaç defa da beraber kasılmaya davet ettik. Her seferinde reddedildik!"

 

"Sizler loncanın elitlerisiniz! İyi geçinmeniz lonca için de çok önemli." Nie Yan bu defa ciddi konuşmuştu. Bu konu şakaya gelmezdi. Loncalar, üyelerinin kendi içindeki bütünlüğü ve bağları ölçüsünce güçlüydü!

 

"Biliyoruz. Alacakaranlık Ormanda kullandığı Tapınak Büyüsü inanılmazdı. Sanki yüz tane daha Kılıç Parıltısı kazanmıştık. Onun gibi bir Rahiple biz de arkadaş olmak isteriz."

 

Bütün grup aynı düşüncedeydi. Kara Cennetin Tapınak Büyüsü hala akıllarından silinmemişti.

 

Buradaki herkes lonca üyeleri arasındaki bağların öneminin farkındaydı. Kara Cennetin onlarla birlikte oynamak istememesinin başka bir nedeni olmalıydı. Herkes için en iyisi grup olarak kaynaşmaları olurdu. Kara Cennet ve Kara Cehennem sözlerinde duran kişilerdi. Bu yüzden Nie Yan'ın Kara Cennetin loncadan ayrılmayacağına inancı tamdı.

 

Guo Huai az önce gelen bir keşif raporunu okuyup Nie Yan'a baktı. "Yüz Hırsız az önce verdiği koordinatları kontrol etmiş. Solgunu bulmuşlar!"

 

"Güzel!" Nie Yan gözlerini kıstı. Kana Susamış Kılıçlar ile kozlarını paylaşmasının zamanı gelmişti.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29840 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40889 Bölüm Sayısı


creator
manga tr