Bölüm 293: Kale Yapılanması

avatar
2854 65

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 293: Kale Yapılanması


Nie Yan gözlerini açtığında dış dünyaya dönmüştü. Etrafındaki binaları süzdükten sonra Şan Şehrinde olduğunu anladı. Demek buraya ışınlandık... Bileğinde esrarengiz bir güç taşıyan ışınlanma işareti hala duruyordu. Bu işaret sayesinde istediği zaman portal açıp Kelowitz'in yanına dönebilirdi. Tabii, bu yalnızca bir defaya mahsustu.

 

O anda çevrede bulunan oyuncuların meraklı gözlerle kendisine bakmakta olduğunu gördü.

 

Bakışların sabitlendiği yer elindeki Zenard'ın Kılıcıydı. Görkemli parıltısı ve azgın siyah alevleri ile fazlasıyla dikkat çekiciydi. Elindeki ateşle efsunlanmış bir kılıçtı! Görsel efektleri kapatsa bile oyuncuların vereceği tepki değişmeyecekti. Saydam, ama kapkara çeliğinin iki yanından keskin dikenler fırlamıştı.

 

Böylesine muazzam bir kısa kılıç ilk defa görülüyordu.

 

"O ne biçim bir kılıç öyle?"

 

"Değil mi? Daha önce bunun gibisini görmemiştim!"

 

"Bir saniye! Niuren Birliğinin lideri Nirvana Alevi değil mi o? Şan Şehrinde ne işi var?"

 

"Bilmem. Niuren Birliğiyle Kana Susamış Kılıçların arası bozuk sanıyordum. Düşmanın inine niye girmek istedi acaba?"

 

Nie Yan etrafında dönen muhabbetlere aldırış etmiyordu. Bu Şan Şehrine ilk gelişi olmadığı gibi sonuncu da olmayacaktı. Zenard'ın Kılıcını beline astıktan sonra transfer noktasına yürümeye başladı.

 

「Sonunda çıkabildin.Guo Huai, Nie Yan'ın Şan Şehrinde olduğunu görür görmez mesaj atmıştı.

 

Nie Yan güldü.「Gelişimimiz nasıl ilerliyor? Diğer loncaların durumu nedir?

 

「Şu ana kadar üç kale temizledik, fakat seni beklediğimizden içlerini nasıl düzenleyeceğimize henüz karar vermedik. Diğer loncalara gelince; Kutsal İmparatorluk iki kale aldı. Muzaffer Dönüş, Parlak Kutsal Alev ve Safir Tapınak birer kale aldı. Kana Susamış Kılıçlar çoktan beşinci kalelerini ele geçirdiler. Büyücü İttifakıyla İlahı Muhafızlarda üçer kale var. Hilderlok'ta da Savaş Delisi İttifakı iki kale zapt etti. Niuren Birliği büyük uğraşlarla orta sıralara yerleşebilmişti. Ancak kaleleri henüz gelişmediği için Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızların gerisine düşmüşlerdi.

 

Guo Huai devam etti. 「Sana gönderdiğim videoyu izledin mi?

 

「İzledim. Kana Susamış Kılıçların son aldığı kalelerden birinin içindeki hızlı değişim görüntülenmişti. Çok sayıda tüccarın kaleye yerleşmesiyle kalede ticaret canlanmıştı. Gerçekten başarılı hamleler yapıyorlardı.

 

「Biz de bir an önce kalelerle ilgilenmeliyiz. Guo Huai işlere hız kazandırmak istiyordu. Kana Susamış Kılıçlar Şan Şehrinde konuşlanmıştı. Orada işleri bittiğinde gözlerini Kalor'a dikeceklerine şüphe yoktu. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevle işbirliği yapmaları halinde Niuren Birliğinin başı ciddi anlamda belaya girerdi!

 

Loncaların karargahlarını ele geçirdikleri bir kaleye taşımaları yaygın görülen bir durumdu. Sonuç olarak operasyonları o kaleyle doğrudan bağlantılı hale gelirdi. Kaleyi savunmakta başarısız olduklarında düşman karargahlarını yağmalar ve loncaları iki seviye düşerdi. 

 

Niuren Birliği kalelerini korumak için güçlü savunma tedbirleri almalıydı. Özellikle de karargahlarını taşıyacakları kaleyi... İlerleyen zamanlarda, Yükselen Ejder Mali Grubu Niuren Birliği üzerinden yeterince kar ettiğinde, loncaya yaptıkları yatırımın miktarı da artacaktı. Bu döngü içerisinde karşılıklı çıkar ilişkileri güçlenecekti. Niuren Birliği onlardan para alacak, karşılığında ele geçirdikleri kalelerde Yükselen Ejder Mali Grubu işlerini yürütecek ve paraya boğulacaktı. Hal böyle olunca Niuren Birliği düştüğünde, Yükselen Ejder Mali Grubunun karı diğer grupların eline geçecekti.

 

Oyundaki ittifaklar ve taraflar kesinleştikçe, politik atmosfer de etkinliğini artırıyordu.

 

「Birazdan kalede olurum. Kaleler ele geçirildikten sonra çoğu lonca savunmalarını güçlendirmekle ilgilenmişti. Yani yakın zamanda savaş çıkması ihtimali düşüktü.

 

Nie Yan Kalor'a ışınlandıktan sonra şehirden ayrıldı.

 

Niuren Birliğinin ilk kalesi Eflatun Hayal Ormanının sınırlarındaki bir dağı eteğinde yer alıyordu. Yüksek zeminde oluşundan ötürü savunması kolaydı. Nie Yan'ın onayıyla Guo Huai lonca karargahını buraya taşıdı.

 

İsim olarak da loncalarının isminden esinlenerek Birlik Şehri'ni seçtiler.

 

Nie Yan yabanda at sürüyordu. Uzaklardan Birlik Şehrini görmüştü. Dağın yükseklerindeki kale 2000x2000 metre boyutlarındaydı. Sınırları 30 metre yüksekliğindeki surlarla çizilmişti. İçinde fazla bina olmamasına rağmen, gelecekte capcanlı bir kale şehri olacağı belliydi.

 

Önceki zaman diliminde Parlak Kutsal Alevin ana kalesi burasıydı. Kuşatması son derece zor olduğundan Kutsal İmparatorluk defalarca bu kaleden eli boş dönmüştü.

 

Ancak bu hayatta kalenin sahibi değişmişti. Nie Yan burayı zapt edilmesi imkansız bir kaleye dönüştürmekte kararlıydı.

 

Şahinci Atının sırtında kaleye giriş yaptı. Etrafa bakındığında yıkık dökük binalardan başka bir şey göremedi. Kale alınmadan önce içeride bulunan yaratıklar bu binalarda kalıyordu. Yaşam alanından ziyade uyku noktaları olan binalar, sert bir rüzgarda yıkılacak kadar çürük inşa edilmişti. Kale yeniden tasarlandığında bütün bu harabeler yok olacaktı.

 

Kaleyi korumakta olan birkaç bin lonca üyesi vardı. Nie Yan'ı gördüklerinde hemen yanına gidip onu karşıladılar.

 

"Lonca lideri!"

 

"Merhaba patron!"

 

Nie Yan ileri baktı. Guo Huai, Şaşaalı Kılıç Parıltısı ve İzmaritin içlerinde bulunduğu bir grup yanına geliyordu.

 

"Sonunda gelebildin. Bak, kale için şöyle bir plan hazırladık." Guo Huai elindeki çizimleri uzattı.

 

Nie Yan adamlarına gülümsedikten sonra pek bir hevesli gördüğü İzmarite baktı. Seviye 45'e yükselmiş ve gümüş bir set edinmişti.

 

"Sonunda kendini toparlamış gibisin." Anlaşılan İzmarit son zamanlarda sıkı çalışıyordu. İzmarit gülümseyerek cevapladı.

 

"Evet. Kılıç Parıltısı, Boyalı Tülbent ve diğerleri sağ olsunlar, eski ekipman kaliteme kısa sürede geri döndüm.” Geçen zaman zarfında Solgun Yaprağın üyeleri güçlerini yavaş yavaş artırmışlardı. Artık Tuoba ailesinin bir parçası değillerdi. Sabit gelirleri gitmişti. Yine de Suikastçılar Cemiyetinden aldıkları işler aracılığıyla kazandıkları para sayesinde hayat standartlarında düşüş yaşamamışlardı.

 

"Yeni kurduğunuz organizasyonun mali durumu nasıl? Bir şey lazımsa çekinmeden isteyebilirsin." İzmarit Niuren Birliğinin sadık üyelerindendi. Zor durumda kaldığında lonca onun yardımına koşardı.

 

"Şimdilik iyiyiz. Ekipmanlarımızın kalitesini yükselttiğimizde eskisinden bir farkı olmayacak. Kazandığımız bütün parayı Ahşap Lütfuna verip yatırım yapıyoruz. Epey de para kazandık. Mali durumumuz gayet iyi durumda. Tahminime göre önümüzdeki beş veya altı gün içerisinde bütün borçlarımızı kapatıp işimize bakacağız." Sahip oldukları her şeyi sattıktan sonra fazla bir borçları kalmamıştı. Lakin yıllardır biriktirdikleri paraların bir anda uçup gitmesi üzücüydü. Bütün yaşananlara rağmen hayat devam ediyordu. Sadece işlerini en baştan kurmaları gerekmişti, o kadar.

 

"İyi iş çıkarmışsınız." Nie Yan çizimleri aldı. Dükkanların, sokakların ve bölgelerin dağılımı çizimlerde belirtilmişti. Karargah için de bir yer ayrılmıştı.

 

Nie Yan önceki hayatında gördüğü başarılı kalelerin yapılanmasıyla çizimleri karşılaştırıp birkaç ufak değişiklik yaptı.

 

"Bu kale loncamızın refahıyla doğrudan alakalı olduğundan tek bir duvarla yetinmemeliyiz. Kaleyi aralarında mesafeler olan üç sıra duvarla korumalıyız. Ayrıca kapıları da arka arkaya koymamalıyız. Yoksa ilk kapıdan giren düşman hemen ardından ikinci kapıyı da kırabilir." Nie Yan ilk önerisini sundu.

 

Düşman kapıyı kırıp surdan içeri girdiğinde başka bir surla karşılaşmalıydı. İçteki surun kapısını bulmak için uzun bir yol kat etmelilerdi. İkinci kapıyı aştıklarında bu sefer üçüncü surla karşılaşmalılardı. Ardından önceki seferde olduğu gibi kapıyı bulmak için kalenin öbür tarafına kadar gitmelilerdi. Bu şekilde düşmanın kaleye girmesi uzun zaman alırdı. Surların üzerlerine büyük arbaletler konulur, Büyücüler onlara destek verirdi. Surların arasına da Savaşçılar yerleştirilirdi. Düşmanın mancınık gibi kuşatma silahları yoksa kaleye girmeleri imkansız demekti.

 

Guo Huai bu fikri pek beğendi. "Harika fikir! Böylece savunmamız çok daha güçlü hale gelecek!"

 

"Gerçekten de güzel fikir." İzmarit beğenisini belli etmekten geri durmadı.

 

Kılıç Parıltısı ve diğerleri de Nie Yan'ın fikirlerini onaylıyorlardı.

 

"Ayrıca transfer noktalarının yeniden konuşlandırılması gerekiyor. Kalenin arka tarafı iş bölgesine dönüşsün. Yükselen Ejder Grubu bize destek veriyor. Onların çıkarlarını göz önünde bulundurmalıyız. Ebedi Şehirden aldığımız Küçük Enerji Çekirdeği hala elimizde. Onunla kalenin etrafında bir bariyer oluşturabiliriz." Bu şekilde kalenin kuşatılması iyice zorlaşıyordu.

 

Planların son hallerine karar verildikten sonra herkes işe koyuldu.

 

Yükselen Ejder Grubunun yatırımı ile Niuren Birliğinin elinde inşaat işinde kullanacağı sürüyle altın vardı. Nie Yan kaleyi yeniden tasarlamaya başladı. İlk olarak her biri öncekinden yüksek olan iki sıra sur kaleyi sardı. Böylece surların üzerindeki bütün oyuncular dışarı ateş edebileceklerdi.

 

Dördüncü veya beşinci duvar yalnızca etkisiz olmakla kalmaz, iç kalenin alanını ciddi ölçüde daraltırdı.

 

Kalenin tam ortasında göklere uzanan bir bina belirdi. Bu bina loncanın yeni karargahıydı. Transfer noktası karargahın içine yerleştirildi ve Kalor içindeki şubeye bağlandı. Herhangi bir sorun halinde şehirdeki oyuncular transfer noktasına girip anında kaleye ışınlanabilirlerdi. Sonrasında yollar ve sokaklardan bir ağ örüldü. Kalenin merkezinden surlarına kadar düzgün bir yapılanma söz konusuydu. İş bölgesi en güvenli kısım olan arka tarafta yer alacaktı. Kademe 1 Kuşatma Silahı Fabrikası, Büyücü Kulesi ve Savaş Tanrısı Heykelinin yanında birkaç bina daha kalenin giriş taraflarına inşa edildi. Kuşatma Silahı Fabrikasında büyük arbaletler gibi kuşatma silahları üretilecekti. Kademe yükselince fabrikada mancınıklar da üretilebilirdi. Büyücü Kulesi, Büyücülerin büyü gücünü artırıyordu. Savaş Tanrısı Heykeli Kademe 1 haliyle Savaşçıların saldırı gücünü %3 artırıyordu. Oyunun ilerleyen aşamalarında daha fazla kullanışlı bina ortaya çıkacaktı. Sıra evlere gelmişti. Her bir ev, belirli sayıda insanı barındıracak genişlikte olmalıydı. Kuşatma savaşları esnasında kaleyi savunacak kişilerin sayısını içerideki evler belirlerdi.

 

Nie Yan'ın rehberliğinde sıra sıra binalar ortaya çıkıp kalenin içini dolduruyordu. Kısa sürede yüzlerce bina inşa edilmişti. Artık tek eksik insanlardı.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28911 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39553 Bölüm Sayısı


creator
manga tr