Bölüm 195: Yüz Hırsız Görev Gücü

avatar
3633 33

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 195: Yüz Hırsız Görev Gücü


 

 

Nie Yan salondakileri gözden geçirdi. Her biri en iyinin iyisiydi. Loncanın sunabileceği en üst ekipmanlarla donanmışlardı. Muzaffer Dönüşün elitlerinden aşağı kalır yanları yoktu. Muhtemelen Kalordaki en yetenekli oyuncular bunlardı!

 

Böyle bir grupla planını gerçekleştirebilirdi.

 

Nie Yan Guo Huai’ye döndü. “Kuşa söyleyin, Anti Felç İksiri dışında Orta Sağlık İksiri, Orta Mana İksiri, Orta Görünmezlik İksiri vs. ne bulursa göndersin. Bugün kandan nehirler akıtacağız!

 

Anladım. Gönderdiğim elemanlara söylerim.

 

Aklında ne var?

 

Fazla kişi göndermemiz kendimizi ateşe atmamız demektir. Seçme birkaç kişi gidersek daha iyi olur.” Başta manevra olmak üzere küçük sayıların kendilerine göre avantajları vardı. Gerilla taktiğiyle saldırarak Engelsizi analarından doğduklarına pişman edecekti.

 

Sadece buradakilerle mi gideceksin?

 

Evet, bu kadarımız yeterli.” Kalabalık bir grubun hedef haline gelmesi daha kolay olurdu.

 

Çok sayıda lonca üyesi yabanda kasılıyor. Onları geri çağırmamıza gerek var mı?” Guo Huai de Nie Yan’ın azıcık insanla gitmesinden hoşnut olmamıştı.

 

Yok, bırakın işlerine baksınlar.

 

Nie Yan’ın kararını verdiğini gören Guo Huai, daha fazla ısrarın işe yaramayacağını anlamıştı. “Peki o zaman, dikkatli olun. Bana soracak olursan birkaç kişi daha alın derim ama.

 

Nie Yan katı bir ifadeyle noktayı koydu. “Bu operasyonda fazla kişi olmayacak! Katılmak istemeyenler salonu şimdi terk etsin. Katılacaklar sırayla kendilerini duyursun!

 

Palavracı Yaz Böceği!

 

Lider Genç Yedi!

 

Ölümsüz Hergele!

 

Genç Atmaca!

 

Mavi İp!


Salondakilerin hiçbirinin görevden çekinmeyişi Nie Yan’ı fevkalade tatmin etmişti. “Güzel! Loncamda korkaklar olmadığına sevindim!

 

Patron, ne yapacağız?

 

Evvela gidip hazırlanın. İksirler yakında teslim edilir. O zaman planımı açıklayacağım. Fazladan malzeme almayı unutmayın. Önümüzde uzun ve çetin bir muharebe var!” O da işe yarayacağını düşündüğü Orta Parıltı Tozu gibi birkaç malzeme stoklamayı düşünüyordu. Solgun Yapraktan aldığı Seviye 25 Hırsız setini de artık giyebilirdi. Setin statü bonusları ile Kızıl Zehir Yüzüğünü kuşanmasına yetecek Hüner seviyesine ulaşmıştı.

 

Genç Atmaca, sen burada kal. Bu operasyona katılmana gerek yok.

 

Ne? Neden?!” Tang Yao şaşırdı. Arkada kalmak istemiyordu.

 

Senin ölüp seviye düşmen bize daha çok zarar verir.” Kendisi bir Hırsız olarak hayatta kalma konusunda ustaydı. Büyücüler gibi gruptaki bazı diğer kişiler için aynı şeyi söyleyemezdi. Aradaki fark ise onlar öldüğünde lonca ekipman kayıplarını karşılayabilir ve birkaç gün kasılmakla eski seviyelerine dönebilirlerdi. Tang Yao öldüğünde bütün lonca sarsılırdı!

 

Tang Yao kısa süren sessizliğin ardından gönülsüzce iç çekti. “Pekala, anlıyorum…

 

Nie Yan hızlıca sayım yaptı: Şaşaalı Kılıç Parıltısı, Lider Genç Yedi, Ölümsüz Hergele, Monokrom, Mavi İp, Palavracı Yaz Böceği, Mucize Dansçı ve Kenarsız. Kendisi de eklenince sayı dokuz kişiye çıkıyordu. Kılıç Parıltısı Dövüşçü, Genç Yedi Rahip, Ölümsüz Hergele Elementalist, Mavi İp Şövalye, Yaz Böceği Esrarlı Büyücü, Mucize Dansçı Kutsal Büyücü, Kenarsız ve Monokrom ise Vahşilerdi.

 

Guo Huai, Zhao Li ve Hao Cheng de operasyona katılamazlardı. Lonca işleri yüzünden hiç gelişememişlerdi. Katılmaları operasyonu başarısızlığa götürürdü.

 

Dokuz kişi yeterliydi.

 

Önceki hayatında bu kişiler kendi sınıflarının en üst unvanlarına layık olmuşlardı!

 

Nie Yan saldırı gücünün üyelerinde karar kılmışken kapıdan içeri biri daldı.

 

İçeri giren kişi Güneşti. “Ağabey! Duydum ki Engelsizle savaşıyormuşuz!

 

Doğru, onları kendi silahlarıyla vuracağız!

 

Kendi silahlarıyla mı? Bütün lonca üyeleri gidiyor mu?

 

Hayır, sadece bu odadakiler.

 

Ben de geleyim! Sizi yavaşlatmayacağıma söz veriyorum!

 

Güneş önceki hayattaki haliyle karşılaştırılamazdı belki, ama şu anki performansı da olağanüstüydü. Günlerce Nie Yan’dan özel eğitim aldıktan sonra gelişimi daha da hızlanmıştı. Öncesinde Muzaffer Dönüş elitlerinden kendisiyle aynı seviyede üç kişiyi öldürmüş ve kendisi de can vermişti. Eğitimden sonra ise aynı işi hiç çaba harcamadan yapabilecek seviyeye gelmişti. Üstelik bir Hırsız olduğundan gruptakilere kıyasla kendini daha rahat muhafaza edebilirdi. “Pekala, sen de gel.

 

Benim yapmam gereken bir şey var mı?” dedi Guo Huai. Niuren Birliği sürekli olarak savunmaya zorlanmıştı. Lonca üyeleri kaç zamandır düşmanın zorbalığından muzdarip olmuştu. Nie Yan’ın grubu bu meseleyi halletmek için tehlikenin kucağına atılacaklardı.

 

Nie Yan’ın bakışları keskinleşti. Normalde Muzaffer Dönüş ile savaşma işini Niuren Birliği iyice güçlenene kadar bekletecekti. Ancak onlar yerlerinde duramıyorlardı. Haliyle Nie Yan planlarını erkene çekecekti. Yoksa insanlar Niuren Birliğinin zayıf olduğunu düşünürlerdi.

 

Muzaffer Dönüş ve Engelsiz güçlerini yakın takibe alın. En ufak bir hareket tespit ettiğinizde bana haber verin. Onun dışında loncanın en yetenekli yüz Hırsızını seçmeni istiyorum. Bunlar güvenebileceğimiz kişiler olmalılar. Her birini en iyi ekipmanlarla donatıp Muzaffer Dönüş oyuncularına baskın yapmalarını söyle!

 

Nie Yan’ın bu görev gücünü oluşturmasında özel bir amacı vardı. Hırsızlar sürpriz saldırılarda bir numaralardı. İstedikleri gibi saldırıp geri çekilebilirlerdi. Sayıları fazla olduğunda bile manevra kabiliyetleri azalmıyordu. Küçük gruplara ayrılıp nispeten küçük gruplara saldırabilecekleri gibi, yüzü birden Muzaffer Dönüş veya Engelsize ağır bir saldırı yapabilirdi. Muzaffer Dönüş ana takımının yerini bulamaları harika olurdu. Düşmanın ana takımını yok etmek için binlerce oyuncuya gerek yoktu. Yüz yetenekli Hırsız da aynı işi becerebilirdi!

 

Guo Huai’nin gözleri parladı. “Yüz Hırsız Görev Gücünü loncanın nihai silahına dönüştürebiliriz! Onlara en iyi beceri kitaplarını, ekipmanları ve kaynakları sunarsak, faydalarından ötürü lonca üyeleri görev gücüne katılmaya can atarlar!” Hakikaten ailesinin iş dünyasında olduğunu belli ediyordu. Nie Yan az bir şey değinmesine rağmen görev gücünün faydalarını anında anlayabilmişti.

 

Anladığına göre sen ayarlarsın artık. Bütün Hırsız ekipmanlarında önceliği onlara ver. Operasyon sırasında ölenlerin kayıplarını layıkıyla telafi et.” Guo Huai’nin bu işi başaracağına güveni tamdı.

 

Merak etme. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Onları öyle bir hale getireceğim ki Yüz Hırsız Görev Gücünün adı geçtiğinde bütün loncalar korkacaklar!” Niuren Birliği henüz üye sayısı bakımından büyük loncalarla yarışamazdı. Ancak iş usta oyuncuların sayısına geldiğinde değişiyordu. Diğer loncalar da Niuren Birliği örneğini takip edip benzeri bir Hırsız gücü oluştursalar bile hiçbirininki Niuren Birliğinin gücü kadar etkili olamazdı!

 

Nie Yan kararını vermişti. Niuren Birliğini en büyük lonca yapmaya değil, en çok usta oyuncuyu barındıran lonca yapacaktı! Uzun zamandır loncaya yetenekli oyuncuları almakla uğraştıkları için Yüz Hırsız Görev Gücünü oluşturabiliyorlardı. Ve hala usta oyuncuların tamamını kullanıyor değillerdi.

 

Grup dağılıp operasyona hazırlanmaya başladı. Nie Yan Tasoyi Köyüne gidip çok sayıda Parıltı Tozu aldı. Kişi başı en az beş torba düşecekti. Ayrıca Yıldızlı Gece İksir Dükkanından Orta Sağlık İksiri, Orta Mana İksiri, Küçük Büyü Kuvvetlendirme İksiri, Anti Felç İksiri vs. iksirler de karargaha ulaştırılmıştı. Toplamda yedi yüz şişe kadar iksir vardı! Bunca pahalı iksirin yüzlercesi bir aradayken salondakilerden sakin kalabilen olmamıştı. Nie Yan iksirleri herkese paylaştırdı. Kişi başı yetmiş şişe kadar iksir düşmüştü.

 

Grup artık hazırdı. İhtiyaç duyabileceklerinden çok daha fazla malzeme stoklamışlardı. Guo Huai’ye talimat verip iki Büyücü öncelikli olacak şekilde gruptakilere ihtiyaç duydukları beceri kitaplarını temin ettirdi. Faydalı olabilecek birkaç uzun menzilli büyü, Büyücülerin ellerindeydi.

 

Nie Yan Altın kademe ekipmanlarını kuşandı. Yetenek bazlı set eldivenler, dizlikler, pelerin ve deri zırhtan oluşuyordu. Hızını ciddi manada artırmasının yanında 37 Hüner puanı sağlamasıyla Kızıl Zehir Yüzüğünü kuşanabilmesine imkân tanımıştı. Saldırı gücü 502 puana fırladı. Bu öyle muazzam bir sayıydı ki kumaş zırhlı sınıflara karşı saldırılarında 400 hasar verebilirdi. Kalın zırhlı Savaşçı sınıflarına bile 200-300 hasar verebilirdi.

 

Set bonusu olarak Varlık Silme +%10, Hareket Hızı +%20, Kritik +%12 kazanmıştı. Bunlar oldukça faydalı özelliklerdi.

 

Lonca üyeleri bile Nie Yan’ın bir saldırı gücü oluşturduğundan bihaberdi. Her biri ayrı ayrı hareket ediyordu. Yirmi dakika sonra Link Kasabasında yeniden toplandılar.

 

On kişilik grup Fırın Ormanlarına doğru sessizce yola koyuldular. Oyuncuların gözlerinden uzak hareket ediyorlardı.

 

Fırın Ormanları alışılmışın dışında son derece canlıydı. Engelsizden 8.000 kadar oyuncu burada konuşlanmış, yabancı oyuncuları bölgeye yaklaştırmıyordu. 50-60 kişilik gruplara ayrılan oyuncular, ormanın değişik kısımlarında kasılıyorlardı.

 

Kalordaki herkes, Niuren Birliğinin nasıl tepki vereceğini görmek için Fırın Ormanlarına dikkat kesilmişti. Engelsiz bu yeni doğan süper gücün elit takımına pusu kurmakla arı kovanına çomak sokmuştu!

 

Onlar böyle küstahlaşmışken Niuren Birliği yerinde mi duracaktı?

 

Herkes pürdikkat izlemedeydi, ama Niuren Birliğinden ses seda yoktu. Dışarda kasılan oyuncuların hiçbirini karargaha çağırmamışlardı.

 

Niuren Birliği karşılık vermemeyi düşünüyorsa eğer bütün oyuncuları, oyuncu kitlesinin aşağılamalarıyla karşılaşacaktı. Gelecekte loncaya katılmak isteyen birini de bulamayacaklardı.

 

Fırın Ormanlarının hemen dışında bir lav mağarası mevcuttu. Girişi zifiri karanlıktı. Dışardan bakan birinin içeriyi görmesi imkânsızdı.

 

Son günlerde hiçbir oyuncu bu mağaraya girmeye cüret edememişti. Zira şu ana kadar mağaraya girenlerden geri dönebilen olmamıştı.

 

Nie Yan’ın grubu mağaraya girdi. Tünel boyunca ilerleyerek derinlerde garip sesler gelen bir noktaya vardılar.

 

Patron, Fırın Ormanlarına buradan girebileceğimize emin misin?” Karanlığın içinde şüpheli bir ses yankılanmıştı.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29016 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39687 Bölüm Sayısı


creator
manga tr