Bölüm 112: Kan Ahdi +7

avatar
4066 37

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 112: Kan Ahdi +7


 

Nie Yan tek bir yükseltmeyle duracak değildi.

 

Kan Ahdini, yanında bir Talih Mücevheri ile tekrar Pandoranın Kutusuna koydu. Oyun zamanı çift döngüdeyse yükseltme şansı %80’e çıkacaktı.

 

Sistem: Yükseltme başarılı! Kan Ahdi +1 → Kan Ahdi +2

 

Nie Yan Kan Ahdinin yeni özelliklerini inceledi.

 

Kan Ahdi +2 (Kara Altın)

Koşul: Seviye 2

Özellikler: Saldırı 43–46, Hüner +11, Kritik +12, Can Çalma %3

Saldırı Hızı: 2.3

Ağırlık: 1.5 kg

Kısıtlama: Hırsız; bütün taraflar kuşanabilir.

 

Ancak bu da Nie Yan’a yetmemişti. Bir Talih Mücevheri daha çıkarıp Pandoranın Kutusuna koydu ve yükseltmeye devam etti. Onaylamaya tıkladığında mücevher parlamaya başladı. Ta ki patlayıp yok olana kadar. Başarısızlık ihtimali yalnızca %20 olmasına rağmen ikinci denemesi başarısız olmuştu. Şanssızlığını Pandoranın Kutusu bile telafi edememişti.

 

Sistem: Yükseltme başarısız! Kan Ahdi +2 → Kan Ahdi +1

 

Bu başarısızlık Nie Yan’ı yıldırmadı. Talih Mücevherlerinin fiyatı diğer oyuncuları korkutabilirdi. Fakat Nie Yan diğer oyuncular gibi değildi. Birkaç gümüş onun gözünü korkutamazdı. Bir defa başarısız olmanın maliyeti 10 gümüştü. Nie Yan bu fiyattan çekinmiyordu.

 

Sistem: Yükseltme başarılı! Kan Ahdi +1 → Kan Ahdi +2

 

Sistem: Yükseltme başarılı! Kan Ahdi +2 → Kan Ahdi +3

 

Sistem: Yükseltme başarılı! Kan Ahdi +3 → Kan Ahdi +4

 

Sistem: Yükseltme başarılı! Kan Ahdi +4 → Kan Ahdi +3

 

%80 şansa rağmen amacına ulaşmadan önce iki defa başarısız olmuştu. Bugün şanslı gününde değildi.

 

Toplamda dokuz mücevher kullanarak Kan Ahdini beşinci aşamaya yükseltmişti. Pandoranın Kutusundan çıkarıp hançeri incelediğinde, önceki halinden daha parlak olduğunu fark etti.

 

Kan Ahdi +5 Kara Altın)

Koşul: Seviye 5

Özellikler: Saldırı 73–76, Hüner +11, Kritik +12, Can Çalma %3

Saldırı Hızı: 2.3

Ağırlık: 1.5 kg

Kısıtlama: Hırsız; bütün taraflar kuşanabilir.

 

Beşinci aşamadaki Kan Ahdi, oyuncuların elindeki hemen her silahtan daha fazla saldırı gücüne sahipti. Seviye 10 Kara Altın silahlardan bile hissedilir bir üstünlüğü vardı. Elinde kalan sekiz Talih Mücevherini de kullanarak Kan Ahdini altıncı aşamaya yükseltmek çok zor olmayacaktı. Yükseltme sisteminin işleme mantığına bakarak, silahı yedinci aşamaya yükseltmek zahmete girmeye değerdi. Sekizinci ve dokuzuncu aşamalarda işin rengi değişiyordu. Zira altıncı aşamadan itibaren her başarısızlık silahı tekrar beşinci aşamaya döndürüyordu. Onuncu aşama ve üzerine yeltenenler yalnızca aşırı şanslı veya cepleri parayla dolup taşan insanlar olabilirdi.

 

Nie Yan, Kan Ahdini ve bir Talih Mücevherini Pandoranın Kutusuna yerleştirdi. Hançeri altıncı aşamaya yükseltme şansı %70 idi. Kutunun yardımı olmadan yapılan yükseltmenin başarı şansı %50 olduğundan, %70 gayet yüksek bir sayıydı. Oyunun mevcut halinde yedinci aşamaya yükseltilmiş bir ekipman bulmak mümkün değildi.

 

Pandoranın Kutusu içerisindeki Kan Ahdinden kan kırmızı bir aura yayılıyordu. Nie Yan sakin kalmakta zorlanıyordu. Nihayetinde oyunun ilk aşama altı veya yedi ekipmanının ortaya çıkma ihtimali vardı. Haliyle o da bu durum karşısında heyecanlanmıştı.

 

%70 başarı şansı varsa denemekten zarar gelmez!

 

Nie Yan dişlerini sıkıp onaylaya bastı.

 

Mücevher ışıl ışıl parlıyordu. Parıltı dindiğinde içindeki özünü hançere aktarmıştı. Nie Yan’ın zihninde fırtınalar kopuyordu. Yükseltme başarılı olmuştu!

 

Altın ışık dağıldığında Pandoranın Kutusunda yalnızca hançer kalmıştı. Kutudan yayılan kızıl aura, dünyayı yüce varlığıyla aydınlatmaya çalışıyordu sanki.

 

Aşama altı hançer! Harika!

 

Bir sonraki adım, hançeri yedinci aşamaya yükseltmekti. Nie Yan bile kendini baskı altında hissediyordu. %70 başarı şansı hakikaten yüksekti. Ancak kalan %30 ihtimal, onun gözünü korkutmuyor değildi. Bu yüzden şu anda son derece gergindi.

 

Düşünüp taşındı. Sonunda hançeri yükseltmeye karar verdi. Pandoranın Kutusunu açıp içine hançeri ve mücevheri yerleştirdi.

 

Ardından yükseltme penceresini açtı. Başarmak zorundasın!

 

Başarısız olması onu fazla etkilemezdi. Yine de para kaybetmek istemiyordu!

 

Sistem: Kan Ahdi +6’yı yükseltmek istiyor musunuz?

 

Evet!

 

Sükunetini tekrar kazandıktan sonra sistem uyarısında onaylaya tıkladı. Görsel efektler devreye girdi. En son altın bir ışıkla sona erdi. Başarılı olmuştu! Nie Yan mutluluğa boğuldu. Anlaşılan önceki iki başarısızlık bütün kötü şansını tüketmişti. Hançeri sorun yaşamadan yedinci aşamaya yükseltmişti.

 

Ne şanslı adamım! Kan Ahdinin yeni özelliklerini incelemeye başladı.

 

Kan Ahdi +7 (Kara Altın)

Koşul: Seviye 7

Özellikler: Saldırı 93–96, Hüner +11, Kritik+12, Can Çalma %3

Saldırı Hızı: 2.3

Ağırlık: 1.5 kg

Kısıtlama: Hırsız; bütün taraflar kuşanabilir.

 

Bu sefer şansı gerçekten yaver gitmişti. Böylece Kan Ahdi yaklaşık 100 saldırı gücüne ulaşarak Seviye 15 silahlarla boy ölçüşebilecek güce ulaşmıştı.

 

Talih Mücevherleri kıymetli eşyalardı. Muhtemelen hiçbir oyuncu Nie Yan’ın yaptığı gibi, ekipmanlarını yedinci aşamaya yükseltme girişiminde bulunmazdı. En büyük loncaların liderleri bile böyle bir savurganlık yapamazdı. Mücevher Ustalarına ekipmanlarını yükseltme için götürmeden önce iki defa düşünürlerdi. Bütün oyunda, ekipman yükseltmede Nie Yan kadar yüksek başarı şansına sahip tek bir oyuncu yoktu.

 

Herhangi bir oyuncu ekipmanını yedinci aşamaya yükseltmek için onun harcadığının en azından iki katı kadar mücevher harcamak zorunda kalabilirdi.

 

Kan Ahdi şu an yakut kadar parlaktı. Üzerinden yükselen kan kırmızı aurası öldürme niyeti yayıyordu. Görsel efektlerini kapatsa bile tek bakışla bunun sıradan bir hançer olmadığı anlaşılabilirdi.

 

Hançeri sekizinci aşamaya yükseltmeye çalışmanın riski büyüktü. Bir ihtimal başarısız olursa tekrar beşinci aşamaya dönebilirdi.

 

Kan Ahdinden sonra iki Talih Mücevher daha kullanarak diğer hançeri olan Suikastçının Hükmünü ikinci aşamaya yükseltti. Onun saldırısı da 20 artmıştı.

 

Suikastçının Hükmü +2 (Altın): İkinci Silah

Koşul: Seviye 7

Özellikler: Saldırı 46–49, Güç +16, İsabet +12

Saldırı Hızı: 2.5

Ağırlık: 1.5 kg

Kısıtlama: Bütün taraflar kuşanabilir.

 

Altın kademe silah olduğundan Suikastçının Hükmünün özellikleri, Kan Ahdi kadar iyi değildi. Zaten onu, daha iyi bir hançer bulana kadar idareten kullanıyordu. Yakında yeni bir silaha geçeceğinden daha fazla yükseltmeye gerek yoktu.

 

Nie Yan statü penceresini açtı. İki hançerini kuşandıktan sonra saldırısı 176’ya çıkmıştı. Oyundaki Seviye 7 Hırsızların saldırıları 100 civarlarındaydı. Bir oyuncunun böylesi bir saldırı gücüne sahip olması olacak iş değildi! Oyunun mevcut halinde onun ekipmanlarını gören kim olursa olsun, öfkeden deliye dönerdi.

 

Mülk alıp ekipmanlarını yükselten Nie Yan, tekrar müzayede evinde dönüp Siyah Fenol ve malzemeleri satışa sundu. Ardından kataloğu açıp Zeka statüsünü artıran ekipmanlar aramaya koyuldu.

 

Lakin pazardaki ekipmanlardan kriterlerine uyan çok az ekipman vardı. Gerçi bu durumu fazla garipsememişti. Hırsızda Zekanın ne işi vardı ki zaten? Bu tarz bir ekipman düşüren oyuncu muhtemelen geri dönüşümden ekipmanı hammaddeye çevirirdi.

 

Uzun bir arayıştan sonra usanmıştı. Tek bir ekipman bile bulamamıştı. Hayır, gidip ekipman farmlamayacağım. O şekilde kim bilir ne kadar zamanım çöpe gider?

 

Yıldırım Alevi kullanımı için 30 Zeka gerektiren bir parşömendi. Orta parşömenler şu anda oyunda bulunması pek mümkün olmayan eşyalardandı. Fakat oyuncuların seviyeleri yükseldikçe hemen herkesin elinde acil durumlar için birkaç parşömen olacaktı. Parşömeni elinde fazla bekletirse kullanımından maksimum faydayı sağlayamayacaktı. En nadir eşyalar bile zamanla yaygınlaşacaktı.

 

Yıldırım Alevi Parşömenini kullanmak istiyordu ama Zeka koşulu buna izin vermiyordu. Zeka artırıcı ekipman da bulamamıştı. E o zaman ne yapacaktı?

 

Nie Yan bu konu üzerinde kapa patlatırken aklına Miskin Tilki geldi. Onun elinde Zeka artırıcı ekipmanlar olabilirdi. Kutsal İmparatorluk gibi büyük bir loncanın hazinesinde her türden ekipman olması normaldi. Buna Hırsızın kuşanabileceği Zeka artıran ekipmanlar da dahildi. Kimsenin işine yaramayan ekipmanlar bile kolay kolay çöpe atılmazdı. Loncalar bu ekipmanları, hazineyi şişirmek için kullanabilirlerdi. Olur da ihtiyaç duyulursa, hazineden alınıp kullanılabilirdi.

 

Nie Yan, Miskin Tilki’ye mesaj attı.Orada mısın?

 

Evet. İstediğin beş pasif beceri kitabını bulduk. Diğer ikisinde şansımız yaver gitmedi. Ama en kısa zamanda onları da bulacağız. En geç öğleden sonraya hazır olurlar.Nie Yan’ın onlara sattığı Siyah Fenoller sayesinde, Kutsal İmparatorluk Sosil Vadisi zindanında diğer loncaların önüne geçmişti. Henüz patrona ulaşamamışlardı ama sıradan yaratıklardan elde ettikleri kar bile gözlerini doyurmuştu. Çok sayıda yüksek kalitede ekipman düşürmüşlerdi. Tecrübe kazanımı da oldukça yüksekti. Bir Kurtadam 800 tecrübe puanı veriyordu. Dolayısıyla seviye atlama hızları, dışarıda kasılmaktan çok daha yüksekti. Nie Yan’ın ona sağladığı imkan olmadan bunu başaramazlardı. Buna rağmen Miskin Tilki birkaç kitabı bulamadığı için üzgündü.

 

Nie Yan’ın aradığı aktif beceri kitapları olan Hain Bıçak ve Bağırsak Dökücü, şu anda hala ender bulunan eşyalardı. Kutsal İmparatorluk gibi dev bir lonca bile, günde en fazla birkaç tane düşürmeyi başarabiliyordu. Beş pasif beceri kitabı da aslında nadir eşyalardı. Lakin oyuncular bu becerileri öğrenmeye pek yanaşmadığından fiyatları yüksek değildi. Haliyle, elde etmek de zor değildi.

 

Miskin Tilki, Nie Yan’ın neden güç artıran pasif beceriler öğrenmek istediğine anlam verememişti. Sonuçta o bir Hırsızdı. Bunları öğrenip beceri yuvalarını doldurmanın anlamı neydi? Eninde sonunda zaten bu becerileri unutacaktı. Yaptığı para israf etmek olmuyor muydu? Gerçi sonradan düşündüğünde Nie Yan’ın tek başına oynayan oyuncuların en zengini olduğu aklına gelmişti. Biraz para kaybetmek Nie Yan’ın umurunda olmazdı.

 

Önemli değil. Acelesi yok. Kitaplar şimdilik sende kalsın. Ben aslında başka bir sebepten mesaj atmıştım. Elinizde Zeka artıran beceri kitabı veya benim giyebileceğim bir ekipman var mı?

 

Miskin Tilki, Nie Yan’ın isteği karşısında şaşırmıştı.Zeka mı? Hırsız için mi…?

 

Evet… Zekayı artıran Hırsız ekipmanı veya beceri kitabı. Ekipman olmasını tercih ederim.Nie Yan beceri kitabını kullansa, beceri yuvalarından biri dolacaktı. Parşömeni kullandıktan sonra beceriyle işi kalmayacağından yuva açmak için beceriyi silecek ve zarara girmiş olacaktı. Ekipmanda en azından kaybının bir kısmını telafi etme ihtimali vardı.

 

Hazinede birkaç tane var diye hatırlıyorum. Dur bakalım, birine söyleyeyim de gidip kontrol etsin.Nie Yan, Miskin Tilki’yi şaşırtmaya devam ediyordu. Hırsızın Güç artıran ekipmanlar kuşanması mantıklı olabilecek bir davranıştı. Peki Zeka ne alakaydı? Acaba Nie Yan, Zeka koşulu olan bir ekipman falan mı düşürmüştü?

 

Nie Yan sabırla Miskin Tilki’den gelecek cevabı bekledi.

 

Kontrol ettik. +7 Zeka veren bir çift bot, +8 Zeka veren deri zırh, +7 Zeka veren bir çift eldiven ve iki tane de beceri kitabı bulduk. Kitaplar Uzak Görüş ve Kavrama. Sırasıyla dokuz ve altı Zeka artırıyorlar. Elimizde olanlar bunlar.

 

Bunlar yeterli. Botları, eldivenleri ve deri zırhı bir süreliğine ödünç alabilir miyim? Kavrama kitabını da alacağım. Ne kadar istediğini söylemen yeterli.

 

Bir şeye gerek yok. Değerli bir kitap değil zaten. İstediğin gibi alabilirsin.Zeka artıran Hırsız ekipmanları değersizlerdi. Düşük fiyattan müzayede evine koysalar bile alan çıkmayabilirdi. Bu tarz eşyalar genelde yığınlar haline gelene kadar hazinede tutulur, sonra hep birlikte geri dönüşüme gönderilirdi.

 

Teşekkürler. İşim bitince geri gönderirim. Eşyaları bana postalayabilirsin.Bütün bu eşyalar pazarda satılsa, hepsinden gelecek toplam miktar 1 gümüş bile etmezdi. Hatta 50 bakır gayet karlı bir kazanç olurdu. Miskin Tilki bu tarz eşyalar için Nie Yan’dan para isteyecek değildi. Böyle olunca Nie Yan da fazla üstelemedi.

 

Tamamdır.Miskin Tilki, Nie Yan’ın bu eşyaları istemesinin kesinlikle mantıklı bir sebebi olduğuna inanıyordu. Ancak Nie Yan sebebini kendisi açıklamadıysa onun sorması kabalık olurdu.

 

Bir süre sonra Nie Yan şahsi deposuna gidip gönderilen eşyaları aldı. Zeka artıran toplamda dört eşya vardı. Üç eşya ekipmanlarken diğer eşya da beceri kitabıydı.

 

Mevcut statülerine bu dört eşyanın etkileri de eklenince Zekası 30 puanı aşmıştı. Yıldırım Alevi Parşömenini artık kullanabilirdi!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29014 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr