Bölüm 80: Hortlakları Kontrol Etmek

avatar
4422 37

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 80: Hortlakları Kontrol Etmek


 

Nie Yan, etrafı hapishane hücreleriyle çevrili kare biçimindeki bir odanın içine düştü. Üzerinde, bulunduğu yeri aydınlatan birkaç Gece İncisi asılıydı. Çevresine şöyle bir göz attığında nasıl bir yere düştüğünü sonunda anladı.

 

Muhtemelen bir yeraltı zindanına düşmüştü. İki yanında mahkumların kaçışına mani olmak için koyulmuş metal parmaklıklar vardı. Parmaklıkların arasından hücrelere baktığında her birinde devasa kemik yığınları gördü. Bu yığınların yüksekliği dört metreyi buluyordu. Yığınların arasında devasa kuyrukları, kemikten kanatları ve kertenkeleninkini andıran dev kafataslarını açıkça görebiliyordu. Bu iki kemik yığını muhtemelen ejderhalara aitti!

 

Zindan Sulgata Kolezyumu’ndan fazla uzakta olmadığı için bu ejderhalar da büyük ihtimalle kolezyumda gladyatör dövüşlerine katılmaya zorlanmışlardı.

 

Kolezyumun mahkumları olarak özgürlükleri ellerinden alınmış ve soyluların eğlencesi için canları pahasına dövüşmek zorunda bırakılmışlardı. Sulgata düştüğünde ise terk edilmişler ve hücrelerinde açlığa yenik düşüp sonunda birer iskelete dönüşmüşlerdi.

 

Nie Yan bu düşünceler içerisinde kaybolmuşken kemikler hareket etmeye ve iskeleti oluşturmaya başlamışlardı.

 

İki iskeletin öfkeli çığlıkları bütün zindanı inletti. İki Vahşi hayvan gibi Nie Yan’ın üzerine koşmaya başladılar.

 

Hücrelerdeki çelik parmaklıklar, iki dev iskeletin çarpmasıyla şiddetle titredi. Çarpışma etkisiyle parmaklıklar büküldü.

 

İskelet ejderhalar öfkeyle kükreyerek tekrar kendilerini parmaklıklara attılar. Her çarpışmada parmaklıklar biraz daha bükülüyordu. Nie Yan parmaklıkların bu iki ejderhanın sürekli darbelerine daha fazla dayanamayacağını anladı.

 

Bu ejderhalar dünyadan muhtemelen büyük bir kinle göçmüşlerdi. Dolayısıyla ruhları öte tarafa geçememiş ve birer hortlağa dönüşmüşlerdi. Sıradan hortlaklardan çok daha güçlüydüler. Koyu kırmızı kemiklerinin parıltısı onları metal iskeletlere benzetiyordu.

 

Nie Yan Üstün Sezi ile iskelet ejderhaları inceledi.

Hortlak Ejderha Gladyatör (Lider): Seviye 10
Sağlık: 600/600

 

Bunlar Lider sınıfı yaratıklardı. Diğer iskelet hortlaklarla aynı özelliği paylaşıyorlardı. Canları yaşayan hallerine nazaran çok daha düşüktü. Buna rağmen bu iki Seviye 10 Lider sınıfı yaratık, Nie Yan’ın boyunu aşıyordu.

 

Hortlak Ejderhalar onu kolaylıkla öldürebilirlerdi.

 

Üzerindeki tuzak çukurunun yüksek duvarlarına baktı. İpek Eğirici Yüzüğün yardımıyla bile buradan tırmanması imkansızdı. Kaçacak bir yer ararken gözleri ilerideki tünele takıldı. Burası zindanın çıkışı gibi görünüyordu. Ancak tünele girişini engelleyen demir bir kapı vardı. Kapı dev bir asma kilit ile sıkı sıkıya kapatılmıştı. Kapıyı kırmayı aklından geçirmedi, çünkü bu mümkün değildi. Hortlak Ejderhalar gibi büyük, sağlam bir vücudu yoktu.

 

Hortlak Ejderhaların arkası kesilmeyen darbeleri sonucu çok sayıda parmaklık ağır hasar alıp eski şeklini kaybetmişti. Hücreler her geçen saniye zayıflıyordu. Nihayet parmaklıklar daha fazla dayanamadı. İskelet ejderhalar serbest kaldıkları anda Nie Yan’ın üzerine hücum ettiler.

 

İki tane Seviye 10 Lider sınıfı yaratıkla aynı anda savaşmaya çalışmak ona ölümden başka bir şey getirmeyecekti.

 

İki büyük iskelet, Nie Yan’ın üzerine geliyordu. Kemikleri çelikten daha güçlü, vücutları kuvvetle dolup taşan, dev kuyrukları çivi gibi sivri kemiklerle sarılı iki iskelet… Ne yaparsa yapsın onları mağlup etmesi mümkün değildi.

 

Onlarla direkt olarak savaşamazdı. Hal böyle olunca o da beceri çubuğuna baktı. Hayatı artık o son umut ışığına bağlıydı, yani Hortlak Ayinine!

 

Bu beceri %20 ihtimalle hortlakları kontrol etme şansı tanıdığından şu anda onu kurtarabilecek olan tek şeydi. Hayatı artık bu becerinin başarılı olup olmayacağına bağlıydı!

 

Hortlak Ejderha ile aralarındaki seviye farkından ötürü kontrolü sağlayabileceğinden emin değildi.

 

İskelet ejderhalar yaklaştığı anda Nie Yan beceriyi etkinleştirip ejderhalardan birini hedef aldı.

 

Hortlak Ayini!

 

Sistem: Hortlak Ayini ile Hortlak Ejderha Gladyatörü hedeflediniz. Sağlığınızın %30 azaltıldı.

 

Sistem: Hortlak Ayini başarısız!

 

Sistem bildirimini okuduğu anda Sürat Kaçışını etkinleştirerek ejderhaların yolundan çekildi.

 

Dev kuyruklardan biri az önce bulunduğu yere büyük bir gürültüyle çarptı. Kuyruğun çarptığı kısım çatlaklarla dolarken büyük bir toz bulutu etrafı sardı.

 

İki ejderha aynı anda hücuma geçtiğinden biri diğerine çarparak ikisinin birden sendeleyerek geri çekilmesine neden oldu.

 

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Nie Yan hemen Hortlak Ayinini etkinleştirdi. Fakat büyü ikinci defa başarısızlıkla sonuçlandı. Ejderhalar dengelerini tekrar kazanmadan yanlarından geçip gitti. Bir şekilde kendini sağlama aldığında en yakın köşeye doğru koşmaya başladı.

 

Hortlak Ejderhalar saldırılarında başarısız olmakla kalmamış, üstüne bir de hedeflerini kaybetmişlerdi. Göz yuvalarında parlayan uğursuz yeşil alevler etrafa bakınarak Nie Yan’ı arıyorlardı. Nihayet bir köşede saklanan Nie Yan’ı buldular.

 

Nie Yan’ı bulduktan hemen sonra ejderhalardan biri bacağını kaldırıp onu ezmek istedi.

 

Nie Yan hızla yuvarlanarak bu saldırıdan canını kurtardı.

 

Saldırı yerde derin bir ayak izi bırakmıştı.

 

İlk ejderhanın saldırısını takiben diğer ejderha da onu ayağıyla ezmeye çalıştı.

 

Nie Yan iskelet ejderhaların saldırıları karşısında ölüm korkusunu hisseder haldeydi. Neyse ki zindanın dar geçitleri ejderhaların hareketlerini kısıtlıyordu. Zaten hantal olan hortlakların saldırı hızları da düşük olduğundan şu ana kadar bir şekilde hayata tutunmayı başarmıştı. Ancak bu savaş aynı şekilde devam ederse ne yaparsa yapsın ölümün pençesinden kurtulması mümkün görünmüyordu.

 

Hortlak Ayini!

 

Sistem: Hortlak Ayini ile Hortlak Ejderha Gladyatörü hedeflediniz. Sağlığınızın %30 azaltıldı.

 

Sistem: Hortlak Ayini başarısız!

 

Hortlak Ayini üç defa art arda başarısız olduktan sonra Nie Yan’ın canı %10’a düşmüştü. Saldırılardan kaçınırken bir yandan Temel Sağlık İksiri çıkarıp içti ve ardından Bandaj uygulamaya başladı.

 

İskelet ejderhaların saldırılarını bir süre daha atlattıktan ve canı %52’ye kadar dolduktan sonra tekrar Hortlak Ayinini denedi.

 

Tam o sırada iki iskelet ejderha aynı anda saldırdı!

 

Sistem: Hortlak Ayini başarılı!

 

Sistem bildirimi geldikten hemen sonra Nie Yan zihninde garip bir enerjinin oluştuğunu hissetti. Enerji başının üzerine yükselerek iskelet ejderhalardan birine fırladı ve iskelet vücudun içinde kayboldu.

 

Hortlak Ayini başarılı olduktan sonra Nie Yan yuvarlanarak ejderhaların saldırılarından kurtuldu.

 

Ejderhalar hedeflerini kaçırdıktan sonra şiddetle birbirlerine çarptılar. Çarpışmanın etkisiyle sersemleyen ejderhalar birkaç adım geriye sendelediler.

 

Nie Yan da fırsattan istifade bir köşeye saklanıp Hortlak Ayini ile kontrolünü ele aldığı iskelet ejderhaya baktı.

 

Gerçekten başardım mı? Sonuç ne o zaman?

 

Nie Yan aralarındaki seviye farkından ötürü Hortlak Ejderhayı tam olarak kontrol edebileceğinden emin değildi. Sistem bildiriminde yazana rağmen gerçekten başarılı olup olmadığını kontrol etmeye cesaret edememişti. Bu muhtemelen hayatta kalmak için son şansıydı. Şu fırsatı kaçırırsa başka bir fırsat daha ele geçiremeyebilirdi.

 

İki iskelet ejderha ve Nie Yan dar yeraltı zindanında bir üçgen oluşturmuşlardı.

 

Fakat şu anda iki iskelet ejderha Nie Yan’a değil birbirlerine bakıyorlardı.

 

Zaman geriye doğru akıyordu sanki, Sulgata’nın kudretli günlerine doğru. Vahşi hayvanların ve gladyatörlerin kolezyumda birbirleriyle barbarca dövüştükleri zamana… Her yana saçılan kızıl kan, bütün manzaraya hakim olup her şeyi kızıla boyamıştı.

 

Hortlak Ayiniyle vurulan iskelet ejderha öylece duruyor, zihninde anıları canlanırken boş bakışlarla diğer ejderhayı süzüyordu. Gözlerindeki uğursuz alevler yabancı bir enerjinin tesiri altına alınmış gibiydi. Debeleniyor, kendisini tutsak eden zincirlerden kurtulmaya çalışıyordu.

 

Lütfen Tanrım… Lütfen başarılı olsun.” Nie Yan becerinin başarılı olması için dua ediyordu. Aslında Nie Yan ateistti. Herhangi bir Tanrının veya ilahın varlığına inanmıyordu. Lakin İnanç içerisinde sarsılmaz biri vardı: Işık Tanrısı. O da bir nevi Tanrı olarak kabul edilebilirdi. Nie Yan da şu anda göstermelik de olsa dindar biri olmuştu.

 

Diğer iskelet ejderha tekrar harekete geçip Nie Yan’a hücum etti.

 

Tek bir amacı vardı, o da Nie Yan’ı öldürmek.

 

Tam ejderha Nie Yan’a atıldığında Hortlak Ayiniyle vurulan diğer ejderha yandan gelip Nie Yan’a saldıran ejderhaya çarptı. İki ejderha tekrar çarpıştı ve Nie Yan’a saldırmaya yeltenen bir kenara fırlatıldı.

 

Belki ilahi bir varlık Nie Yan’a acımış ve dualarına cevap vermişti. Zira Hortlak Ayini son anda ejderhanın kontrolünü ele alıp Nie Yan’ı kurtarmıştı!

 

Hortlak Ayininin etkisiyle, iskelet ejderhanın koyu kırmızı kemiklerinden karanlık bir aura yükselmeye başladı. Ejderha artık siyah bir parıltı yayan, deli kuvvetine sahip dev bir metal canavarı andırıyordu.

 

Sistem: Hizmetkarınıza bir isim belirleyin.

 

Nie Yan bir süre düşündükten sonra ejderhaya Kara Gladyatör ismini koydu. Görünüşünü hesaba katınca gayet uygun bir isimdi bu.

 

Hortlak Ayiniyle kontrol edilen Kara Gladyatörün statüleri %10 artış gösterdi. Hali hazırda güçlü olan iskelet ejderhanın gücü daha da artarak benzersiz bir hal aldı. Tek sorun becerinin 3 saatlik geçerlilik süresiydi. Yani Kara Gladyatör yalnızca geçici bir süreliğine Nie Yan’a hizmet edebilirdi. Sonrasında ruhu Hortlak Ayini tarafından yutulacaktı.

 

Böyle korkunç bir yaratığın kontrol altına alınabileceği hayal etmesi güç bir olaydı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29861 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40898 Bölüm Sayısı


creator
manga tr