Bölüm:113 Üretim Tekniği

avatar
5227 25

Library of Heaven's Path - Bölüm:113 Üretim Tekniği


Bölüm:113 Üretim Tekniği

 

Çeviri ve Düzenleme: Gin

 

 

Bütün bir hap üretim tekniğinin referanslarını bulmak - benzetecek olursak - karşı tarafa farklı çeşmelerden gelen bir su karışımını verip bu çeşmeleri bulmasını istemek gibiydi. Bu imkansız bir işti!

 

Biri onu hap üretim tekniğini yaratırken adım adım izlemediği sürece, üç referansı tanımlaması imkansızdı. Bir üretim tekniğindeki hataları bulmaya kıyasla, Cheng Jiang'in teklif ettiği işin zorluğu en az beş kat fazlaydı!

 

Zhang Xuan'in gözleri kısıldı.

 

Bir eczacıdan beklenebileceği gibi, onlarla uğraşmak kolay iş değildi.

 

Bu adam asil ruhlu ve gülücükler saçıyor gibi görünebilirdi. Ancak gerçekte gruptaki en utanmaz kişiydi.

 

Zhang Xuan kabul etse bile... bir üretim tekniğinin referanslarını ayırt etmek temel olarak imkansız bir işti! Daha önce Zhang Xuan'in zorluğu arttırdığı düşünülürse, karşı tarafın da bunu yapmaya hakkı vardı. Eğer durumu kabul etmezse, rakibi gelecekte bu durumu eleştirebilirdi ve bu da itibarına leke bırakırdı.

 

"Ne oldu? Bunu istemekle biraz ileri gitmiş olabilirim ve beni reddetmen normal olur. Ancak... teklifimi reddedersen, yenilgiyi kabul ettiğini farz edebilir miyim?" Cheng Jiang kocaman sırıttı.

"Kayıp mı?" Zhang Xuan başını salladı. "Tesadüfe bak ki ben de Eczacı Cheng'in yeni üretim tekniğini görmek istiyordum. Hadi başlayalım!"

 

Adamın taktiği başkalarına karşı etkili olabilirdi ve onları paniğe uğratırdı. Ancak Zhang Xuan'e karşı etkisiz kalmıştı.

 

Zhang Xuan'in başkalarının hap üretim tekniklerindeki hataları ayırt edebilmesi, çıkarım yeteneği sayesinde değildi. Daha çok Semavi Yolun Kütüphanesine sahip olmasındandı. Kütüphane onunla kaldığı sürece, hangi üretim tekniği olursa olsun - yaratılmış ya da yaratılacak olan -bir kitap şeklinde onun önüne sunulurdu. Bu onun için bir sorun bile değildi.

 

"Pekala!" Teklifinin kabul edildiğini gören Eczacı Cheng Jiang'in gözlerinden bir parıltı geçti. Gerekli şifaları otları toplayıp kazana yönlenirken, dudağının kenarları yukarı doğru kıvrılmıştı.

 

Hualala!

 

Şifalı otlar havada uçuştu. Her hamlesi akıcı ve zarifti. Uzaktan bakıldığında eşsiz bir estetik hissi veriyordu.

"Bu gerçekten de yeni bir üretim tekniği. Daha önce hiç görmemiştim!"

"Yanılmıyorsam Juxi Hapı üretiyor!"

 

"Evet. Juxi Hapı 7-Dan Dövüşçünün altındaki gelişim alemlerinde kullanılır. Juxi alemindekiler için özellikle faydalıdır. Diğerlerine kıyasla değerli bir hap olmayabilir ancak dövüşçüler için en kullanışlı olan haplardan biridir.

 

Çırak eczacılar genellikle Hap Üretme Sınavı için bu hapı çalışırlar. Öyle ki, çoğu eczacı üretim yöntemine son derece hakimdir. Eczacı Cheng Jiang'ın üretim tekniğinin eşsizliğini daha iyi ortaya koymasının nedeni de bu. Dahası, hareketleri öylesine akıcı ki, izleyenlerin referansları ayırt etmesini zorlaştırıyor!"

 

"Her şekilde, ben referans aldığı teknikleri ayırt edemedim..."

 

"Ben de..."

……

Eczacılar kafalarını sallamadan önce Cheng Jiang'ı bir süre izlediler.

 

"Eczacı Cheng gerçekten de acımasız!"

 

Kenarda duran Ouyang Cheng başını salladı. "1 yıldızlı Eczacı olarak standardını düşünürsek, en temel Juxi Hapını akıcı hamlelerle kolayca üreterek rakibinin üretim yöntemini çözmesini zorlaştırıyor. Dahası, üretim için gerekli zamanın kısalığını düşünülürse, isteseniz bile yöntemi analiz edemezsiniz. Görünüşe göre Zhang Xuan burada yenilecek..."

 

Eczacı Cheng Jiang daha zor 1. kademe hapları üretebilirdi ancak bu onun için zahmet verici olurdu. Başka hapları Juxi Hapı kadar kolayca üretemezdi. Bu aynı Yang Guo'nun Ağır Demir Kılıcı taşıyabilmesi, ama istediği kadar kolay kontrol edememesi gibiydi.

 

Diğer yanda, basit Juxi Hapını üretmek Yang Guo'nun normal bir kılıcı kullanması gibiydi - çabasız.

 

Eczacı Cheng Jiang'ın yüzünde büyük bir gülümseme olabilirdi ancak gerçekte içlerindeki en entrikacı adam oydu. Yalnızca Juxi Hapını üretirken ki hareketleri hızlı değildi, aynı zamanda üretim için gerekli süre de kısaydı. Normal bir 1. seviye hapın üretimi en az yarım saat sürerdi. Diğer tarafta Juxi Hapı on beş dakikadan az sürede üretilebilirdi.

 

Böyle kısa bir sürede üç referansı bulmak mı?

 

Bu mümkün müydü?

 

Niyetinin Zhang Xuan'ı bitirmek olduğu açıktı!

 

"Yoksa o... yenilecek mi?"

 

Ouyang Cheng'ın yorumunu duyan Wen Xue yumruklarını sıkmıştı.

"Bu testi geçmesi onun için zor olacaktır..."

 

Ouyang Cheng iç çekti.

 

"İlginç!"

 

Normalde bu Cheng Jiang'a karşı kötü bir niyet taşımıyordu. Ancak adamın bu kadar aşağılık olabileceğini ve bel altı yöntemler kullanmasını beklememişti. Zhang Xuan'in bakışları soğuklaştı.

 

Kültürlü, bilgili, hırslı ve dünyalar aşmış biri olarak başkalarının zorbalıklarına karşılık vermemesi mümkün müydü?

 

Puf!

 

Sonunda, Juxi Hapı başarıyla üretilmişti. Kazanda toplam yedi, sekiz civarı hap duruyordu.

 

"Üretimi bitirdim. Zhang Xuan, buyur!"

 

Eczacı Cheng Jiang ona bakarken öz güvenle kıkırdadı.

Üretim tekniğinin üçten daha fazla teknikten referans aldığı doğruydu. Ancak, az önceki hamleleri son derece hızlı ve akıcıydı. Karşı tarafın onları çözümleyebilmesi neredeyse imkansız bir işti!

 

Ayrıca... rakibi doğruyu bulsa bile inkar edebilirdi!

Pek çok üretim tekniği vardı ve doğal olarak, kimsenin üretim tekniğinin referanslarını çözemeyeceği düşünülünce, istediği cevabı vermek ona kalmıştı. 

 

[Kuytu köşelerden çıkan bir velet beni Hap Münazarasındaki zaferine ulaşmak için zıplama tahtası olarak kullanmak istiyor... Rüyanda görürsün!]

 

"Eğer üretim tekniğinin üç referansını çözümlersem, yenildiğini kabul edecek misin?"

 

Zhang Xuan gözlerinde keyifli bir ifadeyle ona baktı.

 

"Tabi ki. Ben resmi bir eczacıyım. Mevkiim düşünülürse, bir çırak eczacının icabına bakmak için sözümden caymama gerek yok!" Eczacı Cheng Jiang saygın bir tavırla yenlerini savurdu. Sesinden kibir akıyordu.

 

"Harika. Böyle düşündüğüne göre meseleyi kolayca çözebiliriz!"

 

Zhang Xuan başıyla onaylayıp öne çıktı. Başını eğip elindeki Juxi Hapına bakmadan önce kazanın etrafında şöyle bir döndü.

Bir tanesini parmaklarıyla tutup, burnunun ucuna getirerek kokladı.

 

"Bu Juxi Hapı enerjik renklerde ve parlak bir dış görünüşü var. Genel standartlara göre çoktan Kusursuz seviyeye ulaşmış olmalı!" Zhang Xuan iltifat etti. Ancak ses tonu birden bire değişti.

"Ancak..."

 

"Eczacı Cheng'in üretim yönteminin kısıtlaması nedeniyle, Kusursuzluk ulaşabileceği en üst seviye. Tescilli bir hap üretmesi mümkün değil!"

 

"Bu yalnızca Juxi Hapı, Tescilli seviyede bir hap üretmenin ne faydası var?" Eczacı Cheng Jiang dalga geçti.

Bu Juxi Hapı bir eczacının üretebileceği en temel haptı. Bir dövüşçünün çevresinden ruhsal enerji toplama hızını arttırırdı.  Böyle temel bir hap üretirken Tescilli bir hap oluşması ziyan sayılırdı.

 

"Bu doğru!"

 

Zhang Xuan başıyla onayladı, bu konuda takışmaya niyeti yoktu. Bunun yerine gülümseyerek devam etti, "Yanıtlamam gereken soru senin üretim tekniğinle alakalı."

 

“Pekala, istediğin bu olduğuna göre, sorunu yanıtlayacağım. Referans aldığın teknikler konusunu bir kenara koyarsak, önce kaç üretim tekniği bildiğinle ilgili konuşalım. Böylece, referans aldığın birkaç üretim tekniğine karar vermek daha kolay olur!”

 

"Eczacı Cheng Jiang üç sene önce 1. seviye【Can Yenileme Hapı】üretmek için 【On Bin Irmağın Yağmuru】 tekniğini kullanarak eczacı sınavını geçtin. Aynı sene, 【Kuzey Nehrinin Birleşimi】ni öğrendin ve 【Ruh Teskin Hapı】nı başarıyla ürettin.

"İkinci yılın bahar döneminde, Eczacı Bai Ming'in doğum günü kutlamasında çalışma odasına gizlice girerek kopyaladığın 【Hayali İpek Eller】tekniğiyle 【Beden Besleme Hapı】nı ürettin. O noktadan sonra ünün uzaklara kadar yayıldı!

 

"O kış, Eczacı Lin Mu'dan 【Buz Kaplı Eller】tekniğini uygulamasını istediğinde, tekniği gizlice ele geçirdin!

 

"Geçen senenin yazında, Eczacı Jin Chen'in kahyasına 50000 altın rüşvet vererek 【Altın Bahar Anlık Bulut Çevikliği】tekniğini kopyalattın!

……

"Geçen senenin üçüncü ayında, Du Man'ın eczacı çırağı Zhu Huahua'yı baştan çıkartarak Eczacı Du'nun kişisel üretim tekniği 【Sarmalanmış Yüz Yöntem】ini ele geçirdin...

……

"Şimdi, hepsini sayacak olursam, On Bin Irmağın Yağmuru, Kuzey Nehrinin Birleşimi... Toplamda on iki tekniğe sahipsin!"

 

Zhang Xuan sanki kendi hazinelerini sayarcasına yavaşça konuşmuştu. Sonrasında, bu noktada çoktan yüzünün rengi atan eczacıya döndü. "Eczacı Cheng Jiang, söylediklerimde hiç hata var mıydı?"

 

"Sen-sen..."

 

Cheng Jiang geriye doğru tökezledi. Sanki bir ucube görmüş gibi gözleri kısılmıştı.

 

 

D.N: Yang Guo, Jin Yong'un Akbaba Kahramanının Dönüşü'ndeki bir karakterdir.  Romanda, elleri Guo Fu tarafından kesildikten sonra, bir akbaba tarafından kurtarılır ve Dugu Qiubai isimli büyük bir kılıç ustasının mezarını bulur. Orada içlerinde Ağır Demir Kılıç'ın da bulunduğu dört kılıç vardır. Bu kılıç son derece ağır olmakla ve savaşta kullanımının zorluğuyla bilinir. Yang Guo kılıcı kontrol etmeyi öğrenene kadar uzun zaman harcar.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31705 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42704 Bölüm Sayısı


creator
manga tr