Bölüm 113

avatar
10766 27

Emperor’s Domination - Bölüm 113


Bölüm 113: Yemyeşil Bakır (1)Son otuz bin yıl içinde bazı kişiler bu dağ sırasının içindeki birçok bölgeye girmişti ve her bir bölge yaklaşık üç beş bin mil uzunluğundaydı.

Tabii ki, bu mesafe onların girdiği kapıdan itibaren hesaplanmaya başlanmıştı. Beş bin mil çapındaki ilk giriş bölgesi ortak alan olarak düşünülüyordu. Bu yerde her ne kadar İlahi Canavarlar ve Uzun Ömür Ruhları olsa da onlar on bin yaşından küçüklerdi. Güçlü tarikatlar ve ülkeleri için bu bölge rahat bir şekilde gezebilecekleri bir bölge idi.

Beş ila sekiz kilometre uzaklıktaki bölgeye hasat bölgesi deniliyordu. Bu bölge tarikatların öğrencilerinin hazine bulması ve avlanarak ilik, dao kemikleri, uzun ömür kanı ve hayat halkaları elde etmesi için uygundu...

Üstelik bu bölgedeki tehlikeler büyük değildi. Bu nedenle güçlü tarikatlara göre bu bölge onların öğrencilerine ait bir yerdi.

Dokuz ila on beş bin mil uzaklıktaki yer de meydan okuma bölgesiydi. Sadece Kraliyet Asilleri bu bölgeye girmeye cüret edebiliyordu. Bu yerde birçok yüz bin yıllık canavar vardı. Sıradan öğrenciler bu yere girerlerse sadece ölümleri ile karşılaşırlardı.

Bu bölge Adlandırılmış Kahramanlara ve KRaliyet Asillerine aitti ve burası onların arzuladıkları hazineleri bulmak için çok uygundu.

Yirmi bin mil uzaklıkta ise tehlike bölgesi vardı. Sadece Aydınlanmış Varlıklar buraya girmeye ve buradaki canavarları avlayıp hazine aramaya cüret edebilirdi.

Doğal olarak bu bölge büyük hazinelere, metallere ve tıbbi bitkilere sahipti. Buradaki canavarların cesetleri aşırı yüksek değere sahipti ve diğerlerinin ağzını sulandıran şeylerdi.

Oyuz mil uzaklık ise... Kimsenin girmeye cüret edemediği bölgeydi. Bu yer el değmemiş bölge olarak kabul edilirdi. Burada milyon yıllık canavarlar ile karşılaşma şansı vardı. Buraya girmek basitçe ölümle kur yapmak gibi olurdu. Aydınlanmış Varlıklar bile buradaki devasa canavarların dişlerinin kovuğunu doldurmak için yeterli değildi.

Bu el değmemiş bölgenin ne kadar büyük olduğunu ise kimse girmediği için kimse bilmiyordu. Burası intihar etmek için girilebilen bir yerdi!

Söylentilere göre Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırasının derinliklerinde efsanevi bir yırtıcı varlık vardı. Bazıları orada üç milyon yaşında veya belki de daha eski bir varlıklar olduğunu söylüyordu. Bu yaratıklar ile bir Erdemli Örnek bile karşılaşsa kimin bu savaşta öleceği belirsiz olurdu

Başka bir söylentiye göre orada efsanevi bir şeytan bulunuyordu. Erdemli Örnekler bile onunla karşılaştığında hayatını kaybediyordu.

Ama ne olursa olsun en derinlikler şöyle dursun kimse el değmemiş bölgeye bile girmeye cüret etmiyordu.

Dağ sırasının içindeki tarikatlar hemen harekete geçti. Kimse tek bir saniye bile oyalanmak istemiyordu çünkü bu bekleyiş sırasında başka biri onların bölgelerini alabilirdi.

Kısa süre içinde bu ıssız bölge oldukça canlandı. Tarikatlar ortak alan ile meşgul olduklarını biliyordu ve bu yerde hazine arıyorlardı. Güçlü tarikatlar hasat bölgesine gitmişlerdi. Bu tarikatların birkaç yüz ila bin kadar elitleri vardı. Onlar tsunamiler gibi bu bölgedeki İlahi Canavarları ve Uzun Ömür Ruhlarını süpürüyorlardı.

Meydan okuma bölgesine ise sadece büyük miraslar giriyordu. Güneyin Cennetsel Krallığı, Jiang Zuo Klanı ve Cennetsel Mücevher Krallığı buraya girmeye cüret etmişti. Menekşe Bulut Tarikatı ve Uçan Ejderha Gölü ise sadece hasat bölgesine girebilmişlerdi.

"Küçük Wan Ge Wa Üç Rünlü Büyük Dao Metali parçası bulmuş!"

Bu dağ sırasında sayısız göz başkalarına bakıyordu. Herhangi bir tarikat elde ettiği güzel şetleri diğerlerinin gözlerinden saklayamıyordu.

"Tarikat Lideri Fei Xie Zong sekiz bin yıllık Yeşim Dan Meyvesi elde edebilmiş! O Kan İlacı için bir ruhsal meyve bulacak kadar şanslı."

"Bao Ju Tarikatı ve Dao He İttifakı yüz seksen bin yıllık bir Uzun Ömür Ruhunu bin milden daha uzun süre takip etmiş ve ardından onun uzun ömür kanı ile yaşam halkasını elde etmiş."

Doğal olarak, birlikte çalışarak kanı ve kemikleri için canavarlara pusu kuran tarikatlar da vardı.

"Ji Shan Kutsal Bölgesi bir dağ tepesinde bin zhang derinliğinde bir delik açmış ve Büyük Dao Yaşam Metali bulmuş!"

Büyük Dao Yaşam Metali Hayat Hazinesi oluşturmak için gerekli olan malzemelerdendi. Herhangi bir gelişimci kendi Hayat Hazinelerini arıtmak için onları kullanabilirdi.

Gerçek Hazineler ise farklıydı. Bir gelişimci için sadece tek bir Gerçek Kader olabilirdi bu nedenle onların çoğu bir tane Gerçek Hazineye sahipti. ANcak Hayat Hazineleri böyle değildi. Bu metaller ile bir iki Hayat Hazinesi oluşturulabilirdi.

Bu nedenle Hayat Hazinesi oluşturmak için gerekli olan malzemeler aşırı yüksek talep alıyordu ve Gerçek Talih Kristallerinden daha çok ilgi alıyorlardı.

Hayat Hazinesi yapmak için iki tip malzeme gerekliydi. İlki Büyük Dao Yaşam Metali iken ikincisi İlahi Canavarların dao kemikleriydi.

Dao kemikleri ilahi canavarlar öldürülerek elde edilebilirdi ama Büyük Dao Yaşam Metalleri yerin altından çıkarılan şeylerdi. Üstelik yüksek kaliteli metaller sadece tehlikeli bölgelerde bulunurdu.

Şerle çevrelenmiş dağ sırasına gelen tüm herkes ödüllendirici hazinelerin arayışı içindeydi.

Haberler gelmeye devam etti ve şerle çevrelenmiş dağ sırası da kanla ıslandı. Bu kan sadece İlahi canavarlar ve uzun ömür ruhlarına ait değildi ayrıca canavarların ellerinde ölen gelişimcilere de aitti.

"Şehir Düşüren Ülkenin veliaht prensi üç yüz bin uzmanı kaybetmiş ve onların kanları sadece yüz bin yıllık bir Uzun Ömür Ruhunu öldürebilmek için emilerek kurutuldu."

Gelişimciler Uzun Ömür Ruhlarını öldürürlerken diğer canavarlar ve ruhlar da bu anı büyük bir festival olarak değerlendiriyorlardı. Birçok güçlü varlık avlarını avlamak adına hareket halindeydi.

"Kalp Arayış Dağından beş yüz öğrenci iki yüz bin yaşındaki bir ilahi Canavar ile karşılaşmış ve savaşta katledilmiş!"

"Kırmızı Nehir Ovasının öğrencileri kaza ile bir alev mağarasına girmiş ve içeride kapalı kalarak ölmüş. En sonunda sadece ova efendisi kaçmayı başarmış ancak diğer öğrenciler yanarak kül olmuş."

Ancak dağ sırasının tehlikeleri sadece ilahi canavarlar ve uzun ömür ruhları ile sınırlı değildi. İnsanları yiyen tehlikeli topraklar da bulunuyordu.

*** ***

O anda tüm dağ sırası büyük bir festival haline gelmişti. Gelişimciler, İlahi Canavarlar ve Uzun Ömür Ruhları fark etmeksizin birbirleri ile savaşıyorlardı. Kan konusu dünyaya işlemişti. Her gün iyi haberler duyulsa da kabusvari hikayeler de yayılıyordu.

Ancak yeterince güçlü olan ülkeler ve tarikatlar her savaşı kazanıyorlardı. Hiçbir şey onları durduramıyordu. Onların zengin hasatları diğerlerinin gözlerini kırmızı hale getiriyordu.

"Doğu Nehrinin Markisi iki yüz bin yaşındaki bir İlahi Canavarı öldürmüş!"

Birkaç kısa gün içinde herkesin ifadesinin değişip titremesine yol açan haberler oluştu.

"İki yüz bin yaşında ilahi canavar mı? Bir Kraliyet Asili bile onu yenemezken Doğu Nehrinin Markisi nasıl öldürmüş?"

Şüpheci biri sordu.

"Doğu Nehrinin Markisi 'Altı Bilge Hükümdar FOrmasyonu' oluşturan bin atlıya sahip. Onlar ilahi canavarı üç gün üç gece kapana kıstırdı ve ardından da öldürdü."

Gözüyle gören biri açıkladı.

İki yüz bin yıllık bir İlahi Canavarın karşısında bir Kraliyet Asili bile dikkatli olmalıydı ancak genç Doğu Nehrinin Markisi onu öldürebilmişti... bu gerçekten inanılmazdı.

"Altı Bilge Hükümdar Formasyonu!"

Bu büyük formasyonu bilen biri derin nefes aldı.

Bu formasyon Jiang Zuo Klanının büyük bir formasyonu idi ve kendini korumak için kullanılırdı. Erdemli Örnek Jiang Zuo tarafından oluşturulmuştu ve Cennetsel Kralları ve hatta Erdemli Örnekleri öldürebilirdi!

Doğu Nehrinin Markisinin gücüne şaşıran biri duygulu şekilde konuştu:  

"DOğu Nehrinin Markisi her ne kadar ülke tarafından Hou unvanı alsa da o Kraliyet Asili aleminin eteğinde ve çoktan bir Kraliyet Asili gücüne sahip.

İnsanlar bu başarıya şaşırmış olsa da aynı zamanda iki yüz bin yaşındaki bir ilahi canavarın dao kemikleri ile canavar iliğini ele geçirebildiği için kıskanıyorlardı. Bunlar aşırı büyük ve değerli eşyalardı.

"Nantian Hao şans eseri antik bir mağaraya girmiş ve bir Yemyeşil Bakır ele geçirmiş, o Altı Rünlü Aziz Bakırının bir parçasıymış!"

Doğu Nehrinin markisinin gücü diğerlerini şaşırtsa da Nantian Hao'nun şansı da beklenmedikti. Birkaç kısa günde bu haberler uzaklara kadar ilerlemişti.

"Yemyeşil Bakır, Altı Rünlü, ah! Bu güzel bir eşya, milyonlarca arıtılmış kristalle bile onu alamayabilirsin."

Bu haberi alan kişi kıskanırken konuştu.

"Meydan okuma bölgesi gerçekten birçok hazineye sahip. Altı RÜnlü Aziz Bakırı bile orada bulunuyor!"

Bu haberi alan birçok kişi risk alıp meydan okuma bölgesine gitti. Tabii ki birçok kişi için bu ölümlerini selamlamak anlamına geliyordu.

Büyük Dao Yaşam Metalleri bu dünyada doğal bir şekilde ortaya çıkıyordu ve doğuştan dao rünlerine sahiplerdi. Sadece dao rünleri ile birlikte onlar Büyük Dao Yaşam Metalleri olarak adlandırılabilirlerdi.

Bazıları antik çağlardan gelen dao rünlerine sahiplerdi! Bu dao rünleri Büyük Dao Metal Rünleri veya Büyük Dao Yaşam Metalleri olarak adlandırılıyordu. Yaşam hazineleri için bu metaller gerçekten de çok değerliydi.

Örneğin, bir Büyük Dao Yaşam Metali 'Ateş' dao rününe sahipse, birisi 'Mor Ateş Erdemi' veya 'Ağır Alev Kanunu' kullanarak onu arıtıp onu bir Büyük dao Metal Rününe dönüştürebilirdi.

Bu metalleri arıtırken aynı element ile uygun olan erdem kanunu kullanıldığında Hayat Hazinesinin gücü iki katına çıkardı.

----------ÇEVİRMEN NOTU----------

Li Qİye nerelerde? Onun haberleri gelecek mi? Tütsü Tarikatı ne yapıyor? En büyük başarı kimden gelecek? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 36364 Üye Sayısı
  • 375 Seri Sayısı
  • 44059 Bölüm Sayısı


creator
manga tr