Bölüm 112

avatar
10899 26

Emperor’s Domination - Bölüm 112


Bölüm 112: Göğü Sırtlayan Taklitçi Maymun (2)Buradaki dünya özü çok yoğundu. Kısa süre içinde dünyanın enerjisi hızlıca bir nehir gibi Li Qiye'nin içine aktı ve Gerçek Kaderi tarafından emilen özünün bulunduğu Baş Sarayına girdi.

Li Qiye batıya doğru ilerlerken aynı anda eğitim yaptı. İlahi Canavarlar ve Uzun Ömür Ruhlarını öldürmenin dışında bu yerin özünü gelişimini arttırmak için kullanıyordu.

O anda Li Qiye sonunda ikinci Kader Sarayını oluşturmuştu. Bir Yedek Saray olarak o Baş Saraydan bile daha büyüktü. İkinci Kader Sarayı Gerçek Kader'e sahip değildi ama Gerçek Kader dünyanın özünü emerken o, dünyanın özünü ikinci Kader Sarayına da hareket ettiriyordu.

Yeni bir Kader Sarayı açtıktan sonra onu dünyanın enerjisi ile desteklemesi gerekliydi. Enerji olmadan fışkıran kaynağa veya tutuşan ateşe ve kırılan zemine sahip olamazdı...

Geçici Saray aleminin beş seviyesi vardı. Bunlar en düşükten en yükseğe sırayla: İlk Başlangıç Saray, İki Fışkıran Kaynak, Üç Tutuşan Ateş, Dört Kırılan Zemin, Beş Yükselen Sütun idi.

İlk Başlangıç Sarayı Ni Gong meridyenindeki yeni bir Kader Sarayının temeliydi. İki Fışkıran Kaynak ise Yaşam Pınarı ile birlikte bir yol oluşturmak ile ilgiliydi. Üç Tutuşan Ateş ise hayat ateşini arttırarak birinin özünün alevler kadar güçlü olmasını sağlamak ile ilgiliydi...

Baş Saray İle Yedek Saray arasındaki başka bir fark da Baş Sarayın Yaşam Pınarı, Yaşam Kazanı, Yaşam Ağacı ve Yaşam Sütununa sahip olmasıydı. Yedek Saray sadece gelişim geçirdikten sonra bu şeylere sahip olabilirdi.

O anda Yedek Sarayının içindeki ateş özü yandı ve Yaşam Pınarı su ile doldu, bunlara parlak bir Yaşam Ağacı eşlik etti...

“Boom–”

O anda ikinci Kader Sarayının içinde yüksek sesli bir patlama oldu. Yaşam Sütunu aniden yükseldi ve büyük dao rünleri aralıksız olarak süzülerek sarayı dünyanın özü ile doldurdu.

Li Qiye başarılı bir şekilde Beş Yükselen Sütun seviyesini geçmişti. Bu adımın ardından İçsel Ömür alemi vardı.

Aslında Devreden Turan Güneşi Erdem Kanunu'nun harika özelliklerini kullanarak Li Qiye bu seviyeyi çok daha erken geçebilirdi ama tarikattaki meseleler nedeniyle gelişim hızı uzun bir süre gecikmişti.

Şerle Çevrilmiş Dağ Sırasına girdikten sonra yoğun hale gelen dünyanın özü Li Qiye'nin gelişim hızına büyük yardımda bulunuyordu.

***

“Bang– Bang– Bang–”

Dünya o an aşırı parlaktı. Şerle Çevrilmiş Dağ Sırasının derinliklerindeki iki ıssız dağ bölgesinde iki dev savaşıyor gibiydi. İkisi yeryüzü çatlayıp gökyüzü donana kadar savaştılar ve nehirleri ezip dağları parçaladılar.

O anda Li Qiye'nin bedeni beş dağı geçecek kadar uçuruldu. Bedeni kan ile kaplanmıştı. Ancak rakibi de daha iyi değildi; Li Qiye'nin Cehennemi Bastıran İlahi Fiziği tarafından hasar almıştı. Kaburgası ezilmişti ve devasa bedeni geriye çekilmeye devam ederken birçok dağı yok ediyordu.

Li Qiye enkazdan kalktı ve kan tükürdü. Gözleri parladı ve Cehennemi Bastıran İlahi Fiziğini harekete geçirirken kemikleri sallanmaya başladı. Tüm kırık kemikleri, kasları ile birlikte bir kez daha birleşti.

Li Qiye'nin rakibi dev bir taklitçi maymundu, bin zhang yüksekliğindeydi. Bir dağı tek yumruk ile yok edebilecek ve tek adım ile bir nehri geçebilecek kadar büyüktü.

(Ç.N: 1000 zhang: 3333 metre.)

Göğü Sırtlayan Taklitçi Maymun... İki yüz bin yaşındaki bir İlahi Canavardı. Bir Kraliyet Asili bile onu provoke etmeye cüret edemezdi ve onun bölgesinin etrafından dolaşması gerekirdi. Ancak Li Qiye gitmiş ve onunla savaşmıştı.

O anda Li Qiye dengi ile karşılaşıştı. Uzun Ömür Ruhlarına kıyasla Li Qiye'nin tercih ettikleri İlahi Canavarlardı. Çünkü onlar doğrudan çarpışmalara giriyorlardı ve bu nedenle de Cehennemi Bastıran İlahi Fiziğin gizli potansiyelini etkinleştirmek daha kolay oluyordu. Sadece ölüm kalım krizinin içinde bu fiziğin maksimum potansiyelini arıtabilirdi!

İki taraf da herhangi bir teknik veya erdem kanunu kullanmadı, onlar sadece fiziksel bedenlerinin saf çarpışma gücü ile çarpışıyorlardı. Son gülen kişi gelişimi güçlü olan veya arıtılmış teknikleri olan olmayacaktı, en son gülen en güçlü bedene sahip olan olacaktı.

"Tekrar gel bakalım!!"

Li Qiye çılgınca haykırdı. Çıldırmış bir öküz gibi ilerledi. Her bir adımı yeri ezdi ve birçok moloz oluşturdu.

Göğü Sırtlayan Taklitçi Maymun gibi bir ilahi Canavar için Li Qiye'nin tavrı provakatifti ve o , onuruna meydan okuyordu. O düşmanlarını yok etmek için bedenini kullanan devasa bir canavardı. Bir ayak ile bir dağı yok edebilirdi. Eğer çıldırırsa on bin zhang yüksekliğindeki bir dağı tek darbe ile parçalayabilirdi.

Ancak kıyaslandığında bir karınca boyutunda olan bir insan onunla fiziklerini yarıştırıyordu; bu çok küçük düşürücüydü! Bu nedenle Göğü Sırtlayan Taklitçi Maymun kükredi ve ilerlerken parçalanmış zeminden 'boom boom' sesleri yayılıyordu.

Son 'boom' sesiyle birlikte Li Qiye bir dağın tepesine atladı. Cehennemi Bastıran İlahi Fiziği kullanarak o dağı yok etti ve bu momentumu sayesinde fiziğinin maksimum limitini kullanarak ileri atıldı.

“Boom–”

İki taraf çarpıştı. Birbirini sıkıştıran iki dağ gibi çevredeki tepeleri yok ettiler!

Kan havaya bir pınar gibi sıçradı. İki taraf ta bin milden daha uzağa uçtu. Li Qiye bir dağa çarparken Göğü Sırtlayan Taklitçi Maymun da birkaç tepeyi parçaladı.

Li Qiye kanla kaplıydı ve bedeninde birçok çatlak vardı! Cehennemi Bastıran İlahi Fizik sağlam ve ağırdı; onu kırmak göğe yükselmekten zordu. Ancak o anda Li Qiye gerçekten dengi ile karşılaşmıştı.

İkisinin arasındaki fizik yarışı hala kazananın belli olmadığı bir durudaydı! Li Qiye'nin bedeni neredeyse çatlamıştı ama Göğü Sırtlayan Taklitçi Maymunun durumu da ondan iyi değildi.

"Geber~"

Bu savaş bitmekten çok uzaktı. Li Qiye çılgınca ilerledi ve bir kez daha yüksek sesle savaş narası attı.

Göğü Sırtlayan Taklitçi Maymun ise bir karıncaya kaybetmek istemediğinden Li Qiye'ye saldırmaya başladı!

“Boom– Boom– Boom””

Kısa süre içinde birçok darbe alış verişi yaptılar. Eğer bunu birileri görseydi gözleri kesinlikle bu manzara nedeniyle yere düşerdi. Bir adam ve bir maymun bu ıssız dağda birbirleri ile savaşıyorlardı. Ne bir teknik ne de bir hazine kullanıyorlardı, onlar sadece bedenleri ile mücadele ediyorlardı!

Eğer birisi Li Qiye'nin emsalsiz bedeni ile ne kadar cennete karşı gelici olduğunu görseydi anında rengini kaybederdi. O sadece İçsel Ömür Alemindeydi ancak fiziği Kraliyet Asili veya belki de Aydınlanmış Varlık ile eş değerdi. Bu dehşet verici bir fizikti! Eğer bu Aziz Fiziğinin büyük tamamlanışına denk değilse bile en azından Kral Fiziğinin büyük tamamlanışı seviyesindeydi!

Kral Fiziğinin büyük tamamlanışı Kraliyet Asillerini ve Aydınlanmış Varlıkları kolaylıkla ezebileceğinden birisi haberdar olmalıydı... Bu aşırı korkutucu bir fizikti!

“Bang–”

Bu savaş tüm gün devam etti. En sonunda iki dev yere düştü, dağları ezip nehirleri böldü. Göğü Sırtlayan Taklitçi Maymunun kanı yeri koyu kırmızıya boyadı.

Li Qiye'ye gelince o da ölüm döşeğindeydi. O anda bedeni parçalanmıştı ama yine de gülümsüyordu. Bu mutlak fizik karşılaşmasında o son gülen kişi oluştu... Bir Yüce Ölümsüz Fiziği bu dünyadaki bir numaralı şeydi!

Her ne kadar Li Qiye maymunu öldürebilecek birçok yönteme sahip olsa da bunu yapmak meydan okumadan tüm eğlenceyi alırdı. Li Qiye için sadece bu şekilde savaşlar gerçek bir meydan okumaydı!

Li Qiye yaralarını iyileştirmeyi sonunda bitirmeden önce tüm ay boyunca yerde uzandı. Bu süreç içinde sayısız kan enerjisi yükselip alçaldı ve bir pınar gibi yaralarını iyileştirdi.

Bir ay sonra Li Qiye maymunun kemik iliğini ve dao kemiklerini topladı ve batıya doğru ilerlemeye devam etti.

Li Qiye kendi gelişimi ile ilgilenirken Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırasındaki canlılık daha yeni başlamıştı.

Aslında Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırası erken açılmıştı ve bu herkesin beklentisi dışında olduğu için birçok tarikat ve ülke bu sürede içeri girme şansını kaybetmişti.

Başlangıçta Cennetsel Mücevher Krallığı ev sahibi olarak küçük tarikatları ve kaos sırasında buraya gelmeye çalışacak  tarikatsız gelişimcileri kaldırmaya çoktan başlamıştı. Zeki olanlar gitmişti; aksi halde onlar Cennetsel Mücevher Krallığının Kraliyet Asillerinin ellerinde can vereceklerdi ve cesetleri de dağ sırasında kalacaktı.

Tabii ki oranın cezbediciliğine kapılmış insanlar da vardı. Onlar Cennetsel Mücevher Krallığı tarafından tamamen katledileceklerinden haberdar olsalar da içerideki farklı yerlerde saklanmış ve tüm güçlerinin katledilmeyeceği kadar şanslı olmayı ummuşlardı.

Ev sahibi olarak Cennetsel Mücevher Krallığı emrini sürdürüyordu. Sadece büyük tarikatlar, güçlü ülkeler ve uç uzmanlar buraya girebilirdi. Onlar içerideki hazineler bulmak adına bu yolculuğa çıkmışlardı.

Sadece Antik Aziz aleminin altındaki kişilerin buraya girebilmesi gerçeği nedeniyle Aydınlanmış Varlıklar buradaki en güçlü kişilerdi.

Ancak Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırasının tehlikelerine karşı Aydınlanmış Varlıklar yeterli değillerdi! Milyon yıllık İlahi Canavarlar veya Uzun Ömür Ruhlarından bahsetmeye bile gerek yoktu, sadece üç yüz bin yaşındaki İlahi Canavarlar veya Uzun Ömür Ruhları bile Aydınlanmış Varlıkların geri çekilmesini sağlayabilirdi. Bu antik canavarlara karşı Antik Azizler bile diri diri yenilebilirdi.

Aslında Zor Dao Çağının sonundan sonra çok fazla Aydınlanmış Varlık ortaya çıkmamıştı çünkü Zor Dao Çağı sırasında Aydınlanmış Varlık haline gelebilen çok az sayıda kişi vardı.

Son otuz bin yılda birçok aydınlanmış Varlık uzun süre önce yere girmişti ve kolaylıkla da çıkmayacaklardı.

(Ç.N: Bu seride eğer bir gelişimci uzun süre yaşamak istiyorsa genelde kendini uzun bir uyku için yerin altına gömüyor. Hislerini vs kapıyor yaşlanmayı durduruyor falan. Özellikle ata seviyesindeki kişiler bunu baya baya yapıyor.)

Dağ sırasının içinde çok sayıda Aydınlanmış Varlık yoktu, sadece büyük tarikatlar ve güçlü ülkeler onlara sahipti.

Ana gücü Adlandırılmış Kahraman ve Kraliyet Asilleri oluşturuyordu; birçok antik tarikat ve ülke bu büyük fırsatı kendi genç nesilleri için bırakıyorlardı!

Bu nedenle birçok tarikat güçlü ittifaklar kuruyor ve bu sayede Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırası içindeki tehlikeler ile yüzleşebiliyordu.

Tabii ki yeteri güce sahip olan ve diğerleri ile ittifak kurmayan bazı güçlü varlıklar da vardı. Onlar sadece kendi güçleri ile bu dağ sırasına girmişlerdi... Onlar Güneyin Cennetsel Krallığı, Jiang Zuo Klanı ve Cennetsel Mücevher Krallığı gibi güçlü oluşumlardı...

-----------ÇEVİRMEN NOTU--------

Li Qiye neler planlıyor? Güçlü oluşumlar neler yapacak? Li Qiye'nin başına neler gelecek? Ne kadar güçlenecek? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr