Bölüm 894: Yirmi Yedi Suhabis Efendileri

avatar
639 11

Desolate Era - Bölüm 894: Yirmi Yedi Suhabis EfendileriBölüm 894: Yirmi Yedi Suhabis Efendileri

 

 Yirmi yedi ışık hüzmesi Ji Ning'in etrafını kuşattı.

 

 Ning onlara baktı. Önündeki yirmi yedi figürün her biri enteresan görünüyordu. Bunlar su ırklarına ait yaratıklardı. Dünya Seviye gelişimciler olarak kuru toprakta ya da uzayın boşluğunda hayatta kalabiliyorlardı, ancak yine de suya karşı doğuştan gelen bir sevdaları vardı. Ning de aynı şekilde suda yahut karada yaşayabiliyordu, ancak yine de tercihini karadan yana kullanıyordu.

 

“Eh?” Ning'in bakışları mavi pullu yaratığın formuna odaklandı. Resmin o yaratık tarafından taşındığını net bir şekilde hissedebiliyordu.

 

“Üç resim!” Mavi pullu yaratık ise heyecanlıydı.

 

“Evet…” diye söze girdi Ning.

 

“Hahaha, korktun mu? Artık bunun için çok geç!”

 

“Öldürün şunu.”

 

Yirmi yedi Suhabis Efendisi, Ning'le konuşmaya bile yeltenmiyordu. Uzun zamandır bu bölgede hüküm sürüyorlardı ve kendilerine isim yapmışlardı. Saldırdıklarında merhamet göstermiyorlardı. Gerçekten de bu Dünya Seviye gelişimci onları zerre endişelendirmiyordu; kendi güç seviyelerinde, yirmi yedi kişiye karşı koyabilen biriyle daha önce hiç karşılaşmamışlardı.

 

Yirmi yedi figürün en zayıf olanı usta seviye Dünya Tanrısı'ydı ve en güçlüleri bir aşkın Dünya Tanrısı'ydı!

 

Boom! Kara bir yıldırım hüzmesi gümbürtüler saçarak Ning'in üstüne çullandı.

 

Svoosh! Donuk bir enerji topluluğu Ning'i hedef aldı.

 

Svish! Ağ şeklindeki bir hazine Ning'i yakalamak maksadıyla fırladı.

 

Hiss! Yılanı andıran bir halat hazinesi Ning'in bacaklarını sarmak için öne atıldı.

 

Yirmi yedi gelişimci gayet aşina ve taktiksel bir şekilde saldırılarını yaptılar. Genel bağlamda, çoğu Dünya Seviye gelişimci aynı anda sadece iki güçlü hazineyi kontrol edebiliyordu. Bu durum eski bir deyişi akla getiriyordu; güç sayılarda gizliydi. Ning'e doğru bir dalga şeklinde gelen hazinelerin ve büyülerin sayısı fazlaydı. Yirmi yedi figürden Dünya Tanrısı olanları ise anında Ning'le yakın dövüşe girmek için harekete geçmişlerdi.

 

Vhooooooosh.

 

Kılıç ışığından oluşan halkalar belirdi.

 

Ning sadece orada duruyor, vücudunu kılıç ışığının oluşturduğu halkalar çevreliyordu. Donuk enerji topluluğu gölün sularını dondurabiliyor olsa da Ning'in etrafını kuşatan kılıç ışığına karşı tamamen işlevsizdi; temasa geçer geçmez kayboluverdi. Peki ya diğer hazineler? Ning'in kılıç ışığını aşmayı başaran bir tanesi bile yoktu.

 

“Ne kadar da sıradansınız.” Ning iç çekmeden edemedi. Bertulu'ya karşı çıkmak için Pegasus'un Bölgesi'ni kullandığında ciddi bir baskı altında kalmıştı; lakin bu yirmi yedi figüre karşı… İşlerin gereğinden fazla kolay olduğunu hissediyordu. Savaşa odaklanmasına bile gerek yoktu; yalnızca bölgeyi aktif etmiş, kılıç iradesinin kendi başına gelen saldırıları bertaraf etmesine izin vermişti.

 

“Geber!”

 

“Geber!”

 

Yirmi yedi figürün on dokuzu Dünya Tanrısı'ydı. Sonuçta, bunlar güçlü bir topluluktu. Dünya Tanrısı Maikayıp tek başına, yardım almaksızın Yıldız Adaları'nı terk etmeyi başarmış bir adamdı ve kendisi bir aşkın Dünya Tanrısı'nın gücüne sahipti; buna rağmen gruptaki en güçlü isim o değildi; güç konusunda ikinci sırada yer alıyordu. Bu gruba girebilmek için belli bir heybete sahip olmak gerekiyordu ve dolayısıyla on dokuz Dünya Tanrısı da formasyondan sonra akılalmaz bir güce ulaşmayı başarmıştı.

 

“Geber.” Sesini takiben Ning'e doğru gümüşi bir ışık hüzmesi atıldı.

 

“Hm?” Ellerinde tek bir kılıç, Ning gelen saldırıya yandan bir bakış attı ve akabinde basit bir kılıç duruşu sergiledi.

 

Keng! Çat!

 

Ning'in kılıcı hızlıydı ve saldırısı hiç olmadığı kadar derindi!

 

Anlaşılmalıdır ki Pegasus'un Bölgesi, “Yıldız” duruşu ve [İsimsiz] kılıç sanatının altıncı duruşu olan Pegasus'un Kalbi'nin mutlak bir birleşimiyle ortaya çıkmıştı. [İsimsiz] kılıç sanatı bir Ebediyet İmparatoru tarafından bırakılmışken Yıldız duruşu, genç adamın Mormücevher'deki öz çekirdeğini baz alarak yarattığı bir duruştu. İkisi de olağanüstü denebilecek kadar üst düzeydi.

 

“Ne?!” Gümüşi ışık hüzmesi çarpışmanın ardından geriye savruldu. Hatta Ning'in kılıç ışığı o figürün göğsünü bile kesip geçmişti!

 

BOOM!!!

 

Gümüşi ışık hüzmesi hızla geri çekildi. Ning'in darbesi beraberinde gerçek sayılmayacak bir güç taşıyordu ve bu genç adam göründüğünden çok ama çok daha güçlüydü. Bir patlama sesiyle birlikte o gümüşi ışık hüzmesi mesafedeki saray duvarlarına çakıldı; koskoca sarayı sarsan bir çarpışmaydı. Diğer yirmi altı Suhabis Efendisi dehşete düşmüş durumdaydı; hizmetkarların ve korumaların ne hallerde olduğundan bahsetmeye gerek bile yoktu.

 

Ning'in demin savurduğu figür grubun lideri… Dünya Tanrısı Ejderkral'dı.

 

Dünya Tanrısı Ejderkral çok sayıda Dünya Tanrısı'ndan oluşan bir formasyon tarafından destekleniyordu ve üstelik kendisi bir aşkın Dünya Tanrısı'ydı! Nasıl olur da bir darbeyle yenilgiye boyun eğebilirdi!

 

“Sıkıntı.”

 

“Başımız belada.”

 

“Rakip çok güçlü.”

 

Diğer Suhabis Efendileri'nin yüzleri kaskatı kesildi.

 

“Tek başınıza değil, grup halinde savaşın.” Dünya Tanrısı Maikayıp gördüğü manzaradan ötürü dehşete kapılmış ve şoke olmuştu; ancak o üç resmin cazibesine dayanmak mümkün değildi. Zihinsel yoldan hemen kükredi. “Büyük kardeşim Ejderkral, güçlerimizi birleştirelim!”

 

“Pekâlâ!” Dünya Tanrısı Ejderkral'ın fena sayılmayacak bir koruyucu ilahi yeteneği vardı. Geriye savrulduğu doğruydu, ancak ciddi bir yara almış değildi. “Kılıç sanatları epey muazzam. Bire bir mücadelede ona aramızdan kimse karşı koyamaz. Birlikte savaşmamız lazım. Yirmi yedi kişiye karşı tek başına dayanabileceğine inanmıyorum. Bir fırsat yaratıp onu bağlayalım!”

 

“Aynen öyle. Birlikte!”

 

Dünya Tanrısı Ejderkral çabucak geriye uçarak gruba katıldı. Artık yüzlerindeki ifadeler daha ciddiydi. Ya büyülü hazinelerle uzaktan saldırıyor ya da toplu bir grup halinde Ning'i kuşatıyorlardı. Artık aralarındaki en kibirli isim olan Dünya Tanrısı Ejderkral bile kafasına göre hareket edemiyordu.

 

“Parkıyı Krallığı'nın bölgesinde gerçekten de kanunsuz çok kişi var. Yüce hükümdar böyle bir yer mi yaratmayı arzuluyor?” Ning başını iki yana salladı. Yıldız Adaları'ndan çıktığı günden beri sürekli yolu kesilmişti. Bu kez yirmi yedi figür onunla konuşma zahmetine bile girmeden direkt saldırıya geçiyordu. Sadece bu bile krallığın ne denli kuralsız bir topluluk olduğunu göstermeye yetiyordu.

 

Buraya kıyasla… Tao İttifakı'nda da tehlike ve mücadele olsa da, orası daha barışçıl bir bölgeydi! Tao İttifakı harekete geçmeden, durgun bir yönetim şeklini izliyordu; ancak bunun da bir sebebi vardı. Sonsuz Diyarlar'ın yüzde doksan dokuzluk kısmı Tao İttifakı'na aitti ve neredeyse bütün gelişimciler bu ittifakın bir üyesiydi. Sayıları çok fazlaydı! Hareketsizlik ilkesini takiben izlenen bir yönetim biçimi söz konusu olsa da, bölgelerde hala daha Taolordları yetişebiliyordu. Koca Tao İttifakı ne denli büyük ve güçlüydü?

 

Tao İttifakı'nın tek bir zayıf noktası, üyeleri fazla dağınık olmasıydı.

 

Parkıyı Krallığı ise odaklı bir güce sahipti ve bölge konusunda Tao İttifakı'ndan çok daha küçük bir yere hükmediyordu. Yüce hükümdar bir Parkıyı imparatoruydu; yani uzaylı yaşam formlarına karşı pek bir merhamet ya da acı duygusu hissettiği söylenemezdi. Kendisi, güçlü bir ekip yaratmak için elindeki bütün yöntemleri kullanmaktan geri durmayan biriydi! Yıldız Adaları'ndaki ölümcül düzey, aslında yüce hükümdarın ne kadar acımasız ve soğuk olabileceğini gösteren bir kanıttı.

 

On İki Saray'ın varlığı ve hükümdarın Parkıyı Krallığı'nı kurması… Bütün bunların tek amacı Parkıyı İmparatorluk üyelerini korumaktı. On İki Saray ciddi bir güç düzeyine ulaştığı için yüce hükümdar onlara saygı duyuyor ve dengiymiş gibi davranıyordu.

 

Svish! Çat! Vhoosh!

 

Ning'e doğru sabit bir akıntı şeklinde sürekli silahlar ve büyüler uçuyordu.

 

Saniyeler önce Ning üstün kılıç sanatlarıyla rakibini kolayca alt etmeyi başarmıştı; lakin artık sadece kılıç sanatlarına bel bağlamak yeterli gelmiyordu. Ciddi ciddi mücadeleye girişmesi lazımdı.

 

Boom!

 

On dokuz Dünya Tanrısı da aynı anda geriye savruldu.

 

“Ne?!”

 

“Çok güçlü.”

 

“Çabuk, kaçın!”

 

Kesik! Kılıç ışığı parladı ve Ning'in kılıcı Dünya Tanrısı Ejderkral'ın, yani yirmi yedi figürün arasındaki en hızlı adamın vücudunu deldi. Bu kez Ning saldırısına mavi çiçek enerjisinden katmıştı. Darbe önce bir zırh katmanından geçmek zorunda kalmıştı ve Dünya Tanrısı Ejderkral'ın vücudu bir Kaos Hazinesi’ne denkti; ancak… Her şeye rağmen adamın vücudu titremeye, akabinde paramparça olmaya başladı.

 

“Geber.” diye kükreyen Ning'in acıması yoktu; Dünya Tanrısı Ejderkral'ın vücuduna art arda üç saldırı yaptı.

 

“Hayır!” Dünya Tanrısı Ejderkral dehşet içerisindeydi. “Nasıl bu kadar güçlü olabilir? Dünya Seviyesi’nde olduğunu görebiliyorum. Benden bu kadar güçlü olması mümkün değil!?” Üç darbeyle birlikte Dünya Tanrısı Ejderkral'ın vücudu toza, gerçekruhu hiçliğe büründü.

 

“Bir Dünya Seviye gelişimci bu kadar güçlü olabilir mi?”

 

“Fazla güçlü!”

 

Suhabis Efendileri korku içinde kaçmaya çalışıyorlardı. Güç birliği yaptıklarında bile ilk çarpışmada yenilmişlerdi. Lakin tabii, Ağıryıldız'ın bin klonuyla bile Ning'e bir şey yapamadığını biliyor olsaydılar bu duruma şaşırmazlardı.

 

“Ucube! O dehşetengiz, ucubevari figürlerden biri. Yıldız Adaları'nın üst katmanlarında yaşayanlardan biri olmalı! On İki Saray'dan birine kabul edildiğine kalıbımı basarım!” Kaçmakta olan Dünya Tanrısı Maikayıp diğerlerinden daha korkuyordu. “Ve o ucubeler arasında bile üst sıralarda olmalı!!”

 

Söz edilen bu ucubelerden bazıları sadece gizli sanatlardan ya da özel hazinelerden dolayı güçlüydü; bazıları ise hız ve güç konusunda üstündü. En korkunç olanları ise hız ve güç konusunda Birinci Adım'ın Taolordları'na denk olan figürlerdi. Ağıryıldız ve Ning ikilisi bu kategoriye dahildi. Kılıç sanatlarının zayıf olduğu dönemde bile Ning heybetli ilahi vücudu sayesinde beşinci katmanda kalmayı bilmişti. Kılıç sanatlarını geliştirdikten sonra, Bertulu'nun onu yenmek için gerçek vücudunu kullanmasını gerektirecek kadar güçlendiği bir gerçekti.

 

“Kaçıyor musunuz?” Dünya Tanrısı Ejderkral'ı öldürdükten sonra Ning, Dünya Tanrısı Maikayıp'ın peşine düştü.

 

Maikayıp ve Ejderkral ikilisi, grubun en güçlüleriydi ve ikisi de aşkın Dünya Tanrısı'ydı. Peki ya diğerleri? Ning onları hiç mi hiç umursamıyordu.

 

Boom! Kılıç ışığı indi.

 

“Olamaz!” Dünya Tanrısı Maikayıp direnmeye çalıştı. Korkuyordu; ancak gerçekruhu sadece birkaç kılıç ışığına dayanabilmişti.

 

Dünya Tanrısı Kuzeykalan [Altın Heykel] gibi bir yeteneği sadece ve sadece şans eseri elde etmiş biriydi. Ona kıyasla, Dünya Tanrısı Maikayıp vücudunu sadece üst kademe Protokozmik ruh hazinesi seviyesine çıkarabilmişti. Kaos Hazinesi seviyesine bile ulaşabilmiş değildi. Sonuçta, koruyucu ilahi yetenekler fazlasıyla nadir bulunan şeylerdi ve çalışması da ayrı bir sorundu. Elit koruyucu yetenekler ise daha da nadideydi!

 

Çok geçmeden Dünya Tanrısı Maikayıp toza dönüştü.

 

Ning adamın geride bıraktığı hazinelere baktı, akabinde elini sallayarak hepsini topladı.

 

Diğer Suhabis Efendileri, hizmetkarlar ve korumalar çoktan kaçmışlardı.

 

“Gitme zamanı.” Ning göklere yükseldi, gölden fırladı ve uçan aracına binerek bölgeyi terk etti. Araca girdikten sonra Ning, Dünya Tanrısı Maikayıp'tan aldığı hazineleri kontrol etti. Aradığı Miratkar Resmi oradaydı.

 

……..

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21978 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40727 Bölüm Sayısı


creator
manga tr