Bölüm 425: Dar, Gizli Bıçak Yolu, Vahşi Böcekler Her Yerde (2)

avatar
3356 9

Charm of the Soul Pets - Bölüm 425: Dar, Gizli Bıçak Yolu, Vahşi Böcekler Her Yerde (2)


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Gizli Bıçaklar'ın hızı çok yüksek olmadığından Chu Mu'nun üç ruh hayvanı geçit boyunca ilerleyebildi. Beş yüz metre ilerledikten sonra, şaşırtıcı bir şekilde iki yüz yedinci evre Gizli Bıçak'ın artık onları kovalamadığını fark ettiler.

 

Bu böcek tipi ruh hayvanları bölgelerine dikkat ediyormuş gibiydi, bölgelerinin sınırına ulaştıklarında bir anda durdular. Daha sonra bölgelerinin sınırlarına dizilirler ve düşmanlar uzaklaşana kadar onları izleyip öfkeyle kükrediler. Keskin bıçaklara benzer dört kollarını savurup güç gösterisi yaptılar.

 

İki yüz Gizli Bıçak'ı başından savması, Chu Mu'nun güvenli bir yere girmiş olduğu anlamına gelmiyordu. Onu daha fazla kovalamamalarının sebebi Chu Mu'nun çok hızlı olması değil, bu bölgede daha güçlü bir Gizli Bıçak grubunun olmasıydı!

 

Bu iki yüz yedinci evre Gizli Bıçak Chu Mu için bir tehdit yaratmıyordu aslında, zira aralarında yedinci aşama saldırıya sahip çok az ruh hayvanı vardı. Chu Mu'nun ruh hayvanları arasında, Hayalet Kral yedinci aşamanın orta seviyesiyle en güçsüz savunmaya sahip olandı ve bunun yanında uzun süre devam edebilmesine yetecek fiziksel güçleriyle, ruh hayvanlarının iki yüz tane yedinci evre Gizli Bıçak'ı öldürmesi bir sorun olmazdı.

 

Ama Chu Mu dar geçidin ikinci yarısına adım attığında tüm savaşçı sınıfı Gizli Bıçaklar'ın sekizinci evre ve yukarısında olduğunu görünce fazlasıyla şaşırdı!

 

Sekizinci evre Gizli Bıçaklar'ın savaş güçleri, Renkli Gökyüzü Dağı'nda karşılaştığı Kurnaz Kaya Muhafızları'ndan aşağı değildi. O zaman yüz altmış Kurnaz Kaya Muhafızı'yla karşı karşıya kalmışken, bu kez neredeyse iki yüz sekizinci evre Gizli Bıçak'la karşılaşmıştı. Bu da, Semavi Kristal Zirvesi'nde uğraştığından daha fazla uğraşmak zorunda olduğu anlamına geliyordu.

 

"Şeytan Ağacı Askeri, bir katliam yap!" Şeytan Ağacı Askeri'yle konuşurken Chu Mu'nun ifadesi değişti.

 

“Ao!!!!!!!!” Daha fazla sekizinci evre Gizli Bıçak'ın tırmandığını görünce, Şeytan Ağacı Askeri uzun zamandır bu anı bekliyormuş gibi insanın kanını donduran bir kükreme koyverdi.

 

“Chi chi chi chi~~~~Chi chi chi chi~~~~~~~”

 

“Chi chi chi chi~~~~Chi chi chi~~~~~~~~”

 

Dar geçidi tümüyle kaplıyormuş gibi görünen camgöbeği bedenlerden sesler çıktı. Hareketleri Kurnaz Kaya Muhafızları'nınki kadar yavaş değildi. Aslında oldukça hızlıydılar; bu kadar dar ve küçük bir alanda çok kalabalıktılar ve Chu Mu ile ruh hayvanlarına atılırken keskin bıçaklarını birbirine sürten ve buna alışkın bir böcek grubu gibiydiler!

 

"Yüksek seviye Şeytan Kökleri!"

 

Her on Şeytan Ağacı Kökü keskin bir ahşap silaha dönüştü ve sekizinci evre Gizli Bıçaklar'a atıldı. Yedinci evrenin altıncı seviyesindeki Şeytan Ağacı Askeri Şeytan Ağacı Kökleri kullandığı her seferinde sekizinci evrenin erken seviyelerindeki birkaç Gizli Bıçak'ı tek hamlede öldürebildi ve sekizinci evrenin yüksek seviyelerinde bir Gizli Bıçak'la karşılaştığında tek hamlede öldürebilmek için tam gücünde bir yakın dövüş saldırısı yapmak zorunda kaldı.

 

Neyse ki teknikleri uygulamak için fazladan süre gerekmiyordu, bu yüzden saldırı sıklığı gayet yüksekti. Böylece, Buz Perisi'nin vakti zamanında Kurnaz Kaya Muhafızları'yla ilgilendiğinden daha hızlı bir şekilde bu Gizli Bıçaklar'la ilgilendi.

 

Buz Perisi o zaman sadece elli civarında Kurnaz Kaya Muhafızı'yla ilgilenmişti ve elli civarında Kurnaz Kaya Muhafızı ona eş zamanlı olarak saldırırken korumak için Chu Mu'nun yanında kalması gerekmişti. Anca bu sayede Buz Perisi dilediği gibi tekniklerini kullanabilmişti.

 

Ama ağaç tipi ruh hayvanları grup savaşlarında çok büyük bir avantaja sahipti. Yaşam güçleri sıradan ruh hayvanlarının iki katıydı ve savunmaları da daha yüksekti. Saldırıları daha sıktı ve yıkıcı gücü Buz Perisi'nden daha düşük olsa da, düşmanları öldürme ve yaralama hızı daha yüksekti. En önemlisiyse, büyük bir grup ruh hayvanının önünde, Chu Mu'nun onları kolayca öldüreceğine dair hiç endişesi yoktu.

 

Chu Mu'nun gerçekten de Şeytan Ağacı Askeri'ne mutlak güveni vardı. Yaşam Gücü Özümseme Tekniği'nin varlığıyla, Şeytan Ağacı Askeri'nin fiziksel enerjisi yeterli olduğu sürece, bu ruh hayvanlarının ortasında kalmış olsa bile kaybetmezdi.

 

Zhan Ye'nin savaş stili ise, önceki gibiydi, savaşın başında dayak yiyeceği belliydi. Neticede sekizinci evre Gizli Bıçaklar'ın saldırıları ve hızı düşük değildi ve henüz sekizinci aşamaya ulaşmamış savunmaları kolayca parçalayabiliyorlardı. Bilhassa tekniklerini aynı anda kullanmaları Zhan Ye için tehdit oluşturuyordu.

 

Zhan Ye savaşlara sık sık katılıyordu ve Chu Mu, söz konusu Zhan Ye olduğunda epey rahattı; başka bir deyişle, Zhan Ye büyük bir grup düşmanın arasına dalmış olsa bile telaşlanmasına gerek yoktu. Zhan Ye'nin en büyük düşmanları, sıradan bir ruh hayvanından altı kat daha fazla yaşam gücü olan Zhan Ye'yi tek hamlede öldürebilecek yüksek seviye ruh hayvanlarıydı.

 

Hayalet Kral'ın savaşı, Chu Mu'nun korumasını gerektiriyordu. Sadece altıncı evrenin üçüncü seviyesindeydi ve savunması yedinci aşamanın orta seviyelerindeydi. Gizli Bıçaklar ona aynı anda saldırırsa ya da sekizinci evrenin yüksek seviyesinde bir Gizli Bıçak ona saldırırsa ciddi bir biçimde yaralanabilirdi. Bu yüzden, Chu Mu Hayalet Kral'ın hemen yanında duruyordu ve savunmasını bir aşama daha yükseltmek için ona yüksek seviye bir Ağaç Zırhı ekledi. Dahası, savaşını bizzat komuta ediyordu.

 

“Ao!!!!!!!”

 

Şeytan Ağacı Askeri öldürmede bir çılgınlık durumuna ulaşmış gibi duruyordu. Gizli Bıçak çığlıklarının ortasında vahşice kükredi ve bedeninden Şeytan Ağacı Dikenleri fırladı!

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin yakın savaş yıkımı oldukça korkutucuydu ve bu teknik, aynı anda bir düzine Obur Böcek Canavarı'nı öldürebilen teknikti.

 

Bu kez, ağaç tipi zalim çoklu öldürme tekniklerini sergiledi. On tane sekizinci evrenin erken seviyesinde Gizli Bıçak bu korkunç saldırının altında sefilce öldü!!

 

Yaşam Gücü Özümseme!!!

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin ağaç zırhı yaralarla doluydu ve kafasında bile belirgin bir bıçak yarası vardı. Bunların çoğu küçük yaralar değildi, savaşma biçimini belli bir ölçüde etkileyebilecek yaralardı.

 

Ama Şeytan Ağacı Askeri'nin Yaşam Gücü Özümseme'si bir düzineden fazla Gizli Bıçak'ı öldürürken yaralarının iyileşmesini sağladı. Savaş gücü de tekrar zirveye ulaştı!

 

“Ao!!!!!! Ao!!!!!!!”

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin bedeni, onu güçlendirmek için kullandığı Kan Kehribarı'nın özel etkisiyle hafifçe kırmızı bir renk yayıyordu ve bu da onu daha çılgın ve kana susamış bir hâle getiriyor gibiydi!

 

Şeytan Ağacı Askeri tekrar kükrediğinde, Chu Mu onun ruhu yükselmiş gibi bir değişim olduğunu hissetti!

 

"Gelişti!" Çoklu gelişimler Chu Mu'yu bu hisse aşina yapmıştı. Ruh hayvanları her geliştiğinde bu yükselme hissini tadardı.

 

Gerçekten de Şeytan Ağacı Askeri'nin bedeninden camgöbeği-yeşil bir renk çıkmaya başladı. Bedeninde yeşil bir parlaklık dolanmaya başladı ve bu parlaklık ortaya çıkarken Şeytan Ağacı Askeri ağaç tipi cesaretini sergiliyormuş gibi kan kırmızı hâlesi genişlemeye başladı!

 

"Bu gelişim kadar basit değil..." Yaşlı Li çok bilgiliydi ve Şeytan Ağacı Askeri'ndeki değişimi hemen tanıdı.

 

Yaşlı Li'nin sözleri, Chu Mu'nun hemen Şeytan Ağacı Askeri'nin bedenindeki Şeytan Ağacı'nın seviyesinin değiştiğini fark etmesini sağladı!

 

Neredeyse yarım yıl boyunca yüksek seviye Şeytan Ağacı kullanmıştı. Şimdi bu camgöbeği renkli yüksek seviye Şeytan Ağacı'na biraz kızıl renk karışırken körpe bir ağaç tipi büyüyordu!

 

Bu yeni ağaç bir camgöbeği renge sahipti ve Kan Kehribarı'nın etkisiyle de biraz kızıl renk taşıyordu. Şeytan Ağacı Kökleri garip ve şeytani doğasını kaybetti ve saf bir doğa aurası taşımaya başladı.

 

Ama deneyimlerine göre, Chu Mu'nun gördüğü şey şeytani ve garip doğanın saf bir doğallığa dönüşesi saldırılarını zayıflatmadığı, tam aksine güçlendirdiğiydi. Doğanın bu saf formu, ona daha fazla delip geçme gücü veren, sağlam ve hünerli daha mutlak bir ağaç özniteliği verdi!

 

"Kanlı Doğal Ağaç kristalleşmesi! Sonunda öğrendi! Sonunda Kanlı Doğal Ağaç'ı öğrendi!!"

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin dönüşümüne tanık olunca Chu Mu çok heyecanlandı. Şeytan Ağacı Askeri'nin bu şekilde gelişmesi için on milyonlarca altın harcanmak zorunda olunduğu bilinmeliydi. Chu Mu, Şeytan Ağacı Askeri'nin bir gün Doğal Ağaç'ı anlayacağını ve gerçek bir hükümdar olacağını ummuştu.

 

Ve o gün sonunda gelmişti. Şeytan Ağacı Askeri'nin Doğal Ağaç'ı zor yoldan kavradığı ve bir hamlede gerçek hükümdar olduğu söylenebilirdi!!

 

Daha önce yapılan güçlendirmenin onun savaş gücünü güç bela sahte hükümdar seviyesine çıkardığı ve bunun gerçek sebebinin Yaşam Gücü Özümseme Tekniği olduğu söylenebilirdi. Bu teknik olmadan, Şeytan Ağacı Askeri'nin savaş gücü anca zirve hükümdar seviyesinde olurdu.

 

Ama şimdi, Doğal Ağaç'ı kavradıktan sonra sadece saldırıları güçlenmekle kalmamış, tür tekniği hasebiyle savunması da yükselmişti!

 

“Ao!!!!!! Ao!!!!!!!!!!!”

 

Gelişim hâlesi Şeytan Ağacı Askeri'ni heyecanlandırdı ve yeni Doğal Ağaç'ını kullanmak için sabırsızlandı!

 

Doğal Ağaç Kök Dikenleri!

 

“PuPuPuPuPuPu~~~~~~~”

 

Yerden seksenden fazla kök fırladı ve her on tanesi bir araya gelerek daha güçlü ve daha sert bir diken oluşturdu. Sekizinci evrenin erken seviyesindeki Gizli Bıçaklar'ı bir engelle karşılaşmadan delip geçti!!

 

Tek hamlede çoklu öldürme!!!

 

Sekiz Gizli Bıçak kaçamadı ve Şeytan Ağacı Askeri tarafından delindi. Koca kanlı deliklerden beden sıvıları damladı ve dar geçitteki kanlı dereyle birleşti!

 

"Yüksek seviye Şeytan Ağacı saldırıları, bu sekizinci evre Gizli Bıçaklar'ı tek hamlede öldürmenin sınırındaydı. Doğal Ağaç'a yükseldikten sonra, sekizinci evrenin erken seviyelerindekileri tek hamlede öldürebilir hâle geldi. Öldürme hızı da yükseldi!" Chu Mu saldırıdaki farklılıkları gözlemledi ve şaşkınlıkla iç çekti.

 

Sahte hükümdar seviyesinden düşük seviye hükümdar seviyesine yükseliş sadece küçük bir seviye değişimi olmalıydı ama düşmanlar karşısındayken sahte hükümdar ve düşük seviye hükümdar arasındaki fark gayet belirgindi!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32599 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr