Bölüm 426: Tüneli Tek Başına Geçmek

avatar
3184 7

Charm of the Soul Pets - Bölüm 426: Tüneli Tek Başına Geçmek


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

"Hükümdar sınıfından sonra güç farklılıkları çok büyük ve öznitelik avantajları çok belirgin olur, Genç Efendi Şeytan Ağacı Askeri savaşırken bunu görebilecektir. Şeytan Ağacı Askeri ağaç tipi olduğundan büyük bir grup böcek tipiyle savaşırken doğrudan avantaja sahiptir. Onlarla, Buz Perisi'nin Kurnaz Kaya Muhafızları'yla ilgilenişinden daha çabuk ilgilenecektir!"  dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu'nun ruh hayvanları hükümdar sınıfına yakın zamanda geçmişti. Chu Mu daha önce ruh hayvanları tam bir tür seviyesi gelişmedikçe savaş gücünde büyük bir değişiklik olduğunu hissetmemişti. Aslında, savaşlarını çoğu kez güçlü bir teknik belirlemişti.

 

Ama şimdi, Şeytan Ağacı Askeri'nin sahte hükümdardan düşük seviye hükümdara yükselişiyle, çoklu öldürme yetenekleri bir anda yükselmişti.

 

Chu Mu en başta Hayalet Kral'la Mo Xie'yi değiştirmek ve tüneldeki tüm engelleri Mo Xie ile temizlemek istemişti. Ama şimdi, bu savaşta Mo Xie'yi kullanmasına ihtiyaç yoktu. Yedinci evrenin yedinci seviyesindeki Kanlı Doğal Ağaç'a sahip Şeytan Ağacı Askeri, Zhan Ye ve Hayalet Kral'la birlikte kolayca tüneli temizleyebilirdi!

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin Kanlı Doğal Ağaç'ı öğrenerek gelişmesinden sonra gücü artsa da dört-beş kat artmadı.

 

Sekizinci evre Gizli Bıçaklar, Şeytan Ağacı Askeri'nin saldırıları karşısında biraz savunma yapabiliyordu. Şeytan Ağacı Askeri'nin bazı saldırılarına direnebiliyorlardı. Ama Şeytan Ağacı Askeri Doğal Ağaç'a sahip olduktan sonra sekizinci evre Gizli Bıçaklar'ın savunmaları göz ardı edilebilir hâle geldi ve bu sebepten Şeytan Ağacı Askeri'nin öldürme hızı epey yükseldi. Sekizinci evre Gizli Bıçaklar, onunla kıyaslandığında çok güçsüz kaldılar ve Şeytan Ağacı Askeri'ne tehdit oluşturamayacak hâle geldiler.

 

Chu Mu daha önce yüz altmış Kurnaz Kaya Muhafızı'yla karşılaşmıştı. Yarım yıl sonra, yüz altmış Kurnaz Kaya Muhafızı'nın gücüne yakın seviyede olan iki yüz sekizinci evre Gizli Bıçak'ı, Kurnaz Kaya Muhafızları'nı öldürdüğü süre zarfının beşte birinde Şeytan Ağacı Askeri, Hayalet Kral ve Zhan Ye'yi kullanarak öldürebilmişti. Güç artışı çok açıktı!

 

Gizli Bıçaklar'ı öldürdükten sonra, Chu Mu ruh hayvanlarını hemen Kılıç Böceği tüneline götürdü.

 

Tünelde çok fazla Kılıç Böceği yoktu. Sonuçta Kılıç Böcekleri komutan sınıfı ruh hayvanlarıydı ve bu yüzden savaşçı sınıfları kadar yaygın olamazdılar.

 

Kılıç Böceği Vadisi sekizinci evre gizli Bıçaklar'la doluydu hâlâ ama bu Gizli Bıçaklar, Şeytan Ağacı Askeri'nin önünde kolayca öldürülebilecek karıncalar gibiydi. Bu böcekler bir sel gibi üstlerine gelse ile, Chu Mu ve ruh hayvanlarının ilerleyişini durduramazlardı.

 

Chu Mu hızlı bir şekilde bu tüneldeki yüm böcekler içindeki en büyük Kılıç Böceği'ni buldu.

 

Ye Wansheng'in favori ruh hayvanı olan Kılıç Böceği'ni görmüştü daha önce. Ama şu an karşısında olan Kılıç Böceği, Ye Wansheng'in yedinci evrenin beşinci seviyesindeki Kılıç Böceği'nden daha güçlüydü.

 

"Zhan Ye, Semavi Bölen Pençe!"

 

“Houhou!!!!!!!!!!!”

 

Zhan Ye'nin pençeleri, Kılıç Böceği'nin kolundan daha keskindi. Altıncı seviye tam teşekküllü saldırı ruh ekipmanının da etkisiyle, mürekkep pençeleri yakınlardaki birkaç yedinci evre Kılıç Böceği'nin kollarını parçaladı.

 

Savaştıkça güçlenen Zhan Ye yedinci evrenin ikinci seviyesine ulaşmmıştı ve savaş gücü de sahte hükümdar seviyesine yükselmişti. Ama yüksek yaşam gücü ve savaştıkça yükselen gücüyle düşük seviye hükümdarlara karşı savaşabilirdi!

 

Yedinci evrenin düşük seviyelerindeki hükümdar sınıfı bir ruh hayvanı, sekizinci evrenin düşük seviyelerindeki komutan sınıflarıyla savaşabilirdi. Chu Mu, Zhan Ye'nin içgüdülerini eğitip potansiyelini artırmak için onun sekizinci evrenin yüksek seviyelerindeki komutan sınıfı Kılıç Böceği'yle savaşmasına izin verdi. Bu, Zhan Ye'nin sınırları aşmasına ve kendinden daha güçlü bir ruh hayvanı karşısında daha yüksek seviyeli olmasına izin verecekti.

 

Şeytan Ağacı Askeri öldürme sorumluluğunun çoğunu üstleniyordu hâlâ. Hayalet Kral, Şeytan Ağacı Askeri'nin yanında durdu. Çok fazla ruh hayvanı yanlarına yaklaştığında kıvrımlı kılıcını kaldırıyor ve Gizli Bıçaklar ile Kılıç Böcekleri'nin kafalarına indiriyordu.

 

Gizli Bıçaklar'ın zırhları, kırık uzuvları, parçalanmış iç organları, kırılmış kafatasları, delinmiş bedenleri...savaş devam ederken tüm geçit yoğun bir kan kokusuyla kaplandı. Bu koku, böcek tipi ruh hayvanlarının sıvılarının iğrenç kokusuyla birleşti...

 

Tüm vadi yavaşça Gizli Bıçaklar'ın ve Kılıç Böcekleri'nin bedenleriyle doldu. Ortalama yetenekli sekizinci evre savaşçı sınıfları ve yedinci evre komutan sınıfları, Chu Mu ve ruh hayvanlarının kanlı ilerleyişlerini durduramazdı. İki kilometrelik mesafenin tamamlanmasına sadece az bir mesafe kaldı.

 

“Houhouhou!!!!!!!!!!!”

 

Zhan Ye dördüncü Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu'nu kullandıktan sonra yedinci evrenin beşinci seviyesine ulaştı!

 

Uzun süredir sekizinci evrenin yüksek seviyesindeki bir Kılıç Böceği'yle savaşmaktaydı. Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu'nu her kullandığında dayanıklılığı ve yaşam gücü yenileniyor, savaş gücü tekrar zirveye ulaşıyordu. En başta sekizinci evrenin yüksek seviyelerindeki Kılıç Böceği tarafından defalarca ağır yaralansa bile, dört kez tekniğini kullandıktan sonra bu yıpratma savaşında yavaşça avantajı ele geçirdi.

 

Sonunda Mürekkep Zırhı Dikeni'ni kullandı ve  Kılıç Böceği gittikçe daha güçlenen bu saldırıyı engelleyemedi. Kalın böcek tipi zırh, Mürekkep Zırhı Dikeni tarafından delindi!

 

Karanlık özniteliğin aşındırma etkisi çabuck bedenine sızdı ve Kılıç Böceği'nin zırhını aşındırarak savunmasını azalttı.

 

Savunma azaldıktan sonra da, Zhan Ye'nin saldırıları daha tehditkâr hâle geldi. Dolu enerjisiyle çılgınca saldırmaya ve Kılıç Böceği'ni adım adım geriletmeye başladı.

 

Zhan Ye'nin savaş tarzı Mo Xie'ninkine çok benziyordu; neticede ikisi de asli olarak hayvan tipiydi. Ama bu iki ruh hayvanının savaş tutumları farklıydı: Mo Xie hıza, şiddete ve garipliğe odaklanıyordu. Savaşları her zaman bir şeytanın çevikliğine ve bir hayvanın vahşiliğine sahipti.

 

Zhan Ye'nin savaş stili ise, tamamen inatçılık üzerineydi. Ayrıca Zhan Ye sık sık saldırılardan kaçınmak yerine, saldırıyı doğrudan almayı ve bir karşı saldırı yapmayı tercih ederdi. Böyle bir savaş teknik görünmezdi ama güçle, içgüdüyle ve kanla dolu olurdu ve savaşı bir savaş arzusu yarışmasına dönüştürürdü.

 

Sekizinci evrenin yüksek seviyelerindeki Kılıç Böceği, Zhan Ye'nin sonradan kazandığı korkunç güç patlamasını durduramadı. Savunması da göz ardı edildiğinde, yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Sonunda Zhan Ye ölümcül bir fırsat yakaladı ve ağır kuyruğunu onun kafasına çarparak kafasının patlamasına ve hemen ölmesine sebep oldu!

 

Sekizinci evrenin yüksek seviyelerindeki Kılıç Böceği, bu tünelin komutanıydı. O öldürüldükten sonra, Kılıç Böcekleri ve Gizli Bıçaklar savaşma arzularını kaybetti, birbirlerinin üstlerine basarak zemine, çatlaklara, yokuşlara kaçıştı. Çok geçmeden tünel oldukça sessiz oldu...

 

"İyi iş, iç göle giden yolda savaşmaya devam etmeden önce dinlenelim." Savaş sona erdikten sonra, Chu Mu ruh kristalleri çıkardı ve ruh hayvanlarının dayanıklılıklarını yenilemeleri için onlara dağıttı.

 

Ruh kristalleri, ruh çekirdeklerinden çok daha fazla enerjiye sahipti. Chu Mu birçok altıncı seviye ruh kristali aldığından ruh hayvanları savaştan sonra dayanıklılıklarını yenilemek için onları yiyebilirdi.

 

Elbette, Ye Qingzi burada olsaydı, Chu Mu'nun böyle bir harcama yapmasına gerek kalmazdı. Ye Qingzi'nin yenileyici ilaçları yedinci seviyedeydi ve ruh hayvanlarının dayanıklılıkları ile savaş güçlerini hızlıca iyileştirebilirdi.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin yaşam gücü hâlâ doluydu ama dayanıklılığını çok fazla harcamıştı. Sonuçta durmadan teknikler kullanmış ve düşmanları öldürmüştü. En az üç yüz-dört yüz düşman onun tarafından öldürülmüştü.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin dayanıklılığı, şimdi normal hâlinin %20'si kadardı. Bu %20'yi de tükettikten sonra, savaş gücü önemli ölçüde düşecekti.

 

Chu Mu'nun en dayanıklı ruh hayvanı Zhan Ye'ydi. Ama öyle olsa bile, şu anda onun da dayanıklılığı %20'ydi. Takip eden savaşlarda, dokuzuncu evre ruh hayvanlarını sadece birazcık yorabilirdi muhtemelen.

 

Hayalet Kral pek dayanıklılık harcamamıştı ama sonraki savaşlarda pek kullanılamazdı. Daha hızlı iyileşmesi için, Chu Mu onu ruh hayvanı bölgesine geri çekti.

 

Bir ruh kristli yedikten ve dinlendikten sonra, Şeytan Ağacı Askeri'nin dayanıklılığı yaklaşık %10 yükselerek %30'a ulaştı.

 

Zhan Ye de çabucak kendini toparladı. Ruh kristali yedikten sonra %20 ila %50 arasında iyileşme gösterdi. Bu avantajı, Chu Mu'ya böyle durumlarda mümkün olduğunda hızlı toparlanabileceğini gösterdi.

 

"Mo Xie, ısın ve savaşa hazır ol." Chu Mu bir büyü okudu ve Mo Xie'yi çağırdı.

 

Mo Xie Acınası Görünüş durumunda kaldı ve düşmanlar ortaya çıkmadan başlamayacakmış gibi tembelce Chu Mu'nun omzuna atladı.

 

   ……

 

Dağ vadisine doğru yürürken, Chu Mu başka bir tünele baktı.

 

Bu tünel, daha önce beş kişinin seçtiği daha uzun olan tüneldi. Beşinin henüz diğer tarafa ulaşmadıkları açıktı.

 

Şeytan Ağacı Askeri'nin güç artışı, Chu Mu'nun vakitli geçmesini sağlamıştı. Görünüşe göre, Yıldız Anka Kelebek Kuyruğu'nu yakalama şansı hâlâ çok yüksekti.

 

   ……

 

Pupa Türleri tünelinde, Da Kun ve diğer dördü bir daire oluşturmuş on beş ruh hayvanını kullanıyordu. Destek tipi ruh hayvanları merkezde, savunma tipi ruh hayvanlarının arkasında korunuyorken savaşçı ruh hayvanları dış tarafta savaşıyor, kendilerine kanlı bir yol açmaya uğraşıyordu.

 

Ama en güçlü olan liderle birlikte iki yüz ruh hayvanını henüz halledememişlerdi. Buradan geçmek için hâlâ zamana ihtiyaçları vardı.

 

"Lider, iç vadiye bak!!!" Aniden kadın ruh hayvanı eğitmeni Yu Sui şaşkın bir ifade sergiledi!

 

Da Kun başka bir güçlü canlının ortaya çıktığını düşünüp bakış açısını genişletmek için daha yükseğe çıktı. Pupa türlerini geçip iç vadinin yüz metre ilerisine baktığında aniden kısa bir süre önce gördükleri genci fark etti!

 

"Nasıl mümkün olabilir, o...tek başına nasıl yaptı?"

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28911 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39553 Bölüm Sayısı


creator
manga tr