Bölüm 416: Birçok Uzmanın Düşüşü, Parçalanmış Gökyüzünde Garip İşaret

avatar
2874 10

Charm of the Soul Pets - Bölüm 416: Birçok Uzmanın Düşüşü, Parçalanmış Gökyüzünde Garip İşaret


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 

Beyaz bulutlar ve beyaz şeytan alevleri aynı renkteydi. Bulut yılanının devasa bedenine kıyasla, içinde yanan şeytan alevleri çok küçüktü. Beyaz bulutlardan oluşan çılgın yılanlar kötücül ifadelere sahipti ve üç katman şeklinde Chu Mu'nun çevresindeki alanı kaplamışlardı.

 

Aniden anormal derecede şeytani bir beyaz ışık sütunu göğün yukarısına fırladı!!

 

Gökler sınırsızdı ve çok daha derin, çok daha güçlü bir enerji olsa bile gökleri yırtamazdı. Ama garip bir şey meydana geldi ve beyaz renkli ışık sütunu gerçekten gökleri yırttı. Mümkün olan en yüksek noktaya ulaştığında, boşluk bir aynı gibi parçalanmış gibi göründü...

 

Siyah çatlaklar yavaşça yayıldı. İnsanların kafalarının üzerindeki gökyüzü maviydi ama siyah çatlaklar göklerin örtüsünü yırtarak açtı ve gökyüzünü yok etti!

 

"Bu nedir?"

 

"Gökler parçalandı!!"

 

"Zirve bir diğer tip tekniği!!"

 

Dehşete düşmüş sesler yankılandı. Çeşitli büyük oluşumların yaşlı nesillerinin yüzleri solgunlaştı. Kafalarının üzerindeki çatlaklar ve yarıklar şok edici ve dikkat çekiciydi!

 

Kimse bu çatlakların ne tür bir korkunç yıkım gücüne sahip olduğunu bilmiyordu, kimse bu diğer tip teknik tarafından gökyüzü denen şeyin parçalanmasından sonra ne kadar korkunç bir şeyin vuku bulacağını da bilmiyordu. Gerçekten de, semavi bir şeytan pençesinin çiziklerine benzeyen sayısız derin çatlağın altında, insanlar kanlarının donduğunu hissetti.

 

Çeşitli büyük oluşumlardan uzmanlar en hızlı ruh hayvanlarını çağırmıştı. Gökyüzünün parçalanmasının ve onun yarattığı bu büyük korkunun etkisi altında, kimse savaşma niyetine sahip değildi. Ruh hayvanlarına Li Şehri'ne doğru kaçmalarını emrettiler.

 

Ama herkesi daha da korkutan bir şey oldu!

 

Li Şehri'ne ya da başka bir yöne doğru kaçmak için ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, başlarının üstünde şeytan hayalet çatlağı ortaya çıkacaktı!!

 

"Neler oluyor...Neden bundan kurtulamıyorum!!" Ruh Hayvanı Sarayı Efendisi şaşkınlık içinde bağırdı.

 

"Bu tekniğin nasıl kırılacağını kim biliyor? Bilen çabuk söylesin, yoksa herkes bir felaketle karşılaşacak!!" diye bağırdı Tüccar Birliği Kıdemlisi solgun bir yüzle.

 

Şeytan hayalet çatlakları tüm gökyüzünü parçalamadı. Bunun yerine, bir şeytan hayaleti işareti gibi ruh hayvanlarının ve ruh hayvanı eğitmenlerinin üzerinde ortaya çıktı. Hangi yöne doğru hareket ettikleri önmeli olmaksızın. Gökyüzünü yırtıyormuş gibi görünen şeytan hayaleti işareti daima onları takip etti!

 

Daima başlarının üzerinde duran güneş gibiydi. Ne kadar hızlı olurlarsa olsunlar, ne yöne giderlerse gitsinler üzerlerinden ayrılmadı. Şeytan hayaleti işaretinin dehşeti, işaret ruh hayvanlarına ve eğitmenlerine yavaş yavaş yaklaşırken hiç eksilmedi!!

 

"Krallık Efendisi Li, bu tekniği durdur!!!" Kıdemli Xue, Li Sheng'in acı sona kadar savaşmak istediğini bildiğinden ona doğru bağırdı.

 

Li Sheng'in başının üstünde birden fazla korkutucu siyah şeytan hayaleti işareti ortaya çıkmıştı ama Yeşim Kaynağı'nı elde etmeyi kafaya taktığından Bulut Yılan Maymun Hükümdarı'na hâlâ Chu Mu'ya saldırmasını emrediyordu!

 

“Huhu~~~~~~~~~~”

 

Aniden küçük ve zayıf bir beyaz şeytan alevi yayıldı. Kıvrılan devasa bulut yılanlarının ortasında, öfke alevleri dört bir yana yayılan bir şenlik ateşi yarattı!

 

Devasa bulut yılanları tek bir darbeye bile dayanamadı ve öfke alevleri serbest kaldığında işe yaramaz bulut yığınlarına dönüştüler. Buna takriben, şiddetli hınç aurası onları hiçliğe savurdu!

 

Bulut yılanları kaybolduktan sonra, Bulut Yılan Maymun Hükümdarı'nın bedeni tamamen açığa çıktı. Li Sheng gözlerini sonuna kadar açıp dünyayı sarsan şeytanın akıl almaz hınç aurasını izlerken emir verecek zaman bile bulamadı.

 

Bulutların dağılmasının ardından, Chu Mu sessizce durduğu yerde duruyordu. Ama sağ eliyle, Bulut Yılan Maymun Hükümdarı'nın uzun yılan kuyruğunun ucunu tutuyordu!!

 

Ejderha gücüyle dolu kolu hareket etmeye başladı ve Bulut Yılan Maymun Hükümdarı'nın on metre uzunluğundaki bedenini hiç ağır değilmiş gibi bir anda havaya kaldırdı!!

 

Bulut Yılan Maymun Hükümdarı, aşırı öfkeli Chu Mu'nun önünde küçük, cılız bir yaratık hâline geldi ve Chu Mu onu Camgöbeği Gizli Ejderha'ya doğru fırlattı!

 

Bu savaş alanında Camgöbeği Gizli Ejderha'dan daha zalim ruh hayvanı var mıydı?

 

Camgöbeği Gizli Ejderha, yaralanmış Bulut Yılan Maymun Hükümdarı'nın ona doğru uçtuğunu fark ettiğinde heyecanlı bir ejderha kükremesi koyverdi!

 

Hiçbir engelle karşılaşmadan gerçek bir ejderha türü tekniği oluşturmaya başladı!!

 

Bulut Yılan Maymun Hükümdarı'nın eşsiz güce sahip Camgöbeği Gizli Ejderha'ya doğru fırlatıldığını görünce, Li Sheng'in ifadesi değişti!

 

Yakın savaşta, Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru Camgöbeği Gizli Ejderha'nın tekniklerini kısıtlamadıkça, Camgöbeği Gizli Ejderha Bulut Yılan Maymun Hükümdarı'nı kesinlikle yarım dakika olmadan parçalara ayırırdı!

 

"Koru onu!" Li Sheng panik içinde Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru'na Camgöbeği Gizli Ejderha'ya doğru ilerlemesini emretti!!

 

Kırmızı Galaktik Şeytan İmparatoru Camgöbeği Gizli Ejderha'dan epey uzaktaydı ve oraya vardığında, Bulut Yılan Maymun Hükümdarı acı dolu çığlıklar atmaya başlamıştı bile. Kolu Camgöbeği Gizli Ejderha tarafından ısırılmıştı ve kanı her yana uçarken Li Şehri'ne bir kan yağmuru yağıyordu...

 

“Ao!!!! Ao!!!!!!!!!”

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın dişlerinde kan vardı. Kükremek için ağzını açtığında dişlerindeki kanlar gözler önüne seriliyordu.

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'nın kükremesi aşırı öfke içeriyorken aynı zamanda Chu Mu'ya kalbinden geçen teknikleri kullanmasını söylüyordu. Herhangi bir yaratığın onu durdurmasına izin vermeyecekti!

 

Korkunç şeytan hayaleti çatlağı geçici olarak durmuştu ama  Bulut Yılan Maymun Hükümdarı baskı altına alınmıştı zaten.

 

Çatlaklar her yaklaştığında insanların kalplerini yoğun bir ölüm gölgesi sarıyordu!

 

Gümüş yüzü yukarıya döndü ve Diğer Göz Bebekleri ile gökyüzündeki devasa çatlaklara baktı. Chu Mu yavaşça ağzını açtı ve beyaz bir sütun bir kez daha gökyüzüne yükselerek arşa çarptı!

 

Işık sütununun gücü devam etti ve gökyüzündeki çatlaklar daha derin, daha geniş oldu!!

 

Sayısız şeytan pençesi ruh hayvanlarına ve onların eğitmenlerine doğru uzanmaya başladı. Biraz daha uzandığında, bu insanlar gökyüzü gibi parçalanacaktı!!

 

“Ah!!!!!!!!”

 

Aniden tüyler ürpertici ve sefil bir çığlık ölüm sessizliğini bozdu!!

 

Herkes şaşkınlık içinde o yana döndü ve yüzleri dehşetten bembeyaz oldu, çünkü siyah şeytan pençelerinden biri bir ruh hayvanı eğitmenine ulaşmıştı. Ruh hayvanı eğitmeninin kolu, çatlağın geçtiği yerden bedeninden ayrılmıştı!!

 

Ne kan dökülüyordu ne de kemik kırılmıştı. Ruh hayvanı eğitmeninin kolunun bedeninden ayrılmasının tek nedeni, siyah çatlakla temas etmesiydi!

 

Çatlak uzuvları ayırıyordu, peki ya bu durdurulamaz çatlak insanın kafasından ya da boğazından geçerse?

 

Kimse bunu düşünmeye cesaret edemedi. Tüm yüzler nahoşlaştı ve ruh hayvanlarına çeşitli koruyucu teknikler yapmalarını emretmeye başladılar!

 

Diğer tip, idrak edilmesi en zor öznitelikti. Biri diğer tip kaynaklarla iyice çalışmadığı sürece, bu korkunç güç karşısında savunma yapmak için nasıl bir öznitelik kullanması gerektiğini bilemezdi.

 

Çeşitli uzmanları kuşatan bu yoğun ölüm aurası, onları şeytan hayaleti pençelerinin altında ölmemek için mücadele eden karıncalara çevirdi. İnsanlar ardı ardına sefil çığlıklar atarken, ruh hayvanı eğitmenleri enerji saklamayı falan boş vererek farklı özniteliklerde ruh hayvanları çağırıp farklı öznitelik savunmaları kullanmalarını emrettiler.

 

Farklı öznitelikler farklı renklerdeydi. Gökyüzünde bir çok renk ve güzel ışıklar ortaya çıktı ama düzensizdi.

 

Bununla birlikte, siyah şeytan hayaleti pençe işaretinin siyah rengi, tüm bu parlak renkleri kolayca hiçliğe karıştırdı...

 

Ruh hayvanı eğitmenleri, ölüm kapılarındayken artık ruh hayvanlarıyla ilgilenemezdiler. Hayatta kalmak için, çılgınca ruh hayvanlarını çağırdılar ve onların yarattığı savunmaların onları şeytan hayaleti işaretinden koruyabileceğini umdular.

 

Ama daha çok ruh hayvanı çağırdıklarında ölümlerin sayısı da arttı. Şeytan hayaleti işareti sadece ruh hayvanı eğitmenlerine musallat olmamıştı, ruh hayvanlarını da hedef alıyordu!!

 

“Hou~~~~Hou~~~~~~”

 

“Yi~~~~~~Yi~~~~~~~~~~”

 

Şeytan işaretleri ilerledikçe güçsüz ruh hayvanlarının sefil çığlıklarının ardı arkası kesilmedi!!

 

Li Sheng'in Günbatımı Rocu şeytan hayaleti pençesi tarafından kıstırıldı ve daha hızlı olsa bile yaklaşan ölümden kurtulması çok zordu. Diğer tip şeytan pençeleri ona dokunduğunda, Günbatımı Rocu'nun uçan bedeni birkaç parçaya ayrıldı. Tamamen ölmeden önce bedeninden ayrılan kafasından sefil bir çığlık bile çıkamadı!

 

Hemen ardından, Hayalet Samur, Ağaç Ruhu ve Gün Alevi Şeytan Kuşu da şeytan işaretleri tarafından hedef alındı ve korkunç siyah pençe işaretlerinden kaçamadılar.

 

Gün Alevi Şeytan Kuşu'nun gücü en yükseğiydi ve onuncu evre sahte imparator olarak belki kaçabilirdi ama Hayaket Samur ve Ağaç Ruhu bu felaketten kaçamazdı. Böylece şeytan işareti tarafından parçalara ayrıldılar!

 

Savaş alanından belli mesafe uzakta duran düzinelerce ruh hayvanı da kaçamadı ve can verdi!

 

Her ruh hayvanının başının üzerindeki siyah pençe işareti, bedenlerini hızla ve şiddetle süpüren siyah yıldırımlar gibiydi. Çatlak bedenlerine dokunduğu anda, savunmaları ne kadar yüksek olursa olsun, dokunulan beden parçaları kaybolurdu!

 

Beyaz bulut katmanı sürüklenip uzaklaştırılırken gökyüzü tamamen mavi oldu. Bu da, gökyüzünü dolduran siyah çatlakların daha korkunç görünmesine sebep oldu.

 

Li Şehri'nin milyonlarca insanı için, gökyüzü şu an sayısız şeytan pençesi işaretiyle doluydu ve her işaret kalplerini sıkıştırıyormuş gibiydi!!

 

Bu, şok edici seviyede korkunç ve zalim bir sahneydi. Yıkım ve ölüm aurasıyla dolu şeytan pençesi işaretleri bulutlarla dolu mavi gökyüzünü parça parça etmişti.

 

İnsanlar şeytan pençeleri tarafından parçalara ayrılan sayısız ruh hayvanını görebiliyordu ve hatta saygı duydukları olağanüstü ruh hayvanı eğitmenlerinin bile parçalara ayrıldığını görebiliyordu...

 

Bu bir felaketti, Li Şehri tarihindeki en büyük felaketti. Güçlü ruh hayvanları düşmüştü ve güçlü ruh hayvanı eğitmenleri korkuya boğulmuştu!!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29013 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr