Bölüm 216: Şeytan Gecesi Rüyası, Çifte Rüya (2)

avatar
4777 13

Charm of the Soul Pets - Bölüm 216: Şeytan Gecesi Rüyası, Çifte Rüya (2)


 

 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

“Bu…” Xia Guanghan’ın bedeni dondu ve şaşkınlıkla garip biçimde değişmeye başlayan çevresine bakındı!

 

İlk değişen şey, Chu Mu’nun ondan uzak olmayan cesediydi. Chu Mu’nun bedenindeki kan yavaş yavaş kayboldu. Yerini asmalar aldı. Bu semavi asmalar hâlâ Chu Mu’nun bedenini sarıyordu ama Chu Mu’nun boğazı delinmemişti. Beyaz şeytan alevleriyle yanan Chu Mu, karşısında ayaktaydı.

 

Xia Guanghan, Toprak Ruhu Düş Şeytanı’na Rüya Tuzağı’nı kurmasını söylediği zaman, Semavi Hayalet Asma’ya da Chu Mu’yu bağlamasını söylemiş, Chu Mu’nun hayatıyla da Mo Xie’yi tehdit etmişti. Ayrıca Mo Xie’yi de bağlamış ve Toprak Ruhu Düş Şeytanı’na Chu Mu’nun ruh sözleşmesini bozması için onu hayal dünyasına sokmasını emretmişti.

 

Ama Xia Guanghan, Semavi Hayalet Asma’ya Chu Mu’yu öldürmesini emrettiğini hatırlıyordu ve Chu Mu’yu boğazı delinerek ölmüş şekilde de görmüştü. Bir an sonra nasıl Chu Mu canlı bir şekilde Semavi Hayalet Asma tarafından bağlanmış bir hâlde karşısında olabilirdi ki?

 

Xia Guanghan hemen arkasını döndü ve Gizli Katil Görevlileri’nin ölüp ölmediklerine baktı.

 

Xia Guanghan’ı şaşırtan şey, Gizli Katil Görevlileri’nin gayet canlı bir şekilde ve paniklemiş bir hâlde arkasında durmalarıydı.

 

Ölmemiş olan altı Gizli Katil Görevlisi geri çekilmiş ve kendi ruh hayvanlarını çağırmıştı. Xia Guanghan’ın onları öldürme niyetine sahip olduğunu öğrendikleri için hepsi orayı terk etti.

 

“Nasıl mümkün olabilir?” Ölmüş olması gereken bu insanları tekrar canlı bir hâlde gördüğünde, Xia Guanghan inançsızlığa kapıldı.

 

Soluk beyaz şeytan alevleri yanıyorken hâlâ bağlı olan Chu Mu, Xia Guanghan’a baktı ve yüzünde şeytani bir gülümseme ortaya çıktı.

 

“Xia Guanghan, tekrar düşün, hangi ruh sözleşmesini bozdun?” Ölmemiş olan Chu Mu yavaşça ağzını açtı.

 

Chu Mu’nun sözleri, ruhu yaralanmış olan Xia Guanghan’ı aniden kendine getirdi ve çevresine bakındığında şaşkın bir şekilde Toprak Ruhu Düş Şeytanı’nın orada olduğunu gördü!

 

Yedinci ruh sözleşmesi hâlâ yerli yerindeydi! Ruhunu incelediğinde, ana ruh hayvanı, Toprak Ruhu Düş Şeytanı’nın orada olmadığını keşfetti!

 

Onuncu ruh sözleşmesi! Xia Guanghan tamamen afalladı! Buz Kanatlı Kaplan’a ait yedinci ruh sözleşmesini bozduğuna emindi, nasıl olmuştu da Toprak Ruhu Düş Şeytanı’nın onuncu ruh sözleşmesi bozulmuştu?

 

Toprak Ruhu Düş Şeytanı: Şeytan Dünyası’ndan - şeytan tipi - Düş Şeytanı türü, Toprak Ruhu Düş Şeytanı alt türü, orta hükümdar sınıfıydı!

 

Xia Guanghan onu yakalamak için dokuzuncu seviye Yanıltıcı Dünya’da koca bir yıl geçirmişti. Neredeyse hayatını kaybedecekti.

 

Ama sonunda, bu şeytan tipi yüksek nitelikli Toprak Ruhu Düş Şeytanı’nı yakalamayı başarmıştı. Hükümdar sınıfı ruh hayvanına sahip Ruh Lordları’yla olmayan Ruh Lordları arasında büyük bir fark vardı ve pek çok Ruh Lordu, hükümdar sınıfı bir ruh hayvanına sahip değildi!

 

Hükümdar sınıfı yüksek nitelikli Toprak Ruhu Düş Şeytanı, Xia Guanghan’ın Kabus Sarayı’nda hızlı bir şekilde yükselmesinin en önemli nedenlerinden biriydi. Şimdi sekizinci evredeydi ve zihinsel kontrol yetenekleri dehşet vericiydi! Chu Mu’nun kalbinin derinliklerindeki bir anıyı kolayca kazıp çıkarabilir ve onu, Mo Xie ile olan ruh sözleşmesini bozmaya teşvik eden bir hayal dünyasına kolayca sokabilirdi!

 

Xia Guanghan, yedinci ruh sözleşmesini kaldırırken, aslında ana ruh hayvanıyla olan sözleşmesini bozduğunu asla düşünmezdi. Toprak Ruhu Düş Şeytanı’nı kaybetmesi, Xia Guanghan için kollarından birinin kesilmesi gibiydi!

 

…..

 

Hınç, Beyaz Kabus’un gücünü çılgıncasına yükseltebilirdi. Şu anda da Chu Mu’nun muazzam öfkesiyle besleniyor ve Chu Mu’nun bedeninde yanan beyaz alevler gittikçe güçleniyordu.

 

Semavi Hayalet Asma’nın sarmaşıkları Xia Guanghan tarafından güçlendirilmişti ve bu yüzden alevlere karşı bir miktar dirence sahipti. Mo Xie’nin çift Kraliyet Alevleri ona önemli bir zarar veremezdi. Ama Beyaz Kabus’un soluk beyaz şeytan alevleri, gittikçe daha güçlü bir ruh yakma etkisine sahip oluyordu! Chu Mu’nun bedenindeki beyaz şeytan alevleri şiddetlenirken, Semavi Hayalet Asma daha fazla bu alevlere dayanamadı ve sarmaşıklarını hemen geri çekti!

 

“Benimle savaşmak için böyle acımasız yöntemler kullanmasaydın sonun da böyle olmazdı! Sadece kendi yaptıklarının bedelini ödüyorsun!” Chu Mu buz gibi gözleriyle yüzü bembeyaz olmuş Xia Guanghan’a baktı!

 

“Rüya...heng heng heng, rüya...aslında bir rüyaydı…” Xia Guanghan ağzını açtı ve çarpık bir şekilde gülümsedi. Gülümsemesi, insanların tüylerini diken diken edebilecek kadar korkunçtu…

 

Xia Guanghan tamamen kendine geldi ve ölmüş olması gereken Chu Mu’nun neden hayatta olduğunu, bozulmuş olması gereken ruh sözleşmesi yedinci ruh sözleşmesiyken neden onuncu ruh sözleşmesinin bozulduğunu anladı.

 

Hava, uyku polenlerinin kokusuyla doluydu. Bu uyku polenleri, yeterince yoğunlaştıktan sonra hükümdar sınıfı bir ruh hayvanının bile uyumasını sağlayabilirdi.

 

Xia Guanghan’ın ruh andacı çok güçlüydü. Sadece Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın zihinsel gücü, Xia Guanghan’ı rüyalar âlemine sokamazdı. Bu noktada, uyku polenleri, Xia Guanghan’ın bilincini köreltmeye hizmet etmişti. Xia Guanghan’ı tamamen uykuya daldıran şeyse, fark etmeden Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’yla Chu Mu’nun beraber kurduğu çifte Karanlık Rüya Tuzağı’na yakalanmasıydı.

 

Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın Rüya tekniği, Düş Şeytanı’nınki kadar güçlü değildi. Kişinin arzularını ya da korkularını kullanması ve zihinsel yeteneklerini kurbanının zihinsel dünyasına sokması gerekiyordu.

 

Xia Guanghan Chu Mu’yu tuzak kuruyorken, aslında Chu Mu da bir şeyler hazırlıyordu. Yol boyunca havaya uyku polenleri yaymış, onların yoğunluğunu arttırmıştı. Ama beklemediği şey, Xia Guanghan’ın da bir Rüya Tuzağı kuracağı ve onunkinden önce etkinleştireceği olmuştu.

 

Toprak Ruhu Düş Şeytanı’nın gücüyle bir Rüya Tuzağı kurmuş, başarıyla Chu Mu’yu kontrol etmiş ve Toprak Ruhu Düş Şeytanı’nın tekniği sayesinde, Chu Mu’nun istemeden Mo Xile ile olan ruh sözleşmesini bozmasını sağlamıştı.

 

Ruh sözleşmesi bozulduğunda, Chu Mu kendine gelmiş ve Mo Xie ile olan ruh sözleşmesinin bozulmasından dolayı ağır bir darbe almıştı…

 

Bununla birlikte, Xia Guanghan Mo Xie’nin ruh sözleşmesinin bozulduğunu görünce kalbindeki arzular kabarmış ve duyguları yoğunlaştığında, Chu Mu ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı tarafından kurulan tuzak harekete geçmişti…

 

Uyku polenlerinden etkilenmiş Xia Guanghan hafif dalgın hâldeydi zaten. Buna, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı tarafından yavaş yavaş güçlendirilen duyguları da eklendiğinde, tamamen hayal dünyasına dalmıştı.

 

Hayallerinde, Semavi Hayalet Asma yoluyla hem Chu Mu’yu hem de bilgilerin sızdırılmaması için Gizli Katil Görevlileri’ni öldürmüştü...

 

Herkesle ilgilendikten sonra, devamlı mutasyona sahip ruh hayvanına olan takıntısı ve tutkusu yükselmiş ve bu da söylediği ruh sözleşmesiyle gerçekte bozduğu ruh sözleşmesini değiştiren sanrıyı başlatmıştı.

 

Duygular şiddetlendikçe, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın Rüya tekniği de güçlenirdi. Chu Mu’nun Chong Mei’si, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın büyüsü ve Mo Xie’nin Şeytani Bakış’ının birleşimi sahte bir rüya yaratmakla kalmamış, Düş Şeytanı’nın gerçek hayal dünyasının etkisini de taklit etmişti!

 

Chu Mu en başta Xia Guanghan’ın sadece onu ve Mo Xie’yi serbest bırakmasını istemişti ama Xia Guanghan ile bu kadar çabuk karşılaşacağını düşünmemişti, bunun sonucunda da, yanlış ruh sözleşmesinin bozulması trajedisi yaşanmıştı!

 

“Wuwuwuwu------”

 

Ruh sözleşmesi bozulmuştu ama Mo Xie kendi kişiliğine sahipti. Xia Guanghan’a olan öfkesi hâlâ yerli yerindeydi ve artık Chu Mu’nun emirlerini dinlemese de onunla birlikte Xİa Guanghan’a karşı savaşacaktı!

 

Ruh sözleşmesinin bozulması, o ruh sözleşmesi kullanılarak bir yıl içinde başka bir ruh hayvanıyla ruh sözleşmesi yapılamayacağı anlamına gelirdi ama Chu Mu, ruh gücünün tükenmesi pahasına, savaşması için başka bir ruh hayvanı çağırabilirdi!

 

Mo Xie ile olan ruh sözleşmesi bozulduktan sonra, Chu Mu’nun hıncı zirveye ulaşmıştı. Olumsuz duygularla beslenen Beyaz Kabus da hemen korkunç bir gelişme göstermişti. Chu Mu özel olarak Beyaz Kabus’un gücünü kullanmayı istemese bile, korkunç Beyaz Kabus, ruh hayvanı bölgesinin sınırlarını parçalamak üzereydi!

 

“Nie!!!! Nie!!!!”

 

Aniden Beyaz Kabus’un çığlıkları duyuldu ve Chu Mu merkezde olmak üzere korkunç şeytani bir aura yayıldı!

 

Semavi Hayalet Asma, Mo Xie’nin alevlerine karşı belli bir dirence sahipti ama ruhu yakabilecek olan Beyaz Kabus’un alevlerinden çok korkuyordu. Ruh şeytanı alevlerinin aurası onu yuttuğunda hemen acı dolu bir çığlık attı ve tüm sarmaşıklarını geri çekti!

 

Xia Guanghan’ın Semavi Hayalet Asma’sı yedinci evrenin dördüncü seviyesinde, komutan sınıfı bir ruh hayvanıydı. Gücü, bazı hükümdar sınıfı ruh hayvanlarının gücüne denk olabilirdi. Koyu mavi ormanın efendisinin kısıtlamasını hisseden Xia Guanghan, sadece aurasını tamamen gizleyen Toprak Ruhu Düş Şeytanı’nı çağırabilirdi, başka bir ruh hayvanı çağırmaya cesaret edemezdi.

 

Toprak Ruhu Düş Şeytanı ise, uzun zamandır Xia Guanghan ile birlikte olmadığından ona karşı derin duygular beslemiyordu. Xia Guanghan’ın küfürlerinden ve ruh sözleşmesini bozmasından sonra arkasını dönüp gitti. Neden duygusuz efendisinin savaşıyla ilgilenecekti ki?

 

Xia Guanghan’ın yüzü kasvetliydi ve ağzında tuttuğu Ruh İyileştirme İlacı’nı yuttu. Hemen diğer ruh hayvanlarını çağırmak için büyü okumaya başladı.

 

Benzer şekilde, Chu Mu da büyü okumaya başladı. Hâlâ dokuzuncu andaç Ruh Öğretmeni olsa ve Beyaz Kabus’un onu terk etme ihtimali olsa da, artık bunun sonuçlarını düşünemezdi, Beyaz Kabus’u çağırmak zorundaydı!

 

“Nie!!! Nie!!!”

 

Chu Mu’nun kalbindeki şeytanın, muazzam hıncını özümsedikten sonra, kana susamışlığı ve kötü niyeti bastırılamayacak seviyeye ulaşmıştı!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28897 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39509 Bölüm Sayısı


creator
manga tr