Bölüm 217: Xia Guanghan’ın Ruh Hayvanı, Ölü Sarı Kum Ejderhası

avatar
4640 11

Charm of the Soul Pets - Bölüm 217: Xia Guanghan’ın Ruh Hayvanı, Ölü Sarı Kum Ejderhası


 

 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

Chu Mu toplam dört yıl Beyaz Kabus’u beslemiş ve her gün, her gece korkunç şeytan işkencesine katlanmak zorunda kalmıştı!

 

Ama bugün, sonunda bu korkunç şeytan ortaya çıkmıştı. O anda Chu Mu da, Beyaz Kabus’un ortaya çıkışıyla birlikte hem bedeninin hem ruhunun korkunç şeytan alevleriyle yanmaya başladığını hissetmişti!

 

“Nie!!!”

 

Tiz ve kulak delici şeytan çığlığı yükselirken Chu Mu’nun bedenindeki beyaz ruh şeytanı alevleri daha da büyüdü. Chu Mu çağırma büyüsünü okurken kendi bedeni soluk beyaz şeytan alevlerine dönüşüyormuş gibiydi!

 

Chu Mu geriye doğru bir adım attı ve şeytan alevleri bedenini terk ederek, neredeyse Chu Mu’nun aynısı beyaz şeytan alevinden bir silüet oluşturdu!

 

Hükümdar sınıfı Beyaz Kabus!

 

İnanılmaz derecede solgun beyaz şeytan alevleri yanarken, Beyaz Kabus’un bedeni, hayalet alevlerinin ortasında etkileyici bir şekilde duran korkunç, ölü bir şövalye gibi görünüyordu! Ağır zırhla kaplı hantal bir bedeni vardı ve gövdesinden alevler yükseliyordu.

 

Ama Chu Mu’nun daha önce gördüğü Camgöbeği ve Mavi Kabuslar’dan farklı olarak, Beyaz Kabus tamamen Chu Mu şeklinde vücut bulmuştu. Beyaz şeytan alevleri Chu Mu’nun bedeninden ayrılmıştı, ama Beyaz Kabus, Chu Mu’nun yanan bir gölgesi gibi onun önünde duruyordu!

 

Chu Mu, Beyaz Kabus’u daha önce bir kez, Hapis Adası’nda çağırmıştı. O zaman sadece şekilsiz bir beyaz şeytan alevi formuydu. Şimdi ise, kayda değer bir biçim değiştirme yeteneğine sahip olmuştu. Chu Mu tarafından çağrıldığında, doğrudan Chu Mu’nun görünümünü taklit etmiş ve kibirli bir şekilde onun önünde durmaya başlamıştı. Bedeninin üst kısmı, Chu Mu’nunkinin aynısıydı!

 

Yüzü de beyaz şeytan alevlerinden oluşmuştu. İki parlak şeytan alevinden top, göz bebeklerinde yanıyor, Xia Guanghan’ın bedenini ve ruhunu delen şeytani bakışlar atıyordu!

 

“Nie!!!!”

 

Beyaz Kabus aniden alev dolu büyük ağzını açtı ve bir şeytan kükremesi çıkardı. Beyaz alevler aniden Beyaz Kabus’un alevden bedenini takip etti ve Xia Guanghan’ın çağırdığı iki ruh hayvanına doğru atıldı, dezavantajlı olan iki ruh hayvanı da hemen geri çekilmeye başladı!

 

Xia Guanghan’ın ifadesi daha da çarpıldı! Bu Beyaz Kabus’un çok anormal bir yeteneği vardı ve kontrol etmesi çok zordu. Böyle bir ruh hayvanı onun için büyük bir risk olduğundan kendisi ruh sözleşmesi imzalamaya cesaret edememiş ve Chu Mu üzerinde denemişti zaten.

 

Tehlikeden kasıt, onun korkunç gücüydü. Bu noktada, Chu Mu büyük bir risk alarak Beyaz Kabus’u çağırdığında, Chu Mu’nun gelecekte başına gelebilecek sorunlar yok sayılsa bile, Chu Mu şeklinde vücut bulmuş Beyaz Kabus, Xia Guanghan için çok büyük bir tehlikeydi.

 

Xia Guanghan’ın kendisi de bir Beyaz Kabus’a sahipti ama onunki sekizinci evredeydi. Onu çağırdığı an, güçlü aurası bu bölgenin efendisini buraya çekerdi. Ama Beyaz Kabus sayılmazsa, Chu Mu’nun anormal yetenekli Beyaz Kabus’unu yenebilecek ruh hayvanı pek yoktu.

 

Xia Guanghan sadece üç ruh hayvanı çağırmıştı. İlki, yedinci evrenin dördüncü seviyesindeki komutan sınıfı Semavi Hayalet Asma’ydı. Semavi Hayalet Asma, Xia Guanghan tarafından ateş hasarına karşı güçlendirilmişti ama Beyaz Kabus’un beyaz şeytan alevlerine direnemezdi. Beyaz Kabus’un karşısında tamamen bastırılacaktı.

 

İkinci ruh hayvanı, yedinci evrenin sekizinci seviyesindeki Buz Kanatlı Kaplan’dı.

 

Buz Kanatlı Kaplan ve Xia Guanghan arasında zihinsel bir bağ vardı ve bu yüzden, Xia Guanghan tarafından terk edilmek üzere olduğunu biliyordu, Xia Guanghan yanlışlıkla Toprak Ruhu Düş Şeytanı’nın ruh sözleşmesini bozmasaydı terk edilecekti. Ruh hayvanları kendi düşüncelerine sahipti, özellikle de güç seviyesi yüksek olanlar. Xia Guanghan’ın önceki davranışları gerçekten onu incitmişti ve bu yüzden şu anda savaşma iradesi çok zayıftı.

 

Xia Guanghan’ın üçüncü ruh hayvanı ise, diğer iki ruh hayvanından çok daha uzun süredir onunla beraber olan sekizinci evrenin altıncı seviyesinde, savaşçı sınıfı bir Gri Kurt’tu. Savaş gücü, sekizinci evre komutan sınıflarından daha düşük değildi!

 

“Wuwuwuwu------”

 

Beyaz Kabus, korkunç hükümdar sınıfı aurasını serbest bıraktı. Efendisiz bir ruh hayvanı hâline gelen Mo Xie, öfkeyle doluydu ve bu savaşın dışında kalmak istemiyordu. Ay ışığının altında bedenindeki çift Kraliyet Alevleri harladı ve şeytani gözleri, Xia Guanghan’ın sekizinci evrenin altıncı seviyesindeki Gri Kurdu’na dikildi!

 

“Sou!!”

 

Mo Xie’nin hızı hâlâ eskisi kadar korkunçtu! Koşarken hiç kimse figürünü göremez, tamamen gözden kaybolduktan bir an sonra düşmanının önünde ortaya çıkardı!

 

Chu Mu, savaşta Mo Xie’ye emir vermek için ruh andacını kullanmadı ama Mo Xie’nin dövüş tarzı, Chu Mu’nun kullandığı standart dövüş tarzına dayalıydı!

 

İllüzyon Kraliyet Alevli Pençe!

 

Mo Xie’nin saldırısı, sadece sekizinci evrenin altıncı seviyesindeki güçlendirilmiş Gri Kurt’a yönelik değildi. Xia Guanghan’ın üç ruh hayvanının önünde ortaya çıkınca, bedeni bir anda dörde ayrıldı. Dört bedenin her biri de, sırasıyla yedinci evrenin dördüncü seviyesindeki komutan sınıfı Semavi Hayalet Asma’ya, sekizinci evrenin altıncı seviyesindeki savaşçı sınıfı Gri Kurt’a, yedinci evrenin sekizinci seviyesindeki Buz Kanatlı Kaplan’a ve üç ruh hayvanının arkasında duran soğuk yüzlü Xia Guanghan’a uçtu.

 

Dört Kraliyet Alevli Pençe aynı anda savruldu. Dört tane göz kamaştırıcı çift Kraliyet Alevi gece göğünü dilimlerken muhteşem bir parlaklık yaydı!

 

Xia Guanghan birkaç adım geri çekildi ve hemen Semavi Hayalet Asması’na dört tane Semavi Asma Kalkanı yapmasını emretti. Bu Semavi Asma Kalkanları hemen Mo Xie’nin saldırı yörüngelerinin önünde ortaya çıktı!

 

“Shuashuashuashua!!”

 

Semavi Asma Kalkanları, Mo Xie’nin saldırısıyla paramparça olurken Semavi Hayalet Asma da aynı anda acı dolu bir çığlık attı ve hemen sarmaşıklarını ana bedenine çekti.

 

Pençe saldırılarının Semavi Asma Kalkanları’nı aştığını hisseden Xia Guanghan hemen yedinci seviye ruh zırhını çağırdı ve kendine bir Semavi Asma Kalkanı daha yaptı.

 

“Nie!”

 

Chu Mu, Ruh Lordu seviyesine ulaşmamıştı, bu yüzden Beyaz Kabus Chu Mu’nun hiçbir emirini dinlemezdi. Ama Chu Mu’nun devasa öfkesinden etkilendiği için Xia Guanghan’a atıldı!

 

Xia Guanghan’ın üç ruh hayvanı, Chu Mu’nun hükümdar sınıfı iki ruh hayvanıyla hemen çılgın bir savaşa girdi. Ayışığı Özü’ne sahip Mo Xie’nin ay ışığı altında büyük bir avantajı vardı. Dokuz muhteşem kuyruğuyla, savaşma iradesi zaten düşük olan Buz Kanatlı Kaplan’a tekrar tekrar saldırdı. Ayrıca güçlü Kraliyet Alevli Pençeleri’yle sekizinci evrenin altıncı seviyesindeki Gri Kurt’la bir savaşa girişti.

 

Hükümdar sınıfı Beyaz Kabus ise, çılgın bir vahşiliğe sahipti. Chu Mu’nun yoğun öfkesinin etkisiyle, gücü yedinci evreye ulaşmıştı. Korkunç beyaz şeytan alevleri yeteneğine güvenerek, durmaksızın şaşırtıcı güçte beyaz şeytan alevleri dalgaları yaratıyordu!

 

Şeytan alevi tekniği yedinci aşamaya ulaşmıştı. Her öfkeli şeytan çığlığından sonra da korkunç sekizinci aşama şeytan alevleri tekniği gökyüzünü aydınlatıyordu!

 

Xia Guanghan’ın üç ruh hayvanından sadece güçlendirilmiş Gri Kurt’un savaş gücü Mo Xie’ye denk olabilirdi. Semavi Hayalet Asma, korkunç beyaz şeytan alevleri tarafından tamamen bastırılmıştı ve Mo Xie’ye karşı savaşan Gri Kurt’u zar zor destekleyebiliyordu!

 

Diğer yandan, yedinci evrenin sekizinci seviyesindeki Buz Kanatlı Kaplan, yedinci evre Beyaz Kabus’tan daha güçsüzdü. Savaşma iradesinin zayıflığı da eklendiğinde, birkaç sekizinci aşama teknikten sonra ölümün eşiğine geldi.

 

Kısa zaman öncesine kadar, Chu Mu, Xia Guanghan’ın muhteşem Buz Kanatlı Kaplanı’nı kıskanıyordu ama bugün, Chu Mu’nun Beyaz Kabusu’nun önünde tek bir darbeye bile dayanamayacak duruma gelmişti.

 

Xia Guanghan’ın yüzü anormal şekilde asıktı. Ruh hayvanları, ana ruh hayvanıyla karşılaştırılamasa bile, savaş güçleri onlarla aynı seviyedeki ruh hayvanlarının çoğundan çok daha güçlüydü!

 

Ama Chu Mu’nun iki ruh hayvanının güçleri çok anormaldi! Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi’nin yeteneği, tam bir hükümdar sınıfı gibiydi. Üç üstün yeteneği, çift Kraliyet Alevleri’nin gücü ve Ayışığı Özü’nün etkisiyle, Xia Guanghan’ın sekizinci evre Gri Kurdu, güçlendirilmiş olsa bile onun dengi değildi. Karşılıklı teknikler devam ederken, Gri Kurt’un dezavantajı daha da büyüdü!

 

Chu Mu’nun Beyaz Kabusu’nun yeteneği ise, anormalin bile ötesindeydi. Hatta beyaz şeytan alevlerini kontrol etmede, Xia Guanghan’ın Beyaz Kabusu’ndan bile daha yetenekliydi. Yedinci evrenin dördüncü seviyesindeki Semavi Hayalet Asma, bu baskın beyaz alevli hükümdarın önünde işe yaramaz hâle geldi ve savaş gücünü yitirdi.

 

Ay ışığının etkisi altında, Mo Xie de yedinci evreye ulaştı. Tüm öfkeyi özümsedikten sonra, Beyaz Kabus da benzer şekilde yedinci evreye yükseldi. Birinci sınıf iki ruh hayvanının birlikte savaşmasıyla ortaya çıkan savaş gücü tahmin edilebilirdi!

 

Açık bir dezavantaja sahip Xia Guanghan, savaşma iradesini kaybedip ağır yaralanmış yedinci evrenin sekizinci seviyesindeki Buz Kanatlı Kaplan’ı ruh hayvanı bölgesine geri çağırdı.

 

Yavaşça bir büyü okumaya başlarken, bedeninden sarı kumlar yükselmeye başladı. Bu sarı kumlar, kumdan bir ejderha oluşturmaya başladı.

 

Ruh hayvanı sembolü, garip bir şekilde kum fırtınasının içinde ortaya çıktı. Hiç yoktan ortaya çıkan kum yavaşça dağıldı ve yavaşça sarı kumdan bir heykele dönüştü!

 

Chu Mu, Xia Guanghan’ın ruh hayvanlarının bu kadar basit olmadığını bildiğinden onu yakından izliyordu.

 

Güçlü, sarı kum aurası yavaşça yayıldı ve yayılan sarı kumun içinde, yavaşça beş metre uzunluğunda, etkileyici bir yaratık ortaya çıktı!

 

“Hükümdar sınıfı ruh hayvanı - Ölü Sarı Kum Ejderhası!” Hemen Chu Mu’nun kaşları çatıldı. Xia Guanghan’ın ruh hayvanları arasında, korkunç güçlü bir ejderha olmasını beklememişti!

 

Ölü Sarı Kum Ejderhası: Hayvan Dünyası’ndan - böcek tipi - Ejderha türü, Ölü Sarı Kum Ejderhası alt türü, yüksek hükümdar sınıfı bir ruh hayvanıydı!

 

Xia Guanghan’ın çağırdığı ruh hayvanları arasında en güçlüsü doğal olarak yüksek hükümdar sınıfı Ölü Sarı Kum Ejderhası’ydı!

 

Tüm ruh hayvanları arasında, isminde ‘ejderha’ kelimesi geçenlerin hepsi ya hükümdar sınıfıydı ya da daha yukarıdaydı. Güçleri o kadar korkunçtu ki, sık sık kendi sınıflarının somut örnekleri sayılırlardı!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39548 Bölüm Sayısı


creator
manga tr