Bölüm 118: Hazine, Şiddetli Kan Göz Bebekleri

avatar
5365 16

Charm of the Soul Pets - Bölüm 118: Hazine, Şiddetli Kan Göz Bebekleri


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 

 


Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha’nın Yang Ailesi’nden olan üç kişiyi ezerek öldürmemesi çok iyiydi, zira on dokuz parşömen hâlâ Yang Zheng’deydi. Chu Mu’daki parşömenle birlikte, harita tamamlanmıştı. Bu haritayı kullanarak, hayatta kalan tek kişi olarak Kabus Sarayı’nın hazinelerini elde edebilirdi.


“Umarım hazinelerin gömülü olduğu yer de yok olmamıştır!” Chu Mu harita parçalarını topladıktan sonra dua etmeye başladı.


İki süper yaratığın savaşıyla birlikte, Hapis Adası birçok ufak adaya bölünmüştü. Tanınmaz hâle gelmiş adada hâlâ gömülü hazineler vardı. Ama savaşın ardından hazineler tamamen yok edilmiş ya da okyanusa gömülmüş olabilirdi.


“Şükürler olsun, şükürler olsun.” Chu Mu harita parçalarını birleştirdikten sonra, hazinenin gömülü olduğu yeri hemen buldu ve bulunca da yüzünde bir gülümseme ortaya çıktı.


Olduğu yerde bir müddet daha dinlendikten sonra, öncelikle Şeytan Ağacı Askeri’nin yaralarıyla ilgilendi. Çok ciddi yaraları vardı ve saldırılar vücuduna nüfuz etmişti. Ama bitki tipi ruh hayvanları için bu yaralar ölümcül değildi. Bir süre sonra iyileşebilirlerdi.


Şeytan Ağacı Askeri’nin yaralarıyla uğraştıktan sonra, Chu Mu’nun ruh gücü de biraz toparlamıştı. Bunun üzerine Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nı çağırdı.


Konumu belirledikten sonra, Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı’nın sırtına binerek onu hazinelerin olduğu yere doğru sürdü.


Dördüncü günün sabahında hazinelerin yerini buldu. Chu Mu’nun acı acı gülmesine neden olan şeyse, hazinelerin Çok Renkli Şeytan Kaplanı’nın tuzağa düştüğü çukurda saklı olmasıydı.


Chu Mu o zaman Soğuk Tahıl Ginsengi’ni kazarak çıkardıktan sonra kazmaya devam etseydi, toprak tipi ruh tekniğinin izlerini görecekti. Yüksek ihtimalle dikkatsizliği yüzünden bir kestirme bulmuş olacaktı!


“Görünüşe göre, Çok Renkli Şeytan Kaplanı’nın burada tuzağa düşmesi bir tesadüf değilmiş!” Chu Mu haritayı çıkarıp çaresizce güldü. Hazinelere ulaşmak için elleriyle yeri kazmaya başladı.


“Nasıl hazineler olacağını merak ediyorum! Bunlar, Yang Ailesi’nin aile hazineleri mi?” Chu Mu tahminde bulundu.


Yang Ailesi’nin en benzersiz yönü, güçlü ve savaşçı Kan Hayvanı türlerine sahip olmalarıydı. Yang Ailesi’nin her üyesine bir Kan Hayvanı veriliyormuş gibi görünüyordu. Kan Hayvanları, birçok ruh hayvanı eğitmeninin ana ruh hayvanı olarak seçeceği bir ruh hayvanıydı. Yang Ailesi, Kan Hayvanları’nı kullanan nispeten ünlü bir aile sayılırdı. Kan Hayvanları’nın savaş güçleri ve yetenekleri, diğer ruh hayvanı eğitmenlerininkinden biraz daha güçlüydü.


Chu Mu derince kazdıktan sonra, donmuş toprakta kara bir kutu buldu. Kutuyu çıkarıp açarken bir şey anlamış gibiydi.


“Beklendiği gibi, bu bir ruh tekniği kitabı!” Yüzünde bir gülümseme ortaya çıktı.


Ruh tekniği kitabını görünce, Chu Mu’nun kitabın içerdiği ruh tekniğini anlaması için kitabı açmasına gerek kalmadı.


Ruh hayvanlarının tekniklerini kopyalayabilen Chu Ailesi tekniği - Chong Mei gibi, Yang Ailesi de kendi yüce tekniğine sahipti. Ailelerinin ruh tekniği, Wangluo Şehri’ndeki saygın pozisyonlarını pekiştirmelerini sağlayan Şiddetli Kan Göz Bebekleri’ydi!


Şiddetli Kan Göz Bebekleri, bir öznitelik ruh tekniğiydi. Bu yetenek, sadece hükümdar sınıfı Kan Hayvanları’nın kullanabildiği bir yetenekti. Ama kişi Ruh Öğretmeni seviyesine ulaştığında bu tekniği kullanabilirdi.


Şiddetli Kan Göz Bebekleri’nin etkisi oldukça doğrudandı. Kısa sürede, kullanıcının savaş gücünü oldukça arttırırdı. Ruh hayvanı üzerinde kullanıldığında, ruh hayvanının ruh gücünü doğrudan bir evre arttırırdı.


Ruh teknikleri, saçmalık derecesinde muazzam ruh gücü tüketirdi. Bu yüzden ruh hayvanı eğitmenleri, ruh hayvanları gibi savaşın seyrini değiştirecek teknikleri durmadan kullanamazlardı. Ama güçlü bir ruh tekniği, savaşın seyrini tek başına değiştirebilirdi.


Chu Mu Şiddetli Kan Göz Bebekleri’ne daha önce sahip olsaydı, beşinci evrenin yedinci seviyesindeki Mo Xie, beşinci evrenin dokuzuncu seviyesindeki Kan Kanatlı Üç Gözlü Hayvan’ı kolayca yenebilirdi. Dahası, Yang Lengcang’ın altıncı evrenin dördüncü seviyesine ulaşmış Kan Kanatlı Üç Gözlü Hayvanı’na karşı savaşması bile bir sorun olmazdı.


“Yang Ailesi, Hapis Adası’na getirilen Şiddetli Kan Göz Bebekleri’ni çalmak için bu kadar zahmete girdiğine göre, elimdeki bu kopya, eksiksiz kopya olmalı!” Şiddetli Kan Göz Bebekleri’ni tutan Chu Mu, avucunun ısındığını hissetti.


Ailelerinin ruh tekniğinin dışarı sızmasını önlemek için, Yang Ailesi bu tek kopyayı ana baskı olarak kullanıyor olmalıydı. Sadece oldukça özel olaylar sırasında, beş yüz bin altın ödeyerek ailelerine bir baskı ustası getirirler ve iki ay boyunca onun başka bir kopya üretmesini sağlarlardı. Bundan sonra da, kopyayı ailenin çekirdek üyelerine verirlerdi.


Ruh tekniği kitabı baskıları, sonsuza dek kopyalanamazdı.


Bir ruh tekniği kitabının içinde, farklı karmaşık çizgi baskıları olurdu. Bu yazmalar dolaylı ve girift olurdu. En iyi baskı ustaları bile, bir ruh tekniğini mükemmel bir şekilde kopyalayamazdı.


Bir ruh tekniğinin ardındaki güç, iki faktörle belirlenirdi. İlki, ruh hayvanı eğitmeninin ruh andacı gücüydü. Diğeri ise, ruh tekniği kitabının ne kadar tamamlanmış olduğuydu.


Normalde bir ruh tekniği kitabının baskısı, %70’lik kopyalama düzeyine ulaştığında öğrenilebilecek hâle gelmiş olurdu.


Bir ruh hayvanı eğitmeni %70’ten daha düşük kalitedeki bir ruh tekniğini öğrenecek olursa, kullandığı ruh tekniği asla tam güce ulaşamazdı. Yaklaşık %10’luk bir etkinlilik sağlanırdı.


Bu nedenle, birçok aile tam kitaplarını korurdu. Ailedeki öğrencilere verecek olurlarsa, bu tam ruh tekniği kitabından kopya çıkarmaları üzre baskı ustalarını davet ederlerdi.


Kopyanın tamlığı, ilk baskıya göre düşük olurdu ve kullanıldığında daha az etkili olurdu.


Wangluo Şehri’nin en iyi baskı ustaları bile, bir ruh tekniği kitabını kopyalarken %5’lik bir bütünlük kaybı yaşardı.


Ruh tekniğinin bütünlüğü %10 düştüğünde, verimliliği iki kat azalırdı.


Chu Mu’nun elindeki eksiksiz kopyanın bütünlüğü %99 olmalıydı. Erken seviyelerde kullanıldığında ruh hayvanının gücünü dört seviye arttırabiliyor olmalıydı. Yang Ailesi’nin çekirdek öğrencileri öğrendikleri bütünlüğü %94 olan Şiddetli Kan Göz Bebekleri’ni erken seviyelerde kullandıklarında, ruh tekniği ruh hayvanının gücünü en fazla iki ya da üç seviye arttırıyor olmalıydı.


Doğrusu, Chu Mu bütünlük seviyesi oldukça yüksek olan bu ruh tekniği kitabını satarsa, değerinin çok yüksek olacağı kesindi. Ama ruh tekniği bakımından eksik olan Chu Mu, gücünü arttırmak için böyle işe yarar ruh tekniklerine ihtiyaç duyuyordu. Bundan dolayı bu tekniği satmayacaktı!


Piyasada dolaşan, yaygın ve nispeten ucuz olan ruh tekniklerinin bütünlüğü yaklaşık %80’di. Buna, Chu Mu’nu Ani Dondurması ve Bağıl Alevi de dahildi. Bütünlük derecesi arttıkça fiyat da katlanarak artardı.


“Sonunda iyi bir ruh tekniğim oldu.” Chu Mu’nun dudaklarının köşeleri kıvrılarak bir gülümseme oluşturdu.


Öğrenmiş olduğu ruh tekniği - Chong Mei dışında, Chu Mu’nun diğer ruh tekniklerinin etkinliliği pek iyi değildi. Şu anda Şiddetli Kan Göz Bebekleri’ni Mo Xie üzerinde kullanacak olsaydı, Mo Xie’nin beşinci evrenin yedinci seviyesindeki gücü, altıncı evreye ulaşacaktı.


“Kabus Sarayı gerçekten de cömert. Beklenmedik şekilde böyle iyi bir ruh tekniğini mahkumlara ödül olarak veriyorlar.” diye mırıldandı kendi kendine Chu Mu.


“Ama Xia Guanghan bu ruh tekniği kitabını aldığında bunu kendisi öğrenmeyip Kabus Sarayı’na sunmuş. Bu, muhtemelen Xia Guanghan’ın aynı tipte, daha güçlü bir ruh tekniği olduğu anlamına geliyor olmalı. Xia Guanghan’ın gerçek gücünü merak ediyorum.”


Chu Mu, Xia Guanghan’ın üç yıl önce beşinci evrede bir Beyaz Kabus’a sahip olduğunu hatırladı. Muhtemelen şimdiye altıncı evreye ulaşmıştı.


Hükümdar sınıfı bir ruh hayvanı olan Beyaz Kabus’un altıncı evreye ulaşması, gücünün oldukça korkunç bir seviyeye yükseldiği anlamına geliyordu. Komutan sınıfı ruh hayvanının gücü yedinci evreye ulaşmadıkça onun rakibi olamazdı!


Yüksek komutan sınıfı Buz Kanatlı Kaplan daha önce beşinci evrenin yüksek seviyelerine ulaşmış bir güce sahipti. Mo Xie, beşinci evrenin dokuzuncu seviyesindeki Kan Kanatlı Üç Gözlü Hayvan’ı yenebiliyorsa da, Buz Kanatlı Kaplan’a direnmesi daha zor olurdu. Kaldı ki, Buz Kanatlı Kaplan bu üç yılda altıncı evreye ulaşmış olmalıydı. Ve üstelik, Buz Kanatlı Kaplan, Xia Guanghan’ın ana ruh hayvanı değildi.


“Hâlâ fark var ama onu aşacağım gün çok uzakta değil!” Chu Mu, Mo Xie’nin yumuşacık kürkünü okşarken kendinden emin bir gülümseme sergiledi.


Geçen üç yılda, Chu Mu tam bir dönüşüm yaşamıştı!


Beşinci evrenin yedinci seviyesindeki Şeytani Altı Kuyruklu Alev Şeytanı Tilkisi, altıncı evreye ulaşmış orta komutan sınıfının altındaki ruh hayvanlarıyla mücadele edebilecek seviyedeydi. Wangluo Şehri’nde, altıncı evreye ulaşmış komutan sınıfının üstündeki ruh hayvanları birinci sınıf savaşçılar olarak kabul edilirdi.


Yang Ailesi’nde birinci sınıf savaşçıların sayısı on beşten fazla değildi!


Chu Mu’nun Şiddetli Kan Göz Bebekleri, Mo Xie’nin bir anda altıncı evreye ulaşmasını sağlayabilirdi. Böylece, Yang Ailesi’nde Chu Mu’ya karşı savaşabilecek kişi sayısı ona kadar düşerdi. Üstelik bu on insanın çoğu kırk yaş üstü insanlar olurdu!


Mo Xie ve Karanlık Yıldırım Düşü Hayvanı dışında, Chu Mu’nun Buz Perisi beşinci evrenin dokuzuncu seviyesine ulaşmıştı bile. Yüksek yetenekli ve buz tipi teknikler üzerinde mükemmel kontrole sahip Buz Perisi altıncı evreye ulaştığında, muhtemelen düşük komutan sınıfı ruh hayvanlarına karşı savaşabilecek duruma gelirdi.


Şeytan Ağacı Askeri ise, Buz Perisi’nden biraz daha güçsüzdü; gücü, beşinci evrenin altıncı seviyesindeydi.


Bitki tipi ruh hayvanları, karşı karşıya savaşlarda iyi değildi. Ama tekniklerini iyi kullanırsalar ve diğer ruh hayvanları tarafından desteklenirseler, savaş alanındaki en önemli varlık olabilirlerdi!


Her tip ruh hayvanları, başka tiplere karşı dezavantaj yaşardı. Kalın derili ve iyi savunmalı saf hayvan tipi bir ruh hayvanı, bitki tipi bir ruh hayvanıyla karşılaşırsa, bitki tipi ruh hayvanının tür seviyesi ve güç seviyesi daha düşük olsa bile, saf hayvan tipi ruh hayvanı yenilirdi.


“Neredeyse dört yıl geçti. Muhtemelen öldüğümü düşünüyorlardır!” Parçalanmış adanın kıyısında duran Chu Mu’nun zihninde tanıdık bir yüz ortaya çıktı. Şehrine, klanına, fiziksel ve zihinsel olarak tükenmiş ailesine ne zaman kavuşacağını düşünmeye başladı…


“Hou!”


Chu Mu düşüncelere dalmışken, gökyüzünde Buz Kanatlı Kaplan ortaya çıktı ve yavaşça alçalarak Chu Mu’nun önüne indi.


Chu Mu, Buz Kanatlı Kaplan’a baktı. Üç yıl, bir gün gibi hissettiriyordu ama artık ölüm-kalım mücadelesi veren o küçük çocuk gibi güçsüz değildi.


Chu Mu daha önce Buz Kanatlı Kaplan’a bindiği zamanı hatırladı. Yoğun bir hüzün içinde bir gün böylesine güçlü ve etkileyici bir ruh hayvanına sahip olmanın hayalini kurmuştu.


Ama şimdi, altıncı evrede olan yüksek komutan sınıfı ruh hayvanının önünde dururken son derece sakindi. Çünkü Mo Xie’nin gücü, Buz Kanatlı Kaplan’ın gücünden çok da az olmamalıydı artık!

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29017 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39687 Bölüm Sayısı


creator
manga tr