Bölüm 1966 - Sis Denizi, Yaşam Diyarı, Saf Topraklar

avatar
4294 10

Against The God - Bölüm 1966 - Sis Denizi, Yaşam Diyarı, Saf TopraklarBölüm 1966 - Sis Denizi, Yaşam Diyarı, Saf Topraklar

 

SEFIX 

 

 

 

 

Jie Yuan, nihayet ayrılmadan önce Hiçlik Uçurumunun üstündeki gökyüzünde uzun bir süre kaldı.

 

 

 

Görüntü dağıldı ve Jie Yuan'ın Yun Che'nin ruh denizindeki gölgesi şeytani göz bebeklerini tekrar açtı.

 

 

 

"Uzun zaman önce, Hiçliğin Uçurumu ben ve Ni Xuan için de dokunulmazdı.” Jie Yuan'ın sesi yankılandı, "Ve bugün Uçurum, gördüğün ve hissettiğin gibi, yıkıcı gücü son derece zayıf hale geldi.”

 

 

 

"O kadar zayıf ki, Tanrılar ve İblisler bir yana, seni bile yiyip yok edemeyebilir.”

 

 

 

"Mevcut evrenin kaotik auralarının yüzde doksan dokuzundan fazlası Uçuruma döküldü. Görünüşe göre, bu Uçurumun aurasındaki niteliksel değişimin kaynağıdır.”

 

 

 

"Değişime uğramış Uçurum, İlkel Kaosun aurasını büyük oranda zayıflattı, ki bu halihazırda büyük bir felaket olarak nitelendirilebilir. Ve bu niteliksel değişimin ne zaman başladığı ve bu uzun yıllar boyunca ne tür bir belanın gizlendiği hakkında tam olarak bir yargıya varamam.”

 

 

 

"Ama Uçurumun üzerinde dururken belli belirsiz bir tedirginlik hissettim. Ne kadar derine inersem, huzursuzluk o kadar güçlü oldu.”

 

 

 

İblis İmparatorun iblis ruhunun algısı bu denli muazzamdı.

 

 

 

Jie Yuan birazcık bile bile tedirgin hissediyorsa, mevcut Dünya için kesinlikle “büyük bir tehlike” idi.

 

 

 

“Ancak, gördüğün gibi, Uçurumda son derece güçlü bir çekim gücü var. Uçurumda çağlardır var olan ve yıkım gücü gibi tamamen çökmemiş bir güç alanı olmalı. Bununla birlikte, Uçurumun gücü bir çeşit değişime uğramış olsa bile, mevcut dünyayı istila etmekte yetersiz kalacaktır.”

 

 

 

"Umarım hepsi sadece benim endişemle kalır.”

 

 

 

Jie Yuan'ın görüntüsü yavaş yavaş soldu ve kısa süre sonra Yun Che'nin ruhundan kayboldu.

 

 

 

Yun Che'nin ruh denizi uzun bir sessizlik içine gömüldü.

 

 

 

Tıpkı Ata Tanrıça gibi, Jie Yuan da onun sadece “asılsız endişeleri" olduğu umudundan bahsetti.

 

 

 

Bununla birlikte, Jie Yuan'ın İlkel Kaostan ayrılmasından on yıldan kısa bir süre sonra ve Ata Tanrıça'nın iradesinin sessiz kalmasından sadece bir yıl sonra, bu “gizlenmiş tehlike” artık patlak vermeye çok istekliydi.

 

 

 

Bu "gizlenmiş tehlikenin" sadece küçük bir ayrıntısını tecrübelemişti ama şimdiden ümitsizlik noktasına kadar çaresiz hissetti.

 

 

 

Bununla birlikte Jie Yuan'ın açıklayamadığı “büyük sır" Yun Che için gün kadar açıktı.

 

 

 

Ata Tanrıça varlığını hissetmişti.

 

 

 

Hem karanlık hem de ışık kaynak enerjisine sahip olabileceğini öğrendiğinde Jie Yuan'ın şokunu açıkça hatırladı.

 

 

 

İblis İmparatorunun algısını aşabilecek tek Varlık Ata Tanrıçaydı.

 

 

 

Fakat o anda Jie Yuan, ne olursa olsun “Antik Tanrı” kelimesini onunla ilişkilendirmeye cesaret edemedi.

 

 

 

Doğrudan Ata Tanrıça tarafından yaratılmış bir İblis İmparatoru olarak, hayatında ve ruhunda kökleşmiş olan Ata Tanrıçaya şüphesiz derin bir hayranlığı vardı.

 

 

 

Ata Tanrıçaya herhangi bir saygısızlık veya itaatsizlik göstermesi ya da onunla ilgili herhangi bir sırrı ifşa etmesi imkansızdı.

 

 

 

Sonunda, sayısız yıl boyunca kendisinden ve hatta tüm klanından gelen azim, umut ve kızgınlığı yok etmeyi seçti, kendisini ve klanını sonsuza dek İlkel Kaosun ötesine gömdü, belki de Ata Tanrıçanın varlığı en önemli nedendi.

 

 

 

Zaman, neredeyse korkunç bir sessizlik içinde geçmeye devam etti.

 

 

 

Bir gün...

 

 

 

İki gün...

 

 

 

Üç gün...

 

 

 

Sonunda, Yun Che yavaşça gözlerini açtı.

 

 

 

Formasyon aralandı ve Chi Wuyao giriş yaptı.

 

 

 

"Sonunda uyandın." Chi Wuyao tereddüt etmeden dedi ki, "Eğer kalkmasaydın, seni zorla uyandırmak zorunda kalacaktım.

 

 

 

Yun Che hafifçe gülümsedi ve dedi ki, "Endişelenme, sadece birkaç şeyi net bir şekilde düşündüm.”

 

 

 

Bu birkaç günlük sessizlikte, yaraları da büyük ölçüde kendi kendine iyileşmişti.

 

 

 

"Net bir şekilde mi düşündün?" Chi Wuyao'nun gözleri, yavaşça Yun Che'nin önüne oturup doğrudan göz bebeklerine yakın mesafeden bakarken farklı bir ışıkla parladı, 'Net bir şekilde düşündüğün' doğru mu?”

 

 

 

Chi Wuyao'nun sorusuna cevap vermeden, bakışları en ufak bir tereddüt etmeden dedi ki, "Bana Mo Beichen'in kalıntı anılarından aldığın tüm bilgileri anlat.”

 

 

 

”Ondan önce," Chi Wuyao dedi ki, "Uçurum hakkında bildiğin her şeyi bana anlat. Böyle bir durumda saklanacak bir şey olmamalı.”

 

 

 

Yun Che, Ata Tanrıça ve Xia Qingyue'nin arka planında olanlar hakkında kimseye gerçeği söyleme niyetinde olmamıştı.

 

 

 

Chi Wuyao da büyük bir sır sakladığının farkındaydı ancak sormak için hiçbir zaman inisiyatif almamıştı.

 

 

 

Şimdi, söylediği gibi, saklanması gereken bir şey yoktu.

 

 

 

Zayıf ve öngörülemeyen çıkış yolunu ve yaşama şansını oluşturmak için tüm mesajları birleştirmek zorunda kaldı.

 

 

 

"Evet," Yun Che tereddüt etmeden başını salladı.

 

 

 

O zamanlar, İlkel Kaosu dönüştüren, Yaşam ve Yıkım Dünyasını ayıran Ata Tanrıçadan başlayarak, o zamanlar onun iradesiyle kendisine verilen emri aktardı...

 

 

 

Tanrılar ve İblisler arasındaki kısır savaştan…

 

 

 

Uçurumun yasalarının çöküşüne...

 

 

 

...ve Ata Tanrıçanın doğumuna kadar...

 

 

 

Ata Tanrıçanın bininci reenkarnasyonundan, Xiao Lingxi ve Xia Qingyue ile ilgili her detaya kadar hiç tereddüt etmeden her şeyi Chi Wuyao'ya anlattı.

 

 

 

Felaketten önce, bunun yalnızca kendisi ve He Ling tarafından bilinen sonsuz bir sır olacağını düşünmüştü.

 

 

 

Daha sonra Chi Wuyao'ya Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun geride bıraktığı anı parçasını anlattı.

 

 

 

Chi Wuyao uzun bir sessizliğe gömüldü... Hiç şüphe yok ki, ne kadar bilge olsa da, bu korkunç sırrı kabul etmesi ve sindirmesi uzun zaman alacaktı.

 

 

 

Sadece bugün nihayet Xia Qingyue'nin tüm mantıksız eylemlerinin gerçek nedenini ve sonunda Yun Che'nin o günlerde neden bu kadar acı çektiğini ve ruhunun ayrılmak üzere olduğunu anladı.

 

 

 

Yun Che'nin kaderi, Xia Qingyue'nin kederi... hepsi Ata Tanrıça tarafından dövülmüştü.

 

 

 

Ata Tanrıçanın yeniden doğmayı seçmesinin nedeni, Uçurumun değiştiğini keşfetmesiydi.

 

 

 

Kaderine sonradan müdahale edilen Yun Che ve Xia Qingyue'nin doğmasının nedeni de buydu.

 

 

 

Abis...

 

 

 

……

 

 

 

“O zamanlar çeşitli spekülasyonlara sahiptim, bunların çoğu o kadar garipti ki kendi kendime gülmeme neden oldular. Ama gerçeğin... tahminlerimden milyonlarca kat daha garip olduğunu hiç düşünmemiştim.”

 

 

 

"Eğer Ata Tanrıçanın iradesi bildirme girişiminde bulunmasaydı, İblis İmparatoru ya da herhangi bir Yaratıcı Tanrı bile olsa bunu bilmenin bir yolu olmazdı.”

 

 

 

İç çektikten sonra gözleri yavaşça değişerek soğudu.

 

 

 

Mo Beichen'in kalıntı anılarını Yun Che'nin söylediği şeylerle birleştirdiğinde, bilgi kırıntıları iblis ruhunun içinde daha eksiksiz bir biçime büründü.

 

 

 

"Mo Beichen'in Yarı Tanrı ruhu çok güçlüydü, ayrıca iblis ruhum o sırada ağır hasar aldı ve sadece dağılmak üzereyken bazı bilgileri almayı zar zor başardım.” Chi Wuyao dedi ki, “Bu bilgiler, Mo Beichen'in son anıları dışında, çoğunlukla Abis Dünyasının* temel bilgileridir.” [ÇN: Yavaştan Uçurum yerine Abis kelimesini kullanmaya başlayacağım.]

 

 

 

Yun Che konuşmadı ama tüm dikkatini verdi.

 

 

 

Chi Wuyao, ruhunda yayılan Abis Dünyasını yavaşça anlattı.

 

 

 

"Zamanın başlangıcında, İlkel Kaos Dünyasının Yaşam ve Yıkım Aurası, Ata Tanrıça tarafından ayrıldı, sırasıyla yaşamın geliştiği mevcut Dünya ve yaşamın yıkımdan doğduğu Abis haline geldi.”

 

 

 

"Çok uzun yıllar, Tanrılar ve İblisler arasındaki şiddetli savaşların etkisiyle birleştiğinde, Ata Tanrıça tarafından Abise verilen yasalar yavaş yavaş çöktü. Mevcut dünyanın kaosu hızla Uçuruma dökülürken, Yaşam ve Yıkım auraları nötralizasyona benzer bir değişime uğramış gibiydi.”

 

 

 

“Zamanla, mevcut dünyanın kaos aurası son derece zayıfladı ve yasalar aşağı ve zayıf hale geldi. Tüm bunların aksine, alt dünyanın yıkım aurası büyük ölçüde zayıfladı ve yavaş yavaş zar zor yaşanabilir bir uzay haline gelene kadar değişti."

 

 

 

"Bununla birlikte, Abis Dünyasına yıkım aurası hakimdir ve o kadar çok İlkel Kaos aurası akarken bile, zar zor idame ettiren uzay hala son derece küçüktür.

 

 

 

"Sonuç olarak Abis üç farklı dünyaya ayrılmıştır.

 

 

 

"Bunlar... Sis Denizi, Yaşam Diyarı ve Saf Topraklar."

 

 

 

"Sis Denizi... Saf Topraklar..." Yun Che kaşlarını çatarken sessizce mırıldandı.

 

 

 

Chi Wuyao devam etti, "Abisin yıkım aurası, Abis varlıkları tarafından ‘Abisal Toz’ olarak adlandırılır. Abisal toz, yaşayan bir varlığın bedenini, yaşamını ve hatta ruhunu aşındırır. Abisal toz çok yoğun olduğunda, havayı dolduran ve bir “Sis Denizi" oluşturan bir toz katmanı oluşturur.”

 

 

 

"Sis Denizi o kadar büyüktür ki, Abis uzayının %99'undan fazlasını kaplar. Sis Denizinde ne kadar ilerlersen, Abisal Toz o kadar korkunç hale gelir. Görüş ve ruhsal algı zayıfladığı gibi bir Yarı Tanrı dahi içine adımını attığında, çökene ve gömülene kadar içinde kolayca kaybolacak ve asla dışarı çıkamayacaktır.”

 

 

 

"Ayrıca, Sis Denizi'nde, yıkım gücüyle yükselen ve Abisal Tozla beslenen “Abis Canavarları” da vardır.”

 

 

 

Chi Wuyao, Mo Beichen'in kalıntılarından “Abis Canavarlarının" tam olarak ne olduğunu ve ne kadar korkunç olduklarını bilmiyordu.

 

 

 

"Sis Denizinin ötesindeki yer, "Yaşam Diyarıdır’. Aynı zamanda, Abis canavarları hariç, Abisin hemen hemen tüm canlılarının yaşamını sürdürdüğü yerdir.”

 

 

 

"Ancak, ‘Yaşam Diyarı’ olarak çağrılmasına rağmen hala Abisal Toz vardır. Sadece Sis Denizinden çok daha incedir. Bu nedenle, 'Yaşam Diyarı' sadece yaşayanlar için ayrılmış yerlerdir. Abisal Tozun varlığı, Abis varlıklarının yaşamını son derece kısa kılar, bu nedenle Abisal Tozla savaşmak için umutsuzca yetişim yapmak zorundadırlar.”

 

 

 

"Açıkçası, elverişli bir sığınak olmadan, Abisal Tozun varlığında doğan en küçük çocuk, zamanından önce ölecektir.”

 

 

 

"Sığınak mı?" Yun Che kaşlarını ördü.

 

 

 

Chi Wuyao devamındaki sözlerinden anlayacağını düşünerek doğrudan açıklamadı, "Abisin Yaşam Diyarında, Abisal Tozdan neredeyse tamamen izole edilmiş bir yer var. Burası... Yaşam Diyarındaki Altı İlahi Alemdir.”

 

 

 

"İlahi Alem..." Yun Che başını kaldırdı, gözlerindeki ışık titriyordu, "Hükümdarları, Gerçek Tanrılar mı?"

 

 

 

Chi Wuyao Yun Che'nin titreyen yüzü karşısında yavaşça başını salladı, "Abisin Altı İlahi Alemi Gerçek Tanrılar tarafından yönetilir."

 

 

 

"Doğru, sadece antik zamanlarda var olan ve ebediyen soyu tükenmiş olması gereken Gerçek Tanrılar, tam olarak aşağıdalar!”

 

 

 

“……” Yun Che nefes aldı ve derin bir sesle şöyle dedi, "Uçurumda kaç tane Gerçek Tanrı var?”

 

 

 

"Altı Büyük İlahi Alem, bir ikiz Gerçek Tanrıya sahip alem dışında, her biri bir Gerçek Tanrı tarafından yönetilir, bu nedenle toplamda Yedi Gerçek Tanrı vardır.” 

 

 

 

"Gerçek Tanrılar düzeyinin gücünün açtığı engel, tüm İlahi Alemi Uçurum Tozundan arınmış uçsuz bucaksız bir Aleme barındırabilir. Sadece İlahi Aleme ait olan bu nihai sığınağa 'İlahi Lütuf’ denir.”

 

 

 

"Böylece, bir İlahi Alemde doğanlar, İlahi Alemin ötesindeki toprakların dışına çıkmadıkları sürece, İlahi Lütuf altında Abisal Tozun istilasından korunurlar.”

 

 

 

"Ancak İlahi Lütuf sığınağının kapsamı sonsuz olamaz. Bir İlahi Aleme girmek, görece daha küçük varlıkların çoğunun yaşamları boyunca arzu edemeyeceği bir lükstür. Ve bir İlahi Alemde, işe yaramayanlar kovulur."

 

 

 

"İlahi Alemin dışındaki diyarlar ve klanlar da umutsuzca bir İlahi Alemle yakınlaşmaya çalışır, İlahi Aleme boyun eğmek için dizlerini büker ve sınırlı miktarda İlahi Lütuf karşılığında her yıl ağır bedeller öderler.”

 

 

 

Özetle Chi Wuyao, acımasız ve eşsiz yaşam ortamını ve Uçurumda hayatta kalma yasalarını çoktan açıklamıştı.

 

 

 

"Peki ya Saf Topraklar?" Yun Che sordu.

 

 

 

"Saf Topraklar, tüm Abisin içinde müdahale etmeye gerek olmayan ve Abisal Tozun hiç olmadığı tek yerdir.” Chi Wuyao'nun sesi bir an için durakladı ve sonra sesi anında keskinleşti, "Burası, abis ruhlarının inançlarındaki en kutsal yerdir, burası Abis İmparatoru'nun yaşadığı yerdir.”

 

 

--

 


SEFIX: Aşağıda hayatta kalmak oldukça zor görünüyor, öyle ki bir kızıl kraliçe etkisi altında olduklarından bahsedebiliriz. Rahmetli Mo Beichen’in de ölmeden önce sürekli çocuklarından bahsetmesi, abisal tozun yaşamı ne kadar aşındırdığını tasdikliyor. Görünüşe göre sonraki bölümde abis dünyası hakkında bilgiler öğrenmeye devam edeceğiz!  

 

                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                            


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45216 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr