Bölüm 1965 - Uçurumun Dönüşümü

avatar
4639 12

Against The God - Bölüm 1965 - Uçurumun Dönüşümü


Bölüm 1965 - Uçurumun Dönüşümü

 

SEFIX

 

 

Yun Che yaralarını iyileştirmek için Yaşamın İlahi Mucizesini elinden geldiğince vücudunda sirküle etmeye çalıştı ve gözleri kapalı bir şekilde oturarak meditasyon yapması ve ruhunu dinlendirmesi uzun zaman aldı.

 

Şu anki durumunda, ruh gücünü bir daha kullanmamalıydı ama daha fazla bekleyemedi.

 

Bilinci ruh denizinde hızla ilerledi ve sonunda uzak bir köşede, uzun zamandır unuttuğu kara gölgeyi buldu.

 

O zamanlar İblis İmparatorun köken kanını ilk aldığında kalbi nefretle doluydu, tüm iradesi intikam almak için yeterli güce ulaşmaya odaklanmıştı, ne “büyük sırlar” ne de “gizlenmiş tehlikeler" o anda önemseyeceği unsurlar olmuştu.

 

O zamanlar ihanete uğradığı tüm yıldız sistemlerinin yok edilemeyeceği gerçeğinden yakınıyordu, bir köşede duran büyük sırlar ve gizlenmiş tehlikeler öncelik sırasında hiçbir zaman yer almamıştı.

 

Bu nedenle, iradesi üzerinde derin bir iz bırakmadı.

 

Kuzey Bölgesini terk ettiğinde, Long Bai'yi öldürene kadar Ebedi Karanlığın Felaketi üzerindeki anlayışı zirveye ulaşamamıştı. Bundan sonra, büyük sınırla yüzleştiğinde gelişimini ve anlayışını devam ettirmek zor olduğu için Ebedi Karanlığın Felaketi bir duraklama seviyesine ulaştı ve sonunda yalnızca Ebedi Karanlığın Felaketi ile bedeni ve ruhu arasındaki doğal uyuma güvenebilirdi.

 

Bunun son derece uzun bir süreç, belki binlerce yıl, hatta on binlerce yıl olmasını bekliyordu.

 

Sonuçta, bu bir antik İblis İmparatorunun ana gücüydü.

 

Ancak, Dünyaya Meydan Okuyan Göksel El Kitabını yetiştirdikten sonra, sadece altı ay içinde, Ebedi Karanlığın Felaketi onunla mükemmel bir uyum içine girmişti.

 

O zamandan beri, Ebedi Karanlığın Felaketini bedenindeki bir uzvuymuş gibi kolayca yönlendirebiliyor ve kontrol edebiliyordu.

 

Ancak ve ancak, o zaman İmparator Yun'du ve artık onun için yaşadığı dünyada bir tehdit kalmamıştı.

 

İradesi nefretle dolu olduğu için Cennet Cezalandıran İblis İmparatorunun sözlerini umursamadığı gibi bunca yıldır onları asla hatırlamadı.

 

Şimdi, ani kriz ve ruhu üzerindeki muazzam baskı, sonunda Jie Yuan'ın kan mührüne kazınmış sesini hatırlattı.

 

"Gizlenmiş büyük tehlike…” Yun Che, Jie Yuan'ın o zamanlar bahsettiği gizlenmiş tehlikenin büyük olasılıkla Uçurum olduğuna dair derin bir hissiyata kapıldı!

 

Bu günün geleceğini önceden tahmin etmiş olabilir miydi?

 

Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun ruh seviyesi mutlaktı. Karanlığın ruhu Yun Che'nin ruh denizinde açıkça mevcuttu ama varlığına dair en ufak bir iz bile yoktu ve Yun Che bunca yıldır onun varlığından hiç haberdar olmamıştı.

 

Gücünü toplayan Yun Che, Ebedi Karanlığın Felaketini kullanarak ona dokundu.

 

Bir anda karanlık dağıldı ve Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru Yun Che'nin ruh denizinde belirdi.

 

Kısa sürede dağılacak olan Jie Yuan'ın tezahürü Yun Che'nin ruhunun ürpermesine neden oldu.

 

Uçurumdan daha karanlık göz bebekleri, korkunç sembollerle kaplı ürkütücü bir yüz, göklerden daha ağır bir aura... kim onunla karşılaşsa korku ve dehşete kapılırdı. Ama Yun Che, korkunç dış görünüşünün altında, “kötü şöhretli” İblis İmparatoru'nun ününün altında sıcak, yumuşak, hatta saf bir iblis kalbine sahip olduğunu herkesten daha iyi biliyordu.

 

Kuzey İlahi Bölgesine gitmek zorunda kaldığında, gitmeden önce ona birçok yardım bıraktığını ve bir zamanlar söylediği bazı sözlerin ne anlama geldiğini yavaş yavaş fark etmişti.

 

Ancak artık ona teşekkür edemezdi.

 

Ruh denizindeki Jie Yuan'ın figürü şeytani gözlerini açtı ve yavaşça konuştu, "Yun Che, tekrar karşılaşmamız, Ebedi Karanlığın Felaketini sonuna kadar başarıyla yetiştirdiğin anlamına geliyor, bu yüzden mevcut dünyanın zirvesindesin. Doğal olarak bazı ağır gerçekleri kabullenmeli ve onları taşımalısın.”

 

"Mevcut dünya son derece silik, yasalar son derece kırılgan ve Tanrıların Çağına kıyasla çok farklı iki dünya gibidir.”

 

"Tanrılar ve İblisler arasındaki savaş, yasaları kaosa ve çöküşe sürüklemiş gibi görünse de İlkel Kaosun enerjisi* bununla azalacak değildir. Bir dünyanın aurası, akmaya devam edebilmesi için (bir döngü içerisindeki sonsuz akış) her zaman dengede olmalıdır." (ÇN: Bahsedilen enerji, Tanrılar ve İblisler çağındaki ilkel kaynak enerji, şu anki mevcut dünyada eser miktarda bulunmakta.)

 

Kısacası, Jie Yuan'ın sözleri, evrendeki toplam enerji miktarının zaman içinde değişmeden kalması gerektiği anlamına geliyordu.

 

Ama gerçek şu ki, bir zamanlar sayısız Gerçek Tanrı ve İblis Tanrısının var olduğu bu dünya, Yarı Tanrıların auraları tarafından sarsılabileceği noktaya kadar kırılgan bir hale gelmişti.

 

Uzay ve yasalar o kadar kırılgandı ki, bir Yarı Tanrının gücü altında titreyecek ve parçalanacaktı.

  

Jie Yuan devam etti, "İlkel Kaos enerjisi yok olamazdı, tek olasılık başka bir yere taşınmasıydı.”

 

"Başlangıçta, Tanrıların ve İblislerin savaşının etkisi altında, İlkel Kaos duvarlarında görünmez boşlukların ortaya çıktığını ve İlkel Kaos enerjisinin bu boşluklardan dökülmesine veya dağılmasına neden olduğunu düşündüm.”

 

"Düşünebildiğim tek açıklama ve olasılık bu idi.”

 

"Ancak, şu anki Kuzey İlahi Bölgesine adım attığımda, aniden anormal bir karanlık aura akışı hissettim.”

 

Dört Büyük İblis İmparatoru arasında Jie Yuan'ın gücü en baskın olanı değildi.

 

Ancak sahip olduğu şey, karanlığın en ilkel ve saf biçimiydi. Karanlığın gücüne olan yakınlığı ve ustalığı tüm zamanların en büyüğüydü.

 

Bu nedenle, karanlığı algılaması şüphesiz en keskin olanıydı.

 

"Bir keresinde bana Kuzey İlahi Bölgesinin topraklarının küçüldüğünü söylemiştin. Görünüşe göre, bu sessizce dağılan karanlık kaynak enerjinin ana nedenidir.”

 

"Karanlığın aktığı yönü takip ettim ve sonunda Tanrı Alemi'nin Mutlak Başlangıcına döküldüğünü gördüm.”

 

"Mutlak Başlangıç Tanrı Alemine girdikten sonra, her şeyin... Hiçlik Uçurumuna aktığını gördüm!”

 

Tanrılar ve İblisler arasındaki savaş sırasında, İlkel Kaosun düzeni ve yasaları tamamen çökmüştü ve İlkel Kaos enerjisi, Hiçlik Uçurumuna akmaya başladı... Tüm bunlar Ata Tanrıçanın iradesiyle açıkça bildirilmişti.

 

Ve Jie Yuan, karanlığa olan yüksek yakınlığı sayesinde, bu gerçeği şimdiki çağda keşfetmişti.

 

O anda, Jie Yuan'ın figürü aniden garip bir şeytan ışığıyla parladı ve ardından Yun Che'nin ruh denizinde grimsi beyaz bir görüntü yaydı.

 

Resimde, Jie Yuan havada süzülürken aşağıya bakıyordu. Onun üstünde, Tanrı Alemi'nin Mutlak Başlangıcının gri kubbesi vardı ve ayaklarının altında, her şeyi yutmak isteyen şiddetli ve öfkeli bir şeytan ağzı gibi görünen görkemli Hiçlik Uçurumu vardı.

 

"Hiçlik Uçurumu belli ki bir tür dönüşüm geçirdi.”

 

Jie Yuan'ın sesi gürledi, “Mevcut evrendeki kaos aurası temelde sızmayı bıraktı ve yeni bir dengeye ulaştı. Sızmaya devam eden tek şey karanlık kaynak enerjidir. Bunun nedeni, mevcut dünyanın karanlık kaynak enerjiyle gelişen varlıkların çoğunun tek bir yerde toplanmaya zorlanmış olması, bu da Kuzey İlahi Bölgesindeki karanlık kaynak enerjinin yoğunlaşmasının yüksek olmasına ve böylece Hiçlik Uçurumunun dönüşümünün etkisi altında Uçuruma akmaya devam etmesine neden olmuştur.”

 

"Artık dünyanın zirvesinde olduğundan, karanlık kaynak gelişimcilerinin Kuzey İlahi Bölgesinde hapsedilmesine gerek kalmaması ve karanlığın sızmasının yavaş yavaş durması doğaldır.”

 

"Öyle bile olsa İlkel Kaos enerjisini yutmaya devam eden Hiçliğin Uçurumu ne tür korkunç bir dönüşüm geçirdi...?”

 

Bu noktada Yun Che'nin zihni hızla soğumuştu.

 

Jie Yuan'ın bahsettiği “büyük tehlike" gerçekten de Uçurumu ilgilendiren bir meseleydi. Fakat bu, Ata Tanrıçanın iradesinin ona söylediklerinden farklı değildi.

 

Tanrıların ve İblislerin savaşının sonunda, Ata Tanrıçanın İradesi Uçurumdaki değişiklikleri keşfettiğinde, kurduğu yasalardan çoktan kopmuştu, bu yüzden onun kontrolü dışındaydı.

 

O zamanlar sadece iradesi, ne gücü ne de somut varlığı vardı, bu yüzden değişen Uçuruma ne olduğunu ve sonuçlarının ne olacağını belirleyemedi.

 

Bin yaşamın ardından yeniden doğmayı seçmesine neden olan bu öngörülemeyen tehlikeydi.

 

O anda, iradesi, yıkım dünyasının olduğu dönüştürülmüş Uçurumun altında bir yaşam dünyasının ortaya çıktığını söyleyemezdi.

 

Jie Yuan, bir milyon yıl sonra Uçurumdaki değişimi keşfetmiş olmasına rağmen ne olduğunu söyleyemedi.

 

Doğal olarak, ona da ne yapması gerektiğini söyleyemedi.

 

Jie Yuan'ın bakışları alçaldı ve sesi derinleşti, "Hiçlik Uçurumu, içine düşen her şeyi hiçliğe indirgeyecektir. Ni Xuan ve benim bile anlayamadığımız yıkıcı bir güçtür.”

 

"Ni Xuan ve ben hayatımızda sayısız kez Hiçliğin Uçurumuna yaklaştık. İblis İmparatoru ve Yaratıcı Tanrı olarak, Uçurumla her karşılaştığımızda, ruhumuzda bir panik duygusu yaşadık. Bu korkunç duygu içine adım attığımız takdirde, bir İblis İmparatoru ve Yaratıcı Tanrı bile olsak, bizi hiçliğe indirgeyeceğine dair uyardı.”

 

"Ama şu anda, Uçurumun önünde, bu korku hissi oldukça zayıf. Ruhuma müdahale eden tek şey, silik bir kırgınlık.”

 

"Uçurumun başlangıçta son derece saf yıkıcı gücü, İlkel Kaos enerjisinin akışı nedeniyle bir şekilde..." mırıldanıyor gibiydi, "değişmiş olabilir mi...”

 

"Ya da belki de Uçurumun dönüşümünün kökü bu yıkıcı güçlerin dönüşümüdür?”

 

Ses Hiçlik Uçurumunda yankılanırken, Jie Yuan uzun bir sessizliğe gömüldü ve aniden Yun Che'nin ruhunu şok eden bir hamle yaptı.

 

İblis bedeni battı ve Hiçlik Uçurumunun derinliklerine daldı.

 

Işık şiddetle söndü ve Jie Yuan'ın vücudu halihazırda asla dokunmaması gerektiğini bildiği Uçurumun yasak bölgesindeydi.

 

Jie Yuan'ın algısı, geride bıraktığı ruh izi aracılığıyla Yun Che'nin ruhuna açıkça aktarıldı.

 

Her şeyi tüketen gücün son derece özel ve anlaşılmaz yasası, onu sonsuz Uçurumun dibine sürüklemek için karanlıktan çıkan görünmez bir el gibi, kuvvetli bir yıkıcı güç eşliğinde anında onu çevreledi.

 

Jie Yuan'ın kaşları çatıldı, ruhunda kıpırdayan şey korkudan ziyade derin bir kafa karışıklığı ve şaşkınlıktı.

 

Çünkü ne yiyip bitiren ne de hırpalayan güç onu tehdit edecek seviyedeydi.

 

Hiçlik Uçurumu, bilindiği gibi bir Gerçek Tanrının bile hiç’e dönüşeceği ve hayatta kalma şansının olmadığı bir yerdi.

 

Fakat ona saldıran güç, bir Gerçek Tanrı için en ufak bir tehdit oluşturmayacak kadar zayıftı.

 

Yun Che'ye gelen içgörü, bu güç seviyesinin kendisi için bile önemli bir tehdit oluşturamayacağına ikna etti.

 

Ama yırtınma gücü onun için devasaydı, neredeyse karşı konulmaz derecede muazzamdı.

 

Jie Yuan düştükçe hem yutma hem de yırtılma kuvveti hızla arttı ve birkaç dakika içinde yırtılma kuvveti o kadar korkunç bir seviyeye ulaştı ki, Yun Che tam güçte bile serbest kalamadı.

 

Jie Yuan'ın iblis bedeni hala çok hızlı batıyordu…

 

On nefes...

 

Yüz nefes...

 

Yarım saat...

 

Bir saat...

 

Üç saat...

 

Her iniş anında, mevcudiyetine saldıran yutucu ve yıkıcı güç, oldukça yavaş büyümesine rağmen güçlendi. Ürpertici yırtılma kuvveti artmaya devam etti ve çok geçmeden o kadar dehşet verici hale geldi ki, Yun Che'nin duyuları daha fazlasına dayanamayacak raddeye kadar ilerledi.

 

Sonunda, belli bir anda, Jie Yuan'ın vücudu yavaşça yavaşladı ve sonunda durdu.

 

Işık yoktu, ses yoktu, uzay yoktu, sadece uzay parçaları ve girdapları vardı.

 

Algısındaki net ve tek olgu, her yerden gelen yıkıcı güç ve herhangi bir kelimenin tarif edemeyeceği kadar güçlü olan yırtılma gücüydü.

 

Jie Yuan'ın vücudunda küçük çizikler vardı ama hepsi bu kadardı. Bu kadar derine düştükten sonra bile, buradaki güç ona tek bir önemli yara açacak seviyede değildi.

 

Ama yırtılma gücü o kadar kuvvetliydi ki, istemeden korktu.

 

Uçurumun sonuna ulaşmasının ne kadar süreceğini ya da bir sonu olup olmadığını bilmiyordu.

 

Ama eğer daha ileriye giderse, yırtılma kuvveti yoğunlaşmaya devam ettikçe, direnemeyecek hale geldiğinde, sonsuza dek düşecekti.

 

Dünyada riske atması için hala çok fazla bitmemiş iş vardı.

 

Şeytani bir ışık patlamasıyla Jie Yuan'ın vücudu havaya yükseldi ve Uçurumun parçalayıcı kuvvetine karşı savaştı.

 

Hızı, inişinden daha azı değildi.

 

Hiçlik Uçurumunun her şeyi yiyip bitiren sesi, dokuz gök gürültüsüyle yankılandı.

 

Sahne solup yeniden açıldığında, Jie Yuan Hiçlik Uçurumunun gökyüzündeydi.

 

Her şeyi hiçliğe indirgeyecek olan Hiçlik Uçurumu, Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru içinde üç saat geçirmesine rağmen sağ salim dönmüştü.

 

Yun Che, Hiçlik Uçurumunun gücünün artık o kadar korkunç olmadığını açıkça görebiliyordu ki, Jie Yuan'ın düşüşünün en derin kısmı bile kısa sürede hayatını tehlikeye atmayacaktı.

 

Gerçekten dehşet verici olan şey ezici güçtü!

 

Uçurum uzun zaman önce dönüştürülmüştü. Yani, Tanrılar Alemi’nin tüm tarihinde kasıtlı ya da kasıtsız olarak Hiçlik Uçurumuna düşmüş olan ölü varlıklar ve yaratıklar, başlangıçta aslında hiçbir zaman hiç’e dönüşmediler ancak karşı konulmaz bir güç tarafından, dönülmesi mümkün olmayan Uçuruma giderek daha derine, en derine battılar.

 

--                                                                                                        

 

SEFIX: Merhaba herkese, bölümü geç yüklediğimin farkındayım çünkü sayamayacağım kadar revize etmek zorunda kaldım. Bir de okul olunca, üç günlük gecikmeyle paylaşıyorum. Bölümleri olabildiğince günaşırı paylaşmayı planlıyorum ama sağım solum belli olmaz, saat başı da gelebilir.

Bölüme gelecek olursak, Jie Yuan’ın Uçuruma dalacağını hiç beklemezdim. Jie Yuan sayesinde Uçurumun kadim zamanlardaki yıkıcı gücünün oldukça azaldığını görüyoruz, bu da Yun Che’ye Abis’in yolunu açmış gibi görünüyor. Sonraki bölümde görüşmek üzere!

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45398 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr