Bölüm 1967 - Abisin Gizemli İmparatoru

avatar
5473 12

Against The God - Bölüm 1967 - Abisin Gizemli İmparatoru


                                                         Bölüm 1967 - Abisin Gizemli İmparatoru       

 

SEFIX

 

 


Abis İmparatoru... Yun Che bu unvanı daha önce duymuş olsaydı hiç umursamazdı.

 

Evrende sayısız yıldız alemi, ırk ve her büyüklükte şehirler vardı ve doğal olarak sayısız imparator ve imparatoriçe vardı, ama hepsi, İmparator Yun'un altındaydı.

 

Ancak şimdi, bu iki kısa kelimenin benzersiz bir baskıcı gücü vardı.

 

"Abis efsanelerinde, Saf Toprakların havası tüm kirlerden arındırılmıştır, o kadar saftır ki ruhu neredeyse arındırabilir; Saf Topraklar, her yerinde yetişen, sayısız şekil ve renkte olabilen her türlü çiçek ve bitkiye sahiptir; Saf Toprakların gökleri soluk mavi renkte ve her bulutun şeklini görebileceğin cennetvâri bir bölgedir...”

 

Yun Che: “……”

 

Chi Wuyao'nun sesi yavaşladı, "Abisin varlıkları için Saf Topraklar, dünyalarının en kutsal yeridir, yalnızca tüm yaşamları boyunca bakabilecekleri ve arzu edebilecekleri ancak asla umut etmeye cesaret edemeyecekleri en üstün kutsal alandır.”

 

"Ama baktıkları kutsal yer, bizim dünyamızda, dünyanın sıradan bir tarafından başka bir şey değildir.”

 

"Abis" kelimesi artık Tanrı Alemindeki herkesin gözünde en korkunç kâbus haline gelmişti. Ancak, hiç kimse hayatlarında sahip oldukları en sıradan ve yaygın şeylerin Abis halkının en büyük istekleri olduğunu bilmiyordu.

 

"Sonsuz Saf Topraklar..." Bunlar, Mo Beichen'in ruhu dağılmadan önce acı içinde fısıldadığı üç kelimeydi ancak onlar, bu dünyada hiç kimsenin gerçekten anlayamayacağı kelimelerdi.

 

"Abis İmparatoru, nasıl biri o?" Yun Che sordu.

 

Öyle ki, o korkunç Mo Beichen, yalnızca ona inançlı bir hizmetkardı.

 

Chi Wuyao'nun ifadesi aniden son derece ciddileşti ve gözlerindeki şeytan ışığı birkaç ton daha koyulaştı, “O Abisin Hükümdarı, Abis Tanrılarının üstündeki Tanrı. O, Abisin kurucusudur.” Abisteki yaşam ve varlığı, Abisin tüm tarihini kapsar.”

 

"Abisin tüm tarihi mi?" Yun Che şaşırmıştı, "Başka bir deyişle, Abis İmparatoru, Abis kayıtlarının başlangıcından beri var mıydı?”

 

"Şöyle ki,” Chi Wuyao hafifçe başını salladı, "Abis Dünyasının başlangıcı, Abis İmparatorunun Uçurumdaki yaşamın ilk yerini açmak ve aynı zamanda Uçurumda olan ‘hayatta kalanları’ toplamak için büyük gücünü ve özel bir kaynak silahı kullanmasıyla başladı.”

 

“Daha sonra, Abis yasaları çiğnendikçe ve İlkel Kaos aurası hızla döküldükçe, Abisin bazı bölgelerindeki yıkım aurası gittikçe daha ince hale geldi ve Abis İmparatoru tarafından inşa edilen yaşam alanı daha da büyüdü ve daha fazla kurtulan oldu.”

 

“Yıllar geçtikçe göreceli istikrar, üreme ve miraslarla birleştiğinde bugünün Abis Dünyasına dönüştü.”

 

Yun Che mırıldandı, "Hayatta kalanlar..."

 

"Kesinlikle," Chi Wuyao dedi ki, "Abisin asıl kurtulanları, uzak geçmişte çeşitli nedenlerle Uçuruma düşen Tanrılar ve İblislerdi!”

 

"Ancak Abisin çevre koşulları şimdikinden çok daha acımasızdı ve Gerçek Tanrılar ve İblis Tanrıları ancak kısa bir süre hayatta kalabildiler. Daha sonra, Yaşam Diyarının alanı giderek genişledi ve yıkım aurası giderek inceldi, bununla birlikte daha fazla Gerçek Tanrı ve İblis Uçuruma düşmedi çünkü Tanrılar ve İblisler arasındaki kısır savaş sona erdiğinde mevcut dünyada Gerçek Tanrılar kalmamıştı.”

 

"Bugün, Uçurumda var olan Gerçek Tanrılar, Abiste doğan özgün yaratıklardır. Abis Dünyasını yaratan Gerçek Tanrılar ve İblis Tanrılarının hepsi uzun zaman önce düştü... ”

 

"Abis İmparatoru hariç!"

 

Yun Che derin bir sesle dedi ki, "Abis İmparatoru'nun bir hizmetkarı olan Mo Beichen, onun hakkında büyük bir bilgi yığınına sahip olmalı, değil mi?”

 

Ancak Chi Wuyao başını salladı, "Abis İmparatorunun adı yok, daha doğrusu hiç kimse onun adını bilmiyordu.”

 

Yun Che: “…?”

 

"Abisin tüm varlıklarının bildiklerine ve yazılı antik kayıtlara göre, Abis İmparatoru her zaman ‘Abis İmparatoru’ olmuştur ve başka bir adı yoktur.”

 

"Abis Şövalyeleri bir kenara, ona en yakın olan Saf Toprakların Dört İlahi Elçisi bile, Abis İmparatorunun gerçek adının ne olduğunu asla bilemedi ve kimse sormaya cesaret edemedi.”

 

"Görünüşe göre Abis İmparatoru, onlar için bile büyük bir tabu.”

 

"Unut gitsin, önemli değil," Yun Che konuştu.

 

Aslında, Abis İmparatorunun adı önemli değildi, kesin olan şey, kimliğinin antik çağlardaki bir Gerçek Tanrıya ait olması gerektiğiydi.

 

Chi Wuyao dedi ki, "Uçuruma düşen Tanrılar ve İblislerin hepsi yok oldu ancak Abisin Kurucusu olan Abis İmparatoru bugüne kadar hayatta kaldı. Gücünün sıradan Gerçek Tanrılar ve İblislerin üstünde olduğu aşikardır." Bu yüzden Gerçek Tanrıların yaşadığı çağda konumu o zamanlar da oldukça yüksek olmalıydı.”

 

"Daha sonra, antik kayıtlarda Uçuruma düşen Gerçek Tanrıları kontrol edeceğim. Uçuruma atılan Gerçek Tanrıların sayısı çok az olmalı, bu yüzden bulmak çok zor olmayacak.”

 

Yun Che aniden en önemli soruyu düşündü, "Abis İmparatoru'nun Abis Dünyasını kurmasından bu yana ne kadar zaman geçti?”

 

Bu Abisin mevcudiyetinde geçirdiği süreyi kaplıyordu ve kayıtlarda net olarak yer alması gereken bir süreçti.

 

"Üç milyon yıl." Chi Wuyao yanıtladı.

 

“!?” Bu sefer cevabı Yun Che'nin beklentilerinin tamamen dışındaydı.

 

Üç milyon yıl önce, Gerçek Tanrıların ve İblislerin savaşı bile başlamamıştı.

 

Tıpkı Ata Tanrıçanın öngördüğü gibi, Abis yasalarının çöküşü uzun zaman önce başlamıştı ve Gerçek Tanrıların ve İblislerin savaşının etkisi Uçurumun dönüşümünü büyük ölçüde hızlandırmıştı.

 

Jie Yuan'ın Mo E tarafından ‘öldürüldüğü’ İlkel Kaosun ötesine atıldığı zamanlardı.

 

Jie Yuan ve komutasındaki İblis Tanrıları, Evren Delenin İlkel Kaostan açtığı ayrılmış alan sayesinde dış kaosta o kadar uzun süre hayatta kalabildiler.

 

Öyle olsa bile, gücü mutlak olan Jie Yuan'ın sonunda iblis ruhu dahi zarar görmüştü ve emrindeki İblis Tanrıları ondan daha iyi değildi. Hayatta kalanlar sadece iblis ruhlarını çarpıtmakla kalmadı, aynı zamanda yaşamak için çok az yılları kaldı.

 

Ancak, Abis İmparatoru, şimdiye kadar hala son derece güçlü olan bu yıkım alanında hayatta kalmayı başardı.

 

"Ancak," Chi Wuyao bir an için düşündü, "Bu süre sadece referans olarak sayılabilir çünkü algıladığımız üç milyon yıla tam olarak uymayabilir.”

 

"Neden?"

 

"Çünkü Uçurumun altında Zamanın Kara Gelgiti adı verilen garip bir fenomen yatıyor.”

 

"Zamanın Kara Gelgiti mi?" Yun Che bu sözleri ilk kez duymuştu.

 

Chi Wuyao açıkladı, "Zamanın akışı sonsuza dek eşit ve yeknesaktır ve herhangi bir dış müdahaleye tabi değildir. Bu aynı zamanda yaratılış anında Ata Tanrıça tarafından evrene verilen temel yasalardan biri olmalıdır.”

 

"Ama belki de Ata Tanrıçanın koyduğu yasalardan bağımsız hareket eden Uçurum ve ona bağlı zaman çarkı, döngüsünde pürüzsüz olmayan, zaman zaman alçalan ve zaman zaman akan bir gelgit gibi, zaman zaman hızlı ve zaman zaman yavaş olur."

 

"Basitçe söylemek gerekirse, bu, Uçurumdaki zaman akışının periyodik olarak çok hızlı ve çok yavaş arasında gidip geldiği anlamına gelir.”

 

Yun Che kısaca düşündü ve şöyle dedi, "Eğer durum buysa, Uçurumun üç milyon yılı dünyamızın üç milyon yılı ile fark çok büyük olmasa da tam olarak aynı olmamalıdır.

 

"Ayrıca, zamanın akışı ister hızlı ister yavaş olsun, içinde yaşayan varlıklar tarafından doğrudan algılanmaz. Yani, bu o kadar da... ”

 

"Endişelenmeye değmez gibi görünüyor diyorsun, öyle mi?” Chi Wuyao konuştu.

 

Yun Che sözlerine cevap vermedi, devam etmesini bekledi.

 

Zamanın akışının dış dünyadan çok daha yavaş olduğu ancak oradayken herhangi bir psişik anormallik algılamadığı Ebedi Cennet İncisine iki kez girmişti.

 

"Bilâkis." Chi Wuyao dedi ki, "Antik çağlardaki Gerçek Tanrıların ve İblislerin büyük savaşını düşündüğümde, tüm uzay büyük ölçüde değişti ve sayısız şekilde kırıldı ancak zaman çarkı tek bir sapma olmadan devam etti.”

 

"Zaman, en temel dünya düzenlerinden biridir.”

 

"Zaman çarkının bile kaotik olmaya başladığı bir düzlem... tüm düzenin çökmek üzere olduğu anlamına gelir.”

 

Yun Che: “……”

 

"Dahası, Uçurumdaki Zamanın Kara Gelgiti gittikçe daha da vahim bir hale geliyor. Başlangıçta, Zamanın Kara Gelgiti birkaç bin yılda bir kendini gösteriyordu ve hem yavaşlama hem de hızlanma minumum seviyedeydi. O zamandan beri döngü her seferinde kısaldı ve akış arttı.

 

"Zamanın Kara Gelgitinin son döngüsü sadece yüz yıl önceydi ve gelgit ve akış korkutucu derecede on kat arttı.”

 

"...Yani olan buydu.” Yun Che mırıldandı, “Zamanın Kara Gelgiti, Abis İmparatoru'nun Abis Dünyasının düzeninin çöküşün eşiğinde olduğunu fark etmesini sağladı, bu yüzden bu dünyaya dönmenin yollarını arıyor."

 

Chi Wuyao şöyle devam etti, “Ama aynı zamanda, dediğin gibi, zamanın akışı ne kadar anormal olursa olsun, içindeki varlıklar onu algılayamayacaklar. Bu nedenle, "zaman kayması" kavramı çok az biliniyor ve bilinse bile, arkasındaki felaketi gerçekten çok az insan fark ediyor.”

 

Uzun bir sessizliğin ardından Yun Che şöyle dedi, “Başka ne var?”

 

Chi Wuyao dedi ki, "Mo Beichen'den elde ettiğim şey, esas olarak Abis Dünyası hakkındaki temel bilgidir.”

 

"Ama Mo Beichen hakkında, onun hakkında duymak isteyebileceğin bir şey var.” 

 

Chi Wuyao yavaşça anlattı, "Mo Beichen, Tanrıları olmayan bir ülkede orta sınıf bir ailede doğdu ve babası ailenin kıdemlisiydi. Kökenleri sıradanlarından çok daha üstün olmasına rağmen, Abisal Tozun varlığında doğdu ve kıdemlilerin dikkatli koruması altında büyüdü çünkü Tanrıları olmayan bir alemin onu koruyacak bir ilahi lütfu yoktu.”

 

"Acımasız ortam zalim bir hayatta kalma yasası yarattı ve genç yaşlardan itibaren ona en iyi kaynaklar ve korunak* verilirken, erkek ve kız kardeşleri birer birer terk edildi ve abisal tozun varlığında genç yaşta öldü." [ÇN: Bir önceki bölümde sığınak olarak kullandığım kelimeyi korunak olarak değiştireceğim.]

 

"Yüz yaşındayken, onunla aynı nesilden olan klan arkadaşlarının yüzde otuzundan azı kalmıştı.”

 

"Daha sonra, abisal toza kendi gücüyle dayanacak kadar büyüdü ve tüm klanının umutlarıyla, kendisi için Saf Toprakların Abis Şövalyesi olma yüce hedefini belirledi.”

 

"Kendini yetiştirmek için Kum Abisine gitmiş ve Sis Denizine girmişti. Yeterince güçlendiğinde, karısını ve iki kızını terk etti ve kendisini sunmak amacıyla bir Abis Şövalyesiyle Saf Topraklara gitti."

 

"Abis Şövalyesi olmak için yapılan testler ve sınavlar acımasızdı ve sonunda tam teşekküllü bir Abis Şövalyesi olmak için beş yıllık test boyunca sebat etti.

 

"Fakat zaferle evine döndüğünde ailesi, üç yıl önce Saf Topraklarda öldüğü söylentisine inanmıştı ve bu yüzden karısı ve kızları korunağı terk etti.”

 

"Karısının yetişim seviyesi sadece İlahi Kral Alemindeydi ve kendini ve iki kızını zar zor koruyabiliyordu. İki kız sadece yirmili yaşlarındaydı ve yetişimleri daha da zayıftı. Korunaktan ayrıldıktan üç yıl sonra kızlar elden ayaktan düştüler ve hayatları Abisal Tozun varlığında eridi ve ikisi de dönüşlerinden yarım ay önce telef oldular.”

 

"Karısı, iki kızını gömdükten sonra harap oldu ve intihar etti.”

 

"Mo Beichen eve neşe ve yüce ihtişam dolu bir kalple döndü ancak kâbus gibi bir trajediyle karşılandı. Karısına ve kızlarına Abisin bir asil şövalyesi olduğunu söyleyecek zamanı bile yoktu.”

 

"Hehe," Yun Che küçümsedi, "Ne acınası ve zavallı kader.”

 

"Abis Şövalyesi olma yeteneğine sahip bir kişiye, sonunda hala böyle sefil bir trajedi eşlik ediyor. Abisin hayatta kalanlarının ne tür bir arafta mücadele ettikleri hayal edilebilir... Ya da belki de halihazırda buna alışmışlardır.”

 

"Kuzeyde olmaktan bile bin kat daha kötü.”

 

"Ve şu anki dünyaya ayak basma girişiminde Mo Beichen Öncü olmak için inisiyatif aldı ve bunu kesin bir ölüm niyetiyle yaptı.”

 

"Daha önceki tüm 'Öncüler'in büyük bir kısmı başarısızlığa uğradı ve hayatta kalan az sayıda kişi Uçuruma atıldı.”

 

--


SEFIX: Bu bölümle uçurumun neden yukarı çıkmak istediğini anlıyoruz. Zaman kayması gittikçe şiddetli bir hale geliyor ve güvenli bir kıyı bulunamadığı takdirde buna eşlik edecek tek şey çöküş.

Sonraki bölüme geçmek için sabırsızlanıyor olsam da sınav haftasına gireceğim için sonraki cumartesiye kadar çeviri yapmayı planlamıyorum. Arada boşluk bulabilirsem bakarım ama söz vermiyorum. Sağlıklı ve keyifli bir hafta dileğimle, sonraki bölümde görüşmek üzere!! Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44934 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr