Bölüm 1433: Kötü Tanrı'nın Kızı (1)

avatar
5572 55

Against The God - Bölüm 1433: Kötü Tanrı'nın Kızı (1)


 

Bölüm 1433: Kötü Tanrı'nın Kızı (1)

 

Yun Che'nin şu anki tepkisi sadece hayrete düşmüş ve sersemlemiş olarak tanımlanabilirdi.

 

Birkaç yıl önce Buz Ankası kızı ona sadece Kötü Tanrı'nın ilahi güçlerini değil, görevini de miras aldığını söylemişti. Bu “görev”in tam olarak ne gerektirdiği konusunda Cennetsel Cehennem Ayazı Gölüne girmeden önce zihinsel olarak kendini bir şey için hazırlamanın yanı sıra pek fazla düşünceye sahip değildi.

 

Bu görevi yerine getirmek için soyunu, kaynak damarları, hatta hayatını feda edeceğini düşünmüştü.

 

Ama görevini hayal ettiği her şeyden bir yana, yapması gereken şey tek bir kelimeyle ifade edilebiliyordu: İkna... Kesinlikle düşündüğü şeylerden biri değildi!

 

Kötü Tanrı'nın ilahi güçlerinin ve kendisinin avatarının mirasçısı olarak görevinin, İblis İmparatorunun öfkesini, nefretini ve kinini bastırmak ve onu bu dünyaya zarar vermekten alıkoymak olduğu ortaya çıkmıştı. Çünkü şu anki İlkel Kaos o kadar kırılgandı ki imparatorun öfkesine ya da iblislerin gazabına dayanamazdı.

 

Bu, zamanı geldiğinde eski bir İblis İmparatoruyla yüzleşmesi gerektiği anlamına geliyordu!

 

''İblis İmparatorunun gücü şu anda idrak edemeyeceğin kadar yüksek.'' Buz Ankası kızı devam etti. “Güçleri, dünyayı birkaç milyon yılı aşkın bir süredir dolaştıktan sonra zayıflamış olmalı, ama eğer içinde iblis enerjisinin bir parçasına bile sahipse, tüm Tanrı Alemini sadece bir avuç hareketiyle yok edebilir.”

 

Yun Che: “...”

 

Buz Ankası kızı en ufak bir şekilde abartmıyordu. Sonuçta rakipleri bir İblis İmparatoruydu!

 

İblisler arasında bir imparator!

 

Tanrıların arasında Yaratıcı Tanrıya eşdeğer güce sahip varoluş!

 

“Sadece senin onu ikna etme şansın var.” Buz Ankası kızı neredeyse yalvarıyormuş gibi görünüyordu. "Kötü Tanrı, ölçülemez büyüklükteki ilahi bir varlıktır. Miras aldığın her şey gelecek nesiller için geride bıraktığı umududur. İradesi, tüm İlkel Kaosu koruma isteği ve sevgisini içermelidir. Bu nedenle İblis İmparatoru'nun öfkesini ve nefretini azaltabilecek tek kişisin.''

 

''Bu senaryodaki en iyi sahne İlkel Kaosun hükümdarı olması olacaktır. Hükümdar olarak, tüm İlkel Kaosu korumak onun doğal görevi olacak ve aynı zamanda Cennet Cezalandıran İblis Klanı'nın efendisi olduğu için iblisler onun emrine uyacaktır. İblis Tanrılarının geri kalanının da ona itaat etmekten ve kendilerini dizginlemekten başka çaresi olmazdı.”

 

“...” Yun Che'nin yüzü titriyordu. Yanıt olarak hala tek bir kelime bile söyleyememişti.

 

Kadim bir İblis İmparatoruyla yüzleşmek... Nasıl söylendiği önemli değildi, çünkü bu hayal edemeyeceği bir sahneydi.

 

Kadim çağların İblis İmparatoru, onu bir bakışta ya da nefesle milyonlarca kez yok edebilecek korkunç bir varlıktı.

 

Ellerini kaldırdı ve vücudunun içinde dolaşan Kötü Tanrı ilahi gücünü hissetti. Uzun bir sessizlikten sonra aniden, “Buz Ankası ruhu, daha önce zihnimi okudun değil mi? O zaman nefretin beni bir zamanlar tüm insanlığını kaybeden bir şeytana sürüklediğini biliyor olmalısın. Bu yüzden nefretin ne kadar korkunç bir şey olduğunun farkındayım.” dedi.

 

“Mo E'nin nedeni ne kadar doğru olursa olsun, mümkün olan en aşağılık yöntemi kullanarak İblis İmparatorunu kandırdığı gerçeği değişmez.”

 

Yun Che Tanrılar Döneminin bir üyesi değildi. Doğal olarak Buz Ankası kızı gibi Yaratıcı Tanrıların liderine aynı saygıyı hissetmiyordu. "İblis İmparatoru ve İblis Tanrılarının geri kalanı onun yaptıkları nedeniyle ondan iliklerine kadar nefret ediyor olmalılar.”

 

"İlkel Kaosun ötesindeki dünya ölüm ve yıkım dünyasıdır. Dünya Delen onların hayata tutunmasını sağlasa da geçirdikleri milyonlarca yıl işkenceden farksız olmalı. Onların nefreti ve öfkesi birkaç milyon yıl boyunca birikmiştir ve tüm bu yıllar boyunca hayatta kalma ve geri dönme iradelerini körükleyen bu duygulardır.”

 

''Birkaç milyon yıl biriken nefret...'' Yun Che derinden nefes alarak konuştu. Bu nefretin ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemezdi. En azından, on bin “evreni dolduran nefret”in bile tarif edebileceği bir şey değildi. ''Bu gerçekten Kötü Tanrı ve İblis İmparatoru'nun arasındaki özel bağın çözebileceği bir şey mi?''

 

Birkaç milyon yıllık cehennemi yaşadıktan ve tüm bu nefreti biriktirdikten sonra kesinlikle yapacakları ilk şey, hepsini dünyaya boşaltmaktı... Yun Che, bunu Azure Bulut Kıtası'ndaki önceki yaşamı boyunca kişisel olarak deneyimlemişti. İblis İmparatoru'nun ve Tanrılarının dönüşü bundan milyarlarca kat daha kötü olabilir.

 

Dahası, o sadece bir insandı ama onlar iblislerdi!

 

Bir iblisin olumsuz duyguları her zaman yoğun olmuştur!

 

İblisler olmasa bile, birkaç milyon yıl değerinde kin ve nefret, herhangi bir canlının kalbini ve ruhunu çarpıtmaktan daha fazlasına neden olurdu. Dahası, iblislerin geri kalanını bir kenara koyarsak, birkaç milyon yıl önceki İblis İmparatoru hala bir İblis İmparatoru muydu?

 

Buz Ankası kızı Yun Che'nin endişesini hissedebiliyordu. Kendine karşı dürüst olsaydı, bu planın işe yarayacağına kesinlikle güvenmezdi. Ne kadar küçük olursa olsun sadece Yun Che'nin tek umut olduğunu biliyordu.

 

Bütün klanı kandırılmış ve dünyaya sürgün edilmişti. Onların kin ve nefreti birkaç milyon yıl boyunca dizginsizce büyümüştü. Sonunda geri döndüklerinde nefretlerinin son biçiminin ne olacağını söyleyebilecek hiçbir insan, yaratık, Gerçek Tanrı ya da Gerçek İblis yoktu.

 

''YuChe...'' Buz Ankası kızı sessizce konuştu: "Kadim zamanlarda ya da günümüzde olsun, karanlık kaynak enerji her zaman çarpık ve ön yargılı bir bakış açısına sahip olmuştur.”

 

“...” Karanlık kaynak enerjinin taşıyıcısı olarak, Yun Che bu noktayı tamamen kabul etti.

 

''İblis İmparatoru tüm iblislerin kralıdır, ancak hayal ettiğin kadar korkutucu olmayabilir. Şu anda zihninde canlandırdığın gibi bir figür olsaydı, Kötü Tanrı ona aşık olmazdı. En azından kadim zamanlarda İblis İmparatoru hiçbir zaman acımasız ya da zalim olarak bilinmemiştir.''

 

''Tanrı Irkı, İblis Klanı hakkında çok daha az şey bilir. Tek bildikleri, iblislerin Kılıç Ruhu Tanrı Klanına sahip oldukları ve burada ki iblislerin kılıçlara döneşebildiği söylentisidir.''

 

Yun Che: “...”

 

''Kötü Tanrı, İblis İmparatorunu kalbinin en derin köşesinden severdi ve ona Dünya Deleni hediye edecek kadar değer veriyordu. Aynı zamanda İblis İmparatoru da Kötü Tanrıyı bu bağlılıkla sevmişti ve Kötü Tanrı'nın gücünün kudretini hiçbir zaman inkar etmemişti.''

 

“Bunun yanı sıra birkaç milyon yıl, çoğu canlı için son derece uzun bir süredir ama bir İblis İmparatoru için çok fazla değildir. Ayrıca, bir İblis İmparatoru nefrete ve zamanın geçişine bu kadar kolay yenik düşecek kadar zayıf olamaz.”

 

“Eğer dünyayı korumak için Kötü Tanrı'nın son iradesini hissedebilirse o zaman belki... Bir ihtimal onu onurlandırmayı seçme şansı var. Ayrıca İblis İmparatoru'nun bugüne kadar hayatta kalmasını sağlayan şey Dünya Delendir. Kocasına olan sevgisi fikrini değiştirecek tek şey değildir.”

 

“Ben hiç kimseye aşık olmadım ama ben bile ‘aşkın’ düzlemden veya boyuttan bağımsız olarak her şeyi aşabilecek tek şey olduğunu biliyorum.”

 

Buz Ankası kızı Yun Che'yi umut kırıntılarına sahip olması için teşvik ediyordu. Bazı girişimleri zorlu ve kasıtlı olarak görünebilirdi ancak Yun Che kelimenin tam anlamıyla Tanrı Alemi'nin tek umuduydu. Ne olursa olsun ona yeterince güven vermek zorunda kalmıştı.

 

"Haklısın." Her ne kadar Yun Che başını sallasa da ifadesi en ufak bir şekilde rahatlamamıştı. "Ama planınızda bir sorun var: Ben Kötü Tanrı değilim, ben sadece gücünün mirasçısıyım. Kötü Tanrı'ya olan sevgisi ve Kötü Tanrı'nın gücünün mirasçısına olan sevgisi… Hatta bahsettiğiniz 'Kötü Tanrı'nın iradesinin' gerçek dışı olduğunu söylemekten bahsetmiyorum bile, onlar ayrı iki şey.”

 

Eğer Kötü Tanrı bu güne kadar hala hayatta olsaydı, o zaman İblis İmparatorunu sakinleştirip nefretini bastırmaya ikna edebilmesi için yüksek bir şans vardı. Ama Yun Che, Kötü Tanrı'nın kendisi değildi.

 

Sadece kimsenin iyimser hissedebileceği bir şey değildi.

 

''Endişelerini anlıyorum.'' Buz Ankası devam etti: ''Kötü Tanrı'nın isteği ve Kötü Tanrı'nın kendisi elbette iki ayrı şeydir. Ancak, sadece Kötü Tanrı'nın iradesine ve mirasına sahip değilsin. Kötü Tanrı'nın iradesinden ve mirasından bile çok, çok daha ikna edici olabilecek başka bir koz kartın var.”

 

"Ha?” Yun  Che onun sözleri karşısında yine hazırlıksız yakalanmıştı. ''O da ne?"

 

Buz Ankası açıkladı: ''Cennet Cezalandıran İlahi İmparator, İblis İmparatorunu ve klanını sürgün ettikten sonra Kötü Tanrıya karşı savaşmak için atıldı. Yaratıcı Tanrılar arasındaki bu büyük savaş tüm İlkel Kaosu titretmek için yeterliydi. Savaşın arkasındaki nedene gelince... Hem kadim hem de güncel kayıtlarda, Kötü Tanrı'nın Lord Mo E'ye meydan okuduğu, çünkü Lord Mo E'nin yöntemlerinden tiksinti duyduğu ve Lord Mo E'nin eylemlerinin bir Yaratıcı Tanrı olarak unvanını hak etmediğini belirtir.”

 

Yun Che başıyla onayladı. Sadece Kadim Çağların Yaratıcı Tanrıları, Kötü Tanrı'nın ve İblis İmparatorunu o zamanlar karı koca olduğunu biliyordu.

 

"Kötü Tanrı'nın karısını kaybetmesinin onu Lord Mo E ile savaşmaya iten tek şey olmadığını söylediğimi hatırlıyor musun? Ayrıca sana bu savaşın Kötü Tanrı ve İblis İmparatoru'nun çocuklarının kaderine de karar vereceğini söylemiştim. Uzun zaman önce Lord Li Suo'dan yanlışlıkla duyduğum bir şeydi.”

 

Yun Che yine başını salladı. Buz Ankası kızının söylediği her şey Yun Che'nin zihnine kaydolurken şaşkınlıktan gözleri açılmıştı.

 

"Bu savaşı kimin kazandığını kimse bilmiyordu, Lord Xi Ke ya da Lord Li Suo bile bilmiyordu. Sonucu bilen tek kişi muhtemelen savaşçıların kendileri, Lord Mo E ve Kötü Tanrıydı. Doğal olarak birkaç yıl önce tüm anılarını okuyana kadar bu savaşın son zaferi hakkında bilgisizdim. Anıların ve kendi bilgim sayesinde Lord Mo E ile Kötü Tanrı arasındaki savaşın sonucu da dahil olmak üzere, tarihimde gizlenen sırların ve gerçeklerin çoğunu ortaya çıkardım...”

 

“... Kötü Tanrı ve İblis İmparatoru'nun yavrularının son kaderini bile...”

 

"Ben mi? Anılarımdan mı bahsediyorsun?” Yun Che'nin gerçekten kafası karışmıştı. Tanrıların Dönemi hakkındaki bilgisi tamamen söylentilerdi. Bildiği her şey Jasmine ya da Altın Karga Ruhundan geliyordu. Aslında, Tanrıların Dönemi ile ilgili bilgilerinin çoğu Buz Ankası kızından gelmişti. Kendisi Tanrıların Dönemi hakkında hiçbir şey bilmiyordu.

 

Ancak Buz Ankası kızı anılarından gerçeği öğrendiğini iddia etmişti.

 

Bu saçmalık değilse, o zaman ne olurdu!?

 

Gerçek benim hafızamda olsaydı, o zaman bunu nasıl bilmiyor olurdum!?

 

''Bu doğru." Buz Ankası kızı anılarında gördüklerini açıklamadan belirtti. ''Sadece sonuçlarından yola çıkarak; Kötü Tanrı savaşı kazandı ve Lord Mo E savaşı kaybetti.''

 

Yun Che: “???"(Kazandı... ve kaybetti?)

 

“Bunu daha önce de söyledim... bugüne kadar hala var olan bazı kayıtlar da var. Lord Mo E Dört Büyük Yaratıcı Tanrı'nın lideri olmasına rağmen en erken düşeniydi. Tanrılar ve iblisler arasındaki savaş başlamadan ölmüştü.”

 

''Onun düşüşü bir kazadan veya yaralanmadan kaynaklanmıyordu. Ömrünün sonuna ulaştığı için öldü.”

 

''En güçlü ilahi güçlere sahip olan Yaratıcı Tanrı, Lord Mo E, şüphesiz herhangi bir canlıdan çok üstün bir ömre sahipti. Ama bir sebepten dolayı ömrü diğer tanrılardan daha erken bitmişti. Bunu açıklayabilecek tek bir şey olabilir, bu da Cennet Cezalandıran Atasal Kılıcın yan etkisidir. Bu herkesin bildiği bir şey.''

 

"Bununla birlikte Lord Li Suo, Lord Mo E'nin Atasal Kılıcı tüm yaşamında sadece bir kez kullandığını söyledi. O zaman İlkel Kaosun duvarını kesmişti ve Cennet Cezalandıran İblis Klanını İlkel Kaosun ötesine yollamıştı. Ömrü her ne kadar büyük ölçüde azalacak olsa da bu kadar erken düşmemeliydi.''

 

"Bu mantıklı değil. Ancak ya Atasal Kılıcı iki kere kullanmak zorunda kalmışsa... Belki biri ömründen büyük bir şey götürmüş olabilir lakin ikincisi tüm yaşamını bitirecektir. Eğer durum buysa, o zaman her şey mümkündür.”

 

Yun Che'nin göz bebekleri genişlemişti. ''Söylemek istediğin şey...''

 

"Bu doğru. Atasal Kılıcı ikinci kez kullanma sebebi kesinlikle Kötü Tanrı yüzündendi!''

 

Yun Che: “...”

 

“Bu savaş aynı zamanda Kötü Tanrı'nın ve İblis İmparatoru'nun yavrularının kaderine karar verdi. Kuşkusuz, yavruları yarı insan ve yarı iblis olacaktı ve Lord Mo E, böyle bir insanın bu dünyada var olmasına asla izin vermeyecek bir kişi. Özellikle de bir Yaratıcı Tanrı'nın yavruları oldukları için... Bu yüzden ne olursa olsun o savaşı kaybetmesine izin veremezdi.”

 

"Ancak savaş Lord Mo E'nin gitmesini beklediği gibi gitmedi. Lord Li Suo bir keresinde Kötü Tanrı'nın gücünün Lord Mo E'nin gücünü aşmış olabileceğini söylemişti, bu yüzden Lord Mo E muhtemelen bu savaşı kaybetti ama yenilgisinin sonuçlarını kabul edemedi, bu yüzden sonunda Atasal Kılıcını kullanmaya karar verdi.”

 

''Kötü Tanrı... Atasal Kılıcı kullanmasına zorlayacak kadar kudretli.''

 

"İkisi savaşa girdiğinde Lord Mo E, kısa bir süre önce İlkel Kaosun duvarını parçalamak için Atasal Kılıcını kullanmıştı.”

 

"Atasal Kılıcını bu kadar kısa sürede iki kez kullanmanın sonuçları, kullanım ömrünün iki katını kaybetmek kadar basit değildi. Bu yüzden Lord Mo E bu kadar erken düştü. Lord Mo E kararının tam sonuçlarını biliyor olmalıydı, ama bu sadece onun olduğu kişiydi. Tanrı ırkının en büyük hükümdarı ve Yaratıcı Tanrıların lideriydi. Tek bir kum tanesinin bile gözlerinde oturmasına izin veremezdi. Özellikle de bu 'kum' Tanrı Irkının gururunu ve alt çizgisini kırdığında...”

 

Yun Che sordu: ''Yani... Kötü Tanrı'nın ve İblis İmparatoru'nun çocukları böyle mi öldürüldü?''

 

Yun Che bunu sormadan önce Buz Ankası kızı gözlerini derinleştirdi. “Hayır, öldürülmediler, onlar... Sadece ikiye bölündüler.”
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44239 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr