Bölüm 1434: Kötü Tanrı'nın Kızı (2)

avatar
5022 57

Against The God - Bölüm 1434: Kötü Tanrı'nın Kızı (2)


 

Bölüm 1434: Kötü Tanrı'nın Kızı (2)

 Çevirnen: Sefix

Editör: Extacy12

 

İkiye bölünmüş... Bir ruh?

 

Buz Ankası kızı bir kez daha kavrayamayacağı bir şeyi söylemişti.

 

“İkiye bölünmüş bir ruh derken ne demek istiyorsun?” Yun Che şaşkınlık içinde sordu.

 

Buz Ankası yanıtladı, “Kötü Tanrıyla İblis İmparatoru bir kıza sahip. Kötü Tanrı'nın ve İblis İmparatoru'nun mirasına sahip olması bir yana şüphesiz hem Tanrı ırkının hem de İblis ırkının kabul etmeyeceği bir yarı insan ve yarı iblis melezi.”

 

“Lord Mo E, Kötü Tanrı ile savaşmış olsa da Lord Mo E'nin bunun haksız bir savaş olduğunu biliyordu ve o, Kötü Tanrı'nın kızını ve İblis İmparatorunu yok ederek onu aklamak istiyordu.  Bu yüzden onun için bir koşul önermişti.”

 

“Kötü Tanrı'dan olan isteği, kızının ‘şeytani’ kısmını silmek ve el değmemiş ‘şeytani olmayan’ kısmını bırakmasıydı. Böylece Tanrı Irkıyla kalabilirdi.”

 

Yun Che, “...”

 

“Kötü Tanrı'nın başka seçeneği yoktu. Bu onun için en iyi olan tek yoldu. Bu nedenle kızının bedenini yok etti ve ruhunu ikiye böldü... ‘İblis ruh’ ve ‘İlahi ruh’ olarak ayırdı. Bir bedeni iki ilahi ruha bölmenin senin için anlaması zor olduğunun farkındayım ancak bir Yaratıcı Tanrı için bu kolayca yapabileceğin bir şeydir.”

 

“Kişinin ruhunun bölünmesi, ruhun orijinal anılarının tamamen kaybolması anlamına geliyor. Bu, yeni bir bedende yeniden doğmuş olan ilahi ruhun tamamen yeni bir varoluş olacağı anlamına gelir. Aslında bu Lord Mo E'nin tek isteği değildi. Ayrılmış ilahi ruhun Tanrı Irkıyla kalmasına izin vermiş olabilirdi ama kimseye onun Kötü Tanrı'nın ve İblis İmparatoru'nun kızı olduğunu bilmesine izin vermek de istememişti. Kötü Tanrı'ya hayatının geri kalanı için onu unutmasını ve adını dahi çağırmasını yasaklamıştı.”

 

Yun Che derinden kaşlarını çattı ve fark etmeden yumruklarını sıktı. Tanrılar ve iblisler açısından, Lord Mo E'nin isteği tamamen normaldi. Fakat bir baba açısından, Kötü Tanrı'ya ne kadar acımasız bir istekte bulunduğunu anlıyordu.

 

Wuxin'i göremediğini ve Wuxin'in onu sonsuza dek bir baba olarak görmediğini hayal edemiyordu.

 

“Sonrasında Kötü Tanrı, kızının ‘İlahi Ruhunu’ en çok güvendiği Tanrıya ilahi bedenini yeniden oluşturması ve onu koruması için emanet etti ve yeniden doğduktan sonra Tanrı Klanıyle kaldı... Belki de Kötü Tanrı'nın kendisi kızına yaşattığı tüm bu şeylerden sonra hayal kırıklığına uğramıştı ya da büyük bir suçluluk duyuyordu, ki bir süre sonra tüm kadim çağın bildiği Elementlerin Yaratıcı Tanrısı olarak bilinen Tanrı kendini ‘Kötü* Tanrı’ olarak adlandırmıştı. [Sefix: Her ne kadar serinin başından beri ‘Kötü’ olarak çevirmiş olsak da verilmek istenen anlam ‘Kafir’ kelimesidir, ‘Kötü’ çok basit bir anlama sahipken ‘Kafir’ kelimesi, bahsi geçen Kötü Tanrı'nın arka planındaki duygularını daha iyi açıklıyor.] Sonrasında kendini dünyadan sakladı ve kızını emanet ettiği Tanrı Irkıyla bir daha asla bir temasa girişmedi.”

 

Yaratıcı Tanrı olarak bilinen yüce ünvanını terk etti ve kendini Kötü Tanrı olarak adlandırdı...

 

Her ne kadar “Kötü Tanrı” ismi bu evrende hala mutlak bir saygıyı görüyor olsa da Yun Che derin bir üzüntü duymaktan kendini alamamıştı.

 

“Kötü Tanrı, kızının ilahi ruhunu bir klan liderine emanet etmişti ve bu klan lideri, Kötü Tanrı'nın kızının herkese normal bir kız gibi görünmesini sağlamıştı. Aynı zamanda, ona ödeyebileceği en iyi davranışı ve korumayı gösterdi.. Ona bu kadar iyi davranmasının nedeni, klanının Kötü Tanrı'ya büyük bir iyilik borçlu olmasıydı. Bu yüzden kızını korumak ve bu sırrı sonsuza dek saklamak için sahip olduğu her şeyi harcamaya istekliydi.”

 

“Kötü Tanrı'nın ‘iblis ruhuna’ sahip kızına gelince... Kötü Tanrı nasıl bir durumda olursa olsun onu yok etmeye isteksizdi ve bunu kalbinde yapamamıştı bundan dolayı Lord Mo E'nin duyularını kandırmak için bilinmeyen bir yöntem kullandı ve onu son anda yarattığı gizli bir yere sakladı. Ona onun için en uygun olan karanlık bir dünya yarattı ve o dünyaya sayısız birçok kaynak yaratığıyla doldurdu çünkü onun çok yalnız kalacağından korkuyordu.”

 

Buz Ankası kızının hikayesi burada sona erdi. Hikaye belli ki kadim zamanlardan gelen söylentilerin ve Buz Ankası kızının kendi varsayımlarının bir kombinasyonuydu ama nedense... ona çok tanıdık geliyordu...? Déjà vu?

 

“Buz Ankası Ruhu, anlattıklarının bizim ‘koz kartımızla’ olan ilgisini ve bahsettiğin konunun İblis İmparatoru'nu şu anda nasıl engelleyeceğini anlayamadım?” Yun Che sordu.

 

Buz Ankası yavaşça yanıtladı, “Kötü Tanrı ve İblis İmparatoru'nun kızı... hala yaşıyor.”

 

“Ne!?” Yun Che haykırdı.

 

“Bu korkunç savaş doğrudan tanrıların ve iblislerin Kötü Bebek felaketi tarafından yok edilmesine yol açtı ancak ilahi ruha sahip olan kızın bulunduğu klanın klan efendisi tarafından kendi klanlarının sahip olduğu bir kaynak arkını bahşetmesiyle bu felaketten kurtuldu... İblis Ruhuna sahip olana gelince, felaketlerden hiçbir şekilde etkilenmedi çünkü bulunduğu boyut alt alemlerde bulunan bir küçük dünyayla sınırlanmıştı ve dışarıyla herhangi bir teması önlenmişti. O da bu güne kadar var olmaya devam etti.”

 

Yun Che “...” (Bu garip aşinalık ve déjà vu hissi daha da güçleniyor.)

 

“Bunların hiçbiri antik zamanlarda öğrendiğim bilgiler değildir. Kötü Tanrı'nın kızının varlığını bilen yegane tek kişi olan sen, tüm bu bilgilerin son taşıyıcısısın.”

 

Buz Ankası kızının sözleri Yun Che'nin sersemlemiş bir halde orada çökmesine neden olmuştu. “Ben mi? Demek istediğin şey onu... benim daha öncesinde onları gördüğüm mü?”

 

Buz Ankası kızı Yun Che'ye bariz bir ipucu vermişti. “Kötü Tanrı'nın kızının ilahi ruhunu emanet ettiği Tanrı Klanı... Kılıç Ruhu Tanrı Klanı olarak adlandırılır!”

 

“Bu Tanrı Klanı, Tanrıların Çağından beri ünlü olan belli bir kaynak arkına sahipti! Bu kaynak arkın iç kısmı kendi başına bireysel bir dünyadır. Hala elementlerin Yaratıcı Tanrısı iken Kılıç Ruhu Tanrı Klanına Kötü Tanrı'dan bir hediye olarak verildi ancak bu kaynak arkı çok özeldi çünkü Dünya Delen'in gücü kullanarak yaratılmıştı, bu da onun uzay yasalarını kolayca kırabileceği anlamına geliyordu!”

 

“Bu kaynak arkı senin hatıralarındaki İlkel Kaynak Arkından başka bir şey değildir!”

 

    “……”

 

    “………”

 

    “……!!

 

Yun Che'nin gözleri gittikçe genişliyordu. Zihni bir yıldırım vakasına kurban etmiş gibi ani bir karmaşayla dönmeye başlamıştı ve uzun bir süre geçtikten sonra bir kızın adını haykırdı, “Hong... er!??”

 

Onun gerçek adı ‘Ling Wanhu’ ve Kılıç Ruhu Tanrı Klanı'nın Klan Efendisi olan ‘Ling Zhen'in kızı olarak bilinir. O zamanlar onunla şahsen tanışmıştım.” Buz Ankası Ruhu devam etti, “Elbette o zamanlar onun Kötü Tanrı'nın kızı olduğunu asla hayal edemezdim.”

 

...” Yun Che'nin ağzı yırtılacağı noktaya kadar genişlemişti. Ne olursa olsun kapatamamıştı.

 

Uzun zaman öncesinde Jasmine ona Kılıç Ruhu Tanrı Klanı diye çağrılan ve orada bulunan Antik Tanrıların kılıçlara dönüşebileceğinden bahsetmişti...

 

Yeterli ruh enerjisi göz önüne alındığında, İlkel Kaynak Arkı sözde herhangi bir boyuta seyahat edebilir…

 

Ve son olarak, ölmekte olan ruhun Hong'er'i ona emanet etmeden önce söylediği derin, anlamlı sözler…

 

Ben sadece bir koruyucuyum... küçük hanımım.. ve benim ırkım... uzun zamandır dünya tarafından unutuldu... artık onlardan bahsetmeye gerek yok... küçük hanımım... vücudu korkunç bir şeytani zehirle zehirlendi... tüm alemlerin içinde... onu sadece Gökyüzü Zehir Sedefi tedavi edebilir... bu şeytani zehrin istilasını durdurmak için... küçük hanımımızı Sonsuzluk Tabutu'nun içine mühürledik....”

 

Kaotik kargaşa... tanrıların ve iblislerin korkunç savaşı... semanın devrilmesi... Tanrıların ve Cennetlerin çığlığı... küçük hanımımı benimle birlikte kaynak arkına getirmeyi başardım... ‘Sonsuzluk Tabutu’ bedenini ve ruhunu mühürledi... varlığının kaotik uzayda parçalanmasını önledi... eğer bir gün Gökyüzü Zehir Sedefi zehri onun vücudundan temizleyebilirse... ve bir kez daha mevcudiyeti dünyaya gözlerini açarsa... o zaman hayatımı mutlu bir şekilde sonlandırabilirim...”

 

Her şey Buz Ankası Ruhu'nun sözleriyle mükemmel bir şekilde eşleşmişti!

 

Hong'er'in dönüşebileceği kılıç bile... Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıç olarak çağrılıyordu…

 

Cennet Cezalandıran...

 

Cennet Cezalandıran İblis Klanı!

 

Hong'er gerçekten... Kötü Tanrı'nın ve Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun kızı mıydı!?

 

O çağda, Kılıç Ruhu Tanrı Klanı Efendisi'nin küçük kızı, ‘Wanhu’ herkes tarafından biliniyordu çünkü tüm Kılıç Ruhu Tanrı Klanındaki en şımartılmış çocuktu. Klan Şefi ve karısı onu yavrularından daha çok severdi ve kesinlikle hiç kimse ondan şüphelenmemişti.”

 

Daha sonrasında Cennet Cezalandıran İlahi İmparator düştüğünde ve Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç sahipsiz bir hale dönüştüğünde, Tanrılar ve İblisler arasında biriken kin nihayet tam bir güçle patlamıştı. Kılıç Ruhu Klanı Lord Li Suo'nun ilahi ışık enerjisiyle kutsanmıştı ve dönüştükleri kılıç, herhangi bir iblise karşı büyük bir yıkım getiren ‘İblis Avcısı Kılıçları’ olarak çağrılırdı. Bu yüzden İblis Irkı, Tanrı Irkına saldırmak için diğer ırklardan önce hiçbir çaba sarf etmemişti.”

 

İblis ırkının, Lord Li Suo'nun, kurbanlarının kendilerini öldürmeden önce bile arındıramayacağı korkunç bir şeytan zehri kullandıkları söyleniyor. Kendisi ve eşi de dahil olmak üzere sayısız kılıç ruhu bu zehir nedeniyle düştü…”

 

Ancak daha sonrasında küçük kılıç ruhu prensesinin vücudunu keşfettiklerinde, Wanhu'nun ‘hiçbir yerde’ olmadığını fark ettiler. Kılıç Ruhu Tanrı Klanı'nın ana kaynak arkı, aynı zamanda Dünyanın ve Cennetin Ruhsal Dünyasını taşıyordu.”

 

Dünyanın ve Cennetin Ruhsal Dünyası... şu anda Yun Che'nin elinde olan İlkel Kaynak Arkı'ydı!

 

O zamanlar, tanrılar küçük kılıç ruhu prensesinin hem ruhunun hem de bedeninin öldüğünü ve İblislerin,Dünyanın ve Cennetin Ruhsal Dünyasını ele geçirdiğini düşündüler. Gerçekte, Dünyanın ve Cennetin Ruhsal Dünyası varlığını tamamen gizlemişti ve mekansal bir yarığa kaymıştı... Eminim Kötü Tanrı bile onun öldüğünü düşünmüştür çünkü Dünya Delen olmadan nerede olduğunu doğrulayamazdı.”

 

Sayısız uzay ve zaman geçtikten sonra, kader nihayet sizi karşılaştırmak için karmanın yoluna yönelmiş ve seni, Gökyüzü Zehir Sedefi'nin sahibi ile buluşturmuş.”

 

...” Şu anda, Yun Che tamamen baş dönmesi hissediyordu. Çünkü Buz Ankası kızının hikayesi çok sıra dışıydı!

 

Hong'er ona tam bir “kaza” olarak gelmişti. O, her zamanki canavardan daha da canavarca olan yaramaz, hiperaktif, obur, uykulu, eksantrik, disiplinsiz küçük bir canavardı…

 

Ama şimdi Buz Ankası ruhu ona onun...  Kötü Tanrı'nın k-k-k-k- kızı olduğunu söylüyordu!?!?

 

Yun Che'nin beyni ve kalbi kontrolsüz bir şekilde sallandı...

 

S*ktir...

 

Sanırım Kılıç Ruhu Tanrı Klanı Efendisi, Kötü Tanrı'nın kızını kendisine emanet ettikten sonra vücudunu yeniden yapan kişiydi. Ancak ilahi ruhu nihayetinde eksikti çünkü yarı yarıya bölünmüştü bu yüzden ruhunu tamamlamak ve herkesi gerçekten kızı olduğuna ikna etmek için kendi ilahi gücünü ve ilahi ruhundan fedakarlık etmişti böylece ilahi ruhu tamamlanarak ‘büyüyebilir'di. Sonrasında Ling Wanhu... Hong'er'e dönüşmüştü. Kılıç Ruhu Tanrı Klanı Şefi sayesinde, hem ilahi güçlere hem de bir kılıç ruhu tanrısının özelliklerine sahipti. Işık ilahi enerjisi ve bir kılıç ruhu tanrısının ilahi aurası vardı ve dönüştüğü kılıç da ‘iblis öldürme’ özelliğine sahipti.”

 

Ancak, o sadece bir İblis Katleden Kılıç değildi!”

 

Cennet Cezalandıran... İblis Katleden Kılıç.” Yun Che fısıldadı, “Onun ‘Cennet Cezalandıran'ı... annesinden yani Cennet Cezalandıran İblis İmparatorundan mı geliyor?”

 

Bu doğru,” Buz Ankası kızı devam etti. “Ruhundan ayrılan iblis yarısı bile olsa, ‘özü’ hala aynıydı çünkü hiçbir şey onun Kötü Tanrı'nın ve İblis İmparatoru'nun kızı olduğu gerçeğini değiştiremezdi. Hong'er'in Kılıç Ruhu Tanrı Klanı Efendisi'nin ilahi gücüne ve ruhuna sahip olmasaydı bile hala bir kılıç haline dönüşme yeteneğine sahip olacaktı çünkü Cennet Cezalandıran İblis İmparatorun kendi ve ırkının sahip olduğu Cennet Cezalandıran İblis Klanı, ilk etapta kılıçlara dönüşebilen bir ırktı.”

 

...” Yun Che yanıt olarak başını salladı. İlkel Kaynak Arkını aldığı zaman Jasmine ona bazı tanrı ırklarının ve iblis ırklarının kılıçlara dönüşebildiğini söylemişti. Kılıç Ruhu Tanrı Klanı ve Cennet Cezalandıran İblis Klanı.

 

Hong'er ilk kez bir kılıca dönüştüğünde, Jasmine kılıcın gövdesine kazınmış kelimeleri görünce garip bir tepki göstermişti, “Cennet Cezalandıran” ve “İblis Avcısı". Birkaç kez Jasmine ona sorduğunda bir şey söylemek istemiş gibi görünüyordu... ama sonunda, sadece ”mümkün değil” diyebilmişti ve orada söyleyeceklerini gömmüştü.

 

Kılıç Ruhu Tanrı Klanı'nın her müridi kılıçlara dönüşebilir ve onlar İblis Katleden Kılıçlar olarak çağrılırlar. Tüm iblislerin kabusudur. Öte yandan, Cennet Cezalandıran İblis Klanının bir üyesi olan kılıç, ‘Cennet Cezalandıran İblis Tanrı Kılıcı’ olarak adlandırılır. Onlarda ışık kaynak enerjisinin kabusudur.”

 

Cennet Cezalandıran İblis Tanrı Kılıcı” adı Yun Che'nin kalbinde titremelere yol açmıştı... Onun Ay Katleden İblis Egemeni ile savaşında Hong'er'e bu şekilde bağırdığını hatırlıyordu. Daha da şaşırtıcı olan şey ise Ay Katleden İblis Egemeni'nin ona İblis Katleden Kılıç yerine tam olarak “Cennet Cezalandıran İblis Tanrı Kılıcı” olarak bağırmasıydı.

 

Cennet Cezalandıran İblis Klanının İblis İmparatoru, dönüştüğü kılıç onun nihai formunu oluşturur ve ‘Cennet Cezalandıran İblis İmparator Kılıcı’ olarak çağrılır.”

 

Ancak, Hong'er'in dönüştüğü kılıç oldukça tuhaf. Her ne kadar ‘Cennet Cezalandırıcı İblis Katleden Kılıç’ olarak İblis Katleden Kılıç sınıfında olsa da aynı zamanda Cennet Cezalandıran İblis Tanrı Kılıcı aurasını da taşıyor lakin böylesi bir durum kadim zamanların tüm kayıtlarında da eşi benzeri görülmemiş bir olay. O, tüm sağduyuya meydan okuyan bir varlıktır, geleceği ve sınırları hem öngörülemez hem de düşünülemez.”

 

Öyleyse... Neden iki ruh klanı da güçlerini arttırmak için kılıç yiyor?” Yun Che sordu.

 

Cevap hiçbiri değil. Sadece Kılıç Ruhu Tanrı Klanı'ndan veya Cennet Cezalandıran İblis Klanı'ndan bahsetmiyorum, geçmişte anlattıklarına benzer hiçbir varlık güçlerini arttırmak için böyle bir yola başvurmamıştır... en azından benim bilgi birikimim bunu söylüyor.”

 

Yun Che, “...”

 

Verebileceğim tek açıklama, Hong'er'in olağanüstü geçmişinin ve trajik kaderinin, benim anlayışımın ötesinde alışılmadık bir değişime uğramasına neden olmasıdır. Sonuçta, o Kötü Tanrı ve Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun kızı, İlkel Kaos tarihinin hiçbir yerinde göremeyeceğin bir ilişkiden ortaya çıkmıştır ve vücudunda akan kan hem bir iblisin hem de bir tanrının kökenlerini taşır. Dahası, Hong'er bir Yaratıcı Tanrı seviyesinde olan bir varlıktır, bu yüzden benim gibi normal bir ilahi ruhun anlayışının ötesindedir.”

 

Hong'er... anormal davranışları bir yana, onun için basit bir kızdı. O kadar basitti ki, hayatında önemsediği tek şey yemek ve uyumaktı ve hiçbir şey onu en ufak bir şekilde endişelendirmiyordu.

 

Onun vermillion renkli gözleri özellikle sonsuza kadar saf ve temiz gibi görünüyordu.

 

Böyle bir şeyin basit görünüşünün ve davranışının altında saklanacağını düşünmek...

 

Aniden, bir düşünce Yun Che'nin zihnini gök gürültüsü gibi çarptı. Aniden baktı ve sordu, “Sen onun ruhundaki İblis yarısının hala hayatta olduğunu söylemiştin. Senin... bahsettiğin şey... olabilir mi...?”

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 41582 Üye Sayısı
  • 391 Seri Sayısı
  • 44032 Bölüm Sayısı


creator
manga tr