Bölüm 1432: Korkunç Gerçek

avatar
5634 58

Against The God - Bölüm 1432: Korkunç Gerçek


Bölüm 1432: Korkunç Gerçek

 

“Önceki çağda meydana gelen olaylar bugüne kadar nasıl sürüklenebilir? Kızıl çatlağın içinde tam olarak neler oluyor?” Yun Che çatık kaşlarla sormuştu.

 

Buz Ankası yanıtladı: ''Tanrılar ve iblisler arasındaki korkunç savaşın ikinci aşamasında adım adım toprak kaybetmeleri nedeniyle İblis Tanrı İmparatorları akıllarını kaybettiler ve Şeytani Bebeğin Musibet Çarkını çağırdılar. Çok uzun bir süre için Musibet Çarkı uyku halindeydi ancak sınırsız öfke ve nefret Sonsuz Gece'nin İblis Egemeni'nin kontrolünü ele geçirdi. Daha sonrasında Gökyüzü Zehir Sedefi’nin Tanrıların ve İblis ırkının yok edilmesini sağlayan 'Sayısız Musibet' olarak bilinen zehrini serbest bırakmasını sağladı ve bundan sonrasında Gerçek Tanrılar ve Gerçek İblislerin daha fazla İlkel Kaos boyutunda bulunmamasını sağladı.

 

“Ancak bu kıyamet felaketinden kaçmayı başaran bir grup iblis vardı ve bunlar İblis İmparatoru ile birlikte İlkel Kaosun dışına sürgün edilen Cennet Cezalandıran İblis Klanı üyeleriydi!”

 

Yun Che: “!!”

 

“Sonuç olarak, hayatta kaldılar... Bugüne kadar hayatta kalmayı başardılar ve her zaman İlkel Kaos Alemine dönmek istediler!”

 

Buz Ankası kızının az önce konuştuğu bu yumuşak ve nazik sözler, Yun Che'nin kulağında binlerce gök gürültüsü gibi patladı. Yun Che bunları duyduktan sonra tamamıyla sersemlemişti. Sonrasında başını yıldırım gibi salladı. ''Bu... Bu olamaz! Bilgim sığ olsa da İlkel Kaosun dışındaki boyutun ölüm ve yıkım dünyası olduğunu  biliyorum. Birileri İlkel Kaosun dışına çıktığı an karşılaşacakları tek sonuç hiçliğe dönüşmeleridir. Peki nasıl... Nasıl hala hayatta olabilirler?!

 

''Yoksa... Söylentiler yanlış mıydı?''

 

"Hayır." Buz Ankası kızı yavaş ve ölçülü bir sesle, “İlkel Kaosun dışındaki yer gerçekten bir yıkım dünyasıdır. Yaratıcı Tanrılar veya İblis İmparatorları kadar güçlü varlıklar bile İlkel Kaosun dışına zorla püskürtülürse çok uzun süre geçmeden düşerler. Sonuç olarak, o zamanlar var olan tanrıların ve iblislerin bilgisine göre İlkel Kaosun dışına sürgün edilen İblis Tanrıları uzun zaman önce öldü.” dedi.

 

''O zaman nasıl olur... " Yun Che yüzünde şaşkın bir bakışla söyledi.

 

“Bununla birlikte, bu evrende birinin İlkel Kaosun dışında uzun bir süre hayatta kalmasına izin verebilecek bir hazine var. Bahsettiğim hazine, yedi büyük Göksel Kaynak Hazinesi arasında altıncı sırada yer alan hazinedir:【Dünya Delen】!”

 

“Dünya Delen, en güçlü uzay yasalarına ve onları bozunmaya uğratabilecek mekansal güce sahiptir. Boyutsal boşlukları kolayca açabilir ve boyutlar arasında seyahat edebilir. O kadar güçlü ki herhangi bir ortam kullanmak zorunda kalmadan, ‘hiçlikten’ boyutlu bir alan yaratabilir.”

 

Yun Che uzun zaman önce Dünya Delen adını duymuştu. Bununla birlikte sadece adını duymuştu; nerede olduğu ya da bununla ilgili herhangi bir söylenti hakkında herhangi bir haber bile duymamıştı. O sadece şu anki evrendeki en güçlü uzamsal öğenin Hükümsüz İllüzyon Taşı, Dünya Delen'in gücünün son derece az bir miktarını içeren bir nesne olduğunu biliyordu.

 

Yun Che hiçlikten kendine özel bağımsız bir alan yaratabilecek nesneyi hayal edemiyordu. Bugün insanlar bu gücü duyacak olsaydı, şimdiye kadar duydukları en fantastik ve mistik güç olduğunu düşünürlerdi.

 

''Dünya Delen uzayın içinde hiçlikten bir boyut yaratabiliyor ve bu uzamsal yasaların farklı düzeylerde seyrettiği bağımsız alanların arasında geçişi mümkün kılabiliyor! Bu alan korunduğu sürece, İlkel Kaosun ötesindeki yıkıcı güç bile içerdekilere zarar veremez. Buradaki problem, kimsenin Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun elinde Dünya Delen'in olduğunu bilmemesiydi!''

 

''Bu sır tanrıların ve iblislerin soyu tükendikten sonra bile taşınan bir şeydi.''

 

Zirveler birbiri ardına gelmeye devam etti. Yun Che düşük bir tonda konuştuğu gibi kafasını salladı. ''Göksel Kaynak Hazineleri... Bunlar tanrıların en büyük endişelerinden biri olmalı, değil mi? Nasıl hiç kimse Dünyaları Delen'in İblis İmparatoru'nun elinde olduğunu bilemez?''

 

“Çünkü Dünya Delen zaten uzun zaman önce birine aitti, İlkel Kaos boyunca ünlü olan belli bir kişi... Dünya Delen'in orijinal sahibinin kim olduğunu tahmin edebilir misin, Yun Che?" Buz Ankası kızı sordu.

 

“...” Yun Che yanıt olarak başını salladı.

 

“Göksel Kaynak Hazinelerinden yedisinden dördü Tanrıların Döneminde Tanrı Irkının mülkiyetindeydi ve Dört Yaratıcı Tanrının her biri bir Göksel Kaynak Hazinesine sahipti. Yaratıcı Tanrıların lideri  Mo E, Cennet Cezalandıran Atasal Kılıca sahipti. Düzenin Yaratıcı Tanrısı Lord Xi Ke, Ebedi Cennet İncisi’ne sahipti. Yaşamın Yaratıcı Tanrıçası Lord Li Suo, İlkel Yaşam ve Ölüm Mührüne sahipti ve sonuncusu Kötü Tanrı olarak bilinen elementlerin Yaratılış Tanrısı... Dünya Delene sahipti!”

 

''Söylemek istediğin şey... Kötü Tanrı... Dünya Deleni İblis İmparatoruna mı hediye etti?'' Yun Che, yeni edindiği korkunç bilgileri sindirmek için elinden gelenin en iyisini yaparken güvensizlik içinde mırıldandı.

 

Bu bilgi ve onunla birlikte ortaya çıkmanın eşiğinde olan olasılık, inancın ötesinde gerçekten korkunçtu.

 

“Bu doğru. O zamanlar, hala Kötü Tanrı değil, Elementlerin Yaratıcı Tanrısı olarak biliniyordu. Aşık olmuştu ve İblis İmparatoru ile evlenmişti, artık öğrendiğine göre bu olay daha fazla şaşırılacak bir olaydan uzak olacaktır, değil mi? Açıkça İblis İmparatoru’na aşık olmuştu ve bu sevgi Göksel Kaynak Hazineleri’nden Dünya Deleni verebilecek büyüklükteydi. Bu yüzden ona hediye olarak vermeye karar vermişti. Belki de bir aşk belirteciydi ya da belki de evliliklerinin bir belirteciydi. Hatta belki de sadece onu her türlü tehlikeden korumak uğruna verilmişti.”

 

Yun Che: “...”

 

“Ayrıca Kötü Tanrı ve İblis İmparatoru dışında başka kimse bu konuya dikkat etmemişti. Tanrı Irkının Yaratıcı Tanrıları ya da İblis Irkının İblis İmparatorları bile, hiçbiri bunun farkında değildi ve hiçbiri bu tür şeylerin gerçekleşeceğini hayal bile edemezdi. Aslında Tanrıların Döneminin sonuna kadar kimse bunun farkına varamadı.”

 

''Öyleyse... Sonrasında... Bunu nasıl öğrenmeyi başardın?'' Yun Che düşünmeden sordu.

 

“Çünkü İlkel Kaosun duvarındaki çatlaktan yayılan aura Dünya Delene ait ve her geçen gün daha güçlü ve net olarak büyüyor.”

 

''İlkel Kaosun duvarı Yaratıcı Tanrıların dahi aşamayacağı bir şeydir. Bununla birlikte, İlkel Kaosun duvarında delik açabilecek üç şey var. İlki Cennet Cezalandıran Atasal Kılıç, ikincisi ise Şeytani Bebek’tir. İlkel Kaosun duvarını kırabilmelerinin nedeni güçlerinin çok yüksek bir düzende olmasıdır. İlkel Kaosun duvarını kırabilecek son şey, Dünya Delen’in kendisidir! Dünya Delen herhangi bir yıkıcı güce sahip olmasa da özünde İlkel Kaos’un duvarı temelde son derece güçlü bir mekansal bariyerdir. Dünya Delen’in sahip olduğu nihai uzamsal güç göz önüne alındığında, kesinlikle İlkel Kaos’un uzay kanunlarına müdahale edebilir!”  

 

''Dünya Delen tarafından yayılan temel ışığında rengi kızıldır!''

 

“...” Yun Che sanki taşa çevrilmişti.

 

Buz Ankası kızının söylediği sözler şüphesiz ona İlkel Kaosun duvarındaki çatlağın ve kızıl ışığın her ikisinin de Dünya Delen’den kaynaklandığını söylüyordu!

 

Ve en olası tek açıklama Dünya Delen’in tüm bu yıllar boyunca sürgün edilmiş Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru'nun elinde olmasıydı. Böylece Dünya Delen’i kontrol eden kişi, İlkel Kaos’un duvarını kırmak isteyen kişi, sadece yıllar önce sürgün edilen Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru olabilirdi!

 

Cennetsel Cehennem Ayazı Gölüne girmeden önce ne kadar korkunç olursa olsun her türlü gerçeği duymaya hazırdı. Ancak aslında bu kadar korkunç bir gerçekliğin kapıda olduğunu asla hayal edemezdi.

 

Buz Ankası kızı yavaş ve ölçülü bir sesle masalını anlatmaya devam etti “O zamanlar İblis İmparatoru ve bir grup İblis Tanrısı İlkel Kaosun dışında sürgün edildiğinde, İblis İmparatoru hemen Dünya Delen’in gücünü aktive etmiş olmalı. Dünya Delen belki İlkel Kaos’un duvarını delemez, ancak kesinlikle İlkel Kaos’un dışında bağımsız bir boyut yaratabilir. O andan itibaren o ve İblis Tanrıları, İlkel Kaos dışında kurulan bağımsız alanda yaşamaya devam ettiler.”

 

“İlkel Kaosun dışında yaşarken, İblis İmparatoru ve yoldaşlarını vuran gökler kesinlikle İlkel Kaos Boyutu’na geri dönmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamış ve birkaç milyon yıl sonra nihayet İlkel Kaos duvarıyla bir kez daha temas kurdular. Belki de yaşadıkları bağımsız alan ile İlkel Kaos duvarı arasında garip bir bağlantı kurmayı başardılar. Ya da belki de bağımsız alanlarını karşı karşıya kaldıkları İlkel Kaos Duvarı’nın yanına başarıyla yerleştirmeyi başardılar. Sonrasında Dünya Delen’in gücünü İlkel Kaos’un uzamsal gücünü yutmak için kullandılar ve bir vakitten sonra gittikçe daha büyüyen bir çatlak açtılar!''

 

“Ve bu çatlak yeterince büyüdüğünde, İlkel Kaos’un duvarında  bir kez daha bir boşluk ortaya çıkacak. Sonrasında Cennet Cezalandıran İblis İmparatoru ve İblis Tanrıları, İlkel Kaos’a dönüşlerini gerçekleştirecek! Bununla birlikte bilmeyecekleri şey, diğer Tanrıların ve İblislerin hepsinin bir milyon yıl önce tamamen yok edilmiş olması ve mevcut İlkel Kaos’un Tanrıları ve İblisleri olmayan bir dünya olmasıdır. O zamanlar, Cennet Cezalandıran İlahi İmparator tarafından sürgün edilmişlerdi, ama aynı zamanda bu kötü olaydan dolayı ırklarının başına gelen nihai yıkımdan kaçmayı başardılar.”

 

Yun Che uzun bir süre sessizliğini korudu. Tek bir kelime bile etmedi, çünkü söyleyebileceği hiçbir şey yoktu.

 

Buz Ankası kızının söylediği her şey tahmin edilebiliyordu ama sanki ruhunun derinliklerinden ona tüm bunların doğru olduğunu söyleyen bir ses varmış gibiydi. Tüm bunlar gerçekten oluyordu!

 

İlkel Kaosun duvarından gelen kızıl ışık, Dünya Delen’in mekansal gücünden gelmişti.

 

Ve İlkel Kaos’daki o çatlağın arkasında yatan şey aslında kadim çağlardan gelen iblislerdi, uzun zaman önce ölmesi gereken iblislerdi!

 

Bu mevcut dünyada bir Gerçek Tanrı ya da bir Gerçek İblis vuku bulsaydı bu nasıl bir etkiye neden olurdu?

 

Tanrıların gücü bu evrende uzun zaman önce var olmayı bırakmıştı ve evren uzun zaman önce bu tür bir güce dayanamayacağı noktada körelmişti. Aynı zamanda artık tanrıların seviyesinde herhangi bir güç üretemediği noktaya da ulaşmıştı, bu yüzden böyle bir güç aniden yeniden ortaya çıkarsa, o zaman tüm İlkel Kaos bu gücün merhametinde olurdu. Hiçbir canlı varlık ya da güç böyle bir güce direnemez ve bu gücün sahibi istediği sürece tüm canlıları köleleştirebilir ya da hepsini silebilirdi, kimse onlara direnemezdi.

 

Korkunç olan oradaki iblislerin birden fazla olmasıydı.

 

En korkuncuysa İblis İmparatoru  sıradan bir iblis değildi. Aksine, Yaratıcı Tanrılar ile aynı seviyede olan bir varlıktı!

 

İblis İmparatoru'nun dışında diğer İblis Tanrıları İlkel Kaos’un dışında ölse ve İblis İmparatoru tek başına bu boyuta geri dönecek olsa bile mevcut Tanrılar Aleminden on ya da yüz tanesi bile olsa bu karşılaşmada hiçbir şansı yoktu, Doğu İlahi Bölgesi’nin kendisi ise bir kum tanesinden farksızdı!

 

Ne bir İlahi Kral ne bir İlahi Egemen ne de İlahi Usta... Gerçek Tanrıların ve Yaratıcı Tanrıların önünde hepsi karıncadan başka bir şey değillerdi!

 

“Şimdi, anlıyor musun?" Buz Ankası kızı kasvetli bir sesle söyledi.

 

“Whew…” Yun Che derin bir nefes almadan önce düşünceleri arasında kayboldu. ''Gerçekten anlamamayı dilerdim.”

 

İblis İmparatoru... Yun Che bu kelimeyi düşünürken tüm vücudunu bir ürpertinin ele geçirdiğini hissetti. O kadar korkunç bir varoluştu ki Yun Che ona karşı gerçekten direnmeye çalıştığını hayal bile edemiyorken ona karşı mücadelesi neredeyse umutsuz bir vaka gibi hissetmesine neden olmuştu.

 

Tüm bunlar üzerine Yun Che sadece düşünebilirdi. Şu anda dört Yaratıcı Tanrı'nın lideri olan Mo E'ye vurmak ve ona içinden küfür etmek istedi.

 

Senin sorunun ne lanet olası!? Kötü Tanrı ile İblis İmparatoru'nun bir ilişki içinde bulunması seni ne kadar alakadar ediyor!? Görende karısını çaldığını zanneder! Tanrı ırkının haysiyeti, tüm utancın tükenmesi falan bunların hepsi saçmalık! Gerçekten çok fazla enerjin ve zamanın vardı ama sen böyle aptalca bir şey yaptın. Aynı zamanda geride bizim için büyük bir felaket bırakmış oldun!

 

Ayrıca lanet olası Kötü Tanrı! Nasıl İblis İmparatoru’nun güzelliğine Dünya Delen’i verecek kadar kolay kapılmış olursun be adam! Eğer bu olmasaydı, şimdiye hepsi İlkel Kaosun dışında hiçliği boylar ve tüm bu lanet şeyler olmazdı!

 

“İblis Tanrılarının hala hayatta olup olmadığı bilinmemekte ancak Dünya Delen’in faaliyeti, en azından İblis İmparatorunun hala hayatta olduğunu kanıtlıyor.” Buz Ankası devam etmeden önce korkunç gerçekliği tekrar söylemişti. ''Bir İblis İmparatoru'nun gücü kesinlikle mevcut dünyanın kaldırabileceği bir şey değildir. O zamanlar Lord Mo E tarafından tuzağa düşürülmüştü ve milyonlarca yıldır İlkel Kaos’un dışında hayatta kalmak için mücadele ediyor. Döndüğünde Lord Mo E'nin öldüğü ve İlkel Kaos da kendi ırkının soyunun tükendiği haberini duyduğunda kesinlikle beraberinde büyük bir nefret ve yıkım taşıyacak. Şu anki dünyada milyonlarca yıl boyunca biriktirdiği nefreti ve kızgınlığı açığa çıkarması muhtemel, bunun sonuçlarını tahmin etmek ise imkansız.”

 

Şimdi tüm bunları duyan Yun Che zaten bir şeyi anlamaya başlamıştı. Konuştuğu gibi önündeki yeşim vücutlu kıza düz bir bakışla baktı. ''Benim tek 'umut' olduğumu söyledin. Söylemek istediğin şey, Kötü Tanrı'nın mirasını alan kişi olarak gidip İblis İmparatorunu caydırmam gerektiği mi?''

 

“Bu doğru.” Buz Ankası kızı devam etti: ''Dünya Delen’in aurası gittikçe daha net bir hale gelip büyümeye devam ediyor ve bir gün İlkel Kaos’un bir kısmı tamamıyla açılacak. O zaman İblis İmparatoru’nu durdurabilecek tek şey güç olmayacaktır. Aksine tek bir kelime, 'duygular' onu durdurabilir.

 

''Kötü Tanrı her zaman Dünya Delen’in İblis İmparatoru'nun elinde olduğu gerçeğini saklamıştı. Ancak Şeytani Bebek tüm evreni yok ettikten sonra yine de kendi ölümsüz kanının bir damlasını geride bıraktı, çünkü bugünün önünde sonunda geleceğini tahmin etmişti.”

 

Yun Che'nin dudakları hafifçe birbirinden ayrıldı: ''...''

 

"Yani miras aldığın şey sadece Kötü Tanrı'nın gücü değil, aynı zamanda Kötü Tanrı'nın iradesi.”

 

''Sadece sen, Kötü Tanrı'nın gücünü ve iradesini alan kişi, Kötü Tanrı ile duygularını paylaşan İblis İmparatoru’na bunları hatırlatabilir ve üzerimize inecek bu mutlak yıkımı bizden uzaklaştırabilirsin.''

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 44223 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr