Bölüm 523 : ***

avatar
2065 6

A Will Eternal - Bölüm 523 : ***


Çevirmen : Clumsy 

 

Sahibe Al-Toprağın ilahi hisleri dağılırken bunu tespit eden ilk kişi Chen Hetian oldu. Gözü önce Yaban Arazilere sonra da devasa göze kayarken ifadesi hayret doluydu.

 

Belli ki o da Gerçek Ruh Yankısının varlığını fark etmişti…

 

Bir gerçek ruh, sesinin cevherini salarak bir Gerçek Ruh Yankısı yaratabilir ama bunu yalnızca çok zorlu şartlarda yapardı. Gerçek ruh için son derece tüketici bir eylemdi lakin inanılmaz güçlüydü, öyle ki bir deva bile bu yankı karşısında ciddi bir mücadele vermek zorunda kalırdı.

 

Az önceki Gerçek Ruh Yankısı tam güçte olmasa da Sahibe Al-Toprağın ilahi hislerini yok etmeye yetmişti, gerçek ruh için de son derece tüketici olduğu kesindi.

 

Gerçek ruh ve pagodası Yıldızlı Gök Dao Polarite Tarikatıyla yakından bağlantılıydı ve gerçek ruhun esas kökenini bilen kişi sayısı çok azdı. Bu kişilerden biri de Chen Hetian’dı. Gerçek şu ki ruhun kökeni… Cennetkarışı Denizindeki Cennetkarışı Adasıydı!

 

Cennetkarışı Adası, Cennetkarışı Nehrinin nehir kaynaklı dört ana dalının yanında üstün bir varlık sayılırdı. Ölümlü dünyada imparatorlar sık sık asil bakanlar tarafından desteklenirdi, nehir kaynaklı tarikatlarla Cennetkarışı Adasının arasındaki ilişki de aşağı yukarı bu şekildeydi. Tarikatlar asillerdi, Cennetkarışı Adasıysa imparatorluk sarayı!

 

Cennetkarışı Adası aynı zamanda İlahın da yuvasıydı. Doğal olarak o… Cennetkarışı arazilerinin hükümdarıydı.

 

Ve Cennetkarışı Adası tarafından Büyük Seti korumaya ikna edilen gerçek ruh ansızın bu şekilde davranmıştı… Sonuç olarak Chen Hetian ışıldayan gözlerle 90,000 ruh küresi ve Bai Xiaochun’a bakmadan edemedi.

 

“Besinini koruyor… Sahibe Al-Toprak o anda ilahi hislerini gönderdiği için şanssızdı. Ayrıca Bai Xiaochun bunca kinci ruha nasıl erişti ki? Sırlarla dolu olduğu kesin.” Chen Hetian yıllardır gizliden gizliye Bai Xiaochun’u gözlemliyordu. Ruh Yaklaştırma haplarını da patlayan hap fırınlarını da dikkatlice takip etmişti. Hatta hapların bir kısmını analiz edilmesi adına tarikata göndermişti. Tabii ki tüm bunları son derece dikkatlice yapmıştı; beş lejyon üyeleriyle ilgili araştırma yapmanın hassas bir iş olduğunun bilincindeydi.

 

Chen Hetian bu meselelere kafa yorarken Bai Xiaochun görkemli bir havayla parmak şaklattı.

 

Ve “Açılın!” diye kükredi. Ansızın 90,000 ruh küresi de titreşerek açıldı. Ruh bulutları dökülüyor, tüm şehri dolduruyor ve hatta ötesine taşıyordu.

 

30,000 metre. 300,000 metre. 3,000,000 metre. 30,000,000 metre… Göz açıp kapayıncaya dek tüm yaratımlar ruh bulutlarıyla örtülmüştü!

 

Bu yalnızca Büyük Set Şehrindeki beş lejyonu şok eden bir olay değildi. Dünya Şehrindekiler bile bu durumu fark etmiş, ifadeleri şaşkınlıkla titreşmişti.

 

Aynı şey vahşilerin ve ruh yetişimcilerinin serseme döndüğü Yaban Araziler için de geçerliydi.

 

“Neler oluyor!?”

 

“Cennetler! Ne... bu da ne?!”

 

Ruh bulutları yayılıp herkesi şok ettikçe kulenin üzerindeki göz de heyecan içerisinde titriyordu. Ardından gözden parlak ışık huzmeleri çıkmaya başladı, adeta gerçek ruh önceki özümseme yönteminin çok yavaş olduğunu düşünmüş ve… açığa çıkma ihtiyacı duymuş gibiydi!!

 

Parlak ışıklar hızlıca tek bir noktada birleşti, ardından gözden çıkarak bir yarasaya çevrildi!

 

Kısmen şeffaf olan yarasa parlak kırmızı gözlere sahipti ve açığa çıkar çıkmaz başını arkaya atarak kükremiş, üzerinde gölgemsi, devasa bir figür doğurmuştu.

 

O gölgemsi figür de tüm göğü dolduracak büyüklükte bir yarasaydı. Yarasa açığa çıkar çıkmaz derin bir nefes alarak yer ve göğü titretti, ruh bulutlarını harekete geçirdi. Bulutlar yarasaya doğru dalgalar misali, hedef şaşmadan ilerliyordu.

 

Beş lejyonun sıradan yetişimcileri şok içerisinde titriyordu; hiçbiri devasa gözün içerisinde bir yarasa olduğundan haberdar değildi!!

 

Bai Lin ve diğer dört general bile bunu bilmelerine rağmen daha önce bizzat tanık olmadıkları için nefesleri kesilmiş haldeydi.

 

Devasa ruh bulutlarının akıl almaz yarasa tarafından özümsenişi esnasında yer ve gök çarpıklaşıyordu. Bu süreç aşağı yukarı iki saati almıştı ve en sonunda gölgemsi yarasa soğuk ama hoşnut bakışlarıyla etrafı taradı. Bir an sonraysa geri kalan her şeyi hiçe sayarak Bai Xiaochun’a odaklandı. O bakışlarda takdir ve yeni edinilmiş bir yakınlık mevcuttu.

 

Bir an sonra da bir ışık noktacığına dönüşerek göze geri döndü.

 

Bai Xiaochun olup bitenler karşısında bir nebze afallamış, biraz ruh teslim ederek böyle bir olay doğuracağını hiç düşünememişti.

 

Tüm bakışların kendisine çevrilişi karşısında öyle sessizce, küt küt atan bir kalple süzülüyordu.

 

Gözlerini birkaç kez kırpıştırdı, bir açıklama bulabilmek için beynini zorluyordu. Bu esnada çantasındaki kimlik madalyonu tarifsiz bir yoğunlukla titreşti. Afallayan Bai Xiaochun madalyonu çıkarıp taradığındaysa gözleri irileşti.

 

“Ne kadar çok!!”

 

Kimlik madalyonundaki savaş kredileri tavan yapmakla meşguldü. Kısacık bir süre içerisinde tümgeneral olmak için gerekli miktarı aşmıştı ve artış devam etmekteydi. Çok geçmeden o miktarın iki katına ulaştı! Ve en sonunda ilerleyiş yavaşlamaya başladı.

 

Topladığı miktar neredeyse gözlerini yuvalarından çıkartacak düzeydeydi. Kalbi küt küt atıyordu ve bunca krediyle ne yapacağından emin olamasa da tümgeneral olacağı kesindi.

 

Belli ki gözdeki gerçek ruh ondan son derece memnun kalmıştı…

 

Bai Xiaochun savaş kredilerine heyecanlı bir bakış attıktan sonra durumu açıklama planlarını bir kenara attı. Ve madalyonu başının üzerine kaldırarak bağırdı: “Tümgeneralliğe terfi etmek istiyorum!” 

 

Etraftaki yetişimciler sersemlemişti.

 

“Ne... ne dedi o? Tümgenerallik mi!?”

 

“Bai Xiaochun tümgeneralliğe terfi etmek mi istiyormuş?!?!”

 

“İnanılır gibi değil! O ruh bulutları, gözün yaptıkları, terfi talebi… tüm bunlar… Ah cennetler! Bai Xiaochun kesinlikle bir efsane olacak!!”

 

“Gerçekten tümgeneral olmak için mi ruh teslim etmiş?”

 

Sözler ağzından çıkar çıkmaz madalyonundaki savaş kredisi hemen hemen yarıya indi.

 

Ardından madalyonun göz kamaştırıcı bir ışık yayışıyla Bai Xiaochun’un rütbesi değişti. Az önce bir albayken şimdi… bir tümgeneraldi!

 

Fakat bu unvanın yanında bir kelime daha mevcuttu: vekil.

 

Neticede tümgenerallik rütbesi çok önemliydi ve sıradan yetişimcilerin beş lejyon sınırlarında ulaşabileceği en yüksek rütbeydi. Beş general ve deva başpapazı bu kararı onaylamalı ve gerçek ruha sunmalı, ardından Yıldızlı Gök Dao Polarite Tarikatına rapor gönderilmeliydi.

 

Diğer bir faktör de beş lejyonda boş bir tümgenerallik koltuğu olmayışıydı. Yeni bir tümgeneral olacaksa öncekilerden birinin transfer edilmesi gerekliydi.

 

Yani çeşitli formaliteler gerektiren karmaşık bir süreç söz konusuydu. Bu yüzden Bai Xiaochun’un bu sözleri sarf edişinin ve kalabalığın galeyana gelişinin ardından Chen Hetian, Bai Lin ve diğer generallerin başları ağrımaya başlamıştı.

 

Chen Hetian iç çekerek düşüncelerini Bai Lin ve diğer generallere aktardı: “Ehh, ne düşünüyorsunuz? Durumu nasıl halledelim?” 

 

Fakat hiçbirinin fikri yoktu; bu ani gelişme tamamen beklenmedikti.

 

Bai Xiaochun başka bir şekilde rütbe atlamış olsaydı durum bu kadar düşünülesi olmayabilirdi. Ama bu durum onları hazırlıksız yakalamıştı. Bai Xiaochun’u bu hırsa teşvik eden Bai Lin bile onun bu kadar çabuk tümgeneral olabileceğini düşünememişti.

 

Şaşkınlıklarının büyük bir oranı da Büyük Setin inşa edilişinden bu yana tümgeneral olmak için gerekli ruhu doğrudan teslim eden ilk kişinin Bai Xiaochun oluşuna dayalıydı.

 

Hiç kimsenin bir şey söylemediğini fark eden Bai Lin cesaretlenerek lafa girdi: “Ehh, bana kalırsa Bai Xiaochun gerekli yeteneğe sahip. Ben herhangi bir problem görmüyorum.”

 

“Bu çocuk oyuncağı değil!!” dedi Chen Hetian öfkeyle. Tümgenerallik rütbesi hafife alınamayacak kadar önemliydi. Fakat Bai Xiaochun’un bunu hak ettiğini inkâr etmeleri de mümkün değildi. Terfinin meşruluğunu reddetmek mantıkdışı olurdu.

 

Bu sırada Bai Xiaochun pek memnun değildi. Chen Hetian ve generallerin terfiyi onaylama gerekliliğinden habersizdi ve sadece vekil tümgeneral olarak adlandırılmaktan rahatsız olmuştu.

 

“Kıdemli Yarasa, bu hiç hoş bir hareket değil!” dedi yüksek sesle. “Ben size bir sürü ruh verdim! Yani… sayıları 1,000,000,000u aşkındı!! Ve siz beni sadece vekil tümgeneral mi yaptınız?!” Böyle kolayca pes etmeye gönülsüz şekilde sesini arttırarak devam etti: “Böyle yapacaksanız bundan sonra neden yeni ruhlar teslim edeyim ki? Peki ya diğer Yoldaş Daoistlere ne demeli? Doğru düzgün ödüllendirileceklerine güvenemezlerse onlar neden ruh teslim etsin ki?!” Göz bir müddet düşünceli şekilde ışıldadı. Birkaç nefeslik sürenin ardından ve Chen Hetian ile diğerleri henüz konuşmayı sonlandıramamışken de… beş lejyondaki tüm yetişimcilerin kimlik madalyonlarında bir mesaj belirdi.

 

“Bai Xiaochun tümgeneralliğe terfi etti!” Gerçek ruh Chen Hetian ve generalleri aşarak bu meseleyi doğruca Yıldızlı Gök Dao Polarite Tarikatına iletmişti!

 

 Bölüm 523 : Tümgeneralliğe Terfi

#Normal şartlarda orada geçireceği on yılda asla tümgeneral olamayacakken mükemmel bir şansın ürünü olarak tümgeneralliğe terfisini kaptı bizimki. O ruhların kaynağı hala pek netleşmemiş olsa da önce oradaki ruhları bir güzel topladı, sonra da gerçek ruhun takdirini kazanıp yürek yemişçesine hakkını talep etti 
Her şeyden korkarken böyle anlarda yaptığı bu cüretkar hamlelere bayılıyorum. E emeğinin karşılığını da böylelikle almış oldu. O zaman bizi şöyle görkemli bir yürüyüş bekler arkadaşlar, okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20714 Üye Sayısı
  • 809 Seri Sayısı
  • 40079 Bölüm Sayısı


creator
manga tr