Bölüm 438 : Yetişim Basamağı İlerleyişi

avatar
2327 8

A Will Eternal - Bölüm 438 : Yetişim Basamağı İlerleyişi


Çevirmen : Clumsy 

 

Bai Xiaochun’un ‘geber’ diye bağırdığı saniyede gözlemcilerin önünde şiddetli bir yıkım sahnesi gerçekleşti. Bai Xiaochun mavi bir ışık huzmesi şeklinde ileri atıldı, Yaşayan Dağ Büyüsü gücünü çekerek sıçradı ve…

 

Dağ Sarsan Darbeyi kullandı!

 

Taş golemin gücü Bai Xiaochun’un beden gücüne uçsuz bucaksız bir katkı sağlamış, tarifsiz bir dereceye ulaştırmıştı. Üstelik öylesine hızlı ilerliyordu ki göze ışınlanma gibi görünüyordu.

 

Frijit qi’yi aşıp geçerek seri halde sonik patlamalar yarattı ve yoluna çıkan her şeyi yok ederek doğruca Gongsun Wan’er’in önünde belirdi!

 

Heykel halihazırda ciddi şekilde yaralıydı ve tabii ki yalnızca bir heykeldi, Gongsun Wan’er’in kendisi değildi. Bu yüzden saldırıdan doğru düzgün kaçınamazdı. Bunun yerine iki elli bir büyü hareketi gerçekleştirerek darbeyi engellemeye çalışmayı seçti!

 

Her şeyini bu son çabasına katan Bai Xiaochun’un gözleri kıpkırmızı kesilmişti. Bu noktada galibiyeti garantileyemezse hem mor kısma geçme şansını yitirecek hem de Büyük Şişman Zhang’ı kurtaramayacaktı!

 

Bu kabullenebileceği bir sonuç değildi.

 

Aklındaysa tek bir düşünce vardı…

 

“Kazanmak zorundayım!!!” diye bağırarak yaklaştı, taş golemin bedenini kullanarak sol bacağıyla bir dönen tekme attı ve doğruca Gongsun Wan’er heykelinin çağırdığı buzdan deve çarptı.

 

O tekmenin gücü Ölmeden Sonsuza Dek Yaşama Tekniğinin beden gücünün yanı sıra Yaşayan Dağ Büyüsü ve Dağ Sarsan Darbeyle desteklenmişti. Üstelik Ölmeyen Uğursuzluk da barındırıyordu. O darbe… mükemmel öldürücülükte bir saldırıydı!

 

Ayak gümbürdeme sesleriyle birlikte havada ilerlerken tüm lacivert sınavı titretiyordu. Gongsun Wan’er heykeli yaklaşan sol ayağı iki kolunu kaldırarak engellemeye çalıştı lakin temas gerçekleşir gerçekleşmez kolları parçalanmaya başladı. Ve Bai Xiaochun’un tekmesi bardağa çarpan bir kaya misali heykelin göğsüne indi!

 

Göğüs hemen hemen aynı saniyede çökmeye başladı ve dört bir yana çatlaklar yayıldı. Fakat henüz işi bitmemişti; Bai Xiaochun şu ana dek yalnızca buz kalkanlarının dış katmanını yok edebilmişti. Heykel ciddi şekilde zarar görmüş olsa da hala kendisini savunabiliyordu.

 

Fakat o geri çekilirken Bai Xiaochun taş golemin gücünü çekerek sol bacağının gücüyle desteklenen yeni bir Dağ Sarsan Darbe saldı. Bu defa taş golemin elini hareketlendirerek baş ve işaret parmaklarını parıldayan siyah ışıklarla buluşturdu.

 

Bu teknik… Boğaz Ezici Kavrayıştan başka bir şey değildi!

 

Gümbürdeme sesleri eşliğinde heykelin boğazı ezildi ve sonra da… tüm heykel dağılmaya başladı…

 

Son darbe yıldırım hızıyla gelmiş ve merhametsiz bir etkinlikle hedefine ulaşmıştı. Buzdan dev göz açıp kapayıncaya dek yok edilmiş, heykelse dağıtılmıştı!

 

Bu esnada bir ışınlanma huzmesi belirdi, o huzme mor kısmın girişinin ta kendisiydi!

 

Eşzamanlı olarak Bai Xiaochun’un Yaşayan Dağ Büyüsü etkisini yitirdi ve taş golem ortadan kayboldu. Bizzat ortaya çıkan Bai Xiaochun kül rengi bir suratla yere alçalmaktaydı. Ayakta durmakta zorlandığı belliydi, hatta üç koca ağız dolusu kan kusmuştu. Lakin güçsüz görünümüne rağmen gözlerinde tüm seyirciyi tamamen sarsan bir kararlılığın parıltıları mevcuttu.

 

“O… kazandı mı?!?!”

 

“Öz Formasyon ortasındaki biri Öz Formasyon sonlarındaki biriyle dövüştü ve sahiden kazandı, öyle mi?!?!”

 

“Cennetler! Az önce Gongsun Wan’er heykelini yendi! Bunun anlamı… mor sınava girmeye hak kazandığı, değil mi? O… Yıldızlı Gök Dao Polarite Tarikatı gökkuşağının mor kısmının onuncu süperstarı mı olacak!?!?”

 

Sınav alanının dışında şiddetli bir kargaşa patlak vermişti. Tarikatın yarıya yakını iliklerine dek sarsılmış durumdaydı ve etki, Gongsun Wan’er’in sınava girişinde olduğundan bile kuvvetliydi.

 

Tarikattaki hengâme bilhassa Bai Xiaochun’un geldiği Gökkuşağının Gök Çeyreğinde iyice kuvvetli ve diğer konumlara nazaran çok daha yoğundu.

 

O gökkuşağındaki Song Que mağarasının dışında dikilmiş, ellerini yumruklara çevirmişti. İfadesini okumak zordu fakat kalbi acı doluydu. Bai Xiaochun’la boy ölçüşemeyeceğini itiraf etmeye yüreği elvermiyor ama sonu gelmeyen kanıtlar onu çökmenin eşiğine getiriyordu.

 

Xu Baocai, Usta Tanrı-Kahin ve Chen Manyao da derinden sarsılmıştı. Her biri Bai Xiaochun’un sıradan bir yetişimci olmadığını biliyor olsa da bu derece inanılmaz olduğunu hayal edebilen olmamıştı.

 

Gongsun Wan’er de Gökkuşağının Gök Çeyreğindeki mağarasında bir kayada oturuyor, sınav istikametine doğru bakıyordu. Az önce kendi heykeli ve Bai Xiaochun arasında geçen mücadelenin tamamını izlemiş ve an itibariyle suratına tuhaf bir ifade yerleşmişti. Hatta heykeli dağılırken gülümsemişti.

 

“Demek ki şekerim her zamanki gibi harika!” diyerek hafif bir alkış tuttururken gözlerinde gizemli bir ışık titreşti.

 

Gökkuşağının Gök Çeyreği dışındaki Chen Yueshan ve Tanrıtanımaz ise ilk 3 süperstar arasındaydı ve ikisi de tanık oldukları bu mücadele karşısında tamamen sarsılmıştı. Chen Yueshan’in gözlerine gizemli bir ışık yerleşmiş, Tanrıtanımaz ise soğuk bir homurdanmayla yetinmişti. Hiçbir şey söylememiş olsa da gözlerindeki kibir daha bariz olamazdı.

 

Tarikatın Ruhun Başlangıç efendileri bile bu performansı izlemiş ve Bai Xiaochun’un eylemlerinden etkilenmişti. An itibariyle şunu söylemek doğru olurdu ki… Yıldızlı Gök Dao Polarite Tarikatında Bai Xioachun adını bilmeyen tek bir kişi dahi kalmamıştı!!

 

İşte herkes açıklamalara ve tartışmalara girişmekle meşgulken ansızın bir bağırış işitildi.

 

“Yo, durun… Bai Xiaochun’a bakın. O… yetişime başlıyor!!”

 

Karşılığında kafasını çevirip olanları görenlerin sayısı yükseldi. “Frijit qi. Frijit qi’ye bakın…”

 

Bai Xiaochun sahiden de kasten olmamasına rağmen yetişim yapıyordu. Gongsun Wan’er heykeli yok olduktan sonra heykelden çıkan frijit qi lacivert sınavı doldurmaya başlamış ve gidecek başka bir yer olmadığı için de Bai Xiaochun’a hücum etmişti.

 

Bai Xiaochun istese de istemese de frijit qi bedenine işliyor, qi geçitleri arasında süzülüyor ve doğruca… Cennet-Daosu Altın Özüne gidiyordu!

 

Güçlü bir frijit qi idi ve göz açıp kapayıncaya dek Bai Xiaochun’un merkezinde olduğu bir anafor doğurmuştu!

 

Altın Öze hücum ederken kapasitesinin yüzde otuzunu doldurmuştu, ardından kırkını, ellisini, altmışını…

 

Frijit qi akını arttıkça Bai Xiaochun da yetişim basamağının yükseldiği hissiyatıyla titriyordu. Önceleri Öz Formasyon ortalarının zirvesindeydi fakat şu anda son raddeye ulaşmaktaydı!

 

Kısacık bir süre içerisinde Altın Özünün yüzde altmışını dolduran frijit qi henüz durmuş değildi!!

 

Dokuz ruhsal denizden oluşan Altın Özünün yüzde altmışı yoğun soğuklukla kaplı bir dünyaya çevrilmişti. Ve sonra… ürperen Bai Xiaochun başını arkaya atıp uzunca bir çığlık atarken frijit qi’si… yüzde yetmişe ulaştı!!

 

Frijit Okulu İrade Gelişim Büyüsü Altın Öze frijit qi çekmeyi içerirdi, bu da yüzde otuzun başlangıcın zirvesi, yüzde altmışınsa orta seviyenin zirvesi olduğunun göstergesiydi.

 

Önceleri toplam frijit qi seviyesi aşağı yukarı yüzde altmışı bulurken şimdi… yüzde yetmişe ulaşmış ve yetişimi yoğun gümbürdemeler eşliğinde şok edici bir güç salmıştı!

 

Bu güç… Altın Özün son evresinin gücüydü!

 

Ve işler sona ermiş de değildi! Akın eden frijit qi’nin artışıyla Altın Özündeki frijit qi yüzde yetmişi de aşarak seksene ulaştı!!

 

Çektiği son frijit qi ile de yüzde seksen beşi bulmuştu ve yetişim basamağı hala tırmanmaktaydı. An itibariyle yüzde yüz kapasiteye ve… Altın Özün büyük çemberine ulaşmaya çok yakındı!!

 

Yetişimi yükselir ve enerjisi akın ederken lacivert sınav şiddetle sarsılmakta ve Bai Xiaochun’u temsil eden yıldız kör edici ışıklar saçmaktaydı!

 

Dışarıdaki herkes tamamıyla sarsılmıştı!

 

“Bu Bai Xiaochun… resmen ilerleme kaydetti!!”

 

“Öz Formasyonun son evresi! Öz Formasyon sonuna ulaştı!!”

 

“Henüz ortalarındayken sonlarındaki biriyle dövüşebilmişti. Peki artık sona ulaşmış olması büyük çemberdeki birini yenebileceği anlamına mı geliyor!?!?”

 

“Ne talih ama… Hepsi de frijit qi yetişimi yapmasından kaynaklanıyor. Gongsun Wan’er’in heykelinden çıkan frijit qi’yi özümsemesi sayesinde ilerleyebildi!”

 

#Her zaman kendine bir kısmet bulmayı başaran kahramanımız bu sefer de frijit qi çekerek ilerledi. Hemen hemen Öz Formasyonun büyük çemberine gelmiş durumda... 
Lacivert sınavı da böylece tamamlamış bulunuyoruz. Yani sıra mor sınavda, tabii bizimkinin hemen çıkma opsiyonu varsa o sınavda bir şey yapmayacaktır herhalde. Malum işin ucunda Büyük Şişmanı kurtarmak var. O zaman bakalım bizi ne bekliyormuş, okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20724 Üye Sayısı
  • 811 Seri Sayısı
  • 40086 Bölüm Sayısı


creator
manga tr