Bölüm 362 : Miras Müsabakası Başlıyor!

avatar
2697 7

A Will Eternal - Bölüm 362 : Miras Müsabakası Başlıyor!


Çevirmen : Clumsy 

 

İki tarikatın tüm üyeleri kıs kıs gülmeye başlamıştı. Ardından bakışlar Cennetboynuz Kılıcından ayrıldı ve kalpler küçümsemeyle doldu.

 

Herkes toplanma sebeplerinin kaynakların yeniden dağıtımı adına gerçekleşecek bir müsabaka olduğunu biliyordu. Bu yüzden katılımcı sayısı çok önemliydi. Nehre Meydan Okuyan Tarikat tek bir üyeye sahipken ortada bir belirsizlik olamazdı. Nehre Meydan Okuyan Tarikat... yüzde bir pay alsa bile şanslı sayılacaktı.

 

Yıldızlı Nehir Kortu yetişimcileri bu yeni dağıtımın neden gerçekleştiği konusunda bilhassa bilgiliydi. Hallerinden son derece memnun olmakla kalmıyor, Nehre Meydan Okuyan Tarikata yönelik hor görüşlerini de alenen belli ediyorlardı.

 

Gözleri bir öldürme güdüsüyle titreşen tek kişiyse Chen Yunshan’dı; şimdiden Bai Xiaochun’dan iliklerine dek nefret ediyordu. Geçen ay yaşananlar kabuslarına girmiş, ayrıca yoldaşları arasında da alay malzemesi olmuştu. Bu yüzden kini de günden güne kuvvetlenmişti.

 

Bai Xiaochun’a bakarken şöyle düşünüyordu: “Burada birini öldürmenin yasak olması çok kötü, aksi takdirde işin biterdi!”

 

Polarite Nehir Kortu üyeleriyse Nehre Meydan Okuyan Tarikatı hiç umursamıyordu. Onlar için bu, tarikatları uğruna bir görevden ibaretti. Buradaki herkes ödüllendirilecekti. Ayrıca Nehre Meydan Okuyan Tarikatın tek bir kişi getirmesini küçümsemeden de edemiyorlardı.

 

Cennetboynuz Kılıcı gümbürdeme sesleri eşliğinde gökten alçalmaktaydı. Zeminde bir miktar ilerleyip durakladıktan sonraysa üç başpapaz önderliğindeki Bai Xiaochun ve Karayağız yere iniş yaptı.

 

Bai Xiaochun soluk soluğaydı, gözleri iki tarikat yetişimcilerinden oluşan kalabalığı tararken irileşmişti. Hepsinin Öz Formasyonda olduğuna neredeyse inanamayacaktı. Her birinin sıra dışı bireyler olduğu ortadaydı ve bu da Xiaochun’un kalbini şimdiden yoğun bir tehlike hissiyatıyla dolduruyordu.

 

“Nasıl... nasıl bu kadar fazla olabilirler?” diye düşünürken yüzüne acınası bir ifade yerleşmişti. Miras mühürleri uğruna kırkın üzerinde uzmanla yarışacak olma düşüncesi bile kaldırabileceğinden fazlaydı.

 

Üç başpapaz da Yıldızlı ve Polarite Nehir Kortlarının üyelerine bakarken kaşlarını çatmıştı. Diğer grupların Ruhun Başlangıcındaki yetişimcileriyse onlara bakıp belli belirsiz gülümsemeler sunmakla yetinmişti. Sohbet etmekle ilgilenmedikleri ortadaydı.

 

Nehre Meydan Okuyan Tarikat bu ikiliye kıyasla çok güçsüz görünüyordu.

 

“Demek,” dedi Chen Yunshan ansızın, “Nehre Meydan Okuyan Tarikat tek bir insanla yetinmemiş. Bir de yaratıkları varmış. Sanırım bu da toplamlarını bir buçuk yapar.” Bu sözlerden sonra kahkaha atmaya başladı ve çok geçmeden ona farklı kişiler de katıldı.

 

Bir başka yetişimci şöyle dedi: “Bence bir buçuktan birazcık daha fazla. Şu herife baksanıza! Üzerinde kaç kâğıt tılsım var? Bir de şu arkasındaki kocaman siyah tavaya bakın!”

 

Yıldızlı Nehir Kortundan yükselen yeni kahkahalar eşliğinde Bai Xiaochun’un üstü başıyla dalga geçenlerin sayısı artmaktaydı.

 

Polarite Nehir Kortu yetişimcileri Bai Xiaochun ve Karayağızı gördüğündeyse gözlerinde yükselen açgözlülüğü gizleyemeyenler olmuştu. Belli ki Karayağızın ne harika bir yaratık olduğunu fark etmişlerdi.

 

Karayağız kendisine bakan onca Öz Formasyon yetişimcisi yüzünden tedirgin olmadan edemiyordu. Üzerindeki zırh ve kâğıt tılsımlar yüzünden dışarıdan fark edilmesi imkansız olsa da bedenindeki pullar diken diken olmuştu. Ancak ayaklarından yayılan menekşe alevler ve ağzından yankılanan kükreme ortadaydı.

 

Tedirgin olan Bai Xiaochun, Chen Yunshan’ın sözleri ve bakışlarıyla Karayağızı germesi yüzünden öfkelenmeye başlamıştı.

 

Yine de öfkenin faydası yoktu. Nehre Meydan Okuyan Tarikat diğer iki tarikata kıyasla... gerçekten fazla güçsüzdü.

 

Üç başpapaz Bai Xiaochun’u müsabakaya getirdikleri için pişman olmaya başlamıştı. Önceleri ona zarar vermek isteyen kaç Seçilmiş olursa olsun savaş gücü ve kıymetli hazineleri sayesinde zarar görmeden hiç değilse birkaç miras mührü alır diye düşünmüşlerdi.

 

Hem Yıldızlı Gök Dao Polarite Tarikatı da miras mührü müsabakasının işleyişi hakkında kurallarını belirtmişti. Hiç kimsenin bir Seçilmişi öldürmesine izin yoktu, bu kural dört tarikatın da hayrınaydı. Sonuçta hiçbiri Seçilmişlerinin böyle bir yerde ölmesini istemezdi.

 

Tüm bunlar yüzünden başpapazlar Bai Xiaochun’u getirme konusunda rahat olmuştu. Pek mühür getiremese de hiç değilse neslinin Seçilmişlerini tanıma ve kıymetli bir dövüş tecrübesi kazanma şansı olabilirdi.

 

Ama şimdi tek başına düzinelerce rakiple karşılaşacağını görmek başpapazların tereddüt etmesine yol açmıştı.

 

O anda sağır edici bir ses göğü kaplarken havada muazzam bir gümüş savaş gemisi belirdi!

 

Geminin belirişiyle dört bir yanda sayısız yıldırım çatırdadı ve alçaldıkça bulutları dağıtmaya başladı.

 

Bu savaş gemisinin sahibi… Orta Sahalardaki dört tarikatın en güçlüsü olan Dao Nehir Kortuydu!

 

Geminin belirmesiyle aynı saniyede sayısız figür de tam hızla alçalmaya başlamıştı. Sayılarının kırkı aşkın olduğunu görmekse aşağıdakilerin tek bir anını aldı.

 

Kızlı erkekli bu yetişimciler ölümlü dünyayı aşkın bir hava ve şok edici yetişim dalgalanmaları yayıyordu. Hepsi de… tek bir altmış yıllık döngüden önce Öz Formasyona ulaşmıştı!

 

Orta Sahalar Aşağı Sahalara nazaran çok daha genişti ve kaynaklara erişimi fazlaydı. Üstelik yer ve gökteki enerji de fazlasıyla yoğundu. Bu yüzden buradaki seçilmişler Aşağı Sahalardakilere kıyasla çok ama çok daha fazla Seçilmişe sahipti. İki alanı kıyaslamak dahi mümkün değildi.

 

Kırkı aşkın Öz Formasyon yetişimcisiyle birlikte yoğun bir baskı da çökmeye başlamış ve geçen ay Nehre Başkaldıran Dağda son kararı veren beyaz saçlı yaşlı adam açığa çıkmıştı.

 

Toplanan ve gelenleri inceleyen adam Nehre Meydan Okuyan Tarikatın yalnızca Bai Xiaochun’u getirişi karşısında şaşırmadı. Hafif bir gülümseme eşliğinde şöyle dedi: “Dört tarikatın miras mührü müsabakasını gözlemlemeye gelen başkan tarikat elçisini selamlamak isterim!” Bu sözler ağzından çıkarken yukarıdaki bulutlar güçlü bir rüzgâra kapılmışçasına kıpırdandı ve kocaman bir göz şekli oluştu!

 

Aşağı bakan göz tüm ışıkları sönük kılacak korkunç dalgalanmalar yayıyordu.

 

Tüm Yıldızlı Nehir Kortu ve Polarite Nehir Kortu yetişimcileri bir anda ayaklanıp kollarını kavuşturarak başlarını eğdi. Aynı şey Dao Nehir Kortu, Frijit Tarikat, Usta Tanrırüzgarı, Kızılruh ve Bai Xiaochun için de geçerliydi.

 

Ardından patlayıcı bir ses yükseldi: “Müsabaka kuralları her zamanki gibi. Öldürmek… yasak. Kasten bir başkasının canını alan kişi bedenen ve ruhen yok edilecek!”

 

Aniden devasa büyü formasyonunun ortasındaki tapınaktan renkli ışıklar yükseldi. Taşlar titremeye başladı ve baskı silinirken yetişimcilerin tapınağa girmesi mümkün kılındı.

 

“Müsabaka başlasın!” dedi ses. Ve ansızın kırkı aşkın Dao Nehir Kortu yetişimcisi tapınağa doğru havalandı.

 

Göz açıp kapayıncaya dek Yıldızlı ve Polarite Nehir Kortu üyeleri de onları takip etti. Son olarak Bai Xiaochun dişlerini sıkıp Karayağızı alarak aynı yöne yöneldi.

 

İlerlerken zihninde miras mührü müsabakasıyla ilgili bildiklerini gözden geçiriyordu. Tapınağa girerek farklı bir boyuta ışınlanacağından haberdardı. O boyutun tam ortasındaysa yaklaşmayı çok zor kılan şok edici formasyonlarla kaplı bir dağ yükselmekteydi.

 

Yüz miras mührü o dağda bulunuyordu ve onlar alanda uçarken yetişimciler onlar uğruna mücadele edecekti.

 

En çok mührü yakalayıp özümseyen kişiyse bir çeşit teknik elde edecekti!

 

Bai Xiaochun ve Karayağız grubu takip ederek formasyona girmekteydi. Bai Xiaochun temkinli doğası gereği tapınağa ulaşana dek acele etmemiş, diğer üç tarikatın çıraklarıysa çoktan içeri girmişti.

 

En sonunda Xiaochun da derin bir nefes alarak Karayağıza döndü.

 

“Karayağız, yanımdan ayrılmaman gerektiğini unutma. Orada bir sürü kötü insan olacak.” Karayağız hafif bir ses çıkarıp başını sallayarak onay verdi. Bai Xiaochun ise kıyafetlerine, tılsımlarına ve siyah tavasına çekidüzen verdikten sonra dişlerini sıktı ve tapınağa adımını attı.

 

Bai Xiaochun ve Karayağızın içeri adım atışıyla etraftaki ışıklar silindi ve gümbürdeme sesleri yükseldi. Tapınağın dışında yeniden yoğun bir baskı oluşmuştu, artık herhangi birinin tapınağa yaklaşması imkansızdı. Aynı zamanda taş büyü formasyonundan tapınağın üzerindeki göğe bir ışıklı ekran yansıtılmıştı.

 

Ekranda dört tarikatın isimleri ve yanlarında da belli belirsiz görünen halkalar mevcuttu. Nehre Meydan Okuyan Tarikatın üç başpapazının bakışları birbirine çevrildi. O halkalar miras alanındaki çırakların elde ettiği mühür sayısını temsil ediyordu.

 

Halkalar giderek parlaklaştıkça ışıktan sütunlar doğacak ve onlar da… her tarikatın kaç miras mührü aldığını bariz kılacaktı!

 

Formasyonun dışında tüm tarikatlara ait bir düzine civarı Ruhun Başlangıç Aşaması uzmanı mevcuttu. An itibariyle Yıldızlı Nehir Kortunun kırmızı saçlı yaşlı adamı efendi bir şekilde Polarite Nehir Kortu ve Dao Nehir Kortunun uzmanlarına bakmaktaydı.

 

“Dao Nehir Kortu kesinlikle yeniden başı çekecek.” dedi hafif bir gülümsemeyle. “İkinciliğe gelirsek, ehh Kardeş Ouyang, Yıldızlı Nehir Kortunun Polarite Nehir Kortuyla yarışamayacağını biliyorum. Bu yüzden hedefimiz çok yüksek değil. Üçüncülük iş görür.” Bu sözlerin ardından kıs kıs güldü.

 

Kırmızı saçlı yaşlı adamın Kardeş Ouyang dediği kişi Polarite Nehir Kortu cüppesi giyen orta yaşlı bir adamdı. Gülümseyerek karşılık verdi: “Kardeş Zhou, fazla düşünüyorsun. Bekleyelim de kim ikinci, kim üçüncü olacakmış görelim.”

 

Bu sözlere rağmen ifadesi mutlak bir özgüven örneğiydi.

 

Aralarında sohbet eden üç tarikat yetişimcileri Nehre Meydan Okuyan Tarikatı tamamen görmezden geliyordu.

 

Usta Tanrırüzgarı, Frijit Tarikat ve Kızılruh ise nahoş ifadelerle sessizce oturuyordu.

 

#Şu anda bizim başpapazlara gerçekten üzüldüm, bizim kaplumbağa şu tarikatların dersini versin istiyorum. Resmen tüm bu aşağılanmaları üstüme aldım ve öfkelendim 
Bizimkinin oradan eli boş dönmeyeceğini düşünüyorum ama başına neler gelecek ve ne kadar başarılı olabilecek ya da bizi bir sürpriz bekleyebilir mi sorularının cevabını almayı iple çekiyorum. O zaman okumaya devam!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20611 Üye Sayısı
  • 807 Seri Sayısı
  • 40012 Bölüm Sayısı


creator
manga tr