Bölüm 337 : Altın Güneş

avatar
2850 6

A Will Eternal - Bölüm 337 : Altın Güneş


Çevirmen : Clumsy 

 

Bai Xiaochun’un bilinci kayıp gidiyordu. Aynı zamanda etrafındaki her şey yavaşlamış görünüyordu. Aklına ansızın Örtülü Dağda tütsüyü yakışı, Ruh Akımı Tarikatı, Kan Akımı Tarikatı ve son olarak Nehre Meydan Okuyan Tarikat anıları dolmuştu…

 

Bu anılar zihninde canlanırken gülümsedi.

 

Bu, acı ve çaresizlik karışımı bir gülümsemeydi.

 

Sonsuza dek yaşama hayaliyle yetişim yapıyor ama bu hayali kovalarken kendini ölümcül krizler içerisinde bulup duruyordu. Bu durumlarda en ufak hatası zavallı küçük canından olmasına yol açabilirdi.

 

Bu da tam bir paradokstu.

 

“Sonsuza dek yaşamak için,” diye mırıldandı, “hem cennetlerin iradesine karşı direnmen hem de başkalarıyla savaşman gerekiyor. Bu dar ve engebeli bir yol, pek çok kişinin pes ettiği bir rota. Yine pek çokları ya bu yolda yenilir ya da yoldan çıkar…

 

“Sonsuza dek yaşamak… Yetişime başlamamın tek sebebi bu. Sonsuza dek yaşamak…

 

“Sonsuza dek yaşamak… Evet, sonsuza dek yaşayacağım!!” Ansızın her şey inanılmaz bir netliğe erişmişti. Olabildiğince güçsüz hissediyor olsa da sonsuza dek yaşamaya tamamen odaklanmış haldeydi. Bu tek ve basit düşünce zihnini gök gürültüsü misali kuvvetle doldurmaktaydı!

 

“Sürekli başkalarına bel bağlayamam. Güçlenmek zorundayım! Yalnızca yeterince güçlendiğim zaman hiç kimse benim sonsuza dek yaşama irademe çomak sokamaz!!” Bai Xiaochun ürperirken kalbi ve zihni adeta kükremiş ve dokuz ruhsal denizi kabarıp kuvvetli sesler yaymaya başlamıştı.

 

Ansızın Kuruluş Kadrosunda oluşturduğu dokuz denizin Cennet-Daosu aurası patlak verdi. Ve bir sicim misali tüm denizleri birleştirerek bir bütün haline getirdi!!

 

Bai Xiaochun Altın Öze ulaşma sürecini başlatmış vaziyetteydi. Sonsuza dek yaşama arzusuna odaklanışı ve canını yitirmenin eşiğinde oluşuyla ise ilerlemeye hazırdı!

 

“Sonsuz yaşam!!” diye kükreyerek başını arkaya atan Bai Xiaochun’un dokuz ruhsal denizi şok edici bir enerjiyle patlak verirken bedeninden çıkan bu enerji yeri ve göğü bağlamaya başladı!

 

Cennet-Daosu aurası gökte renkler doğurmuş ve kuvvetli bir rüzgâr oluşturmuştu. Ardından muazzam bir anafor belirdi, öylesine büyüktü ki tüm Gök Nehir Kortunu çevrelemişti!

 

Anaforun ani belirişi pek çok kişinin kafasını kaldırıp istemsizce iç çekmesine yol açtı!

 

Bai Xiaochun rüzgarlarla kuşatılırken yukarıda doğan şimşeklerle birlikte dokuz denizi andıran bir manzara doğdu.

 

İşte tam da o anda Altın Öz rakibi öldürme güdüsüyle iyice yaklaşmıştı. Ancak tam saldırmak üzereyken suratı düştü ve Bai Xiaochun’dan çıkan enerji ile 30 metre kadar geriledi!

 

“Sen…” diyen genç adamın suratına tam bir şüphe yerleşmişti. Onu en çok şok eden şey ise Bai Xiaochun’un Öz Formasyona adım atmak için o anı seçişi değil, onun Öz Formasyonunun daha önce gördüklerinden tamamen farklı oluşuydu!

 

Daha önce Öz Formasyona geçişte yerin ve göğün böyle garip işaretlerle donatılışına hiç denk gelmemişti!

 

Bai Xiaochun henüz Öz Formasyona ulaşmamış olmasına rağmen adamın yaklaşamayacağı güçte bir auraya sahip olmuştu. Bu da genç Altın Öz yetişimcisini tamamıyla afallatmaya yeterliydi.

 

Bu konuda yalnız değildi. Alandaki herkes gözlerine inanamayacak derecede şaşkındı!

 

“O…”

 

“O…”

 

“O bir Cennet-Daosu aurası. Sakın bana… sakın bana Cennet-Daosu Altın Özüne erişeceğini söylemeyin!?!?”

 

Bu gelişme Gök Nehir Kortu Ruhun Başlangıç Aşaması üyelerini de şok etmiş, hatta kimilerinin yüzüne kıskançlık yerleştirmişti.

 

Cennet-Daosu Altın Özü bir efsaneydi!

 

Aslında Altın Öz farklı seviyelere işleyen bir tabirdi. Öz Formasyon Aşaması cennet, dünya ve ölümlü olarak sınıflara ayrılırdı. Ölümlü-Dao Ölümlü Öze, Dünya-Daosu Dünya Özüne ve Cennet-Daosu da Altın Öze erişim sağlardı!

 

Yalnızca Cennet-Daosu Altın Özü gerçek bir Altın Öz olarak değerlendirilebilirdi!

 

Cennet-Daosu Altın Özüne erişmenin tek yoluysa Cennet-Daosu Kuruluş Kadrosunda bulunmaktı. Ve Cennet-Daosu Kuruluş Kadrosunda olmak bile Cennet-Daosu Altın Özüne ulaşılabileceğini garanti etmezdi!

 

Cennet-Daosu Altın Öz uzmanları anka kuşu kadar nadirdi ve son 10,000 yılda Orta Sahalarda bile bir tane olsun görülmemişti. Cennet-Daosu Altın Öz Aşamasının doğurduğu baskı ancak antik kayıtlarda görülebilecek düzeydeydi.

 

Nehre Meydan Okuyan Tarikatın Ruhun Başlangıç Aşaması uzmanları diğer herkes kadar olmasa da afallamış haldeydi. Bai Xiaochun’un Cennet-Daosuna sahip olduğunu bilseler de bu mutlaka Cennet-Daosu Altın Özüne erişeceği anlamına gelmezdi!

 

Başarısız olma şansı da vardı ama başarır da bir Cennet-Daosu Altın Özü oluşturursa gelecekteki potansiyeli neredeyse sınırsız olacak ve kendisiyle aynı aşamadaki herkesi ezip geçebilecek kapasiteye erişecekti!

 

Savaş alanı ansızın sessizleşmişti. An itibariyle herkesin üzerine çöken Cennet-Daosu aurası tüm çarpışmaların durmasına yol açmıştı!

 

Tüm gözler Bai Xiaochun’a çevrilmişti. Bir deva bile Cennet-Daosu Altın Öz sürecine müdahale edemez, aksi takdirde cennetler tarafından cezalandırılırdı!

 

Başarı veya başarısızlık ise yalnızca Öz Formasyona erişmeye çalışan kişiye bağlıydı, hiçbir dışsal gücün etkisi olamazdı!

 

Gök gürültüleri herkesin bakışları altında iyice kuvvetlenmişti. Aynı zamanda Bai Xiaochun’un dokuzuncu denizi sekizinciyle, ilki de ikinciyle kaynaşmaya başlamıştı!

 

Dört denizin birbirine kaynayışıyla gökte renkler ışıldadı, rüzgârın uğultusu arttı ve baskı giderek yoğunlaştı. Artık Ruhun Başlangıç Aşaması yetişimcileri bile soluk soluğaydı.

 

“Kaynaşma başladı…”

 

“Kuruluş Kadrosundan Altın Öze geçiş süreci ruhsal denizlerin kaynaşmasını içerir. Dördünü kaynaştırarak başlamak en iyisidir. Altısını kaynaştırmak çok nadirdir, sekizini kaynaştırabilenlerse Yukarı Sahaların nehir kaynaklı tarikatlarında bile çok çok ender görülür!”

 

“Bai Xiaochun şimdiden dördünü kaynaştırdı…” Altın Öz ve Ruhun Başlangıç Aşaması yetişimcileri gökteki işaretlere bakarak olanları yorumluyordu.

 

Pek çok Gök Nehir Kortu yetişimcisi ise Bai Xiaochun’un sadece dört denizi kaynaştırdığını görerek rahat birer nefes almıştı.

 

“Sadece dört denizi kaynaştırarak Cennet-Daosu Altın Özüne ulaşamaz!” Tabii bunu fark eden yalnızca Gök Nehir Kortu tarafı değildi; Nehre Meydan Okuyan Tarikat başpapazları da gerilmeye başlamıştı.

 

Bai Xiaochun Nehre Meydan Okuyan Tarikatın nihai başpapazı olarak başpapazların gözünde büyük bir önem taşıyordu. Onların esas planı savaş sonrasında ellerinden gelen her şeyi yaparak Bai Xiaochun’un Cennet-Daosu Altın Özüne erişmesine yardım etmekti.

 

Ama beklenmedik bir şey olmuş ve Bai Xiaochun savaşın ortasında Öz Formasyonu denemek zorunda kalmıştı. Bu sürpriz gelişme Nehre Meydan Okuyan Tarikat için büyük bir aksilikti.

 

Fakat o noktada şaşkınlık çığlıkları yükselmeye başladı.

 

“Dörtte bırakmadı!!”

 

“Bir birleşme daha başlıyor!!”

 

İki ruhsal deniz üstte, iki ruhsal deniz ise altta kaynaşmıştı. Şimdiyse ilk iki ruhsal deniz üçüncüyle kaynaşmaktaydı!

 

Ve yaşananlar bununla da sınırlı değildi! Sekiz ve dokuzuncu ruhsal denizler de yavaşça yedinciyle kaynaşmaya başlamıştı!

 

Bu esnada Cennet-Daosu aurası giderek yoğunlaşıyor, tüm yetişimcilerin yetişim basamakları kaosa sürükleniyordu.

 

Şaşkınlık nidalarıysa giderek artıyordu.

 

“Böyle bir şey nasıl yaşanabilir?!?!” Başta Bai Xiaochun’u öldürmeye çalışan genç Altın Öz uzmanı olmak üzere tüm Gök Nehir Kortu yetişimcileri şoktaydı. Genç adam tamamen inanamaz bir ifadeyle tir tir titriyor, kalbi bir yaratığı kışkırttığının farkındalığıyla pişmanlık doluyordu.

 

“Altı deniz!!” Ruh Akımından Başpapaz Frijit Tarikat ve Kan Akımından Usta Tanrırüzgarı keyiften dört köşeydi. Diğer başpapazlar da aynı tepkiyi verirken Li Qinghou ve diğer Altın Öz yetişimcilerinin gözleri irileşmişti.

 

Ve kimse ağzını açamadan önce gökyüzünde yeni bir şey gerçekleşmeye başladı!

 

İlk üç ruhsal deniz dördüncüyle kaynaşmaktaydı!

 

Ve son üç deniz de altıncıyla!

 

Her şey değişiyordu!

 

En alt ve en üst dörder deniz giderek yaklaşıyor, içlerindeyse beşinci ruhsal deniz duruyordu!

 

Beşinci deniz bir şey yapıyor gibi görünmese de dokuz denizin tam bir kaynaşma içerisinde olduğu ortadaydı!

 

Cennet-Daosu baskısı hiç olmadığı kadar güçlenmiş, tüm alanda benzeri görülmemiş bir yoğunluk patlak vermişti!  

 

Bu baskı Cennet-Daosu Altın Özüne adım atan kişi için doğal bir koruma niteliğindeydi. Ve o baskı yayılırken hiç kimsenin fark etmediği bir şey gerçekleşti. Göğün yükseklerinde antik bir mezar bekçisi belirdi. Gözleri önce ruhsal denizlere, sonra da Bai Xiaochun’a çevrildi…

 

Bu sırada herkesin izlediği dokuz ruhsal deniz yavaşça birleşerek bir şekil almaya başladı…

 

Bu şekil bir çemberdi!!

 

Dokuz altın deniz tamamıyla göz alıcıydı. İnsanlara altın bir güneş gibi görünüyordu!

 

İşte gerçek, sahici Altın Öz buydu!

 

#Veee böylece kaplumbağamız hakiki Altın Öze adımını atmış bulunuyor! Zaten serinin bu noktasında ölmeyeceğini biliyorduk, bir şekilde kurtulacaktı ama bu ilerlemeyi şu anda başarmış olması bir sürpriz oldu. O zaman bakalım şimdi sırada ne var, okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20554 Üye Sayısı
  • 808 Seri Sayısı
  • 40029 Bölüm Sayısı


creator
manga tr