Bölüm 300 : Cisimleşme Gücü!

avatar
3358 5

A Will Eternal - Bölüm 300 : Cisimleşme Gücü!


Çevirmen : Clumsy 

 

Dao Tohumu Dağının dokuzuncu formasyonu tarikat lideri tarafından yalnızca Bai Xiaochun için oluşturulmuştu. Bir Cennet-Daosu yetişimcisi olarak formasyonun gerçek gücünü açığa çıkarabilecek tek kişi oydu. Az önce formasyonun güçsüz görünmesinin sebebi de yine Xiaochun’un eksikliğiydi.

 

Tam gücüne kavuşan formasyonun kudreti Altın Öz aşamasına denk olabilirdi!

 

Bai Xiaochun ortaya çıkmadan önce dokuzuncu formasyon Altın Öze ancak zar zor yaklaşabilecek durumdaydı. Ama şu anda devin enerjisi tavan yapmış, öncekinden tamamen farklı bir hal almıştı.

 

Siyah kuklanın Bai Xiaochun’un adını söylediği saniyede büyü formasyonu devi bir adım öne çıkmış, baskıcı bir aurayla dört bir yanı sarsmaya başlamıştı.

 

Beklenmedik bir şekilde devin kullandığı yetenek Dağ Sarsan Darbeydi!

 

Dev, sonik patlamalar eşliğinde harekete geçmiş ve bir an sonra siyah kuklanın önünde belirmişti. Kuklanın ne kadar hazırlıklı olursa olsun bu saldırıdan kaçınmasına imkân yoktu.

 

Her yönde yankılanan delice bir patlama gerçekleşti.

 

Bai Xiaochun’un siyah kuklaya saldığı saldırı gökleri sarsmaya yetmişti. Tir tir titreyen kukla yoğun çatırdama sesleri eşliğinde havada geriletildi. Onun ifadesi değişmemiş olsa da içindeki Engin Akım Tarikatı yetişimcilerinin yetişim basamakları kaosa sürüklenmiş, suratları düşmüştü. Qi ve kanları istikrarsızlaşmış, ağızlarından kanlar dökülmeye başlamıştı.

 

“Bir darbeye bile direnemedi!” diyen Bai Xiaochun’un sesi buz soğukluğundaydı. Ardından bir adım daha ilerledi ve inanılmaz bir hızla siyah kuklanın önünde belirerek ayağını gaddar bir havayla savurdu.

 

Sonucunda gerçekleşen patlama havayı titretmeye yeterliydi. Siyah kukla hiçbir direnç sergileyemeden yere çakılacak şekilde alçalmaya başlamıştı.

 

Fakat henüz inemeden önce hareketlenip tam yanında beliren Bai Xiaochun tarafından kolundan kavrandı ve sertçe savruldu.

 

Bu defa yukarı fırlatılmış olan kukla için sırada Bai Xiaochun’la yeniden buluşup peş peşe savurduğu yumruklarla buluşmak vardı!

 

Siyah kukla kaçınmaya çalışmış olsa da nafileydi. Art arda yediği korkunç yumruklarla dışsal kalkanları çatırdamaya başlamıştı.

 

“Ahlaksız!” diye bağırdı siyah kukla. “Ne cüretle böyle sinsi saldırılarda bulunursun!!” Kukladaki Engin Akım Tarikatı yetişimcileri devin Bai Xiaochun tarafından yeniden şekillendirildikten sonra bu kadar güçlenebileceğini asla hayal edemezdi. İnisiyatifi alamamış ve tamamen bastırılmış, kendilerini savunmaktan aciz hale gelmişlerdi.

 

Kalkan dağılmanın eşiğine gelmiş şekilde çarpıklaşırken siyah kukla bir kez daha bağırdı. Bu defa yüzeyinden siyah ışıklar yayılmış ve kalkanın dağılışına Xiaochun’a doğru hızlanan yıkıcı bir güç eşlik etmişti.

 

Siyah ışığın belirişiyle gözleri titreşen Bai Xiaochun geriledi, bir yandan da sol ayağının üzerinde dönüp yay çizerek siyah kuklanın beline tekmesini geçirdi. Kukla, çıkan çatırdamalar eşliğinde yüzeyinde yayılan yarıklarla yere yığılmaktaydı.

 

Yıkıcı siyah ışıklarsa soğuk bakışlarını kuklaya dikmiş halde havada süzülen Bai Xiaochun’u teğet geçti. Homurdanan Xiaochun şöyle dedi: “Hepsi bu mu? Dao Tohumu Dağı dokuzuncu formasyonunun tüm gücünü test etmeye değmezsiniz.”

 

Kuklanın içerisinden Engin Akım Tarikatı yetişimcilerinin karşı koyucu bağırışları yankılandı ve kukla yere çakılmasına ramak kalmışken sağ elinin üzerinde ivmesini değiştirdi. Kontrolü zar zor ele aldıktan sonraysa sol eliyle ani bir büyü hareketi gerçekleştirip kukladaki herkesin gücünü topladı ve uzun kılıçlı gölgemsi bir klon çağırdı. Klon ise kılıcını hiç tereddütsüz Bai Xiaochun’a savurdu.

 

Bai Xiaochun başını arkaya atıp kükredi ve bedeninden çıkan altın ışığı yayarak karşılık verdi. Işığın varlığı cisimleşmiş devin de altın misali ışıldamaya başlamasını sağlamıştı!

 

Şok edici bir şekilde bu ışıltı Ölmeyen Altın Tenin gücüydü. Cisimleşmiş dev ile aynı pozisyonda bir cennetsel şeytan imgesi belirmişti ve ikili bir bütün gibiydi.

 

Alandaki herkes bir an için baktıkları şeyin bir formasyon devi değil de göklere ait bir cennetsel şeytan olduğunu hissetmişti!

 

Bu sırada Bai Xiaochun’un cisimleşmiş cennetsel şeytanı ellerini sıktı ve yaklaşmakta olan gölgemsi klona yumruğunu savurdu.

 

Yumruk siklonik dalgalanmalar eşliğinde hedefiyle buluştu ve klon anında ayna misali parçalara ayrıldı.

 

“Engin Akım Tarikatının büyülü kuklaları göklerin altındaki her noktada ünlüydü.” dedi Bai Xiaochun sakince. “Bilhassa altın izli siyah olanlar… Bugünkü halini görmek ne üzücü!” Sözleri zamanında siyah kukladaki yetişimci tarafından söylenenlerin neredeyse tıpatıp aynısıydı.

 

O sözleri sarf etmiş olan kibirli yetişimci öfkeli bir kükreyiş eşliğinde kuklayı Bai Xiaochun’a gönderdi ve elleri büyü hareketleriyle titreşerek bir teknik gerçekleştirdi.

 

Fakat teknik henüz şekillenememişken kafasının üzerinde 3,000 metre uzunlukta devasa bir menekşe kazan beliren kukla, kazandan aldığı darbeyle tekniğini yitirdi.

 

“Oyun bitti!” diyen Bai Xiaochun’un gözleri titreşti ve aynı anda cennetsel şeytanı da öne çıkarak kuklaya uzandı.

 

Karşılığında gözleri parıldayan kukla ağzını açarak yedi renkli zehirli bir gaz çıkarttı. Eşzamanlı olarak bedeninde bariz bir çöküş gerçekleşti. Fakat gaz, Bai Xiaochun’a doğru ilerlediği havayı bile yok edebilecek kapasitedeydi.

 

“Ölme zamanı!!” diyen kukla beklenti dolu bir kahkaha savurdu. İçindeki Engin Akım Tarikatı yetişimcileri zehirli gazı çıkartabilmek adına bir süredir bu fırsatı kolluyordu. Aynı anda kuklanın elleri büyü hareketleriyle kıpırdanmış ve sayısız kılıç da maddeleşmeye başlamıştı. Kılıçların elliden fazlası göze çarpıyor, uğultular eşliğinde bir kılıç formasyonu şekilleniyordu. Ardından yıldırımı andıran göz kamaştırıcı ışık huzmeleri Bai Xiaochun’a doğru yola koyuldu.

 

Kılıç formasyonu ve zehirli gaz, ölümcül bir kombinasyon olmuştu!

 

“Çocuk oyuncağı!” dedi Bai Xiaochun soğukkanlılıkla. Ve Cennetkarışı Dharma Gözü hem kendi alnında hem de Cennetsel Şeytan Bedeninde açıldı! Gerçekten de 300 metrelik cennetsel şeytanın alnında üçüncü bir göz açılmıştı!

 

Gökler titremeye başlamış ve göz, gaza değil formasyona odaklanmıştı.

 

Karşılığında ellinin üzerinde kılıç ansızın havada duraksadı!

 

Bu duraksama anlık olsa da Bai Xiaochun için yeterliydi. En ufak bir tereddüdü olmadan zehirli gazı delip geçmiş ve doğruca siyah kuklanın önünde belirmişti.

 

“İmkânsız!!” Kuklanın içerisinden pek çok şaşkınlık ve şüphe çığlığı yankılanmaktaydı. Zehirli gaz siyah kuklanın en güvenilir kozlarından biriydi, öyle ki güçlü bir Altın Öz yetişimcisini bile sarsabilirdi. Haliyle Engin Akım Tarikatı yetişimcileri bu gazın cisimleşmiş devi yok edebileceğinden son derece emindi!

 

Fakat karşılarındaki şey bir formasyon devinden ziyade Bai Xiaochun’un cennetsel şeytanıydı! Onun için zehirli gaz bir hiç sayılırdı!

 

Bir kıvılcım çıkacak sürede kuklanın omzu Xiaochun tarafından kavranmış ve bedeninden tamamen sökülmüştü. Uzuvdan çıkan dört şaşkın Engin Akım Tarikatı yetişimcisiyse kaçmaya başlayamadan önce yakınlardaki Kan ve Ruh Akımı Tarikatı yetişimcileri tarafından kıstırıldı.

 

Onların ıstırap dolu çığlıkları yankılanırken Bai Xiaochun sağ elinin baş ve işaret parmaklarını birleştirdi ve siyah kuklanın boğazına doğru Boğaz Ezici Kavrayışı gerçekleştirdi.

 

Çirkin bir çatırdama sesi eşliğinde kuklanın boynu tamamıyla parçalanmış ve başı havaya uçmuştu. Bunu takiben daha çok Engin Akım Tarikatı yetişimcisi dışarı çıktı. Siyah kuklaysa bir kolunu ve başını yitirmesine rağmen tam anlamıyla yok olmamıştı, içerisinde kalan yetişimciler kalpleri Bai Xiaochun korkusuyla dolup taşarak geri çekilmeye çalışmaktaydı.

 

Ama Bai Xiaochun kuklanın kaçmasına nasıl izin verebilirdi ki? Hemen derin bir nefes alarak etrafını çevreleyen bir anafor oluşturdu. Doğurduğu şiddetli rüzgar eşliğinde hem kendisinin hem de Cennetsel Şeytan Bedeninin gözleri titreşirken bir kez daha Dağ Sarsan Darbeyi yönlendirdi!

 

BOOM!

 

Darbe öyle hızlıydı ki çıplak gözle takip etmek çok zor olmuştu. Bulanık ardışık imgeler görülmüş ve siyah kukla tam anlamıyla parçalara ayrılmıştı, içindeki Engin Akım Tarikatı yetişimcilerinin düzinelercesi ağır yaralı, kimileriyse ölü halde dışarı çıkmıştı. Tabii kan kusmasına rağmen sağ kalanlara da Kan Akımı ve Ruh Akımı Tarikatı üyeleri tarafından öldürülmek düşmüştü.

 

Bu sırada Bai Xiaochun ağır nefesler eşliğinde havada süzülmekteydi. Güçlü bir şov sergilemiş olsa da aslında titriyordu. Böyle bir mücadele sergilemeyi gerçekten istemiyor olsa da bu tarz kritik anlarda başka bir seçeneği kalmıyordu.

 

İç çekerek başka bir alana geçme düşüncesine kapılmıştı fakat içini alan bir titreme eşliğinde bakışları birkaç bin metre uzaklara çevrildi.

 

Gördüğü şey maskesini takmış haldeki Xuemei’ydi!

 

Kötü durumda gözüken kız güçsüzleşmiş, maskesinin altından dökülen kanlarla savaş alanında geriletilmeye başlamıştı…

 

Etrafı ise öldürme güdüleri patlak veren Kuruluş Kadrosu sonlarında dört Engin Akım Tarikatı yetişimcisiyle çevrilmişti!

 

#Bizimki yine yaktı kavurdu ortalığı! Bu arada kendisine söylenen cümleleri aynen tekrarlayıp  karşı tarafı rezil ettiği anlara bayılıyorum. Korkak bir çocuktan hem cesur hem güçlü hem de çok zeki bir kahramana dönüyor, elimizde büyüyor kerata 
Ve bölüm sonunda gözlerimin bir süredir aradığı Xuemei'yi bulduk. O zaman bakalım neler olacakmış, okumaya devam!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 20535 Üye Sayısı
  • 806 Seri Sayısı
  • 40036 Bölüm Sayısı


creator
manga tr