Bölüm 465: Qian Feng'le Savaş

avatar
2512 15

Xian Ni - Bölüm 465: Qian Feng'le Savaş


Çevirmen: Hollywood Hootsman

Editör: Lord Viole Grace


Qian Feng şu anda ağır ağır nefes alıyordu. Yaşam gücünün çoğu Zhuque Zi tarafından alınmıştı ve bu onu çok zayıf kılmıştı. Zhuque Zi'ye duyduğu nefret muazzam ölçüdeydi.

 

"Neyse ki bana dediği gibi savaşırken kullanmadım aksi takdirde düşmanı öldüremeden onun tarafından tüm yaşam gücüm çekilirdi.” Qian Feng çok öfkeliydi fakat şu anda Zhuque Zi'ye kızmanın sırası değildi. Şu anda kendisini hedefleyen öldürme niyetiyle nasıl başa çıkacağına odaklanmalıydı.

 

Aslında Zhuque Zi'nin Qian Feng'i oyuna getirmesi son anda olan bir şey değildi. Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'nı ortaya çıkmasaydı ömrü tükendiğinde göklerden kaçmanın bir yolunu gerçekten bulup Qian Feng'in bedenini çalarak yaşamaya devam edebilirdi.

 

Zhuque Zi, Qian Feng'in çocukluğundan beri bunu planlıyordu. Qian Feng'in onca alanı yutmasına izin vermesinin nedeni Qian Feng için değil de kendisi içindi.

 

Qian Feng'in üzerinde kullandığı yöntem aslında önceki Suzaku'nun geliştirdiği gizli bir büyüydü. Bu büyü tamamlanmış değildi ve yalnızca %10 başarılı olma şansı vardı ve başarılı olsa bile yalnızca kişinin ölümünü on yıllarca geciktirirdi.

 

Ayrıca bu on yıllarca yaşamın ödenecek ağır bir bedeli vardı.

 

O bronz kukla püf noktaydı. Bronz kuklayı başka gezegenden gelen sayısız kez arıtılan bazı metallerle dördüncü Suzaku yaratmıştı. Ondan sonraki Suzaku daha sonra ona sayısız göksel hazine ekleyip nihayet o hayat emen büyüyü kullanabilir hale getirmişti.

 

Aslında bu bronz kuklanın bu güce sahip olmasının nedeni Yetişim Gezegeni Kristali'ndeki değişiklikten kaynaklanıyordu ve önceki Suzaku'lar bu gücü kristali inceleyerek öğrenebilmişti.

 

Ancak bu nesne daha tamamlanmış değildi ve birçok kusuru vardı. Şu anda Zhuque Zi bunu şekil almak için kullanmış olsa ve hayat dolu gözükse de bu sadece geçici bir görünümdü.

 

Wang Lin elindeki bir milyar ruhlu ruh bayrağını salladı ve sayısız ruh parçası anında uçup gökleri kapladı. Gökleri sallayan sonsuz ruhsal feryat ruh parçalarından çıktı.

 

"Birleş!" Wang Lin'in gözleri öldürme niyetiyle doluydu ve bir kelimeyle Yükseliş yetişimcileri kadar güçlü olmayan fakat son aşama Ruh Dönüşümü yetişimcilerinden daha güçlü olan altı ana ruh belirdi, Qilin onlardan biriydi.

 

"İkinizle savaşmak için onları birleştirip Yükseliş ruhunu ortaya çıkarmama gerek yok!" Wang Lin'in gözleri parladı, çantasına vurdu ve balta elinde belirdi. Havaya fırlarken baltayı kaldırdı ve sonra aniden savurdu.

 

Qian Feng'in ifadesi muazzam ölçüde değişti. Çantasına vurdu ve Suzaku Tığı çabucak ortaya çıktı. Bir sallamayla bir yıldırım ışını Wang Lin'e doğru fırladı.

 

Wang Lin'in ifadesi soğuklaştı ve baltayı salladı. Güçlü bir balta enerjisi fırladı ve aynı anda bir kükremeyle baltayı fırlattı. Bir sonik patlama balta fırlarken duyuldu.

 

Kırmızı yıldırım hemen çöktü ve balta hızla indi.

 

Qian Feng hiddetli bir görünüm sergiledi, sonra kükredi, eli hızla hareket etti ve ileriye işaret etti. Kör edici, kırmızı bir ışık ortaya çıktı ve bedenini çevreledi. Gizemli Suzaku Formasyonu açılmıştı!

 

Yüksek gökleri delen bir ses aniden çevrede yankılandı.

 

Qian Feng'in bedeni adımlarca geri savruldu ve kan kustu. Üst bedenindeki kıyafetler yırtıldı ve göğsünde gizemli bir sembol belirirken toza dönüştü.

 

Balta kuvvetli bir güç tarafından vuruldu ve geri gönderildi. Wang Lin ilerledi ve baltayı yakaladı.

 

Bir milyar ruhlu ruh bayrağının altı ana ruhu iki gruba bölündü. Dördü Liu Mei'ye atladı ve geri kalan ikisi Qian Feng'e yöneldi.

 

Liu Mei'nin ifadesi ruh bayrağına bakarken çöktü. Dişlerini sıktı ve ağzından bir beyaz ışık ışını tükürdü. Beyaz ışık anında bir sembol şeklinde altın ipliklerle işlemeli beyaz bir kurdeleye dönüştü.

 

Kurdele hızla Liu Mei'yi sardı ve dört ana ruhun kuşatmasından kurtuldu. Sonra o ve kurdele bir ışık ışınına dönüştü ve hızla kaçtı.

 

Wang Lin bağırdı, "Kovalayıp öldürün!" Aralarında Qilin'in de olduğu dört ana ruh hızla Liu Mei'yi kovaladı.

 

İki ana ruhun saldırısıyla yüzleşen Qian Feng geri çekilmeye zorlandı. Kırmızı bir yelpaze çıkarırken ifadesi çok çirkindi, üzerine kan tükürdü ve sonra hızla onu salladı.

 

Aniden bir rüzgar ortaya çıktı ve ilerledi. Bu rüzgar ruhların doğal düşmanı gibiydi, iki ana ruhun bir anlığına duraksamasına neden oldu.

 

Wang Lin soğukça homurdandı, çantasına vurdu ve dört eş kılıç kını önünde belirdi.

 

Bir parça soğukluk ileri işaret ederken Wang Lin'in gözlerinden geçti ve dört kın hızla meteorlar gibi yol aldı. Dört kılıç enerjisi ışını kılıç kınlarından fırladı. Her biri 8 santim uzunluğundaydı ve gök sarsan bir kılıç niyeti içeriyordu.

 

"Parçalayın!" Wang Lin'in gözleri, dört kılıç kını kılıç niyetiyle dolu bir şekilde ileri fırlarken soğuklaştı.

 

Qian Feng'in ifadesi muazzam ölçüde değişti. Geri çekilirken yelpazeyi öne fırlattı ve kaçmak üzereydi fakat yelpaze kılıç kınlarını yaklaşır yaklaşmaz parçalandı ve dört kılıç kını Qian Feng'i hemen arkasından kovaladı.

 

Kendileri engelleyen yelpaze gittiğinden iki ana ruh hızla hareket etti ve Qian Feng'i yakaladı. Bir saldırıyla Qian Feng'in has ruhu şiddetle sallandı ve neredeyse bedeninden çıkmaya zorlandı. Neyse ki bu tehlike anında göğsündeki garip sembol parladı, Suzaku Formasyonu'nu aktive etti ve onu iki ana ruhun saldırısından kurtardı.

 

Qian Feng'in ifadesi çirkindi. Aniden arkasını döndü ve bağırdı, "Ceng Niu, beni zorlama!" Kükrerken bir yeşil ışık ışını tükürdü ve daha sonra bir yeşil odun parçasına dönüştü.

 

Yeşil odun garip bir aura yaydı, sonra aniden büyüdü ve 30 mete uzunluğunda bir odun parçasına dönüştü.

 

Qian Feng'in yüzü bağırırken solgundu, "Oyma!"

 

Yeşil odun sallandı ve sonra odun talaşı ondan düştü, sanki odunu oyan görünmez bir el vardı. Sonra bir figür şekil aldı ve bu figür Wang Lin'in figürüydü!

 

"Yok et!" Qian Feng tekrar bağırdı. Şu anda yüzü soluk griydi, kansız bir şekilde solgundu ve bedeni titriyordu. Yaşam gücünün büyük bir kısmı az önce alınmıştı, açıkça şu anda Wang Lin'in rakibi olamazdı.

 

Qian Feng ''yok et" diye bağırdığında Wang Lin aniden ilerlemeyi bıraktı ve ifadesi hafifçe değişti. Wang Lin, yeşil bir bıçak ondan şekillenip kafasının üstüne doğru savrulurken yeşil odundan gelen yok edici bir aura hissedebiliyordu.

 

Ölümün gölgesi Wang Lin'i sardı. Qian Feng sonuçta bir orta aşama Ruh Dönüşümü yetişimcisiydi ve mevcut Suzaku'nun öğrencisiydi, nasıl olur da elinde çok fazla hazine olmazdı? Muhtemelen Wang Lin'den daha fazla hazinesi vardı.

 

Wang Lin bu yeşil odunu daha önce hiç duymamıştı. Garip gücü, ona karşı savunma yapmayı çok zorlaştırıyordu. Sıyrılmak istedi fakat onu sabitleyen gizemli bir gücün olduğunu fark etti.

 

Wang Lin kendisine yaklaşan yeşil bıçağı görünce kötücül bir gülümseme takındı.

 

Wang Lin'in gözleri sakindi. Bir düşünceyle bir ana ruh Wang Lin'in önünde belirdi ve patladı.

 

Ana ruhun patlaması onu sabitleyen gücü yok eden güçlü bir şok dalgası yaratıp yeşil bıçağı atlatmasını sağladı.

 

Qian Feng hayal kırıklığına uğramış bir görünüm sergiledi ve hiç tereddüt etmeden kaçmak için arkasına döndü.

 

Fakat Wang Lin nasıl kaçmasına izin verebilirdi? Uzandı ve bir milyar ruhlu ruh bayrağı elinde belirdi. Bir sallamayla bir kere daha çok miktarda ruh parçası dışarı uçtu.

 

"Mühürle!" Wang Lin kükredi ve tüm ruh parçaları dağıldı. Kısa süre sonra ruh parçaları beş kilometre yarıçaplı bir barikat oluşturdu ve Qian Feng'i hapsetti.

 

Aynı anda Wang Lin baltayı yeşil oduna savurdu. Baltanın bir sallanışıyla yeşil odun ikiye ayrıldı. Qian Feng ağzında bir tatlılık hissetti ve sonra bir ağız dolusu kan daha kustu.

 

"Geber!" Wang Lin bağırırken baltayı ileri fırlattı. Aynı anda dört kılıç kını meteorlar gibi fırladı. Dört yok edici kılıç enerjisi ışını dört kılıç kınından çıktı ve her yönden Qian Feng'e ilerledi.

 

Ancak daha bitmemişti. Wang Lin bir milyar ruhlu ruh bayrağını sallayıp bir altın toz sağnağında kaybolmasını ve etraftaki ruh parçalarıyla birleşmesini sağladı. Bunun sonucunda ruh parçaları mühürleyici bir güç yaydı. O an ruh parçalarının çevrelediği alanda güçlü bir kısıtlayıcı aura ortaya çıktı. Bu aura o kadar güçlüydü ki ışınlanma bile bu auradan etkileniyordu.

 

Qian Feng'in gözleri dehşet sergiledi ve sonra anında bağırdı, "Ceng Niu, aramızda büyük bir nefret yok! Neden beni öldürmeye çalışıyorsun?!"

 

Wang Lin'in gözleri Qian Feng'e bakarken yıldırım gibiydi ve sonra kelimesi kelimesine konuştu, "Seni Kırmızı Kelebek'e yapacağıma söz verdiğim için öldürüyorum!"

 

Qian Feng deli gibi gülmeye başladı ve konuştu, "Ceng Niu, elinde bir milyar ruhlu ruh bayrağı olmasaydı seni kolaylıkla öldürebilirdim! Beni sen zorladın! Ölürsem bir milyar ruhlu ruh bayrağını da yanımda götüreceğim!"

 

Wang Lin'in gözleri soğuklaştı ve usulca konuştu, "Ölümünle yüzleş!"

 

Dört kılıç enerjisi ışını her yönden Qian Feng'e doğru ilerledi. Bu dört ışık ışını güçlü auralar taşıyordu, bulundukları uzayı parçalamak üzereymiş gibiydiler.

 

Qian Feng'in yüzü, derin bir nefes alıp Suzaku Formasyonu'nu tam gücünde aktifleştirirken hiddetliydi. Kalın, kırmızı bir ışık hızla bedenini sardı.

 

Aynı anda çantasına vurdu ve bir eşya çıkardı.

 

Çıkardığı eşya demir bir kılıçtı!

 

Ölümlülerin dünyasından gelmiş gibi görünen pasla kaplı demir bir kılıç!

 

Pas lekeleri güçlü bir kan kokusu yayıyordu. Pas açıkça kılıcın kanla kaplanmasının bir sonucuydu.

 

"Bu atamın, son Suzaku'nun gizlice arkada bıraktığı bir şey. Şu anki Suzaku bile bu şeyi bilmiyor. Ceng Niu, Suzaku Formasyonu'yla çevriliyim ve formasyonu kıramayacağından beni öldüremezsin. Fakat bu kılıça seni öldürebilirim!"

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32125 Üye Sayısı
  • 325 Seri Sayısı
  • 43121 Bölüm Sayısı


creator
manga tr