Bölüm 452: Ruhu Çalma

avatar
2614 21

Xian Ni - Bölüm 452: Ruhu Çalma


Çevirmen: Hollywood Hootsman

Editör: Lord Viole Grace


Wang Lin'in gözleri has ruhu bedenine geri dönerken parladı. Eli uzandı ve semavi kılıç avucuna geri uçtu. Semavi kılıcı tutan Wang Lin dağın derinliklerine atıldı.

 

Wang Lin gittikten kısa süre sonra mühürlediği damlaların hepsi patladı. Su damlaları gaza dönüştü ve birleşip o kadını yeniden oluşturdu.

 

Bir su yaşam formu yalnızca bir saniyeliğine mühürlenebilirdi, onları tamamen mühürlemek neredeyse imkansızdır.

 

Bu kadının gözleri dağın derinliklerine bakarken hiddetliydi. Wang Lin'in ardından atılırken bedeni bir kere daha suya dönüştü.

 

Wang Lin çok hızlı ilerledi, birkaç saniyede dağın derinliklerine vardı. Burada kıyafetlerinin yarısı yırtılmış kambur bir yaşlı adam vardı. Bedeninde bir sürü parlayan dövme vardı. Yaşlı adamın önünde ortada bir su yığını olacak şekilde havada süzülüp mühür oluşturan dövmeler vardı. Bu su kaynıyor gibiydi.

 

Yaşlı adamın alnında sekiz yapraklı bir bitki vardı ve yaşlı adam güçlü bir dövme enerjisi yayıyordu.

 

Kambur yaşlı adam konuştu, "Seni öldüremem ama şekil almanı sağlayan tüm ruh parçalarını arıtabilirim. İyileşmen zaman alacaktır, böylece beni daha fazla kovalayamayacaksın!"

 

Bu yaşlı adam, Ölümsüz Mezarlığı'nda uzaysal yarıkta Wang Lin'i kovalayan kişiydi.

 

Nihayetinde sonunda klanı tarafından kurtarılmak için Atasal Ruh'la olan bağlantısını kullanmıştı. Wang Lin'e duyduğu nefret sınırına ulaşmıştı ve bu savaşta katliam yapmasına neden oldu. Tüm sekiz yapraklı şamanlar arasında en fazla yetişimciyi öldüren oydu.

 

Wang Lin'in ortaya çıkması yaşlı adamı şok etti. Tüm dikkatini su yaşam formuna vermek zorundaydı yoksa ölürdü, bu yüzden Wang Lin'in gelişini fark etmedi. Ayrıca Wang Lin'in yetişim seviyesi öncekinden çok daha yüksekti.

 

Bu yüzden yaşlı adam Wang Lin'i fark etmedi.

 

"Sensin!!!" Yaşlı adamın gözleri Wang Lin'i görür görmez soğuklaştı ve bir kahkaha attı. Önündeki bir dövmeye işaret etti ve dövme anında Wang Lin'e doğru atıldı.

 

Wang Lin soğuk bir şekilde homurdandı. Buraya vardıktan sonra hiç hız kesmedi. Yaşlı adamın onu fark etmesiyle neredeyse aynı anda su yaşam formunu kapana kıstıran dövmelerin yanına ışınlandı ve semavi kılıcı salladı.

 

Şiddetli bir patlamayla suyu mühürleyen dövmelerin üzerinde sayısız çatlak belirdi ve birer birer parçalandılar.

 

Kambur yaşlı adam Wang Lin'e doğru atılırken kükredi. Eli Wang Lin'e doğru uzandı ve avcunun merkezinde çok antik bir dövme vardı.

 

Wang Lin'in gözleri parladı. Tek kelime etmeden uzandı ve bir milyar ruhlu ruh bayrağı ortaya çıktı. Hiç aldırmadan bir milyar ruhlu ruh bayrağı herhangi bir düşmanı şok edebilirdi.

 

Kambur yaşlı adam bir anlığına duraksamadan edemedi.

 

"Bu..." Kalbi titredi. Bu bayrağı biliyormuş gibi hisseti ve korkmadan edemedi.

 

Wang Lin bir milyar ruhlu ruh bayrağını salladı ve ruh parçaları dışarı uçarken bir dizi ruhsal feryatı çıktı. En yüksek sesli feryat, yüksek gökleri bile delebilecek bir kükreme patlatan mor bir Qilin'den geldi. Qilin ortaya çıkar çıkmaz yırtıcı ağzını açtı ve yaşlı adamı yutmaya çalıştı.

 

Qilin'in arkasında ondan fazla Ruh Dönüşümü ana ruhu vardı.

 

Tüm geçit ruh parçalarıyla çevrildi ve ruh parçalarının hepsi yaşlı adama doğru atıldı.

 

Kambur yaşlı adam içinden küfretti ve hiç tereddüt etmeden geri çekildi. Yalnızca bir iki tane Ruh Dönüşümü ruh parçası olsaydı pek endişelenmezdi, sonuçta ruh parçaları gerçek yetişimciler kadar güçlü değildi.

 

Üç dört tane olsa bile en azından kaçabilir ya da yıpratma savaşına girebilirdi.

 

Ancak yaşlı adamın yetişim seviyesindeki birinin başa çıkamayacağı kadar fazlalardı. Özellikle o mor Qilin korkunçtu, ona bakmak bile kalbini titretiyordu.

 

Buna ek olarak sayısız zayıf ruh parçası da vardı. Tüm bunları hesapladıktan sonra dövüşmesinin imkanı yoktu, hızla kaçtı.

 

100 yıl önce kolaylıkla öldürebileceği veledin Ruh Dönüşümü aşamasına ulaşacağı ve Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'nın korktuğu bir milyar ruhlu ruh bayrağına sahip olacağı aklının ucundan bile geçmezdi.

 

Kambur yaşlı adam çok sayıda ruh parçasının Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'nın aurasına sahip olduğunu hissedebiliyordu. Bunlar büyük savaşta yakalanıp arıtılan klan üyeleri olmalıydı.

 

Yaşlı adam kaçmaya çalıştığı an Wang Lin'i kovalayan kadın yetişti. Geçitteki manzarayı görünce gözleri parladı. Suya dönüştü ve sessizce yaşlı adama doğru hareket etti.

 

Wang Lin'in yaşlı adamla uğraşacak zamanı yoktu. Dövme kafesine semavi kılıcı savurmaya devam etti. Bir dizi gürleme sesi daha fazla dövme parçalanırken duyuldu.

 

İçeride hapsolmuş su yaşam formu, bir su yığınından kadına dönüştü. Wang Lin o kadını gördüğünde kalbi titredi.

 

Bu kadın Li Muwan'a benziyordu.

 

Semavi kılıcı son kez savurarak Wang Lin kafesi tamamen parçaladı. İçerideki kadın sevinçle kahkaha attı ve kafesten kaçtı.

 

Wang Lin bunun olacağını biliyordu, kaçmasına izin vermesinin imkanı yoktu. Tek sorun bu kadın, kendisini daha önce durdurmaya çalışan kadından çok daha güçlüydü. Neredeyse bir orta aşama Ruh Dönüşümü yetişimcisi kadar güçlüydü. Üstelik ölümsüz bir bedeni vardı, onunla başa çıkmak çok zordu. Yaşlı adam bile onu öldüremeyip, yalnızca geçici olarak kapana kıstırabilmişti.

 

Li Muwan'a benzeyen kadın kaçmaya çalışır çalışmaz Wang Lin derin nefes aldı ve bir düşünceyle ruh parçalarının hepsi birleşip bir ağ oluşturdu. Yaşlı adamı kovalayan birkaç ana ruh hariç hepsi burada toplandı.

 

Her yönden güçlü bir aura geldi, sonra kadın sakince etrafta baktı ve bakışları Wang Lin'e indi. Kahkaha attı ve konuştu, "Beni kurtardın ama şimdi de tuzağa düşürüyorsun. Ne istiyorsun?"

 

Wang Lin soğuk bir şekilde sordu, "Yaşamak mı yoksa ölmek mi istersin?"

 

Kadın gülümsedi ve sonra bir kahkaha patlattı. "Burada beni kimse öldüremez. Beni tuzağa düşürsen bile kaçmak için kısa bir süreye ihtiyaç duyarım."

 

Wang Lin'in gözleri soğuklaştı ve konuştu, "Ruh bayrağı, birleş!"

 

Wang Lin bunları söyledikten sonra tüm ruh parçaları hızla ana ruhlarla birleşti. Göz açıp kapayıncaya kadar tüm ruh parçaları kayboldu, ortada yalnızca bir son aşama Ruh Dönüşümü yetişimcisinden güçlü fakat bir Yükseliş yetişimcisi kadar güçlü olmayan altı ana ruh kaldı.

 

Bu altı ana ruh kadını çevreledi ve soğuk bir şekilde ona baktı.

 

Wang Lin konuştu, "Yok edin!"

 

İki kelimeyle altı ana ruh harekete geçti ve çeşitli büyüler ve tekniklerle saldırdı. Kadın bedeni parçalanırken güldü ve parçalar her yöne uçtu.

 

Yalnızca kadının bedeni su damlalarına ayrıldığında Li Muwan'ın ruh parçasını bulabileceğinden Wang Lin de bunu bekliyordu.

 

Ancak tam Wang Lin'le altı ana ruh harekete geçtiğinde tüm geçit sallandı. Bu sallanma yerden geldi.

 

Yalnızca burası da değil, tüm Suzaku Mezarı şu anda sallanıyordu.

 

Sallanma devam ederken gökten parçalanma sesleri geldi. Sanki dev eller gökleri yırtıp açıyormuş gibiydi.

 

Gökyüzünde sayısız uzaysal yarık belirdi. Bir insanı dondurabilecek soğuk rüzgar yarıklardan çıktı. Bu uzaysal yarıklar dışarıdakiler gibi değildi, dışarıdakilere belirli bir yetişim seviyesine ulaşırsan güvenle girebilirdin.

 

Burası farklıydı. Buradaki uzaysal yarıklar gerçek uzaysal yarıklar gibi değildi, yalnızca görünüşleri benziyordu. Suzakı Mezarı'nda, Yetişim Gezegeni Kristali'nın özel gücüyle üretilen boyutsal çatlaklar vardı.

 

Bir Ruh Dönüşümü yetişimcisi girse bile ruhu istisnasız anında ölürdü.

 

Yetişim Gezegeni Kalbi parçalanmaya devam ederken Yetişim Gezegeni Kristali'nin çöküşü nihayet başladı.

 

Suzaku Mezarı'nın yerküresi çatlamaya başladı ve giren çoğu yetişimci bu doğal felakette öldü. Normalde ölemeyen birçok yaşam formu bile öldürüldü.

 

Tüm Suzaku Mezarı'nı güçlü bir ölüm aurası sardı.

 

Wang Lin'in olduğu geçit farklı değildi. Yer parçalandı ve çok sayıda boyutsal çatlak her şeyi yutmak için ortaya çıktı.

 

Wang Lin çabucak ruh bayrağını kullanıp tüm ruh parçalarını geri çağırdı. Şu anda Wang Lin'in yaşlı adam konusunda endişelenecek zamanı yoktu. Bakışları Li Muwan'a benzeyen kadına kilitliydi.

 

Şu anda kadın şok durumundaydı, daha önce hiç sergilemediği bir dehşete kapılmış ifadesi sergiledi. Bedeni yavaşça çöküyordu ve sonra bir patlamayla bedeni sayısız su damlasına dönüştü. Sayısız su damlası da çöküyordu. Bu onun için gerçek bilr ölümdü.

 

Wang Lin birçok boyutsal çatlağı atlatarak yıldırım gibi hareket etti ve su damlası yığının önüne vardı. Sağ eli uzandı ve bir kristal berraklığında su damlası yakaladı. Damlaya dokunduğu an Li Muwan'a dokunmuş gibi hissetti.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr