Bölüm 418: Bir Milyar Ruhlu Ruh Bayrağı'nın Gerçek Gücü

avatar
2775 15

Xian Ni - Bölüm 418: Bir Milyar Ruhlu Ruh Bayrağı'nın Gerçek Gücü


Çevirmen: Hollywood Hootsman

Editör: Lord Viole Grace

 


Qian Feng ortaya çıktığı an hemen birçok güçlü Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı üyesini öldürmüş ve Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'nun genç efendisiyle savaşmıştı. Bütün bunlar anında tüm gezegeni sallamıştı.

 

Onların arasındaki savaş, her iki tarafın sonraki neslin liderleri arasındaki bir savaştı.

 

Her ne kadar Qian Feng kazanamadıysa ve savaş berabere bitse de ünü göklere yükselmişti. Ancak bu savaştan sonra, insanlar onun Liu Mei'nin kıdemli çırak kardeşi ve şu anki Suzaku'nun öğrencisi olduğunu öğrendi. Liu Mei'nin altında iki numaraydı.

 

Ayrıca herkesin dikkatini çeken bir kimliği daha vardı.

 

Bu kişi önceki neslin Suzaku'sunun torunuydu.

 

Qian Feng, Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'na karşı verilen savaşta parlak bir ay gibiydi. Nihayetinde Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'nın genç efendisiyle bir anlaşma imzalamıştı. Suzaku ülkesi tüm 3. kademe yetişim ülkelerini teslim etmişti ve böylece Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı saldırsını erteleyecekti.

 

Du Tian'ın gözleri, uzaktan gelen büyük ve siyah buluta bakınca parladı ve kalın bir tonla konuştu, “Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı ikinci saldırısına başladı. Ceng Niu, o siyah bulutta Ruh Dönüşümü orta aşamadaki bir yetişimci kadar güçlü bir şamanın olduğunu hissedebiliyorum. Ama Yükseliş yetişimcisi kadar güçlü biri var mı yok mu bilmiyorum. Alt bayrağı çıkar, saldıracağız!”

 

Wang Lin'in ifadesi siyah buluta bakarken sakin kaldı. Uzanıp bir milyar ruhlu ruh alt bayrağının ortaya çıkardı. Bayrağı tuttuktan sonra bayraktan siyah sis çıktı ve Wang Lin'in etrafını sardı.

 

Du Tian da bir milyar ruhlu ruh bayrağını çıkardı. Bir sallamayla o da kendisini siyah sisle kapladı ve Wang Lin'le siyah buluta doğru atıldı. Yolda sonik patlamalar ve ruh parçalarının feryatları etraflarını sardı.

 

Çok sayıda Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı üyesi belirip ileriye atılırken siyah buluttan aniden kükreme dalgaları geldi. O an Du Tian'la Wang Lin direkt siyah buluta atıldı.

 

Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı üyeleri tam saldırmak üzereyken siyah buluttan bir bağırış geldi ve Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı üyeleri durup bir yol açtı.

 

Vücudunda hiç dövme bulunmayan saray cübbeli orta yaşlı bir adam siyah buluttan çıktı. Yanında da kambur bir yaşlı adam vardı. Yaşlı adamın ifadesi kasvetliydi ve ara sıra birkaç kez öksürüyordu.

 

Wang Lin anında bu yaşlı adamın onu uzaysal yarıkta kovalayan ve sonra içeride sıkışıp kalan kişi olduğunu anladı.

 

İkisi arasındaki kin çok büyüktü, bu yüzden Wang Lin'i tanısaydı ölene kadar peşini bırakmazdı. Ancak Wang Lin hasır şapkayı giyiyordu ve ruh bayrağı tarafından sarılmıştı, bu yüzden o kişi onu tanıyamamıştı.

 

“Ruh Arıtma Tarikatı!” orta yaşlı adam gözleri parlarken fısıldadı. İlerledi ve Du Tian'la Wang Lin'i engelledi.

 

“Ruh Arıtma Tarikatı'ndan ikiniz, olduğunuz yerde kalın!” Orta yaşlı adam gülümsedi ve elini salladı.

 

Boom!

 

Şiddetli bir patlama duyuldu. Tek bir sallamayla görünmez bir güç aniden belirdi ve Du Tian'la Wang Lin'i kafestelermiş gibi tuzağa düşürdü.

 

Wang Lin'in ifadesi hafifçe değişti. Bu görünmez gücün altında çok güçlü bir tehlike hissi hissetti.

 

“Dokuz yapraklı şaman!” Du Tian'ın sesi ruh bayrağından geldi.

 

Ancak Du Tian'ı saran ruh bayrağı sayısız ruh parçası ve sonra da tanrılar gibi inen 13 altın-mor ana ruh serbest bıraktı.

 

Du Tian bağırdı, “Saldırın!”

 

Ruh parçaları aniden her yönden saldırırlarken çıldırdı. Bu özellikle 13 Ruh Dönüşümü ruh parçası için geçerliydi. Ruh Dönüşümü seviyesinin altındaki güçteki tüm Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı üyeleri 13 parçadan tek bir dokunuşla öldü.

 

Orta yaşlı adam kaşlarını çattı. Daha yeni dokuz yaprak aşamasına ulaşmıştı, yani bir ilk aşama Yükseliş yetişimcisine denkti. Ancak daha önce hiç bir milyar ruhlu ruh bayrağının dehşet verici gücünü görmemişti. Yalnızca on binlerce yıl önceki savaşın kayıtlarında okumuştu ve onun Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'nın en çok korktuğu silah olduğunu biliyordu.

 

Şimdi onu görünce ifadesi karardı. Elini salladı, siyah bulutun geri çekilmesine neden oldu. Bulutun içindeki Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı üyeleri ortada bir açıklık oluşturdu.

 

Du Tian Wang Lin'i de alıp siyah buluttan uzaklaşırken güldü.

 

“Mu Ye, sen klan üyelerini götürüp genç efendiyle buluştur. Ben bir milyar ruhlu ruh bayrağının gücünü test edeceğim.” orta yaşlı adam Du Tian'ı kovalamadan önce emir verdi.

 

Kambur yaşlı adam klan üyelerini siyah bulutu yeniden biçimlendirmek için yönlendirirken başını salladı. İşlerini bitirdiklerine ilerlemeye devam ettiler.

 

Du Tian uzağa uçtu ve sonra aniden durdu. “Dokuz yapraklı şaman bizi takip ediyor. Ceng Niu, dikkatlice izle ve Yükseliş yetişimcilerinin bir milyar ruhlu ruh bayrağından korkmalarının sebebini gör.”

 

Du Tian konuşurken Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'yla yüzleşmek için arkasına döndü. Bir gökkuşağı gökte yay çizdi ve Du Tian'ın önüne vardı. Bu orta yaşlı adamdı.

 

Du Tian konuşmakla zaman kaybetmedi. Eli bir mühür oluşturdu ve Du Tian biraz kan tükürdü. “500 milyon ruh ve 13 ana ruh, belirin!”

 

Gök, sanki tamamı bir şey tarafından kaplanmış gibi karardı ve yerküre cehenneme döndü.

 

Ruh parçalarının sayısız feryadı etraflarında yankılanmaya başladı.

 

Ruh parçaları ruh bayrağından tek tek çıktı ve tüm bölgeyi kapladı. 13 altın-mor ruh parçası ortaya çıkan orta yaşlı adama baktı.

 

“Dikkatlice izle. Bu, ruh bayrağını kullanmanın uygun yolu. On üç ruh formasyonu!” Du Tian, etrafını saran siyah sis 9 metrelik bayrağa dönüşürken bağırdı. Sonra bayrağı salladı.

 

500 milyon ruh parçası 13 ana ruhun etrafında gizemli bir şekilde hareket etmeye başladı ve Wang Lin'i, Du Tian'ı ve orta yaşlı adamı saran büyük bir formasyon oluşturdu...

 

Wang Lin, formasyonlar üstündeki anlayışıyla bile yalnızca bir parçasını analayabildi ve ayrıntılı olarak inceleyemedi.

 

“Ruh arıtma!” Du Tian uzanırken bağırdı.

 

Tüm ruh parçaları birleşen bir ses çıkarırken formasyon aniden titredi. Bu ses bir tür büyü gibiydi.

 

Kısa süre sonra ruh parçalarının arasından kara bir aura çıktı ve dev bir el oluşturdu. Bu dev el Du Tian'ın yaptığıyla aynı şeyi yapıyordu, sanki klonu gibiydi.

 

Du Tian uzanırken orta yaşlı adamın etrafında beyaz bir figür belirdi. Bu onun ruhuydu. O an dev el indi.

 

Orta yaşlı adamın gözleri parladı. Havaya işaret ederken herhangi bir hazine kullanmadı ve tek bir kelime söyledi: “Dur!”

 

Bir patlamayla büyük el aniden durdu ve hareketsiz kaldı.

 

Orta yaşlı adam kolunu uzattı ve sonra beş farklı renkli ışık elinde toplandı.

 

“Kazan!” Beş ışık anında parçalandı ve orta yaşlı adamın etrafında beş kazan oluşturdu.

 

Sonra fısıldadı, “Arıt!” Beş büyük kazan etraflarında garip dövmeler belirirken titredi. Dövmeler kazanların etrafında dönerken parladı.

 

Beş büyük kazan formasyonun içinde beş büyük girdap oluşturdu.

 

Antik bir aura formasyonu doldurdu ve sonra bazı ruh parçaları girdaplara çekildi.

 

Du Tian'ın ifadesi konuşurken sakin kaldı, “Gerçekten de bir dokuz yapraklı şamansın ve bazı yeteneklerin var. On üç ana ruh, toplanın!”

 

500 milyon ruh parçası 13 ana ruha doğru toplanırken formasyon aniden tekrar değişti ve sonra 13 ana ruh katılaşmaya başladı.

 

500 milyon ruh parçası 13 ana ruhla birleşti, her birine bir son aşama Ruh Dönüşümü yetişimcisinin gücünü verdi. Bedenlerinde semavi ruhsal enerji bile vardı.

 

Bu sefer orta yaşlı adamın ifadesi nihayet değişti.

 

Du Tian'ın gözleri konuşurken soğuktu. “Daha bitmedi. On üç ana ruh, birleşip tek ruh haline gelin!”

 

13 ana ruh aniden hareket etti, sayısız ardıl görüntüler yarattılar. Ardıl görüntüler kaybolduğunda ruhlar birleşip tek bir ruh haline gelmişti.

 

500 milyon ruh parçası ve 13 ana ruh tek ruha arındı.

 

Bu ruhun belirdiği an gökyüzünün renkleri değişti.

 

“Yükseliş...” Orta yaşlı adam derin bir nefes aldı.

 

Bir milyar ruhlu ruh bayrağının içindeki tüm ana ruhlar Ruh Arıtma Tarikatı'nın Ruh Dönüşümü atalarıydı. Hepsinin tek pişmanlığı Yükseliş aşamasına ulaşamamaktı. Hayattalarken başaramadıklarından bu arzu ölümlerinde daha da güçlenmişti.

 

Nihayetinde tüm ruh parçalarının arzusu, birleşmelerini ve Yükseliş yetişimcilerine denk bir güç yaratmalarını sağladı.

 

Bu bir milyar ruhlu ruh bayrağının tam gücü bile değildi, yalnızca bir kısmıydı.

 

Bu güç ilk aşama Yükseliş yetişimcilerine karşı savaşmak için yeterliydi ancak şu anki Suzaku gibi son aşama Yükseliş yetişimcilerinin rakibi olamazdı. Şu anki Suzaku'nun gerçekten korktuğu şey tüm 36 ana ruhun gücüydü, özellikle dördüncünün.

 

Du Tian orta yaşlı adama baktı ve soğuk bir şekilde konuştu, “Kaybol. Seni bugün öldürmeyeceğim. Ruh Arıtma Tarikatı'm sizinle Suzaku ülkesi arasındaki savaşa karışmayacak!”

 

Orta yaşlı adamın ifadesi çok karanlıktı ve kalbindeki öfke büyüdü. Yetişim seviyesiyle Du Tian bir milyar ruhlu ruh bayrağına sahip olmasaydı Du Tian'ı çoktan kolaylıkla öldürebilirdi.

 

Düşünürken Du Tian'a baktı. Bir süre sonra konuştu, “Yalnızca bu tür bir güç beni tehdit etmeye yeterli değil. Bir milyar ruhlu ruh bayrağının yalnızca bu tür bir gücü olabilir mi?”

 

Du Tian gözleri parlarken güldü ve konuştu, “On ana ruh, belir!”

 

Elindeki ruh bayrağını salladı ve sonra on Ruh Dönüşümü ana ruhu daha dışarıya uçtu.

 

Bu sefer orta yaşlı adam acı acı gülümsedi. O an nihayet klanının bir milyar ruhlu ruh bayrağından bu kadar korkmasının sebebini anladı.

 

Orta yaşlı adam konuştu, “Ruh Arıtma Tarikatı savaşa karışmayacağına göre Terk Edilmiş Ölümsüz Klanı'yla konuşacağım ve Ruh Arıtma Tarikatı'na bir adım dahi atmayacağımıza söz vereceğim!”

 

Konuşmasını bitirince Du Tian'a doğru ellerini kavuşturdu ve dikkatli bir biçimde ayrıldı.

 

Du Tian tüm ruh parçalarını geri almak için ruh bayrağını salladı ve çabucak Wang Lin'le ayrıldı.

 

“Bir milyar ruhlu ruh bayrağı...” Az önce olanlara şahit olduktan sonra Wang Lin'in gözleri hırsla doluydu. Dünya büyüktü ve o bayrakla her yere gidebilirdi.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31708 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42706 Bölüm Sayısı


creator
manga tr