Bölüm 388: Qilin Ruh Bayrağını Alış

avatar
2932 17

Xian Ni - Bölüm 388: Qilin Ruh Bayrağını Alış


Çevirmen: Hollywood Hootsman

Editör: Lord Viole Grace

 


Bu qilin Ling Tianhou'nun qiliniyle neredeyse aynı gözüküyordu, dış görünüşündeki tek fark rengiydi.

 

Fakat aurası, kılıç azizi Ling Tianhou'nun qilininkinden çok daha zayıftı.

 

''Qilin ruh parçası!''

 

Wang Lin canavara baktı ve uzandı. Siyah gaz her yönden geldi ve siyah bir mızrağa dönüştü.

 

Altın Qilin kükredi, sonra bir altın ışık küresi aniden önünde belirdi ve Wang Lin'e doğru parçalarına ayrıldı.

 

Wang Lin ilerledi ve mızrağı sapladı.

 

Bamm!

 

Etraftaki ruh damarının çatlamasına neden olan şiddetli bir patlamadan sonra Wang Lin bir adım geri çekildi ve altın ışık küresi dağıldı.

 

'İlginç. Ling Tianho'nun qilini canlı olsa da irsiyetini kaybettiği için büyü kullanamıyordu. Bu ruh parçası çok daha zayıf olsa da büyü kullanabiliyor. Açıkca hala irsiyetinin anılarına sahip.'

 

Wang Lin'in gözleri parladı. Çantasına vurdu ve iki çan belirdi. İki çanı fırlattı ve çanlar qilinin etrafını kuşattı.

 

Qilin ön pençesini kaldırdı ve yere vurdu. Bu şok dalgası çevredeki ruh damarının parçalanmasına ve iki çanın yavaşlamasına neden oldu.

 

Wang Lin homurdandı. Aniden harekete geçti ve ileriye saldırdı. Mızrak havada uçtu ve qilini delip geçti.

 

Qilin kükredi. Delindiği yerden siyah gaz sızdı ve ruh parçalarına dönüştü.

 

Tek kelime etmeden Wang Lin boyutsal çantasına vurdu ve ruh bayrağını çıkardı. Bir sallamayla tüm ruh parçaları bayrağına uçtu.

 

Qilin kükredi ve hemen ruh parçalarını bedenine geri çekti.

 

Wang Lin'in gözleri parladı. Sağ elini hareket ettirdi ve ruh girdabı belirdi. Qilinle ruh parçaları için dövüşmeye başladı.

 

Wang Lin qilinin dikkatini dağıttıktan sonra iki çan hemen büyüdü ve qilini kuşattı. Qilin, iki çana atılan iki küçük qiline dönüşen iki siyah gaz akımı çıkardı.

 

Wang Lin'in sağ eli hareket etti ve iki qilini mühürlemek için kısıtlama dalgaları gönderdi. Sonra iki çan onları kuşattı ve Wang Lin tarafından yok edildiler.

 

Qilinden dışarı süzülen ruh parçalarına bakan Wang Lin'in gözleri parladı. Homurdandı ve bağırdı ''Lanet hayvan, soyunun gücüne sahip olsaydın rakibin olmazdım. Fakat sen sadece yanıltıcı bir bedene yoğunlaşmayı başarmış bir ruh parçasının. Seni parçalamak zor olmayacak!''

 

Sonra Wang Lin'in eli hızla hareket etti ve birer birer yanılsama kısıtlamaları belirdi. Yanılsama kısıtlamaları qilinin etrafını sardı ve bir ağ gibi çöktü.

 

Qilin kükredi ve debelenmeye başlayarak kısıtlamanın parçalanmasına neden oldu. Fakat Wang Lin'in eli durmadı, kısıtlamalar deli gibi belirdi ve qilinin bedenine yerleşmeye devam etti.

 

Saniyeler içinde sayısız kısıtlama gönderirken ter Wang Lin'in alnını yavaş yavaş kaplamaya başladı. Qilin daha da yüksek sesle kükremeye başladı ama sanki suya batıyormuş gibi bedeni yavaşlamaya başladı.

 

Wang Lin'in gözleri parladı. Çantasına dokundu ve küçük bir bayrak dışarı uçtu.

 

Bu bayrak, kısıtlama bayrağıydı. Bayrağın sallanmasıyla önünde sayısız siyah mızrak belirdi. Wang Lin'in emri altında siyah mızraklar qiline doğru hücuma geçti.

 

O anda Wang Lin'in sağ eli durmadı, ruh girdapları oluşturmaya devam etti. Sağ eli hayalet gibi hareket ediyordu, ardı ardına ruh girdabı yaratıyordu.

 

Sayısız siyah mızrak, gözleri öfkeyle dolu olan qiline doğru hücuma geçti. Bedenini salladı ve ondan fazla altın ışık küresi etrafında belirdi.

 

Bamm! Bamm!

 

Mızraklar ve altın ışık küreleri çarpışırken şiddetli patlamalar duyuldu. Çoğu mızrak durdurulsa da bazıları geçmeyi başarıp qiline vurdu. Daha fazla ruh parçası qilinin vücudundan döküldü ve Wang Lin'in kurduğu ruh girdapları tarafından emildi.

 

Qilin şiddetle kükredi ve daha şiddetli debelenmeye başladı, vücudundaki kısıtlamaları birer birer parçaladı.

 

Wang Lin kaşlarını çattı. Bu yanıltıcı bedenin bu kadar güçlü bir qilin ruh parçası tarafından oluşturulduğunu düşünmemişti. Bu Qilin şimdiden Ruh Oluşturma son aşamadaki bir yetişimci kadar güçlüydü. Büyümesi için daha fazla zaman verilseydi çok geçmeden bir Ruh Dönüşümü yetişimcisinin gücüne ulaşırdı.

 

Wang Lin'in gözleri karardı. Sağ elini kaldırdı ve canavar tuzağı uçtu. Yan tarafa indi ve tanrı katleden savaş arabasına dönüştü.

 

Canavar Kırmızı Kelebek ile olan dövüşten sonra büyük ölçüde zayıflamıştı ancak qilini gördüğü an vücudu sallandı ve gözleri iştahla doldu.

 

Qilin ruh canavarını gördüğü an sanki az önce doğal düşmanıyla karşılaşmış gibi kükredi. Kısıtlamalarla mücadele etmeyi bırakıp dövüşme niyeti gösterdi.

 

Bunu görünce Wang Lin şaşırdı. Gözleri parladı ve hiç tereddüt etmeden arabaya bir mühür gönderdi. İlk defa canavar neşeyle kükredi, ilk defa arabanın açılmasını beklemedi ve de Wang Lin'i yemeye çalışmadı. Hala ona bağlı olan siyah zincirlerle qiline saldırdı.

 

Qilin kükredi. Sayısız altın ışık küresi ruh canavarının saldırısını engellemek için önünde belirdi.

 

Ruh canavarı kükredi ve tüm altın ışık kürelerini kırdı. Bir patlamayla ruh canavarı qilinle çarpıştı.

 

İki canavar da acıyla inledi. Ruh canavarı çok çabuk saldırmıştı, bu yüzden vücudundaki zincirler sonuna kadar çekildi. Zincirlerin verdiği acı ruh canavarını geri çekilmeye zorladı. Dönüp zincirleri ısırmaya çalıştı ama ne yaparsa yapsın zinciri kıramadı. Sonra Wang Lin'e dönüp kükremeye başladı, niyeti belliydi.

 

Qilin ruh canavarının dengi değildi. Vücudundaki tüm kısıtlamalar parçalandı ve vücudundan çok miktarda ruh parçası kaçarken havaya fırladı.

 

Ruh parçaları belirdikleri an etraftaki ruh girdapları tarafından emildi. Göz açıp kapayıncaya kadar hepsi emildi.

 

Altın qilinin vücudu eskisi kadar katı değildi ve daha hayaletimsi bir hale geldi. Ruh canavarına gözlerinde hüsranla bakarken alçak hırıltılar çıkardı ama ilerlemeye cüret edemedi.

 

Ne de olsa sadece ruh parçasıydı. En güçlü halindeyken ruh canavarından daha güçlüydü ama şu anda onun dengi değildi.

 

Qilin uzağa fırladıktan sonra altın ruh bayrağı korunmasız hale gelmişti. Wang Lin çabucak altın ruh bayrağının önünde belirdi ve onu kavramak üzereydi.

 

Fakat Qilin öfkeyle kükredi ve Wang Lin'e atıldı. Wang Lin sağ eli uzanıp savaş arabasındaki zincirler yok olurken alayla gülümsedi.

 

Onu zapt eden zincirler olmadan ruh canavarı sevinçli bir şekilde kükredi ve ağzını açıp qiline saldırdı.

 

Qilin öfkeyle kükredi. Çaresiz hissederek Wang Lin'e saldırmaktan vazgeçti ve kaçmaya yeltendi.

 

Ruh canavarı qilini kovalamaya başladı. Büyük miktarda ruh parçası qilinden dışarı uçtu ve ruh girdabı tarafından emildi.

 

Wang Lin altın ruh bayrağını kavradı. Dokunduktan hemen sonra soğuk bir aura vücuduna girdi ve kaybolmadan önce birkaç kez vücudundan geçti. Wang Lin, ruh bayrağının emdiği ruh özü kanını tükürken neşeli bir görünüm sergiledi.

 

''Yüksel!'' Wang Lin bağırdı ve bayrağı kaldırdı.

 

Kol büyüklüğünde bir siyah gaz kütlesi altın bayrağın olduğu yerden hızla çıktı ve tüm Ruh Arıtma Dağı'ndan geçti.

 

Uzaktan, Ruh Arıtma Dağı'nın üstündeki göğe çıkıp yayılmaya başladığı görülebiliyordu.

 

O anda Ruh Arıtma Dağı'ndaki bütün öğrenciler şaşırmış bir şekilde gökyüzüne baktı. Yeraltından gelen kükremeleri çoktan fark etmişlerdi ama çok güçlü olduklarından kimse kontrol etmeye cesaret edememişti.

 

Üç dağın arkasındaki altın halkalar hafifçe titremeye başladı ve bir kişi sekizinci halkadan çıktı. Bu kişinin saçları beyazdı ve yüzü kasvetliydi. Neler olup bittiğini kontrol etmeye gitmek üzereyken aniden sanki bir şey duymuş gibi durdu. Arkasına döndü ve iki kan halkasına doğru başını eğdi. ''Ata nasıl emrederse.''

 

Sonrasında altın halkaya döndü.

 

Wang Lin altın ruh bayrağını tuttu, salladı ve konuştu, ''Ana ruh Qilin, geri dön!''

 

Göz açıp kapayınca kadar ruh canavarı tarafından köşeye kıstırılmış ve defalarca yutulma tehlikesiyle karşılaşan Qilin kükredi ve altın ruh bayrağının içinde kayboldu.

 

Wang Lin elindeki ruh bayrağının titrediğini hissetti. Çabucak onu kaldırırken çok mutlu hissetti.

 

Ruh canavarı çok kızgındı. Wang Lin'e karşı zaten derin bir nefreti vardı ve yutmak üzere olduğu avı çaldığı için Wang Lin'e saldırdı.

 

Wang Lin ruh canavarını tamamen kontrol edemese de onu mühürleyebilirdi. Arabaya işaret etti ve sayısız zincir ruh canavarını zapt etmek için belirdi.

 

Ruh canavarı öfkeyle kükrerken yavaşça arabaya geri sürüklendi ve sonra canavar tuzağına döndü.

 

Wang Lin canavar tuzağını geri takmak yerine tamamen mühürleyip çantasına koydu. Ortadan kayboldu ve Ruh Arıtma Dağı'nın tepesinde belirdi.

 

O an dağın üstündeki siyah gaz çok yoğundu. Wang Lin siyah buluta baktı ve düşünmeye başladı.

 

'Çarpışma sesleri Ruh Arıtma Tarikatı'ndaki Ruh Oluşturma ve üzerindeki yetişimcilerinin dikkatini çekmiş olmalı ama hiç kimse kontrol etmeye gelmedi. İlginç...' Wang Lin dokuz altın halkaya baktı ve iki kan kırmızısı halkaya da birkaç bakış attı. Yetişiminin hepsini toparlayamasa da korkmuyordu. Bir Ruh Dönüşümü yetişimcisi gelse bile uzayı yarıp yıldız pusulasını kullanarak kaçabilirdi.

 

Wang Lin, kan kırmızısı halkaların birinden nezaketle dolu bir çift antik gözü belli belirsiz gördü ve sonra hemen kayboldular.

 

''Ha?'' Wang Lin'in gözleri parladı.

 

 Editör Notu: Değişikliklerden sonraki yetişim seviyeleri :

Temel Oluşturma - Çekirdek Oluşturma (Eski, Merkez Oluşturma) - Oluşan Ruh (Eski, Kadim Ruh) - Ruh Oluşturma - Ruh Dönüşümü (Eski, Ruh Değişimi) - Yükseliş 
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr