Eğer hakim olsaydım, yapacağım ilk şey kölelik ve aristokratik sistemi değiştirmek olurdu. Eğer kanunun karşısında eşitsek, o zaman herkes her şeyde eşit olmalı ve sınıf farklılıkları olmamalı! #The Dark King

True Martial World - Bölüm 263: Yi Yun’un Dao’su


 

Çeviri: bebebiskuvisi

 


Silahların yolundan sonra, Beş Elementin Yasaları olarak bilinen ikinci büyük kategori vardı!


Bu beş elementin, metal, odun, su, ateş ve toprak, yasaları uç boyutuna kadar anlaşıldığında kişiyi dövüş sanatlarının zirvesine çıkarabilirdi. Ve bu beş element bir şekilde birleştirilebilirse daha da öteye götürebilirdi.


Beş elementin yanında doğa yasaları da vardı.


Rüzgar, kar, yıldırım, tsunami gibi doğa güçleri kullanılabilirdi.


Doğa yasalarında anlayışını ilerleten biri bunları birleştirebilirdi de. Böyle bir savaşçı, Yaratıcı’nın gücünü elde ederek Yer ve Gök’ün ta kendisi hâline gelebilirdi.


Bahsedilen bu üç yasa, en yaygın yetiştirme teknikleriydi. Bunlar zor kabul edilmiyordu ama yine de bunlara çalışanları daha üst seviyelere çıkarabiliyordu. Tai Ah Kutsal Krallığı yetişimcilerinin %90’ı bu üç kategoriden olan seçtikleri belli bir yasaya odaklanırdı.


Bu üç büyük kategoriden sonra, nispeten daha nadir rastlanan yasalar geliyordu.


Bu yasaların ve Büyük Dao’ların çoğu çiftlerden oluşuyordu; örneğin, Yumuşak-Sert, Sahte-Gerçek, Uzay-Zaman, Yin-Yang, Yaşam-Ölüm, Etki-Tepki, Varlık-Yokluk, Ölüm ve Kefaret, Fani-Baki…


Yi Yun okumaya devam etti. Dövüş sanatlarının üç bin Büyük Dao’su çok kapsamlıydı.


Sıradan bir savaşçı bunlardan sadece birini seçebilirdi, en iyi ihtimalle birkaçını!


Üç bin Büyük Dao’nun her biri sayısız gizem barındırıyordu. Bir savaşçı tüm hayatını buna adadığı hâlde her gizemi çözemeyebilirdi.


Biri çok fazla yasa seçerse aklının karışmasına neden olabilir, hiçbirinde ilerleyemeyebilirdi.


Yi Yun, ‘Yasaların Gerçeği’ne kaydedilmiş her yasa tanıtımındaki nitelikleri ve ilkeleri okudu.


‘Yasaların Gerçeği’ temel bir tanıtımdı. Üç bin Büyük Dao arasından yalnızca on altı tanesi detaylarıyla açıklanmıştı.


Ve farklı Dao’ların farklı nitelikleri vardı.


Üç bin Büyük Dao arasında en üstte bulunan ‘Başlangıcın Büyük Daosu’ idi!


‘Başlangıcın Büyük Daosu’nun çok az türü vardı ve diğer Büyük Dao’lardan farklı bir boyuttaydı; açıkça söylemek gerekirse, üç bin Büyük Dao arasında kraldı.


‘Başlangıcın Büyük Dao’sunda ilk adımı atmak çok zordu. Onu anlamak, onda ustalaşmak ve ilerleme kaydetmek çok zordu. ‘Başlangıcın Büyük Daosu’na dayanan bir gizemli teknik bulmak ise, neredeyse imkansızdı. Tai Ah Kutsal Krallığı’nın bilgeleri bile, ‘Başlangıcın Büyük Daosu’ hakkında bir kitap bulmayı pek başaramamışlardı.


Sıradan bir savaşçı, dövüş sanatlarına çalışırken ‘Başlangıcın Büyük Daosu’nu seçmezdi. Onu seçmeleri, kendi dövüş sanatları yollarına taş koymakla aynı şeydi.


İnsanlık tarihi, genç nesil dahiler bakımından yoksunluk çekmeyen süper aşiretlerin dahilerinin inanılmaz yetenekleri sebebiyle ‘Başlangıcın Büyük Daosu’na odaklanmayı seçmesi, ancak başaramamalarından dolayı daha düşük seviye bir yasaya yönelip zaman kaybetmeleriyle doluydu.


Bu dünyada ‘Başlangıcın Büyük Daosu’nda anlayış kazanmaya çalışan insanlar vardı. Bu insanlar genellikle başka bir Büyük Dao ile başlar, bilge olduktan ve akranlarını aştıktan sonra ‘Başlangıcın Büyük Daosu’nu anlamaya odaklanırlardı. Başarılı olanlar bir adım daha ilerleyip Büyük İmparator olurdu ve bu olduğunda güçleri bir Kutsal Krallığı dahi aşar, tüm insanların saygı duydukları bir dev hâline gelirlerdi.


‘Başlangıcın Büyük Daosu’nun altında ikinci sınıf Büyük Daolar bulunurdu. Onlar, ‘Hakimiyetin Büyük Daoları’ olarak adlandırılırdı.


Elbette hakimiyetten kasıt, başlangıcın altındaki hakimiyetti.


Uzay-Zaman Daosu, Yin-Yang Taiji Daosu, Yaşam-Ölüm Daosu, Ölümsüzlük Daosu gibi…


ÇN: Taiji


‘Hakimiyetin Büyük Daoları’ da oldukça zordu. Ama ‘Başlangıcın Büyük Daosu’na kıyasla daha kolaydı. Onlara dayanan yetiştirme teknikleri de daha fazlaydı.


‘Hakimiyetin Büyük Daoları’nın altındakiler ise Büyük Dao olarak değil de yasa olarak adlandırılıyordu.


Beş Elementin Yasaları, Doğa Yasaları gibi...Gerçi bunlar üst sınıf yasalar olarak biliniyordu.


Bu üst sınıf yasaların altındakiler ise üç bin Büyük Dao arasındaki en düşük seviyedekilerdi, sadece normal yasalardı.


Yumuşak-Sert yasaları, Hızlı-Yavaş konseptleri, Dağ-Nehir kavramları, salınım yasaları gibi yasalar normal yasalar olarak kabul görüyordu.


Olağanüstü yeteneği olan genç savaşçılar, Mor Kan Âlemi’ndeyken normal yasaları yavaş yavaş kavramaya başlarlardı. Yuan Tesisi Âlemi’ne ulaştıklarında bu yasaları kullanmakta nispeten daha iyi bir hâle gelirlerdi.


Elbette normal yasalar hakkındaki anlayışlarını uç seviyeye taşımaları kolay değildi.


Ve yasaların sınırı yoktu. Tai Ah Kutsal Krallığı tarihi, normal yasalara odaklanan bilgelerle doluydu. Ama onlar bile normal bir yasayı eksiksiz bir şekilde anlamaktan kat kat uzaktı.


Yi Yun, ‘Yasaların Gerçeği’ni baştan sona gözden geçirdi. Bu kitapta anlatılan on altı yasa, Beş Elementin Yasaları, Yumuşak-Sert yasaları, Hızlı-Yavaş yasaları, Rüzgar-Yıldırım yasaları, Yıldız Işığı yasaları, Yin-Yang yasaları ve Ölüm ve Kefaret yasalarıydı.


Yasaların Büyük Daosu’nu daha iyi anlayan ve daha iyi uygulayan biri dövüş sanatlarının zirvesine o kadar yakınlaşırdı.


Yi Yun ağırdan alması gerektiğini düşündü. Mor Kristal ona yardımcı olsa da, önünde parlak bir gelecek bulunsa da dövüş sanatları yolunda hâlâ emekleme aşamasındaydı. Çoğu savaşçı açgözlü davranmaz ve hayatları boyunca yalnızca bir Büyük Dao’ya odaklanırdı.


Yi Yun da iyice düşünüp taşındıktan sonra Saf Yang Daosu’nda ilerlemeye karar verdi!


Saf Yang Daosu, ‘Hakimiyetin Büyük Daoları’ndan Yin-Yang Daosu’nun bir parçasıydı!


Evren oluşurken, ilk varoluş(Wuji), bütünü(Taiji) meydana getirdi ve bütün de iki zıt gücü. Bu iki zıt güç de dörtlü simgeyi!


İlk varoluş Kaos idi, ve Kaos da ‘Başlangıcın Büyük Daosu’ydu, iki zıt güç ise Yin-Yang idi, ki Yin-Yang da ‘Hakimiyetin Büyük Daoları’ndan biriydi.


Evrende var olan her şey, Saf Yin ve Saf Yang’ın evrimiyle oluştu.


Yin-Yang Daosu oldukça zor ve oldukça derindi. Birçok elitin ‘Tai Ah Kutsal Tekniği’ni öğrenmekte başarısız oluşunun nedeni de buydu.


Yi Yun, ilk hedef olarak Saf Yang Daosu’na çalışmaya ve ardından bu temelde bir ‘Görünüş Totemi’ yoğunlaştırmaya karar verdi.


Saf Yang bir totem oluşturması için de Saf Yang temelli metruk hayvanlar avlaması gerekiyordu!


Yi Yun’un ‘On Bin Hayvan Totemi’ni seçmesinin en önemli nedeni, onun yasalarla kısıtlanmamış olmasıydı. ‘On Bin Hayvan Totemi’ni oluşturmak için belirli bir tip ilkel tür öldürmesi gerekmiyordu.


‘Beş Elementin İlahi Totemi’ ile ‘Yıldızların Kitabı’ ise, beş elementin yasalarına ve yıldızların gücüne dayanıyordu. Bu teknikler, kullanıcıları için kısıtlı bir yol çizmişti.


Yetiştirme teknikleri nadirdi ve ‘Beş Elementin İlahi Totemi’ ile ‘Yıldızların Kitabı’ gibi yüksek seviyeli yetiştirme teknikleri çok değerliydi.


Çoğu savaşçı kendi dövüş sanatları yolunu, yetiştirme tekniğine göre kısıtlardı ama Yi Yun öyle değildi.


‘Saf Yang Daosu’nda anlayış kazanmak ve ‘On Bin Hayvan Totemi’ni yoğunlaştırmak istiyorum. Aynı zamanda ‘Tai Ah Kutsal Tekniği’nin sıradaki birkaç cildini daha öğrenmeliyim. Ayrıca ‘Metruk Gök Tekniği’ni de öğrenmem gerek. Öğrenecek çok şey var!”


Yi Yun, Mor Kristal sayesinde bir metruk hayvanın enerjisini mükemmel bir şekilde kontrol edebilirdi, bu yüzden de iş ‘Metruk Gök Tekniği’nde ustalaşmaya geldiğinde sonuçları hiç şüphesiz ikiye katlanacaktı.


‘Metruk Gök Tekniği’ kişinin yetişimine çok büyük bir yardım sağlayacak destekleyici bir yetenekti ve bu sebeple Yi Yun bunu görmezden gelemezdi.


Daha önce, Lin Xintong ile ayrıldıkları zaman bir ‘Metruk Gök Tekniği’ kitabı kopyası edinmişti.


Son altı aydır da bu kitabı sık sık okumuştu. Her ne kadar ‘Metruk Gök Tekniği’nde sistematik olarak pratik yapmamış olsa da genel bir anlayış kazanmıştı.


“Tai Ah Kutsal Şehri’nde ‘Metruk Gök Tekniği’ için de dersler var. Şimdi başlasam çok geç kalmış sayılmam!”


Yarın başlayacak bir ‘Metruk Gök Tekniği’ sınıfına katılmak için başvuru yapmaya karar verdi, aynı zamanda da yasalar ve ‘Görünüş Totemi’ üzerinde çalışmaya da devam edecekti.


Geleceği hakkında bir karara varan Yi Yun, ‘On Bin Hayvan Totemi’nin elindeki sayfalarını çıkardı ve içeriği hakkında bir şeyler anlamaya çalışmaya başladı.


ÇN: Bu bölümler birleşik olduğu ve önemli açıklamalarda bulunduğu için ikisini ayrı ayrı atmamaya karar verdim. Bu bölümlerle birlikte Yi Yun rotasını çizdi. Bize de takip etmek kaldı.

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1432

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1189

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 975

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 712

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 634

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 619

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13845 Üye Sayısı
  • 659 Seri Sayısı
  • 31280 Bölüm Sayısı


creator
manga tr