Bölüm 423: Hırsızın Dansı

avatar
2347 56

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 423: Hırsızın Dansı


Nie Yan Küçük Altını çağırıp 1.000 elitle birlikte hengameye daldı. Küçük Altın önüne gelen düşmanı eziyor veya Ejderha Nefesiyle toplu katliam yapıyordu.

 

Gökyüzü büyülerden dolayı çeşit çeşit renklere bürünmüştü.

 

İzmarit kalabalığın ortasına girdi. Pervasızca savurduğu kılıcıyla ekin biçer gibi düşman indiriyordu. Kana Susamış Kılıçlar tarafına panik hakimdi.

 

"Patron, Safir Tapınak ve Kutsal İmparatorluktan destek geldi. Yan loncaların Seviye 40+ oyuncuları da geldiler."

 

"Kaç kişiler?" diye sordu Nie Yan. Geniş çaplı bir lonca savaşında sayıların önemi büyüktü. Usta bir oyuncu bile bir acemiden çıkan kaza kurşununa ölebilirdi.

 

"Safir Tapınaktan 50.000, Kutsal İmparatorluktan 70.000 ve yan loncalardan 50.000 kişi. Savaş Tanrısı Kabilesi ve Savaş Delisi İttifakından da 5.000 elit geldi."

 

"Düşman tarafında hareketlilik var mı?" İlahi Muhafızlar ve Büyücü İttifakı, elit oyuncularının burada ölmesine göz yummamalıydı.

 

"Muzaffer Dönüş hazırlık yapıyor. Bu sefer her şeyleriyle saldıracaklar. Loncalarında kalan yüksek seviyeli oyuncuların hepsi harekete geçirildi. 70.000 kişi yanlarına Parlak Kutsal Alevi de almış buraya geliyor. Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlar da takviye göndermiş. Sayılarını bilmiyoruz, ama loncaların boyutları düşünüldüğünde 60.000 ila 70.000 kadar oyuncu bekliyoruz. Roland Kasabasından Faimon Düzlüklerine ışınlandılar." Loncalar katıldıkça savaşın boyutları büyüyordu.

 

Nie Yan durum analizi yaptı. Niuren Birliği son zamanlarda Muzaffer Dönüşü iyice baskı altına aldığından Gök Kıran öfkesini bütün loncayı savaşa sürerek çıkarmak istiyordu. Eline böyle ender bir fırsat geçmişken yerinde durmayacaktı. Ancak Nie Yan'ın Parlak Kutsal Alevi satın aldığını bilmiyordu. Guo Huai'nin talimatıyla iki lonca aynı tarafta gibi davranıyordu.

 

Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlar, Kana Susamış Kılıçlara destek için ordularını göndermeye pek hevesli olmadıklarından bu zamana kadar beklemişlerdi. Niuren Birliğiyle olan savaşın onlar üzerinde fazla etkisi olmayacaktı. Aslında Kana Susamış Kılıçlar yıkıldığında onların elitlerini kendi loncalarına çekeceklerdi. Cao Xu'nun baskıları sonucu önce elitlerini göndermek, sonra da büyük bir orduyla savaşa katılmak zorunda kalmışlardı.

 

Çok sayıda loncanın katılımı ortalığı iyice karıştıracaktı.

 

Nie Yan düşüncelere dalmışken Kana Susamış Kılıçların topladığı 1.000 elit ile Nie Yan'ın getirdiği 1.000 elit karşılaştılar.

 

Düşman tarafı güçlüydü ve içlerinde çok sayıda sınıf atlamış oyuncu bulunuyordu. İki tarafın sayıları eşitti. Aralarındaki mücadele başladığında ortalık kan gölüne döndü.

 

Nie Yan o tarafa baktığında Kara Altın kademe Kara Kan Seti kuşanmış Seviye 60 bir Yüce Savaşçının önüne geleni ezerek ilerlediğini gördü. Kılıcını savurmasıyla Niuren Birliğinden sınıf atlama görevini tamamlamamış olan altı eliti biçiverdi.

 

"Tiran Kılıç!" Ağıt Şövalyesi bir bakışta bu kişiyi tanıdı. "İlahi Muhafızlar loncasının en meşhur oyuncularından. Hemen hemen Çılgın Kılıç kadar güçlü!"

 

Dostlarının öldürüldüğünü gören Ağıt Şövalyesi telaşa kapıldı. Sarsılmaz İradeyle savaşa geri döndü.

 

Nie Yan Küçük Altına Tiran Kılıcı Ejderha Nefesiyle havaya uçurmasını emretti.

 

Kavurucu alevler üzerine gelirken Tiran Kılıç altın bir bariyerle kendini korudu. Çarpışma ile bariyer dağılsa da Tiran Kılıç zarar görmemişti.

 

Sonrasında Niuren Birliği oyuncularının arasında kaldığı için hızla geri çekildi. Büyücü İttifakından yardıma gelen oyuncular onu koruma altına aldılar.

 

O anda Ağıt Şövalyesi devreye girdi.

 

İlahi Yargı!

 

Tiran Kılıç karşı saldırı olarak kılıcını Ağıt Şövalyesine savururken Sinir Kesiğini etkinleştirdi. Saldırısı son derece kesindi.

 

Ağıt Şövalyesi son anda Kutsal Koruma ile paçayı kurtardı. Hasar alsa da statü etkisine maruz kalmadı.

 

Tiran Kılıç Sismik Darbeyi yere indirdi, fakat Ağıt Şövalyesi geri çekilip saldırıyı atlattı.

 

İki taraf da birbirine üstünlük sağlayamıyordu.

 

Küçük Altın bir Ejderha Nefesi daha gönderecekken Yüce Savaşçılardan biri çıkagelip onu engelledi.

 

Etrafı üç Yüce Savaşçı ile sarıldı. Kalkan Darbeleriyle sürekli olarak Küçük Altının saldırılarını yarıda kesiyorlardı. Ancak Patlayıcı Tepki yüzünden ağır hasar aldılar. Rahiplerin şifaları olmasa ölebilirlerdi.

 

Yakındaki Niuren Birliği oyuncuları Küçük Altına yardım etmek istediği halde önlerindeki düşmanlar buna izin vermiyorlardı.

 

Büyücü İttifakı, İlahi Muhafızlar, Kana Susamış Kılıçlar ve Melek Müfrezesi, Niuren Birliğinden 3-4 kat fazla sınıf atlamış oyuncuya sahipti. Haliyle Niuren Birliği dezavantajlı durumdaydı.

 

Nie Yan düşman Yüce Rahiplerinden birinin arkasına sızıp Gözdağı ile rakibini hareket edemez hale getirdi ve Zenard'ın Kılıcını Rahibin ensesine savurdu.

 

Yüce Rahip ön saflardaki bir Yüce Savaşçıyı iyileştirmeyle ilgilenirken zihninde tehlike çanları çaldı. Hemen kulak tırmalayan bir çığlık attı.

 

Korku Uluması!

 

Bu beceri Rahipler için hayat kurtarıcı nitelikteydi.

 

Kritik anda Nie Yan On Kutsal Şövalye Nişanının becerisi olan Zihin Bağışıklığını etkinleştirdi. Çığlık kulağına ulaştığında hiçbir şekilde etkilenmedi.

 

Nie Yan Boğucu Vuruşla sersemlettiği Rahibe Hain Bıçak ile saldırdı.

 

−1536!

 

Verdiği etkileyici hasara rağmen Yüce Rahip ölmemişti. Rahibin 2.300'den fazla canı vardı! Sınıf atlama sonucu Rahiplerin sağlık ve savunma değerlerinde ciddi bir artış meydana geliyordu.

 

Yakındaki bir Yüce Büyücü ikilinin dövüşünü fark etti. Asasını sallayıp Buz Kırığı ile Nie Yan'ı hedef aldı.

 

İsabet alırsa Nie Yan buzdan bir heykele dönecekti.

 

Buz kütlesi hızla yaklaşıyordu.

 

Düşmanını ilk saldırıda öldüremeyen Nie Yan Bağırsak Dökücü ile son darbeyi vurdu. Boğucu Vuruş hala etkin olduğundan Yüce Rahip karşılık veremezdi.

 

Rüzgar Adımı!

 

Buz kütlesi tarafından vurulmadan hemen önce ortadan kayboldu.

 

Buz Kırığı havada patlamıştı.

 

Yüce Büyücü avazı çıktığınca bağırdı. "Çılgın Hırsız burada!" Yüce Rahibin ne kadar hızlı öldüğünü gördüğünden şaşkınlık içerisindeydi.

 

SInıf atlamış oyuncularla savaşmak Nie Yan'ı yoruyordu. Üst sınıf oyuncular grup halinde savaştıklarında açık bulmak gitgide zorlaşıyordu. Lakin Nie Yan'dan kurtulmaları zordu.

 

Güneş de tıpkı onun gibi savaş meydanında terör estiriyordu. Kendini gösterdiği anda biri kesinlikle ölüyordu.

 

Şu anda çalıların arkasında gizlenmiş halde meydanı gözlemliyordu. Niuren Birliği ağır kayıplar vermişti. Düşmanın sınıf atlamış oyuncusu çok fazlaydı. Sınıf atlamayanlar kendileriyle eşit seviyedeki elitlerle savaşırken karşılık vermekte zorlanıyorlardı.

 

Üst düzey oyuncuların mücadelesinde Büyücüler nadiren Gelişmiş Büyü kullanabiliyorlardı. Hazırlanmaları uzun süren bu büyüler, bekleme süresi nispeten daha kısa olan Şövalyelerin Sükut becerisiyle engelleniyorlardı.

 

Büyücülerin zayıf noktası büyü hazırlığının sekteye uğramasının kolay olmasıydı.

 

Güneş izlemeyi sürdürürken Tiran Kılıcın Ağıt Şövalyesine üstün geldiğini gördü. Yakın dövüşte Savaşçının Şövalyeye üstün gelmesi normaldi.

 

"Hayır! Hayatı tehlikede!" Güneş Tiran Kılıcın hareketlerindeki değişimi hemen fark etti.

 

İleri atılıp yardım edecekken soğuk çeliğin parıltısı gözlerine yansıdı. Alnına doğru bir hançer iniyordu!

 

Rüzgar Adımı ile gelen saldırıyı atlattı.

 

Düşman Hırsız bir göz becerisi kullansa da Güneşe dair iz bulamadı.

 

100 metre ötedeki Ağıt Şövalyesi, Tiran Kılıcın Deprem Vuruşunu savuşturdu.

 

"Geber!" Tiran Kılıç aniden kılıcını Ağıt Şövalyesinin karnına sapladı.

 

−813!

 

Ağıt Şövalyesinin üzerinden bir hasar değeri fırladı. Saldırı onu sersemletmişti!

 

Titan Kılıç ikinci saldırısını yapacakken arkasında bir hançer belirdi. Hızla bir savunma becerisi kullanıp arkasında beliren siluete kılıcını savurdu.

 

"Basit bir Hırsızsın!" Pis pis sırıttı. Savaş meydanında en az çekindiği sınıf Hırsızdı. 10 saniye boyunca birkaç Hırsızın kendisine saldırmasına izin verse bile zarar görmezdi. Yüce Savaşçıların savunması, Hırsızların delebilmesi için çok fazlaydı. Öte yandan Sinir Kesiği ile vurulan Hırsızın ölüm fermanı imzalanmış olurdu. Hırsızlar kumaş zırhlı sınıflarla ilgilenmekte iyilerdi.

 

Yakalandın! Tiran Kılıç büyük kılıcını rakibine indirdi. Ancak illüzyon etkisinde olduğunu anladığında yüzündeki küstah ifade siliniverdi.

 

Keskin bir hançer alnına saplandı.

 

Sismik Darbe!

 

Tiran Kılıç kılıcını yere indirip şok dalgaları oluşturdu ve iki metre etrafındaki her şeyi geri itti. Sersemletme etkisindeki Ağıt Şövalyesi de geri savrulmuştu.

 

Saldırısının başarılı olduğunu düşünen Tiran Kılıç, etrafta Hırsızdan bir iz bulamadı.

 

"Seni kaypak!" Hırsızla uğraşmayı bıraktı. Uğursuz bir yüz ifadesi takınıp savunmasız haldeki Ağıt Şövalyesinin üzerine yürüdü. "Önce seninle ilgileneceğim!"

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29840 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40889 Bölüm Sayısı


creator
manga tr