Bölüm 279: Gölge Katliamı

avatar
4000 41

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 279: Gölge Katliamı


 

Niuren Birliğinin zengin üyeleri Ebedi Şehirde boy göstermeye başlamışlardı. Paralarını birleştirerek kısa süreli kasılma etkinlikleri için Büyü Bombaları alıyorlar ve dış şehirde seviyelerini yükseltiyorlardı. Yüksek harcamalardan ötürü burada uzun süre kasılmaları mantıksızdı.

 

Oyuncu kitlesinin ortalama seviyesi yükseldiğinde Ebedi Şehrin şöhreti kaçınılmaz olarak yayılacaktı. Hal böyle olunca Niuren Birliğinin tek elinde olan bu bölgeden, diğer oyuncular buraya gelmeden faydalanmaları gerekirdi.

 

Nie Yan nispeten sakin bir yer bulup Altın Ejderhayı çağırdı. Ayarlara girip kazanılan bütün tecrübeyi evciline yönlendirdi. Ardından ejderhanın önüne bir parça et atıp kenarda beklemesini emretti.

 

Kendisi bu sırada hızlıca etrafta dolaşıp arbaletini kullanarak yüzlerce Mekanik Golemi peşine taktı. Peşindeki yaratıklar yeterli sayıya ulaştıklarında Büyü Bombalarıyla temizliğe başladı.

 

Büyü patlamaları bölgeyi sarmıştı.

 

Büyü Bombaları havada süzülüyor, birbirleri ardına yere düşüp patlıyordu. Patladıkları yerde çok sayıda hasar değeri görünüyordu.

 

Mekanik Golemler gruplar halinde yere yığılıyorlardı.

 

Nie Yan Altın Ejderhasının tecrübesinin patlama yaptığını, yaratığın üzerinden yükselen ve seviye atlama özel efekti olan ışıklardan anlıyordu. Tek seferde Seviye 9’a ulaşmıştı. Sağlığı 260’a yükselirken, saldırı ve büyü gücü 63-67’ye çıkmıştı. Diğer statüleri de gözle görülür biçimde artmıştı. Büyüme hızı hakikaten korkutucuydu. Bu şekilde büyümeye devam ederse Seviye 23’e ulaştığında Nie Yan’ı geride bırakacaktı.

 

Altın Ejderha seviye kazanımının yanında ilk becerisini de elde etmişti.

 

Ejderha Nefesi (Kıdemsiz): Saçıldığında, önündeki 5 metre yarıçapındaki alana Ateş Hasarı verir. (20 Büyü Gücü)                                                                                                                                                                                     Bekleme Süresi: 3 dakika                                                                                                                                                    Seviye 20’de becerinin kademesi yükselir.

 

Ejderha Nefesi sıra dışı bir alan etkili beceriydi. Şimdilik Kıdemsiz kademesinde olsa da etkileyici bir hasar veriyordu. Altın Ejderhanın seviyesini yükselttiğinde mobları temizlemek iyiden iyiye kolaylaşacaktı. Tek Ejderha Nefesi geniş bir alanı küle çevirmeye yeterdi.

 

Şimdilik burada kasılalım. Öbür sefere daha iyi bir yer bulurum.

 

Yalnız Altın Ejderha değil, Nie Yan da seviye atlamalıydı. Saklı Tarih ek paketinin yayınlanmasıyla oyuncuların seviyeleri uçuşa geçmişti. Bir an önce seviyesini yükseltmezse geride kalacaktı. Habis yaratıklarla dolu bir harita bulması işine gelirdi. Bu sayede seviyesini yükseltirken Karanlığın Bakışındaki becerilerin kilitlerini açabilirdi.

 

Karanlığın Bakışındaki becerilere göz gezdirirken bir tanesi üzerinde durdu. Adı Gölge Katliamı olan bu becerinin kilidini açmak için yalnızca 1 yaratık öldürmesi gerekiyordu. Lakin görünüş insanı yanıltabilirdi, çünkü burada istenen habis yaratık Seviye 50 veya üzeri bir Lord idi.

 

Gölge Katliamı: Etkin iken 10 metre yarıçapındaki alan içerisinde bulunan 10 düşmana, hasarın %30’unu sıçratır.                                                                                                                                                                         Süre: 2 dakika                                                                                                                                                            Bekleme Süresi: 2 gün

 

Bu beceriyi gören Hırsızın ağzının suları akardı.

 

Alan etkili Hırsız becerileri son derece nadirlerdi. Pazarda görülenlerin fiyatları ise inanılmaz seviyelere çıkıyordu.

 

Nie Yan’ın şu an eksikliğini çektiği şey tam da bu tarz bir beceriydi. Beceri havuzunda bu beceri varken PvP ve PvEde güçlü bir silahı olacaktı. Tek eksik yanı bekleme süresinin uzunluğuydu.

 

Oyuncular gün geçtikçe yüksek seviye beceriler ediniyorlardı. Nie Yan üstünlüğünü korumak istiyorsa becerilerinin kalitesini yükseltmesi elzemdi.

 

Yanındaki Altın Ejderhaya bakıp öncelikli hedefini belirledi. İlk olarak bu çocuğu Seviye 20’ye ulaştıralım.

 

Seviye atladıkça boyutları büyüyen Altın Ejderhanın artık bebekliği kalmamış, Nie Yan’ın beline kadar uzamıştı. Kim bilir gelecekte ne kadar büyüyecekti? Günah Geçidindeki Altın Ejderhanın boyutlarına ulaşacak mıydı? Eğer öyle olsa düşmanlarını korkutmaya sadece görüntüsü yeterdi.

 

Nie Yan gidip 500 Mekanik Golem daha çekti. Yaratıkları belirli bir alana topladıktan sonra Büyü Bombalarıyla işlerini bitirdi.

 

Bir Mekanik Golem dalgası daha temizlenmiş, Altın Ejderha Seviye 13’e yükselmişti. Seviyesi arttıkça sonraki seviye için gereken tecrübe miktarı da artıyordu.

 

Nie Yan yaptığı hesaplar sonucu Altın Ejderhanın seviye atlaması için kendisinden üç kat daha fazla tecrübeye ihtiyaç duyduğunu anladı. Yani ejderhayı yüksek seviyelerdeyken kasmak hayli zor olacaktı. Altın Ejderhanın seviyesini kendisine yakın tutmak için ortalama oyuncuların kasılmak için gösterdiği çabanın katbekat fazlasını göstermesi gerekecekti.

 

Uzaklarda tek başına bekleyen Altın Ejderhanın canı sıkılmıştı. Nie Yan burada kalmasını emrettiği için yerinden kıpırdayamıyordu. Şu anki seviyesiyle Mekanik Golemleri öldüremezdi.

 

Nie Yan ganimetleri toplarken kül rengi bir beceri kitabı gözüne takıldı. Eğilip metal parçaları arasından kitabı aldı.

 

Beceri kitabı düşürmesinde şaşılacak bir şey yoktu. Zaten o da bu durumu normal karşılamıştı. Fakat kitabın ismini gördüğünde yüzü gülmeye başlamıştı.

 

Rüzgâr Adımı (Kıdemsiz): Kamuflaja girdikten sonraki 3 saniye boyunca dokunulmazlık sağlar. Hareket Hızı +%20, Kamuflaj Etkisi -%60.                                                                                                                                                 Bekleme Süresi: 3 dakika                                                                                                                                                     Koşul: Seviye 20                                                                                                                                                                     500 Hünerde becerinin kademesi yükselir.

 

Rüzgâr Adımı Hırsızlar için kritik önem arz eden becerilerdendi. Kamuflajdayken hareket hızındaki artış ve özellikle de 3 saniyelik dokunulmazlık sayesinde kullanıcısını tehlikenin içinden çekip alırdı. Talibi eksik olmayan nadir beceriler arasındaydı. Fakat kamuflaj etkisini düşürmesi yüzünden kullanıcının, düşmanları tarafından bulunma ihtimali artıyordu.

 

Oyuncu Hüner statüsünü 500 puana ulaştırdığında beceri Orta kademeye yükseliyor, etkilerinde ciddi bir yükseliş yaşanıyordu.

 

Rüzgâr Adımı önemli bir beceri olduğundan Seviye 20 üzeri haritalarda bulunabiliyordu. Lakin düşme oranı yerlerdeydi. Seviye 30-40 haritalarda dahi nadir olarak bulunuyordu. Ancak ve ancak seviye 60 haritalardan itibaren yaygınlaşıyordu.

 

Önceki zaman diliminde Rüzgâr Adımı, Nie Yan’ın olmazsa olmaz becerilerindendi. Şimdiye kadar o olmadan kendini hep eksik hissetmişti.

 

Artık elinde Rüzgâr Adımı olduğundan içi rahattı. Gölge Valsi de sağlam bir beceriydi, fakat bir Rüzgâr Adımı olamazdı.

 

Rüzgâr Adımını öğrendiğinde beceri çubuğunda yeni bir simge belirdi. Bu hissin tarifi yoktu. Sanki içinde eksik olan parça yerine oturmuştu. Beceriyi en yüksek ustalıkla ve de kolayca kullanabilecek durumdaydı.

 

Beceri kitabının haricinde yığınla ekipman düşürmüştü. Seviyeleri doğal olarak kırktı. Ancak Mekanik Golemler sıradan moblar olduklarından kaliteleri Beyaz ve Bronz kademeden yukarı nadiren çıkıyordu.

 

Kendisinin bu ekipmanlara ihtiyacı yoktu, ama loncanın fazlasıyla vardı. Her üye yeni seviyeye geçtiğinde yüksek kalite ekipmanları alacak puana sahip olamıyordu. Haliyle geçici bir süreliğine Beyaz veya Bronz kademe ekipman kullanmayı tercih ediyorlardı.

 

Nie Yan düşürdüğü ekipmanları incelerken Ebedi Gümüş Setinden iki parça ekipman buldu. Şansı fena değildi. Seti tamamlayıp 700 altına satarsa buraya gelirken harcadığı parayı çıkarmış olacaktı. Miskin Tilkinin sipariş ettiği Ebedi Gümüş Seti Guo Huai tarafından teslim edilmiş, seti gördüğünde Safir Tapınak geride kaldığı hissine kapılmıştı. Haliyle onlar da bir set sipariş vermişlerdi. Yani iki setin fiyatı kolay kazanılan bir 1.400 altındı.

 

Ebedi Şehirde kasılmaya gelen Niuren Birliği üyelerinin sayısı artıyor, dolayısıyla Ebedi Gümüş Setinin parçaları da hızla toplanıyordu. Loncada şu an yedi set vardı. Kılıç Parıltısı Ebedi Kara Altın Setini, Yi Yan ve Yalnız Gölge Ebedi Altın Setlerini kullanıyordu. Geriye kalan Ebedi Gümüş Setleri ise başarılarına göre loncanın Dövüşçülerine verilmişti. Kısacası Niuren Birliğinde aşılmaz bir duvar görevi gören tam yedi Dövüşçü vardı.

 

Bir loncadaki Dövüşçülerin kalitesi, loncanın başarısıyla doğrudan bağlantılıydı!

 

Nie Yan iki parça ekipmanı çantasına attı. Bakalım birkaç parça daha düşürebilecek miyim?

 

İki saat daha kasıldıktan sonra Altın Ejderhayı Seviye 20’ye ulaştırmayı başardı. Boy olarak hemen hemen aynılardı. Ejderhanın sağlığı 550, saldırı ve büyü gücü 380-393’e çıkmış, diğer statülerinde de devasa artışlar görülmüştü.

 

Seviye başı statü artışı sabit değildi. Yüksek seviyelerdeki statü artışı da yüksek oluyordu. Altın Ejderha artık kendi başına savaşabilecek düzeydeydi.

 

Statülerin yanı sıra iki de yeni beceri öğrenmişti.

 

Hız Aurası (Kıdemsiz): 20 metre yarıçapındaki dostların hareket hızlarını %5 artırır.                                              Seviye 30’da becerinin kademesi yükselir.

 

 

Keskin Pullar (Kıdemsiz): Alınan fiziksel hasarın %5’ini düşmana yansıtır.                                                              Seviye 30’da becerinin kademesi yükselir.

 

 

Hız Aurası pasif bir beceriydi. Yani özel olarak etkinleştirmeye gerek kalmıyor, mana tüketmeden sürekli olarak etkin kalıyordu. Özellikle kademesi yükseldiğinde fazlasıyla kullanışlı oluyordu. Şimdiki hız bonusu biraz düşüktü, fakat belirtilen alan içerisindeki bütün dostlara etki ettiğinden önemi tartışılamazdı.

 

Nie Yan geçmiş hayatında bir oyuncuyu hatırladı. Evcilinin yüksek kademeli diken becerisi vardı. Yaratığı tanka dönüştürmek için türlü yöntemler kullanıp canını ve savunmasını artırabildiği kadar artırmıştı. Sonuç gerçekten hayret vericiydi. Yaratık yürüyen bir kaleye dönüşmüştü. Seviye 180’deki halinin 80.000 canı vardı. Saldıranları yansıttığından bütün saldırganları kendi saldırılarıyla ölüyorlardı. PvE konusunda da tam bir canavardı. Olduğu yerde öylece duruyor, ona saldıran yaratıklar bir süre sonra ölüyorlardı. Grup savaşlarında yakın dövüş sınıfları ona yaklaşamıyorlardı. Kısacası dehşet verici bir evcildi.

 

Bütün diken becerileri yüksek kademelerde korkutucu bir hal alıyordu.

 

Son olarak Ejderha Nefesinin kademesi yükselmişti.

 

Ejderha Nefesi (Orta): Saçıldığında, önündeki 5 metre yarıçapındaki alana Ateş Hasarı verir. (100 Büyü Gücü)                                                                                                                                                                                      Bekleme Süresi: 2 dakika                                                                                                                                                    Seviye 60’ta becerinin kademesi yükselir.

 

Orta kademede Ejderha Nefesinin gücünde ciddi bir artış söz konusuydu.

 

Nie Yan Altın Ejderhasının gelişimini hissedebiliyordu. Şu haliyle Seviye 25 yaratıkların birkaç tanesini tek başına halledebilirdi.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr