Bölüm 183: Kül Pelerinli Kafirler

avatar
3609 29

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 183: Kül Pelerinli Kafirler


 

 

Oyuncu grubu kapıdan içeri geçtiler. Avluda düzenli bir şekilde hizaya girdiler. İlk girenler ağır zırhlı Savaşçı sınıflardı. Aralarında en uzun duran ve tam ortalarına geçmiş olan oyuncu, dışardan seslenen kişiydi. Otuzlu yaşlarında, buğday tenli bu kişi İzmaritti. Altın renkli bir zırh takımı ve boynuzlu bir miğfer giyiyordu. Duruşuyla bile etrafındaki insanlara kendilerini baskı altında hissettiriyordu.

 

Niuren Birliğinden bir oyuncu, Kalor sokaklarında Altın kademe setleriyle gezinen oyuncular gördüklerinde istiflerini bozmazlardı. Neticede bu kişiler oyunda üst seviyelere ulaşmış birkaç seçkin oyuncudan biriydi.

 

Ama şimdi bu oyunculardan onlarcası birden karargahlarına gelmişti! Şaşırmamaları mümkün müydü?

 

Afedersiniz, neden Uyanık Salyangozu aradığınızı sorabilir miyim?” Zhao Li ileri çıkıp onları karşıladı. Açıkçası biraz endişeliydi. Daha önce tamamı güçlü oyunculardan oluşan böyle bir grup görmemişti. Hepsi de Altın kademe setler giyen bit oyuncu topluluğu… dışarıdan bakan buraya bela olmaya geldiklerini düşünürdü.

 

Zhao Li’nin etrafındaki lonca üyeleri de gerilmişti. Kendi aralarında fısıldaşarak konuşuyor, karşı tarafın amacını tartışıyorlardı.

 

Acaba bu esrarengiz topluluk nereden çıkmıştı?

 

Yanındakilerden biri Zhao Li’nin kulağına eğildi. “Patron, bu adamlar kim?

 

Benim bildiğim de seninkinden farklı değil.”

 

Buraya loncaya katılmak için geldik. Dışarı çıkmasını söyler misiniz?

 

İlk andaki sessizliğin ardından karargahtakiler arasında büyük bir yaygara koptu.

 

Yok artık! Bu güçlü kişiler loncaya katılmaya mı gelmişler? İzmarite yakın olan lonca üyelerinin ağızları açık kalmıştı. Zırhı öyle güzeldi ki, bakanın gözünü alıyordu.

 

Bir saniye lütfen. Gelmek üzere.

 

Komuta lideri burada!

 

Guo Huai bir dakika geçmeden gelmişti. Kalordaki işini yarıda bırakıp aceleyle karargaha girmişti.

 

İşim vardı kusura bakmayın. Lonca görevine başvuru yaptım da.”

 

Önemli değil. Bizi loncaya ekleyebilirsin artık.

 

Pekala.” Guo Huai işe başlamadan etraftaki lonca üyelerine döndü. “Ne dikiliyorsunuz öyle? Sizin işiniz yok mu?”

 

Lonca üyeleri bu ikazla birlikte hızla dağıldılar. Lonca karargahından çıkanlar dışarda bekleyen yüzlerce oyuncuyu daha gördüklerinde ikinci bir şok yaşadılar. Her sınıftan oyuncu düzenle sıralanmış bekliyordu. Giydikleri ekipmanlar rengarenk ve parıl parıldı. Her ne kadar içeri girenlerle aynı seviyede olmasalar da, tek bakışta onların da sıradan oyuncular olmadıkları anlaşılabiliyordu. Belli ki içerdekilerle aynı gruba mensuplardı.

 

Bugün neler oluyordu? Neden çok sayıda güçlü oyuncu loncaya katılmaya gelmişti?

 

Adeta üst kalite ekipmanların sergilendiği bir sergidelerdi. Lonca üyeleri karargahtan çıkıp neler olduğuna bakmak istemişler, içleri sevinç ve şaşkınlıkla dolmuştu.

 

Bir süre sonra lonca sohbetinde bildirimler belirmeye başladı.

 

İzmarit loncaya katıldı.
Solgun Yaprak Asortik loncaya katıldı.

….

Çok geçmeden bütün ekran bildirimlerle dolmuştu. Yeni katılanlar Solgun Yaprak adında bir alt gruba alınmışlardı. Bazı tecrübeli lonca üyeleri yeni katılanlarla kaynaşmaya başlamıştı. Profesyonel oyuncu sıralamasının üçüncüsü İzmarit, yanına bütün Solgun Yaprağı toplayıp Niuren Birliğine katılmıştı! Bu durum garipti. Zira organizasyonlarının namı büyük bir lonca kurmaları için yeter de artardı.

 

Lonca üyeleri liderlerinin ne tür bir güce sahip olduğunu merak ediyordu. Solgun Yaprağı loncaya katmak parayla yapılacak iş değildi!

 

Solgun Yaprağın katılımı loncada büyük yaygara koparmıştı. Katıldıkları andan itibaren loncanın gücünün arttığını hissedebiliyorlardı. Loncanın gelecekte büyüyüp Muzaffer Dönüş ile rekabet edebilecek bir deve dönülüp dönüşemeyeceği ise herkesin merak ettiği konuydu.

 

Loncaya girdikten sonra hazineye bakıp da çok sayıda Seviye 30 Altın ve Gümüş kademe ekipman gören İzmarit şaşırmıştı. Bu kadar fazla ekipmanları olmasını beklemiyordu.

 

Hazineniz de bayağı doluymuş.” Yeni kurulmuş bir lonca olan Niuren Birliğinin hazinesi onun gibi birini bile şaşırtmıştı. Haliyle hazinenin kalitesi, büyük loncaların hazineleriyle boy ölçüşebilecek düzeydeydi.

 

Lonca üyelerinin yoğun çabaları ve Yıldızlı Gece İksir Dükkanından gelen aralıksız destek ile Guo Huai bile hazineyi şu haline getirmek için ne kadar kaynak ve insan gücü harcadıklarını kestiremiyordu. 2.000’den fazla her türden ekipman ve 3.000’den fazla lonca üyeleri tarafından kullanılan ekipmanla birlikte ekipman sayısında da inanılmaz seviyelere ulaşmışlardı.

 

Nirvana Alevinden duyduğum kadarıyla elinizde fazlalık olan ekipmanlar pazar fiyatından bize satacakmışsınız.” Solgun Yaprak ve Niuren Birliği geçici bir süreliğine işbirliği yapıyordu. Yıldızlı Gece İksir Dükkanının desteğini arkasına aldığından Guo Huai büyük bir özgüvenle konuşmuştu.

İzmarit Guo Huai’ye ticaret isteği gönderdi. “Şu anda yalnızca 160 parça Altın ve Gümüş kademe ekipmanımız var.” Tahminlerine göre bu ekipmanların toplam değeri 30 altını buluyordu. Çok az sayıda lonca tek seferde bu kadar parayı çıkarabilirdi. Bu şekilde Nie Yan’ın mali gücünü de ölçmüş olacaktı.

 

Pazar fiyatına göre ekipmanların değeri 32 altın.” Ekipmanların kalitesi onu şaşırtmıştı. Solgun Yaprağın gücü takdire şayandı.

 

İzmarit başıyla onayladı. Guo Huai’nin teklifi uygundu.

 

Guo Huai ticaret penceresine 32 altını koydu ve karşılıklı onayladılar.

 

Sonrasında aldığı ekipmanların tamamını lonca hazinesine koydu. Seviyeleri 15-20 arasında değişen bu ekipmanlar, lonca üyelerini gaza getirecekti.

 

32 altını sadece lonca hazinesini şişirmek amacıyla çıkarması, İzmaritin Niuren Birliğinin mali gücü hakkında fikir edinmesini sağlamıştı. Solgun Yaprağın mali gücü onlara göre çok düşüktü.

 

Anlaşılan Niuren Birliğini fazlasıyla küçümsemişti. Belki de Muzaffer Dönüş ile rekabet edebilirlerdi.

 

Guo Huai geri kalan Solgun Yaprak üyelerini de loncaya ekledi. Bütün öğleden sonrasını bu işe ayırmıştı.

 

Solgun Yaprak, Niuren Birliği yüzünden işlerini kaybetmeyecekti. Lonca karargahında bir süre kalıp kendi işlerine dönmüşlerdi. Zindanlar dışında daha pek çok işleri vardı.

 

Solgun Yaprağın zindan temizleme hızları düşünüldüğünde Niuren Birliğinin yakın zamanda Seviye 3’e yükselmesi kaçınılmazdı.

 

Nie Yan, yanında Tuoba ve Dobra ile birlikte Işık Manastırının içlerine ilerlerken Guo Huai’den gelen mesajı almasıyla gülümsedi. Solgun Yaprağın katılımıyla Niuren Birliğinin gücü başka bir seviyeye ulaşmış, Muzaffer Dönüş ile arasındaki mesafeyi kapatmıştı. Gerçi Solgun Yaprağın ay sonunda ayrılma ihtimali vardı. O zaman geldiğinde onları loncada tutmak için türlü yöntemler kullanacaktı.

 

Solgun Yaprağı loncaya çekebileceğini düşünmemiştim. Etkilendim doğrusu!” Haber Tuoba’ya da ulaşmıştı. Organizasyonun prensiplerini bildiğinden oldukça şaşırmıştı. Niuren Birliğine katılmalarını hiç mi hiç beklemiyordu.

 

Solgun Yaprağın tek amacı para kazanmak. Loncaya da bu amaç doğrultusunda katıldılar.” Nie Yan açıklamada Suikastçılar Cemiyetinden bahsetmemişti. “Anlaşmanın detaylarını sizlerle paylaşamıyorum maalesef.

 

Sorun değil, anlıyorum.” Tuoba Ailesi Mali Grubunun bir parçası olduğundan, bazı sırların en yakınlarına bile aktarılmayacağının farkındaydı. Solgun Yaprağın kapalı kapılar ardında yaptığı anlaşmaların detaylarına erişemezdi. En azından babası izin vermediği sürece…

 

Üçü yol boyunca gördükleri Kırmızı Pelerinli Kafileri temizlemişti. Dobra ve Tuoba grubun çekirdeği olarak gelen hasarı karşılamakla ve yaratıkların çoğunluğunu öldürmekle görevlilerdi. Nie Yan ise yaratıkları öldürmenin yanı sıra arada bir Hırsızlık becerisini üzerlerinde kullanarak yaratıklardan kendisine kazanç sağlıyordu. Para dışında bazı ilginç buluntular da yapmıştı.

 

Yeşil Kristal Parçaları
Tanım: 10 tane toplayıp Yeşil Kristal Kuvarsı oluştur.
Yeşil Kristal Kuvarsı
Etkiler: Bilinmiyor

 

Nie Yan Yeşil Kristallerin Tamirciler için üretim malzemesi olarak kullanıldığını anımsadı. Malzemenin seviyesi oldukça yüksekti. Seviye 50-60 civarlarında kullanılıyordu. Yeşil Kristal Kuvarsı epey değerli olduğundan Yeşil Kristal Parçalarını elinde tutuyordu. Ancak parçaları kullanmak için Deneyimli Demirci şarttı. İşlem için de yüksek bir meblağ ödemesi gerekiyordu.

 

Girişteki salonun ardından kavisli koridorlardan geçerek Işık Manastırının merkez salonuna ulaştılar. İçeride üç tane Kül Pelerinli Kafir vardı. Bunlar Büyücü tipi yaratıklardı. Görünüşleri kül grisi cübbeleriyle gizlenmişti. Kimse nasıl göründüklerini bilmiyordu. Sırtları kamburlaşmış, ellerini önlerine dilenci gibi uzatmışlardı. Ancak elleri boş değildi. Üzerlerinde uğursuz bir alev küresi süzülüyordu.

 

Kül Pelerinli Kafirler yüksek seviyeli yaratıklardı.

 

Elit gibi duruyorlar. Durun bir bakayım.” Nie Yan Kül Pelerinli Kafirleri tanımlayabilecek tek kişiydi.

 

Dikkatli ol.

 

Nie Yan gülümsedi. Hatırladığına göre Kül Pelerinli Kafirler Seviye 32 yaratıklardandı. Muhtemelen Tuoba ve Dobra bu noktadan ileri geçemeyecekti. Kendisi gizlice yaratıkların arkalarına sızacaktı.

 

Nie Yan yakındaki bir sütunun arkasına sığındı. Dikkatle yaklaşırken kendisini gizliyordu. En yakın Kül Pelerinli Kafirden yaklaşık yirmi metre uzaktaydı.

 

Kül Pelerinli Kafir varlığını hafifçe sezmiş olacak ki huzursuzlandı.

 

Nie Yan hemen Kayboluşu etkinleştirip Kül Pelerinli Kafirin algısından kaçındı.

 

Üç Kül Pelerinli Kafir, kimseyi sezemediklerinden pasif hallerine geri döndüler.

 

Yaratıkları Üstün Sezi ile inceledi.

 

Kül Pelerinli Kafir (Elit): Seviye 32
Sağlık: 3.500/3.500

 

Diğer Elitlere nazaran canları pek yüksek değildi. Fakat Büyücü tipi yaratıklar olduklarından hasar çıktıları korkunç seviyelere ulaşıyordu.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29014 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr