Bölüm 78: Kader Zarı

avatar
3982 38

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 78: Kader Zarı


Kader Eşyaları, Kaos Tarafının eliyle yayılan eşyalardı. İnanılmaz nadir eşyalar olmalarının yanında öngörülemez etkilere sahiptiler.

 

Bu bilginin kaynağı Yeraltı Dünyası olarak da bilinen karanlık diyardı. Karanlık diyar hastalıklı, felaket dolu bir yerdi. Orada sayısız yaratık kadim mezarlarla dolu topraklarda dolaşırdı. Toprakta nice hortlak yatardı. Tayfların, iskeletlerin, gulyabanilerin ve daha nice uğursuz yaratığın vatanıydı. Ölümlere büyüleriyle seslenen Ölüm Büyücüleri dışında kimse bu topraklara yaklaşamazdı.

 

Ruh Çağırma Parşömeni, dünyanın katmanlarını aşarak Yeraltı Dünyasıyla bağlantı kurar ve oradan ruhları çağırabilirdi. Çağırılan yaratıkların neredeyse hiçbiri gün ışığı görmemişti.

 

Bazı Kader Eşyaları Ölüm Büyücülerinin ruhları çağırmasında katalizör olarak kullanılabilirdi. Diğer Kader Eşyaları ise güçlü lanetler barındıran karanlık eşyalardı. Ancak türleri ve kullanım amaçları fark etmeksizin Ölüm Büyücüleri bile bu eşyaları tam manada kullanamıyorlardı.

 

İsminden de anlaşılacağı üzere Kader Eşyalarının kullanımı sonrası ortaya çıkacak sonuç kullanıcının kaderine bağlıydı.

 

Nie Yan Lanetli Kafatasının açıklamasına baktı.

 

Eşyayı etkinleştirmek için oyuncunun kafatasını ezmesi gerekiyordu. Böylece üç tane Kader Zarı ortaya çıkacaktı. Etkinleştirildiğinde geri dönüş mümkün değildi. Oyuncunun üç zarı da atması gerekiyordu. Aksi taktirde lanetlenecekti. 4 veya üzerinde bir sayı gelirse oyuncu ödüllendirilecek, 3 veya altında bir sayı gelirse sayıya bağlı olarak oyuncu lanetlenecekti. Sayı ne kadar düşükse ceza da o kadar ağır olacaktı. Aynı şekilde sayı ne kadar yüksekse ödül de o kadar cömert olurdu.

 

Ödül veya lanet; madalyonun bir yüzü fırsat, diğer yüzü ise riskti.

 

Ek olarak, Lanetli Kafatası beş dakika içerisinde kullanılmazsa yok olacaktı.

 

Açıklamaları okuduktan sonra Nie Yan tanımlaması güç duygular içerisindeydi. Ortaya çıkacak sonuç kesinlikle öngörülemezdi. Çünkü zarlar sistem tarafından atılıyordu ve bu da hile yapma ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Yani sonuç tamamen şansa bağlıydı. Dolayısıyla %50 ihtimalle oyun bir lütufta bulunabilirdi. Veya aynı şekilde lanetlenebilirdi.

 

Nie Yan sakince yere oturup canını yenilemek için ekmek yemeye başladı. Zihni ise sakin olmaktan çok uzaktı.

 

Aaaah! Her şey şansıma bağlı! Şansının iyi olup olmadığını kendisi bile söyleyemezdi. Ne yapacağını düşünürken bir yandan da elindeki kafatasını incelemeye koyuldu. Kafatasının göz yuvalarına oturtulan mücevherler uğursuz bir ışık yayıyordu. Gözlerine baktığında mücevherden gözlerin de kendisine baktığını hissedebiliyordu.

 

Ürkünç gözler ona bir fırsat sunduklarını anlatmaya çalışıyor gibiydiler. Kaderle oynayabilme cesaretine sahip olup olmadığı tamamen kendi kararına kalmış bir şeydi.

 

Gelecek belirsizliklerle doluydu.

 

Nie Yan kafatasını sıkıca kavradı. Hala ne yapacağına karar verememişti. Ve kararını bir an önce vermezse Kader Eşyası yok olacaktı.

 

Kendisini ağır bir sorguya çekmişti. Böyle bir durumda kimse aceleci davranma cesaretini gösteremezdi.

 

Saniyeler dakikaları kovalıyor, zamanı hızla daralıyordu. O sırada Nie Yan’ın aklına oyundaki eski bir halk hikayesi geldi. Hikaye elindeki kilitli sandıkla köye gelen bir ihtiyarı anlatıyordu. İhtiyar köy meydanına gidip kendisine 1 gümüş veren kişiye sandığın içerisindeki her şeyi vereceğini duyurmuş. Ancak hiçbir köylü 1 gümüş vermeye niyetli değilmiş. Bir süre sonra ihtiyar köyden ayrılmış. Ayrılmış ama o gidince köylülerin de huzuru kaçmış. Yataklarında dönüp durmaktan kimse gece rahat uyku uyuyamaz olmuş. Akıllarında ise tek bir düşünce: İhtiyarın elindeki kilitli sandığın içinde ne vardı? 1 gümüş ödemeyip sandığı açmadıkları için hepsi derin pişmanlık duymuşlar.

 

Kıssanın hissesi açıktı ve şu anki durumuyla birebir örtüşüyordu. Kafatasını kullanmayıp yok olmasına izin verirse o köylüler gibi bu anı düşünüp sürekli pişmanlık yaşayabilirdi.

 

Şansımı denemekten zarar gelmez. Nie Yan kesin kararını verip kafatasını iyice sıkmaya başladı. Ta ki kafatası güce daha fazla dayanamayıp kırılana kadar. Kırılan kafatasını daha da kuvvetlice sıktı ve sonunda paramparça etti.

 

Yirmi saniye derin bir sessizlik içerisinde geçti. O an zaman durmuş gibiydi.

 

Birden altı yüzlü devasa bir zar havada, Nie Yan’ın önünde belirdi. Her bir yüzüne farklı bir sayı kazınmıştı. 1’den 6’ya kadar Ruh ırkına ait kırmızı renkli kadim sayılar zarın yüzeyine işlenmişti.

 

Zar, Nie Yan’ın kaderle mücadelesini bekliyordu!

 

Derin bir nefes aldıktan sonra sağ elini uzattı. Eli havada süzülen zarın üzerine geldiğinde zar hızla dönmeye başladı. Üst yüzündeki sayılar hızla değişiyordu.

 

Zarın bu hali izleyenin başını döndürmeye yeterdi.

 

Dur!” Zara seslendiği anda Kader Zarı aniden durdu ve üst yüzeyindeki sayı Nie Yan’a göründü. Kalınca kazınan sayının rengi kan rengini andırıyordu.

 

Lanet olsun! Bugün şansım yok!

 

O anda habis, kötücül enerji vücudunu sararak gücünü emmeye başladı.

 

Zayıfın Vebası: Güç statünüz kalıcı olarak 10 puan düşürüldü.

 

Korkunç lanet yüzünden Nie Yan’ın vücudu kaskatı kesildi. Üst seviye bir oyuncu olsa bile 10 Güç kaybetmek kabullenmesi zor bir olaydı.

 

Her bir statü puanı muazzam kıymetliydi. Seviye atlama dışında kalıcı olarak statü yükseltmek aşırı zordu.

 

Nie Yan gözlerinde zarın üzerindeki kırmızı sayı şeytanın yılan diline dönmüş, cazibeli bakışlarla kendisini aşağılıyordu.

 

Gelen sayı üç olmasına rağmen kalıcı olarak 10 Güç puanı silinmişti. Gelen sayı iki veya bir olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşacağını düşünmek bile istemiyordu.

 

Dahası iki defa daha zar atması gerekiyordu. Kafasından kötü düşünceleri atmak istiyordu. Daha kötü bir durumla karşılaşırsa karakterini silip en baştan başlaması gerekebilirdi.

 

Kaderi meçhuldü.

 

Meçhul olduğu için korkuyu hissetmeye başlamıştı.

 

Fakat bu noktadan sonra duramazdı. Sonraki zar havada sessizce süzülüyordu. Zarı belirli bir süre içerisinde atmazsa yine lanetlenecekti.

 

Kararından pişmanlık mı duyuyordu? Hayır. Aslında pişman olacak vakti yoktu. Sağ elini ikinci zarın üzerine getirdi ve zar hızla dönmeye başladı. Muhteşem bir ödül mü kazanacaktı, yoksa kendisini naçar bırakacak bir lanetle lanetlenecek miydi? Sonuç ne olursa olsun kaderin oyunundan kaçması mümkün gözükmüyordu.

 

Ya yine lanet çıkarsa…? Hayır, lanet çıkmayacak!

 

Dur!” dedi Nie Yan. Ses tonundan ilk seferden sonra azminin sarsıldığı anlaşılsa da başka seçeneği yoktu.

 

Kemikten yapılma Kader Zarı, kalbinin etrafında dolaşan bir yılan gibiydi. Zar durduğu anda kalp atışları da durmuştu.

 

Beş! Beş geldi! Ardından üzerine beyaz bir ışık düştü. Omuzlarından bir ağırlığın kalktığını hissetti. Bu sefer lanet değil!

 

Lanet olmadığı sürece sorun yok!

 

Nie Yan kendini toparladıktan sonra sistem bildirimini kontrol etti. Ardından hemen beceri penceresini açtı. Yuvalardan birine yeni bir beceri eklenmişti!

Hortlak Ayini (Hortlak Tapınak Büyüsü - Mertebe 1): %30 sağlık feda ederek, %20 ihtimalle hedeflenen hortlağı 3 saat boyunca kontrol etme şansı. Oyuncu aynı anda en fazla 5 hortlağı kontrol edebilir. Bekleme Süresi: 30 saniye.

 

Görüldüğü üzere bir şey feda edildiğinde başka bir şey kazanılabilirdi. Hortlak Ayini Nie Yan’ı ziyadesiyle heyecanlandırmıştı. Bir Tapınak Büyücü kazanmıştı! Elemental Dehliz Büyüsü ve Hortlak Tapınak Büyüsü yüksek seviye beceriler olarak sınıflandırılmıştı. 10 Güç puanı kaybı yeterince iyi telafi edilmişti. Her halükarda Cesaret Bölümü sayesinde 10 puanlık Güç kaybını 25 seviye sonra telafi edebilirdi. Ve bu nadir beceri paha biçilemez bir hazineydi. İleride hortlak bölgelerine girdiğinde gerek bölgeyi güvenle dolaşmak, gerek de seviye atlamak konularında büyük bir avantaj elde etmişti!

 

Maalesef kutlamanın burada sona ermesi gerekiyordu. Önünde süzülen üçünce zarar tereddütlü gözlerle baktı. Bu eşya kişinin tek celsede göklere ulaşmasını sağlayabilirdi. Aynı zamanda cehennemin dibine gönderecek güç de yine bu eşyadaydı.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29014 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr