Bölüm 490: Xuan Wuji'nin Hayalleri

avatar
2927 22

Martial World - Bölüm 490: Xuan Wuji'nin Hayalleri


 

Bölüm 490: Xuan Wuji'nin Hayalleri

Editör: Kinyas

 

Xuan Wuji, Beyaz Kaş ve Nanyun Wang'ın daha önce anlaştığı açıktı. Şeytan Tanrısı İmparatorluk Sarayı'nın açılışında en büyük rolü oynayan kişi Xuan Wuji idi. O olmadan hiç kimse diziyi açamazdı. Beyaz Kaş ve Nanyun Wang'ın da ayrıca bir bedel ödemek zorunda olduğu anlaşılabiliyordu.

 

Bu süre içerisinde nehir kenarındaki ilaç aramaları sonuçlandırılmıştı. Birinci aşama Hayat Yıkımı ustaları da bu sahneyi izlemek için dizinin etrafına dizildi.

 

Nirvana Ejderha Kökü elde etme umutları çok düşük olmasına ve çoğu bunun imkansız olduğunu düşünmesine rağmen, hâlâ bu umutla kendilerini destekliyorlardı. Eti yiyemeseler bile, kemiğinden çorba yapabilirlerdi.

 

Xuan Wuji, Şeytan İmparatoru'nun ilaç bahçesinin savunma büyüsünün önünde durarak biraz düşündü. Şeytan İmparatoru'nun mektubundaki tanıtımla savunma büyüsünü defalarca karşılaştırdı ve daha sonra uzaysal yüzüğünden bolca dizi bayrağı çıkardı.

 

Her dört beş adımında, bir dizi bayrağı koydu. Biraz sonra dizinin etrafında toplam 36 dizi bayrağı olmuştu.

 

Lin Ming bu dizi bayraklarını gördüğü anda övgüyle iç çekti. Bu 36 Gökyüzü Kutbu Bayrakları özellikle savunma dizilerini kırmak için kullanılırdı. Ayrıca son derece değerlilerdi.

 

Ama Gökyüzü Kutbu Bayrakları diziyi açamazdı, sadece yok edebilirdi.

 

Eğer bir dizi kilitliyse, onu açmak için kilit kırılırdı. Açmak, sadece anahtarı çevirmek gibiydi. Doğal olarak diziyi açarken harcanan efor, yok etmekten daha azdı.

 

Şeytan İmparatoru'nun ilaç bahçesine koyduğu dizi, sadece koruyucu bir işleve sahipti. Onu açmak için elbette bir yöntem vardı. Eğer birey bu yöntemi izlerse, diziyi kolayca açabilirdi. Ancak zorla kırmak istemek çok daha zor olacaktı.

 

Bu türde bir antik dizi çok karmaşık ve benzersizdi, onu oluşturmak için çok fazla ayak işi yapılmıştı. Cahil Xuan Wuji bir yana, antik dizilerden biraz anlayan Ata Chi Yan bile gelse, diziyi açmak için bir yol bulamadan boş boş bakacaktı.

 

Altıncı seviye bir tarikatın önemli bir dizisi nasıl kolayca yok edilebilirdi? İlaç bahçesinin dizi oluşumuna kıyasla, yüzlerce mil genişliğindeki sarayı savunan koruyucu dizi bile çok daha kırılgandı. Bu ilaç bahçesi dizi oluşumu sadece birkaç düzine feetlik yarıçapa sahipti. Doğal olarak çok daha sert ve güçlüydü.

 

 

Xuan Wuji'nin elinde Şeytan İmparatoru'nun mektubu olmasaydı, kırmayı aklından bile geçiremezdi.

 

Lin Ming, Xuan Wuji'nin bayrakları yerleştirmesini izledi ve bunu Şeytan İmparatoru'nun anılarıyla karşılaştırdı. Antik dizi oluşumlarına olan anlayışıyla birleştirdi ve antik dizinin nasıl açılacağını düşünmeye başladı.

 

Açıkçası bu antik dizi savunma dizisi kuzey ve güney katmanına bölünmüştü, her birinde bir Nirvana Ejderha Kökü vardı.

 

Kuzey ve güney dizi oluşumlarını açma yöntemi farklıydı. Ama Lin Ming'e göre bu sorun değildi. Yeterli zaman verildiğinde diziyi açabileceğine güveni tamdı.

 

Elbette Lin Ming diziyi açacak kadar aptal değildi. Açarsa, sadece Nirvana Ejderha Kökü alamamakla kalmaz, Şeytan İmparatoru'nun antik dizi oluşumunu nereden bildiğine dair sorguya çekilirdi. Bu yaşlı adamlar onu yakalayabilir ve onu kullanabilecekleri bir araca zorlayabilirdi.

 

Xuan Wuji 36 Gökyüzü Kutbu Bayrağı'nı koyarken bayraklara gerçek özünü döktü. Gerçek öz toprağa indiği gibi ilaç bahçesinin etrafında altın semboller yanmaya başladı.

 

Bu altın semboller, antik dizi oluşumunun dizi sembolleriydi.

 

Bayrakların üstünde başka bir altın ışık parladı ve antik dizinin dizi sembolleriyle çarpıştı!

 

Xuan Wuji de bu antik dizinin kuzey ve güney olarak iki katmana ayrıldığını biliyordu. Ama bu dizi oluşumları birbirine bağlıydı ve birbirlerini destekliyorlardı Onları yok etmek istiyorsa, ikisini de birlikte yok etmek zorundaydı.

 

Ama onları birlikte yok etmek, zorluğun artması demek oluyordu.

 

Dizi sembolleri ve dizi bayraklarının enerjisi birbirine çarptığı anda, Güney Denizi Şeytan Bölgesi'nden sıska bir yaşlı adam çıktı. Uzaysal yüzüğünden sakince bir dizi diski çıkardı ve parmaklarıyla vurdu. Parmaklarının arasında gölgeler oluşmaya başladı.

 

Sıska yaşlı adam, göz kamaştırıcı semboller göndermeye başladı. Lin Ming bu sıska adamın bir dizi ustası olduğunu ve Dao dizi oluşumlarında iyi olduğunu anlamıştı.

 

Ancak dizi oluşumları yolunda ne kadar ilerlese bile, antik bir dizinin karşısında çağın hiçbir dizi ustası bir hiçti.

 

Altın rünler çıkmaya başladığı anda, Gökyüzü Kutbu Bayrakları'nın üstündeki altın ışık daha parlak ve canlı hale geldi. Antik dizi oluşumunun etrafındaki dizi sembolleri şiddetli şekilde titremeye başladı ve herkes bu sahneyi gördüğünde şaşkına döndü. Nanyun Wang ve Beyaz Kaş, dizi kırıldığı anda harekete geçmek için gerçek özünü döndürdü.

 

O sırada Xuan Wuji'nin alnı ter içinde kalmıştı. Sesi konuşurken sertti. “Beyaz Kaş, Nanyun Wang, gelin ve gerçek özlerinizi dökerek yardım edin. Sakın bir numara yapmaya kalkışmayın. Yoksa kimse Nirvana Ejderha Kökü alamaz!”

 

Xuan Wuji konuştuğu anda Nanyun Wang kaşlarını çattı. “Şu yaşlı tilki çok temkinli!”

 

Diziyi yok etmek için büyük miktarda gerçek öz gerekiyordu; bireyin savaş gücünü etkilemesine yeterdi. Eğer hemen sonra bir savaş çıkarsa, bu kadar gerçek öz kaybeden bir kişi elbette dezavantajlı bir duruma gelecekti. Bu nedenle Xuan Wuji, diziyi kırmada herkesin yardım etmesi gerektiğini söylemişti.

 

Şu anda kimse yardım etmek istememesine rağmen bunu reddedemezlerdi.

 

Bu üçlü, sürekli olarak gerçek özünü dökmeye devam etti. Üç gerçek öz akışı akmaya devam ederken, Gökyüzü Kutbu Bayrakları'nın ve antik dizi sembolleri arasındaki çatışma giderek yoğunlaştı. Biraz uzaktan, bir havai fişek gösterisi yapılıyor gibi görünüyordu; bu çok güzel ve faniydi.

 

Bu sahne 45 dakika kadar devam etti. Üç üçüncü aşama Hayat Yıkımı ustası, birkaç yüksek aşama gerçek öz taşı çıkardı ve gerçek özlerini dökerken çevredeki cennet ve toprak kökenli enerjiyi emdi.

 

Semboller giderek titremeye başladı. Bir saat geçtikten sonra antik dizi oluşumunun savunma bariyeri titremeye başladı.

 

Diğerleri bunu gördüğü anda kalpleri dondu. Şu anda dizi oluşumu kırılacak gibiydi ve hep beraber gerçek özünü döndürerek temkinli bir duruma geçtiler. Bu bariyer kırıldığı anda çeşitli güçler birbiriyle çatışmaya girecekti. Herkes desteklediği taraf ile birlikte savaşacaktı. Hazineleri dağıtmak için dövüş sanatları üzerine edilen yeminler, artık bir hiçe dönüşecekti.

 

Dövüş sanatları kalbine zarar vermeyle Nirvana Ejderha Kökü nasıl karşılaştırılabilirdi?

 

Savunma bariyeri sallandığında Lin Ming şaşırdı. Şeytan İmparatoru'nun mektubunda antik dizi oluşumları hakkında çok değerli bilgiler var gibi görünüyordu. Aksi halde altıncı seviye bir tarikata göre sıradan üçüncü aşama Hayat Yıkımı ustası Xuan Wuji, %20 oranına kadar sınırlanan gerçek özüyle ne kadar antik dizi metini okusa da bunu başaramazdı.

 

“Lin Ming, geri çekil.” Mu Yuhuang fısıldadı.

 

Dizi oluşumu giderek titremeye başlayınca Mu Yuhuang, Lin Ming'i çıkacak savaştan ve gerçek öz şok dalgaları yüzünden geri çekti.

 

Lin Ming başını salladı. Geri çekilirken bir çatlama sesi duydu. Antik dizi oluşumlarının etrafındaki 36 Gökyüzü Kutbu Bayrağı'nın bu etkiye dayanamadığını görmüştü, bayrakların birisi çatlamıştı!

 

Xuan Wuji'nin ifadesi panik yapmadan tamamen değişti. “Yuqie!”

 

“Anladım!” Yan tarafta hazırlanan Xuan Yuqie, Gökyüzü Kutbu Bayrağı'na benzeyen başka bir dizi bayrağı çıkardı. Bir ok gibi fırladı ve çatlayan dizi bayrağının yanına yerleştirdi.

 

Bu şekilde dizinin yok olan enerjisi dengelendi.

 

‘Oldukça hazırlıklı gelmişler; fazladan dizi bayrakları bile var. Gökyüzü Kutbu Bayrakları'nın her birinin maliyeti muhtemelen 1000 orta aşama gerçek özünün üzerindedir. 36 bayrak, 36.000 orta aşama gerçek öz taşı yapar. Ne büyük bir masraf. Bu dizi oluşumunu zorlukla da olsa açabilirlerdi ama çok pahalı dizi bayraklarını kullandılar.’

 

Lin Ming iç çekti. Şu anda Nirvana Ejderha Kökü'nü 36.000 orta aşama gerçek öz taşı ile takas etmenin güvenli bir yolu olsaydı, bu takası memnuniyetle yapardı.

 

Ne yazık ki gücü yetersizdi ve bu Hayat Yıkımı ustalarıyla takas yapacak seviyede değildi. Aksi halde geriye bir şey kalmayana kadar her şeyi sömürürdü. Ayrıca bu dizi açıldıktan sonra yapılacak vahşi savaş kaçınılmazdı. O zaman geldiğinde herkes kendisini düşünecekti. Kim bir genç ile yaptığı anlaşmaya değer verirdi ki?

 

Lin Ming bu olasılıkları hayal ederken başka bir çatlama sesi duydu; ikinci bir dizi bayrağı kırıldı.

 

“Mm?”

 

Xuan Wuji kaşlarını çattı, ifadesi giderek ciddileşiyordu. Xuan Yuqie hızla ikinci bayrağı yerleştirmesine rağmen durum giderek kötüleşiyordu.

 

Sadece yarım tütsü zamanı sonra üçüncü dizi bayrağı da parçalandı!

 

O anda Xuan Wuji'nin teni zaten ölü gibi solgundu. Xuna Yuqie, parçalanan bayrağı yenisiyle değiştirmek üzereydi ki, bir başka parçalanma sesi geldi!

 

36 dizi bayrağının her iki tarafında da parçalanmalar vardı. Tüm gerçek öz sistemi dengesini kaybetti!

 

Bu olduktan sonra, bir dizi diski kullanan sıska adam sallandı ve bir ağız dolusu kan kustu. O anda birkaç tane daha dizi bayrağı kırıldı; tüm dizi oluşumu sistemi tamamen çöküyordu!

 

Bang!

Dizi oluşumu patladı ve büyük miktarda enerji yayıldı; altın ışık dört bir yana yayıldı. Kalan 21 Gökyüzü Kutbu Bayrağı da uçtu!

 

Enerjinin dağılmasından sonra Xuan Wuji, Nanyun Wang ve Beyaz Kaş aynı anda geri çekildi. Yüzleri solgun, kalpleri acılıydı.

 

Başarısız olmuşlardı!

 

Xuan Wuji'nin havası giderek soldu. Bu hazine avında en büyük bedel ödeyen kişi kendisiydi! Şeytan İmparatoru'nun mektubunu aldıktan sonra, tam 10 yıl boyunca buna hazırlanmıştı!

 

İlahi Deniz Âlemi'ne girmek için Nirvana Ejderha Kökü'nün hayalini kuruyordu. Bir gün, bir İmparator olacak ve tüm Güney Ufku Bölgesi'ne hükmederek Güney Denizi Şeytan Bölgesi'ne öncülük edecekti. Ancak bu umut şu anda karşısında çökmüştü!

 

Sanki dünyanın durduğunu hissediyor gibiydi. Nefesi giderek göğsünde sıkışmaya başladı ve yumruklarını sıktı. Uzaysal yüzüğünden hâlâ 30 tane Gökyüzü Kutbu Bayrağı vardı ama bu sayı yetersizdi. Eğer dizi oluşumunu tekrar kırmaya çalışırsa, tekrar başarısız olacaktı.

 

İki farklı tarafta bir dizi bayrağının kırılacağını tahmin edememişti.

 

Aslında Şeytan İmparatoru'nun mektubunu aldığında zaten yenilgiye hazırlanmıştı. Xuan Wuji bir İmparator olma yolundaki engel ve sıkıntıların farkındaydı. Aksi halde, Gökyüzü Düşüşü Kıtası'nın tüm tarihi boyunca nasıl sadece birkaç tane İmparator olabilirdi?

 

Hayat Yıkımı ustaları, İlahi Deniz Âlemi'ne ulaşmak için her türlü fedakarlığı ve çabayı harcamıştı. Ama sonunda hepsi başarısız olmuştu. Üstelik birçoğu bunun bedelini hayatlarıyla ödemişti. Xuan Wuji buraya inanarak gelmişti. Ancak gözlerinin önünde bu sahneyi gördükten sonra bunu kabullenmekte zorlandı.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29014 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr