Bölüm 448: Kan Kaynakları

avatar
4793 33

Martial World - Bölüm 448: Kan Kaynakları


 

Bölüm 448: Kan Kaynakları

Editör: Kinyas

 

 “Büyük Ezici Kargı Sanatı'nın en sıradışı yanı öldürme potansiyelinde yatıyor. Lei Mubai, Antik Şeytan Cildi'ni çalışırken Büyük Ezici Kargı Sanatı'nın yetişim yöntemi kısmının sadece çok azını çalışmış. Büyük Ezici Kargı Sanatı yetişim yöntemi açısından Vermillion Kuşu Yasak İlahi Tarihi'nden çok daha düşük. Yetişim için Vermillion Kuşu Yasak İlahi Tarihi'ni, öldürme tekniği olarak da Büyük Ezici Kargı Sanatı'nı kullanmak için birbiriyle uyuşmayan birkaç nokta var...”

 

Lin Ming yüksek sesle düşündü. Yetişim yöntemi birinci sınıf olsa da biraz karışıktı; Lin Ming'in anlayamadığı yerler vardı.

 

Ancak Lin Ming bu konuda endişelenmiyordu. Büyük Ezici Kargı Sanatı'nı çalışmasının nedeni teknikleriydi. Tekniği mükemmelliğin aşırı aşamasına geldiği anda bir yasa haline gelecekti.

 

Örneğin Lin Ming'in İlkel Kargı Sanatı'nı sürekli kullanması, yasa kullanımına benziyordu. Sadece Lin Ming'in algısı, Yasalar'ın kullanımını algılamak için yeterince yüksek değildi. Yasalara benzer bir etki elde etmek için sadece Kan İçen Mühürler'in enerjisine güvenebilirdi.

 

Bu şekilde bile gücü muazzamdı. Büyük Ezici Kargı Sanatı olmasaydı Lin Ming sadece iki Xiantian ustayı öldürebilirdi, diğer herkes kaçardı.

 

“Bu savaşın ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bayan Mu ve Xingxuan ne yapıyor acaba...” Lin Ming bunu düşündüğü anda istihbarat yeşim kayışa baktı ve diğer hedefini araştırmaya başladı...

 

...

 

İlahi Anka Kuşu Adası'nın 3000 mil uzağındaki bir adada, Qin Xingxuan bir dövüş sanatları yetişimi odasında bir minderin üstünde oturuyordu. Merkezi kendisi olmak üzere etrafında ateş köken enerji bir girdap oluşturmuştu ve vücudunun içine doğru dönüyordu.

 

10 damla Vermillion Kuşu kan özünü aldıktan sonra Qin Xingxuan, Vermillion Kuşu Yasak İlahi Tarihi'nin çekirdek bölümlerini çalışmaya yetecek yeteneği kazanmıştı. Buna ek olarak Qin Xingxuan altıncı seviye dövüş yeteneğine sahipti. Yetişim hızı cennete meydan okuyacak kadar yüksek olmasa bile, her gün yeni değişiklikler yapıyordu ve ilerlemesi son derece hızlıydı.

 

Birkaç ayda Qin Xingxuan'ın yetişimi Orta Nabız Yoğunlaştırma Aşaması'na yaklaşıyordu.

 

Qin Xingxuan'ın Vermillion Kuşu Yasak İlahi Tarihi'ni çalışmaya başlamasının nedeni vücudunun ateş köken enerjisiydi. Uzun süre yüksek âlemlere çıkmaya çalışsaydı, muhtemelen atılım gerçekleştirirdi.

 

 

“Bayan Qin, nasılsınız?”

 

Mu Qianyu yüzünde gülümsemeyle dövüş sanatları yetişimi odasına girdi. Qin Xingxuan'ın etrafındaki ateş köken enerjisi girdabına baktığı anda yüzünde memnun olmuş bir gülümseme belirdi.

 

Qin Xingxuan'ın İlahi Anka Kuşu Adası'ndaki seviyesi en düşük hizmetçi öğrenci seviyesinde olsa da, ona hizmet eden hizmetçiler olduğu için onun hizmetçilik yapmasına gerek yoktu. Bir hizmetçi öğrencinin statüsü, sadece halkın üzerindeki baskıyı azaltmak için bir ünvandı. Qin Xingxuan'ın statüsü ve yeteneği, 10 damla Vermillion Kuşu kan özünü de almasıyla diğerleri tarafından eleştiriliyordu.

 

Bir damla Vermillion Kuşu kan özü, dövüş sanatçısının hayatı ve geleceğiyle ilgiliydi; Qin Xingxuan'ı kim kıskanmazdı?

 

Qin Xingxuan, Mu Qianyu'yu takip ediyordu ve Mu Qianyu onun tüm sorularını cevaplıyordu. Günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayan hizmetçileri vardı ve yetişim hızı Yedi Derin Vadi'de olduğu zamandan iki üç kat fazlaydı.

 

“Kıdemli Acemi Kız Kardeş Mu.” Qin Xingxuan, Mu Qianyu'nun içeri girdiğini gördüğü anda ayağa kalktı. İkili iki aydır birlikte olmasına rağmen Mu Qianyu'ya karşı kısıtlanma duygusu hissediyordu.

 

“Bayan Qin, Lin Ming bir mektup gönderdi.” Mu Qianyu gülümsedi. İkisi birbiriyle karşılaştığı her seferinde birbirine saygılı davranıyordu.

 

“Ne?” Qin Xingxuan şaşırdı, kalbinde mutluluk ışıltısı çarptığını hissetti.

 

Mu Qianyu güldü ve uzaysal yüzüğünden bir mektup çıkararak Qin Xingxuan'a verdi. Son iki ayda Lin Ming her seferinde üç mektup gönderiyordu. Birini Mu Yuhuang'a, diğerini Mu Qianyu'ya, diğerini ise Qin Xingxuan'a. Qin Xingxuan'ın mektubu sadece önemsiz konular içermesine rağmen mektubun içeriği önemli değildi. Qin Xingxuan, asıl Lin Ming'in güvende olduğunu bilmek istiyordu.

 

...

 

Günler geçtikçe Lin Ming daha fazla Şeytan Bölgesi dövüş sanatçısını öldürdü. Yetişimi hâlâ Geç Aşama Houtian Âlemi'ydi ama savaş gücü çok artmıştı. Hala 13 Kan İçen Mührü vardı ama daha da canlandıkça daha ölümcül oluyorlardı.

 

Lin Ming insanları öldürmeye devam ettikçe Kan Şeytanı adı, Güney Şafak Adası'nın kulaklarında yıldırım gibi yankılanmaya başladı. Çektiği ilgi, Şeytan Bölgesi Büyük Üçlüsü'nü geçmişti!

 

Normalde Büyük Üçlü'nün öldürdüğü mangalardan her zaman kaçanlar oluyordu. Farklı yöne kaçan üç ile beş arasında Xiantian ustasının hepsini öldürmek zordu. Ancak Kan Şeytanı'ndan kimse kaçamıyordu, hiçbir tanık kalmıyordu!

 

Kan Şeytanı'nın saldırması, mutlak imha anlamına geliyordu.

 

İki Şeytan Bölgesi mangasının bir araya geldiği bir zaman bile olmuştu. En iyi mangalar olarak kabul edilmeseler bile beşi Xiantian, toplamda 15 dövüş sanatçıları vardı. Biri Orta Xiantian, dördü Erken Xiantian Âlemi'ndeydi. Ama bu büyüklükteki bir manga bile tamamen öldürülmüştü! Kaçmayı başaran tek bir kişi bile olmamıştı!

 

Bu haber yayıldıktan sonra Güney Şafak Adası'nın dövüş sanatçıları şok oldu. On beş dövüş sanatçısı ölmüş ve kan özlerinin tamamı kurutulmuştu. Binlerce adım ötede öldürülenler bile vardı. Hepsinin kaçmaya hazırlandığı açıktı. Ancak en korkunç olan şey, beş Xiantian ustasının da ayrı yönlere kaçmasına rağmen öldürülmesiydi!

 

Bunu başarmak için nasıl bir güç gerekiyordu?

 

Beş Xiantian ustası bile bir araya gelmesine rağmen hayatta kalamamıştı. Büyük Üçlü dışında Kan Şeytanı'na karşı hayatta kalabileceğine güvenen manga kalmış mıydı?

 

Şeytan Bölgesi dövüş sanatçıları sınırlarını nadiren geçiyordu. Kan Şeytanı'nın caydırıcı etkisi, Savaş Zamanı İttifağı'nın tüm birliklerinden fazlaydı!

 

Bu abartı gibi gelebilirdi ama gerçek buydu! Bu ay içinde Kan Şeytanı, Savaş Zamanı İttifağı'nın tamamından daha fazla dövüş sanatçısı öldürmüştü.

 

Bir karşılaşma sırasında savaş çok vahşi olsa bile çok fazla insanın ölmeyeceği aşikardı. Yarısı ölse bile bu son derece şiddetli bir ölüm savaşı olarak kabul edilirdi. Ama Kan Şeytanı'yla karşılaşan her manga yok oluyordu. Kaçmak için hiçbir şansları yoktu. Bu insanları daha da umutsuzluğa düşürüyordu. Bu, aynı zamanda Güney Denizi Şeytan Bölgesi mangalarının Kan Şeytanı ismini ağzına bile almamasına neden oldu.

 

...

 

Gecenin geç saatleriydi. Güney Şafak Adası'nın ruhsal ormanında gizli bir mağarada Lin Ming gizlice içeri sızdı. Oraya geldiği anda cebinden bir avuç uzaysal yüzük yakaladı. Sadece bir düşüncesiyle uzaysal yüzüklerin içindeki her şey döküldü.

 

Savaş yüzünden Şeytan Bölgesi dövüş sanatçıları çok zengindi. Elbette bunların hepsi sıradan Xiantian ustaları hazineleriydi. Lin Ming bu şeylerin çoğuna ilgi duymuyordu.

 

Birkaç değerli şey de vardı. Hepsi gerçek öz taşlarına dönüştürülürse, bu gerçekten büyük bir servet olurdu. Lin Ming şu anda gerçek öz taşı kullanmasa da, gelecekte ne olacağını bilmiyordu. Şimdi biraz para biriktirirse, gelecekte herhangi bir zorluktan kaçınabilirdi.

 

“3000 civarında orta aşama gerçek öz taşı ve çok sayıda hazine ve hap. Bunların çoğu hayalet flamaları, şeytan rünleri ve kan hazineleri gibi şeyler. Çoğunlukla şeytani yolun dövüş sanatçılarının kullanabileceği şeyler, bana uygun değiller.”

 

Lin Ming Büyük Ezici Kargı Sanatı'nı kullanıyordu, kan özü toplaması ve yenilemesi gerekiyordu. Uzun zamandır kan özü depolayan bu şeyler onun için işe yaramazdı.

 

Lin Ming hızlı şekilde her şeyi ayırdı. Gerçek öz taşlarını bir yüzüğe, değerli eşyaları bir yüzüğe, değersizleri de bir yüzüğe koydu.

 

Lin Ming her şeyi topladıktan sonra hareket tekniğini kullanarak üsse döndü.

 

“Vahşi Kargı! Tekrar çalışmaya çıktın ha, haha!” İri adam mutlu şekilde selamladı. Mangadaki diğer bir kişiyle karşılaşınca her zaman şaka yapar ve onlara yetişim ve saçmalıkları konusunda ders verirdi. Ancak bunları Lin Ming'e pek söylemezdi.

 

Geçtiğimiz aylarda Lin Ming'in gücü herkes tarafından kabul edilmişti. Sadece ruhsal ormandaki değil, Lin Ming Ateş Baltası Mangası ile gittiği her savaşta muhteşem bir performans sergilemişti. Aslında Lin Ming'in bu yaptıkları olmasaydı, Büyüleyici Gölge ve iri adamın kafaları çoktan kopmuştu. Savaş alanında bireysel güçte de içgörüde de, Lin Ming herkesin üstündeydi. Herkes mangasında böyle bir üyesi olduğu için mutluydu.

 

Ne yazık ki Lin Ming'in mangayla fazla bir şey yapma fırsatı olmuyordu; dövüş sanatlarını hep tek başına çalışıyordu.

 

“Kaptan, Vahşi Kargı'nın gerçek gücünün harika olduğunu düşünüyorum!” İri adam büyük bardakta şarap içerken ve bardağı bir daha doldururken yüksek sesle söyledi.

 

“Mm. Vahşi Kargı'nın gerçek gücü derin ve büyük. Muhtemelen Erken Xiantian ustasını tek başına yenebilir. Aslında Menekşe Yağmuru'ndan bile güçlü olabilir. Ama Vahşi Kargı düşük profilde kalmayı tercih ediyor, asıl gücünü kestirmek kolay değil. Birinci sınıf asker olmak için sadece 100.000 puan aldı.”

 

“Büyük bir tarikatın direkt öğrencisi veya büyük bir ustanın kişisel öğrencisi olmalı. Askeri ganimet puanı almakla ilgilenmiyor.”

 

“Haha, ganimet puanlarına ilgi duymayan Kan Şeytanı'nın kim olduğunu merak ediyorum. Bu günlerde sayısız Şeytan Bölgesi dövüş sanatçısı öldürdü. Askeri ganimet puanı korkunç olmalı. Güney Şafak Adası'nın Şeytan Bölgesi dövüş sanatçıları, ölme korkusundan kafasını bile çıkartamıyor.”

 

“Kan Şeytanı, bir tarikatın Aşırı Xiantian ustası olmalı. Bir Dönen Çekirdek ustası bu kadar anlamsız şeyler yapmaz.”

 

“Mm, ben de öyle düşünüyorum.”

 

Lin Ming ve Kan Şeytanı isimli ustanın burada aynı anda çıkmış olmasına rağmen, kimse Kan Şeytanı'nın Lin Ming olabileceğini düşünmemişti. Lin Ming'in yetişimi doğruydu. Ateş Baltası veya herhangi birisi Geç Aşama Houtian dövüş sanatçısının Kan Şeytanı gibi anormal bir güce sahip olmasını nasıl tahmin edebilirdi?

 

...

 

O anda Güney Denizi Şeytan Bölgesi'nin kalesinde ceset gibi sıska bir dövüş sanatçısı elinde şarap bardağı tutuyordu. Bardak, kan enerjisi içerek parlak ve yoğun bir kırmızı sıvıyla doluydu; bu sıvı şok edici bir kandı.

 

Sıska dövüş sanatçısı, solgun bir adamla oturuyordu. Bu solgun adamın gözleri kapalıydı. “Birçok dövüş sanatçısı Güney Şafak Adası'ndan ayrıldı. Kan Şeytanı'nın varlığı karşı konulmaz bir gerçek. Kimsenin burada kalması için bir sebebi yok.”

 

Lin Ming yüzünden birçok dövüş sanatçısı mangası buradan yalnız gitmek istemedi. Doğal olarak bu daha da isteksiz oldukları anlamına geliyordu.

 

Sıska dövüş sanatçısı bardağındaki kanı içerken dudaklarını yaladı ve söyledi. “Bu Kan Şeytanı ile tanışmak istiyorum. Bu adam bizden kaçıyor gibi görünüyor. Aksi halde istihbaratımıza yakalanmamasının imkanı yok. Cesareti olsaydı, bize daha erkenden gelirdi! Başka bir deyişle bizden korkuyor!”

 

“Bizden değil de hepimizi öldüremeyeceğinden korkuyor olmalı... Kan Şeytanı'nın gittiği yerlerden bir tanık var mı? Keşfedilmekten korkuyormuş da bir sırrı varmış gibi...”

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34431 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43756 Bölüm Sayısı


creator
manga tr