Bölüm:449.1 Eksper Loncası

avatar
3777 34

Library of Heaven's Path - Bölüm:449.1 Eksper Loncası


Bölüm:449.1 Eksper Loncası

 

 

Çeviri ve Düzenleme: Gin

 

 

 

 

 

Zhang Xuan'in daha önce gittiği şehirlerde bir eksper loncası bulunmadığından, Honghai Şehrinde bir Eksper Salonu bulmayı beklemiyordu. Durum bu olduğuna göre, burada eksperlik sınavı yapılıyor olmalıydı.

 

Bu sayede, Zhang Xuan sınava girip, eksperlik yaparak da para kazanabilirdi.

 

Sonuçta Ruhsuz Metal Humanoid'in burada olduğunu bilse bile satın alacak paraya sahip değildi.

 

Eğer bir başkası bu düşüncelerini öğrenseydi, kesinlikle dili tutulurdu.

 

Eksperler Dokuz Büyük Yolun bir parçası olmasalar da, sınavlarının zorluğu herkesçe bilinirdi. Her eksper, sınavı geçmek için gerekli anlayış seviyesine ulaşmak için, ömrünün onlarca yılını hazineleri araştırarak geçirmek zorundaydı.

 

Ancak, bu herif yalnızca paraya sıkıştığı için sınava girmek istiyordu. Eğer bir başkası bu sözleri duysaydı, kesinlikle ne diyeceğini şaşırırdı.

 

"Haydi Eksper Salonuna gidelim!"

 

Planını yapan Zhang Xuan hemen salonun yerini öğrenip, grubu peşine takarak yola koyuldu.

 

Eksper Salonu görkemli ve etkileyiciydi. Eksperler için bir lonca olmasının yanında, aynı zamanda devasa bir ticaret merkeziydi. Tezgahlarda her tür ürün sergileniyordu ve içeride yoğun bir ziyaretçi trafiği vardı. Daha salona bile ulaşmadan önce, Zhang Xuan bu yoğunluk karşısında şaşırmıştı.

 

"Burası Eksper Salonu tarafından idare edilen bir pazardır. Buradaki ürünlerin büyük çoğunluğu Eksper Salonu tarafından onaylandığından gerçektirler ve bu sayede pazar, On Bin Krallık İttifakındaki en büyük ticaret noktalarından biri haline gelmiştir!"

 

Bu müthiş dehanın yüzündeki şaşkınlığı gören Zhao Feiwu keyiflenmeden edememişti.

 

Mesleğin eşsiz doğası gereği, Eksper Salonu halkın gözünde güven sembolü haline gelmişti. Eksper Salonunun elinden geçen çoğu şey değerlendirmeden önce de pahalıydı ve bu yüzden çoğu insan satın aldıklarının gerçek ürünler olduğuna emin olmak için fazladan para ödemeye razıydı. Bu nedenle loncanın işlettiği bu yer zamanla büyümüştü.

 

Tam olarak bu nedenle, eksperlik Dokuz Büyük Yola dahil olmasa da, en kazançlı mesleklerden biriydi.

 

Çoğu usta hoca yardımcı meslek olarak bu mesleğe yönelirdi.

 

Ancak, eksperlik hazinelerin 'tarihi, geçmişi, amacı, malzemesi, orijini..." gibi pek çok konuda derin bir anlayış gerektirirdi. Biri ancak böyle engin bir birikimi kullanabildiğinde bu sanatta başarılı olabilirdi. Yine de, bu meslekte yükseldikçe, sınavlar daha zorlaşırdı.

 

Bu nedenle pek çok kişi eksperlik sınavına girmenin hayallerini kursa da, 3 yıldız ve üzeri rütbeye ulaşabilen çok az kişi vardı. Hatta, sayıları usta hocalardan çok daha azdı.

 

 

Kıtada çok az sayıda Eksper Salonu olmasının nedeni buydu, öyle ki Tianwu Krallığı gibi bir yerde bile Eksper Salonu yoktu. Aynı zamanda Mo Yang gibi bir sahtekarın kolayca pek çok kişiyi etkileyebilmesinin nedeni de buydu.

 

"Eksperler değerlendirmelerinin doğru olduğunu garanti edebilirler mi?"

 

Sun Qiang sormadan duramadı.

 

Bir zamanlar pazarda bir dükkan işlettiğinden, taklit ürünler hakkında birkaç şey biliyordu. Biri bir eksperse ne olacaktı? Kimse değerlendirmesinin her seferinde yüzde yüz doğru olduğunun garantisini veremezdi!

 

Ne de olsa bir ölümlünün hata yapması normaldi.

 

Aynı nehir kenarında yürüyen birinin ıslanmamasının mümkün olmadığı gibi, eksperler de ömür boyunca hiç hata yapmayacaklarını iddia edemezlerdi.

 

"Eksperler muhakeme yetenekleri ve rütbeleriyle sınırlıdırlar, yani gerçekten de tüm değerlendirmelerinin doğru olduğunu garanti etmeleri imkansızdır. Bu koşullarda diğer eksperlerden yardım isteyerek birlikte değerlendirme yaparlar ve eğer davet edilen eksperler de sağlam bir karşılık veremezlerse, müşteriye genel bir fikir vermek amacıyla ürünle ilgili değerlendirmelerini aktarırlar." Zhao Feiwu açıkladı.

 

"Ama bunun hiçbir cevap vermemekten farkı yok ki!" Sun Qiang kafasını salladı.

 

"Bir eksper ömrü boyunca yalnızca üç yanlış değerlendirme yapabilir. Bu sınırı aştıkları anda lisanları ellerinden alınır. Bu nedenle kesin emin olmadıkları bir şeyle karşılaştıklarında, kolay kolay fikir belirtmezler!" Jin Conghai araya girdi.

 

"Üç kere mi?"

 

"Hm. Biri resmi bir eksper olduğu andan itibaren, değerlendirdiği her eser raporlanıp, dosyalanır. Eğer daha sonra sorun yaşanırsa, bu bir hata kabul edilir. Hataların sayısı üçü geçtiği anda, eksperin rütbesine bakılmaksızın lisansı iptal edilir!" Jin Conghai devam etti

 

Bunca yıldır pek çok eksperin ufak bir dikkatsizlik yüzünden lisanını kaybedişine şahit olmuştu.

 

Bazıları yaşamları boyunca sahip oldukları büyük itibarı birkaç ufak dikkatsizlik yüzünden kaybederdi.

 

Herkes sessizleşmişti.

 

Pek çok kişi bir eksper olmayı arzulasa da, görünüşe göre bu meslek göründüğü kadar kolay değildi.

 

Birinin yaptığı hatalar üçü geçtiği anda, lisanı iptal ediliyordu... Ancak kim hiç hata yapmayacağını garanti edebilirdi ki?

 

"Aslında, durum tüm mesleklerde aynıdır. Usta hocalıkta kurallar daha bile katıdır; biri rehberlikte tek hata yaptığında bile itibarını ve herkesin güveni tamamen kaybedebilir!" Herkesin eksperlere acıdığını gören Zhang Xuan kafasını salladı.

 

Henüz bu dünyaya gelmeden önce, önceki karakteri de aynı hataya düşmüştü. Yanlış rehberliğinden dolayı bir öğrencinin gelişimi kontrolden çıkmıştı ve bu yüzden, Zhang Xuan bu vücuda geçtikten sonra tek bir öğrenci bulmayı bile başaramamıştı.

 

"Aynen öyle, doktorlar da aynı şekildedir. Tek bir hataları ölümle sonuçlanabilir..." Zhao Feiwu karşısındaki genç adama bakarak başıyla onayladı.

 

Onunla yaklaşık aynı yaşta görünse de, 5 yıldızlı doktorların bile çaresiz kaldığı Kalıtsal Kas Bozukluğunu çözerek tedavi olmasını nasıl sağlamıştı?

 

"Ne çok şey var..."

 

"Ne kadar güzel..."

 

Zhao Feiwu karşı tarafın sahip olduğu medikal yetenekleri nasıl elde ettiğine kafa yorduğu sırada, arkasından Yuan Tao ve diğerlerinin heyecanlı sesleri yükseldi.

 

O derin düşüncelere dalmışken, grup çoktan büyük bir salona girmişti. Gözün görebildiği her yerde onlarca farklı mesleğe ait ürün satan satıcılar vardı.

 

İlaçlar, haplar, kazanlar, silahlar, düzen levhaları... Salon gökteki yıldızlar gibi öylesine doluydu ki, gördüğünü anlamayı zorlaştırıyordu.

 

Normal koşullarda görmelerinin imkansız olduğu hazineler her yerde parıldayarak zihinlerini kurcalıyordu.

 

"Değerli müşteriler, gelip bir bakın. Bu en yeni [Hazine Süzen Ayna]. Bir hazinenin değerini otomatik olarak belirleyebilir ve başka hazineler satın alırken sizi yanılgıya düşmekten kurtarır. Şu anda değeri yalnızca on ruh taşı! Eğer almazsanız kaybınız çok büyük olur ve dolandırılma riskine girersiniz!" Bir genç adam bağırdı.

 

"Hazine Süzen Ayna mı?"

 

Zhao Ya ve diğerleri merakla gözlerini kırpıştırarak o tarafa gitmeye hazırlandılar.

 

"Bu yalnızca sıradan bir ayna, tamamen sahte. Eğer gerçek bir Hazine Süzen Ayna olsaydı, aynayı on ruh taşına satmazdı!"

 

Zhang Xuan kafasını salladı.

 

İç Görü Gözü sayesinde Semavi Yolun Kütüphanesini bile kullanmadan bazı güçsüz eserlerin değerini ve geçmişini görebiliyordu.

 

Tek bir bakışta bu genç adamın sattığı sözde Hazine Süzen Aynanın sahte olduğunu anlamıştı.

 

"Sahte mi? Buradaki her şey gerçek değil mi?" Zheng Yang, Zhao Feiwu'ya şüphe dolu bir bakış atmadan edemedi.

 

Karşı taraf daha az önce Eksper Salonunun buradaki ürünlerin gerçekliğinin garantisi olarak görüldüğünü söylemişti, peki neden bir taklitle karşılaşmışlardı?

 

"Burada kaç eser var sizce?" Zhao Feiwu gözlerini devirerek çevreyi işaret etti.

 

"Burada en az on milyonlarca hatta belki de yüz milyon ürün satılıyor!"

 

Zheng Yang çevreye şöyle bir bakıp, yanıt verdi. "Dahası, bu yalnızca benim görebildiğim kısmı. Görüşümü aşan yerlerde de tezgahlar var, yani... belki daha bile fazladır!"

 

Pazar boyunca dağılmış neredeyse yüz bin tezgah vardı ve her tezgahta sayısız hazine özenle dizilmişti. Toplamda gerçekten de korkunç sayıda eser vardı.

 

"Aynen öyle. Bunca eser varken, eksperler her şeyi değerlendirmeye kalkışırlarsa yorgunluktan ölürler! Ayrıca, Eksper Salonuna günlük olarak muazzam bir ürün giriş çıkışı olur - Hepsini kontrol etmek nasıl mümkün olabilir?"

 

Zhao Feiwu kıkırdadı, "Gerçek derken, buradaki ürünlerin Eksper Salonu amblemiyle işaretlendiğini söylemiştim. Bu amblemi taşımayan ürünleri almaktan kaçınmak en iyisidir, aksi halde bir dolandırıcılığa uğrama riski yüksektir!"

 

"Ya!"

 

Kalabalıktakiler başlarıyla onayladılar.

 

On Bin Krallık İttifakındaki en büyük pazar olarak, burada Eksper Salonunun hepsini takip edemeyeceği kadar çok satıcı vardı. On Bin Krallık İttifakındaki tüm eksperler buraya toplansalar bile, tüm ürünleri değerlendirmeleri imkansızdı.

 

"Ancak tabi ki, hoşunuza giden bir şey bulursanız satın alabilirsiniz. Eğer endişeleniyorsanız, fahiş bir ücret ödeyerek üst kattaki eksperlerden ürüne değer biçmelerini isteyebilirsiniz. Eğer ürün gerçekse, kardasınız demektir. Aksi halde boş yere para kaybedersiniz!" Zhao Feiwu açıkladı.

 

Aynı borsa gibi, henüz değerlendirilmemiş bir ürün satın almak birinin şansını ve muhakeme yeteneğini sınardı. Yeterli şans olmadan, tek yapabileceğiniz kendi bahtsızlığınıza yakınmak olurdu.

 

"Eksperlik gerçekten de kazançlı bir meslek..."

 

Pazardan aldıkları komisyon ücreti bir yana, müşteriler güvende hissetmek karşılığında verdikleri değer biçme hizmetini seve seve satın alıyorlardı. Dünyadaki en kazançlı mesleklerden birinden de bu beklenirdi.

 

"Gelip bakın, elimde bir [Su Kıtası Balığı] var! Biri bu balığı ağzında tuttuğu sürece, su altında rahatça nefes alabilir. Bu kesinlikle sahip olmanız gereken bir hazine!"

 

"Gelip bu gerçek [Panzehir Otu]na bir bakın. En bilindik on yedi zehri tedavi edebilir. Yalnızca cüzi bir fiyata, hayatınızı sigortalayın!"

 

"Burada bir Semavi Taş'ım var! Gece vakti yolunuzu yıldızlar gibi aydınlatır. Değerli müşteriler, bu fırsatı kaçırmayın..."

 

...

 

Kalabalık pazarda sayısız ses yankılanıyordu. Her tezgah hazinelerle doluydu ve yalnız ve bilgisiz birinin gerçeği sahteden ayırmasına imkan yoktu!

 

Çeşitli tezgahların önünden geçen Zhang Xuan birden kaşlarını çatarak durdu.

 

Az ilerideki bir tezgahta, avuç içi boyutunda gri renkli bir eser görmüştü.

 

İç Görü Gözü henüz en yüksek seviyeye ulaşmamıştı ve yüksek seviye bir usta hocanın yöntemlerine rakip olmaktan çok uzak olsa da, normal eserlerin kökenini ve geçmişini kolaylıkla görebiliyordu.

 

Ancak bir sebepten ötürü, bu pul hakkında hiçbir şey göremiyordu.

 

"Bu garip!"

 

Zhang Xuan daha yakından incelemek için o tarafa döndüğünde kaşları daha da çatıldı.

 

Eğer ne olduğunu göremiyorsa bu, hazinenin inanılmaz değerli olduğu anlamına gelmez miydi? Şu anki muhakeme sınırlarını fazlasıyla aşıyor olmalıydı!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31705 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42704 Bölüm Sayısı


creator
manga tr