Bölüm:448 Yüce Ölümlü Seviyeleri

avatar
4247 37

Library of Heaven's Path - Bölüm:448 Yüce Ölümlü Seviyeleri


Bölüm:448 Yüce Ölümlü Seviyeleri

 

 

Çeviri ve Düzenleme: Gin

 

 

 

Devasa bir vahşi canavar bulut denizinin üzerinden süzülüp ilerledi.

 

Devasa ruh canavarının sırtında, Zhang Xuan pencereden uzaklara doğru baktı.

 

Bu Yüce Ölümlü 3-dan ruh canavarı, 'gongzi' Zhao Feiwu'nun bineğiydi.

 

Honghai Şehrinde Ruh Kahinlerinin mirasıyla ilgili bir ipucu bulabileceğini öğrenince, Zhang Xuan hemen Zhao Ya ve diğerlerini toplayarak Honghai Şehrine doğru yola koyulmuştu.

 

Mo Yu şu anda Xuanyuan Krallığının imparatoriçesi olduğundan, ilgilenmesi gereken pek çok şey vardı ve başkentte kalması kaçınılmazdı. Ayrılmadan önce Zhang Xuan, Luo Qianhong'a ona iyi bakmasını tembihledi.

 

Başlangıçta, Zhang Xuan, Honghai Şehrine Çelik Dişli Uluyan Gök Canavarıyla gitmeyi düşünmüştü. Ancak, oranın bir milyon kilometreden daha uzak olduğunu öğrenince, bu fikirden hemen vazgeçti.

 

Zhizun aleminde bir vahşi canavar olan Uluyan Gök Canavarının hızıyla, gece gündüz durmadan yol alsalar bile, bu mesafeyi kat etmeleri en az bir ay sürerdi.

 

Buna kıyasla, Zhao Feiwu'nun Yüce Ölümlü 3-dan bineği çok daha hızlıydı. Üstelik, sırtındaki alan o kadar genişti ki, yolculuk eden kalabalık gruba rağmen sıkışık değildi. Ayrıca, Zhao Feiwu bu konuda ısrar etmişti ve Zhang Xuan onu geri çevirmek için bir neden görememişti.

 

Şu anda, Xuanyuan Kraliyet Şehrinden ayrılalı beş gün olmuştu.

 

"Hocam, siz bir zehir ustası değil misiniz? Neden elçinin hizmetkarı oldunuz..."

 

Gu Mu'nun hocasıyla buluşması kolay olmadığından, fırsatını bulmuşken paylaşacakları çok şey vardı. Gu Mu, 'gongzi'nin gerçek kimliğini öğrendiğinden beri aklını kurcalayan konuyu sordu.

 

Zehir ustalığı insanları korkuyla titreten bir meslekti ve çoğu kişi onlardan uzak durmayı tercih ederdi. Bu durumda, hocası nasıl bu 'gongzi'nin hizmetkarı olmuştu?

 

"Daha önce Zehir Salonundan ayrılmamın nedeni intikamımı almaktı. Ancak, bunun yerine düşmanımın tuzağına düştüm ve sonunda onu öldürmeyi başarmama rağmen, bu sırada ağır yaralandım. Beni kurtaran 'gongzi'nin babası oldu... Başkalarının bir zehir ustası olduğumu öğrenmemeleri için, o zamandan beri insanların görebileceği yerlerde zehir kullanmaktan kaçınıyorum!" Jin Conghai yanıtladı.

 

Aynı Gu Mu'nun söylediği gibi, bir zehir ustasının birinin hizmetine girmesi ender rastlanan bir durumdu. Ne de olsa zehir ustaları birinin hizmetine girmeye razı olsalar bile, kıtada sahip oldukları korkunç ünle, kim onları kabul etmeye yanaşırdı ki?

 

Jin Conghai 'gongzi'nin babası tarafından kurtarıldığından beri, adama hizmetini sunmuştu. Diğerlerinin bir zehir ustası olduğunu öğrenmemeleri için, zehir kullanmaktan kaçınıyordu ve bu şekilde yıllar geçmişti. Diğerlerinin gözünde, gayretli bir hizmetkardan farksızdı. Bu kimliğin altında korkunç bir 4 yıldızlı zehir ustası saklandığından haberleri yoktu.

 

 

"Hocam!"

 

Öte tarafta, Yuan Tao ve diğerleri Zhang Xuan'in yanına geldiler.

 

Ruh canavarı kan özünü içtikten sonra, Yuan Tao'nun İmparator Soyu daha da uyanmış ve gelişiminde gözle görülür bir sıçramaya neden olmuştu. Bu sayede, Zongshi aleminin zirvesindeki gelişimiyle grubun en güçlüsü olan Zhao Ya'yı yakalamıştı.

 

Zheng Yang, Wang Ying, Liu Yang ve Sun Qiang'a gelince, Zheng Yang her birine birer lotus tohumu vermişti.

 

Gelişimlerini Gelişim Aktarımı yoluyla yükseltmek yerine, onlara Semavi Yolun İlahi Sanatının sadeleşmiş bir versiyonunu öğretmeyi seçmişti.

 

Yine de, gelişim alemleri büyük bir hızla artmıştı. Yalnızca beş günde, ardı ardına pek çok alem atlayarak, Zongshi alemi temel kademeye ulaşmışlardı.

 

Zhao Ya ve Yuan Tao'ya kıyasla hala güçsüz olsalar da, gelişim alemlerinin temelleri sağlam ve dengeliydi. Daha önemlisi, lotus tohumunun içerdiği enerjinin yüzde birini bile kullanmamışlardı.

 

Tohumda bulunan enerjiyi tamamen özümsedikleri zaman, onlar da Zhizun aleminin zirvesinde üstatlar olacaklardı.

 

Zhao Feiwu ve diğerleri, Zhang Xuan'in öğrenci ve hizmetkarlarının gelişimini hızlandırmak için her birine birer Kızıl Ateş Lotus Tohumu verdiğini görünce şok geçirmişlerdi. Ancak, ardı ardına yaşadıkları bunca şokla, Zhang Xuan'in mantık dışı davranışlarına ve yeteneklerine yavaşça bağışıklık kazanıyorlardı.

 

Onlara göre, Zhang Xuan genel mantıkla değerlendirilemeyecek biriydi.

 

Bu konuda kafa patlatmak yerine, en iyisi onu olduğu gibi kabul etmekti.

 

"Honghai Şehri tam önümüzde!"

 

Kısa süre sonra, önlerinde devasa bir şehir belirdi.

 

Bulundukları yükseklikten, aşağıdaki sayısız bina güneşin altında parıldayan minik birer nokta gibiydi.

 

Xuanyuan Kraliyet Şehri'nin boyutu hayret verici olsa da, Honghai Şehrine rakip olamazdı. Bu ücra bir dağ köyünü bir metropolle karşılaştırmak gibiydi.

 

On Bin Krallık İttifakındaki en büyük şehirlerden birinden de bu beklenirdi. Her şey bir yana, geniş ve zarif yapılar bir Yetkili Krallığın çok üzerinde bir zenginliği yansıtıyordu.

 

"Honghai Şehri, Xuanyuan Krallığı, Chihe Krallığı, Liusu Krallığı ve On Bin Krallık İttifakındaki tüm krallıklardan tüccarları çeken bir ticaret merkezidir... Ürünler burada genellikle daha yüksek fiyata satıldığından, çeşitli Yetkili Krallıklardan tüccarlar daha yüksek kar elde etmek için ürünlerini buraya getirirler. Zaman içinde, Honghai Şehri On Bin Krallık İttifakındaki en büyük ticaret şehri halini almıştır!" Zhao Feiwu açıkladı.

 

Zhang Xuan başıyla onayladı.

 

Tianwu Krallığı Kitap Koleksiyon Mahzenindeki bazı kitaplarda Honghai Şehriyle ilgili bilgiler vardı. Tüccarların Şehri olarak da bilinen bu yerde, On Bin Krallık İttifakına bağlı krallıkların ticari işlerinin çoğu gerçekleşirdi.

 

Varlık konusunda, başkent On Bin Krallık Şehrinden bile üstündü.

 

"On Bin Krallık İttifakı Xuanyuan Krallığından çok daha üst seviye bir yapıdır. Gücün Yarı Yüce Ölümlüye ulaşmış olabilir ve senin yaşındakilere kıyasla epey güçlü sayılırsın, ancak yine de burada tedbirli davransan iyi edersin."

 

Zhao Feiwu ciddi bir yüz ifadesiyle tavsiyede bulundu. "Honghai Şehri Usta Hoca Köşkünün başında 4 yıldızlı bir Usta Hoca bulunur. Yalnızca 4 yıldız orta kademe bir usta hoca olsa da, gerçek gücü Yüce Ölümlü 3-dan Ying-Yang alemine ulaşmıştır ve hafife alınacak biri değildir!"

 

"Ying-Yang alemi mi?" Zhang Xuan sordu

 

Dövüşçü aleminin üzerinde Yüce Ölümlü alemi olduğunu ve onun da dokuz seviyeye ayrıldığını biliyordu. Ancak, detaylara hakim değildi.

 

"Yüce Ölümlünün toplamda 9 danı bulunur ve bunlar 1-dan, Uzun Ömür, 2-dan Orijin Enerjisi, 3-dan Yin-Yang, 4-dan Berraklaştırma, 5-dan Ahenkli Ruh, 6-dan Evren Köprüsü, 7-dan Kusursuz Uyum, 8-dan Semavi Yükseliş ve 9-dan Koza'dır!"

 

Zhang Xuan'in Yüce Ölümlü konusunda detaylardan habersiz olduğunu bilen Zhao Feiwu açıklamaya başladı, "Şimdiye kadar Uzun Ömür alemini öğrenmiş olmalısın. Birinin gücü bu alem boyunca 100,000 dingte kalsa da, her seviye atladığında ömrü epeyce uzar. Uzun Ömür aleminin zirvesinde bir üstadın ömrü yaklaşık iki yüz yıldır.

 

"2-dan Orijin Enerjisi aleminde, bir üstadın vücudundaki zhenqi Orijin Enerjisine dönüşmeye başlar ve bu sayede ona doğa enerjisini kontrol etme yeteneği kazandırır. Yeni bir orijinin başlangıcı, bambaşka bir dünyanın ortaya çıkışı... Zhenqi ve Orijin Enerjisi arasında muazzam bir fark vardır. Önceki birinin varlıksal potansiyelini ifade ederken, diğeri birinin doğanın gücüne dokunarak dünyanın mistik güçlerine ulaşmasını sağlar!

 

"Örneğin, sıradan bir kağıt içine işleyen Orijin Enerjisiyle 'ruh' kazanarak kendi başına havada süzülüp, dans edebilir. Bu nedenle Orijin Enerjisi alemi aynı zamanda Mistik Enerji alemi olarak da bilinir ve Orijin Enerjisi de mistik enerji olarak anılır.

 

"3-dan Yin-Yang alemine gelince, insan vücudundaki birbirine karşıt yapıdaki yin ve yang enerjileri kaynaşarak, birbirlerinin kusurlarını kapatır ve daha büyük bir güç ortaya çıkartırlar. Bu nedenle Yin-Yang alemindeki üstatlar inanılmaz bir yok edici güç ortaya çıkarabilirler! Örneğin şu ötedeki tepeyi, Yin-Yang alemindeki bir üstat tek yumrukta kolayca yok edebilir."

 

Zhao Feiwu Yüce Ölümlünün çeşitli alemleriyle ilgili derin bir anlayışa sahipti ve bunları Zhang Xuan'e açıklamaya başladı.

 

"Bir tepeyi tek bir yumrukla yok etmek mi?"

 

Zheng Yang ve diğerleri donup kalmışlardı.

 

Zongshi aleminde bir ton ağırlıktaki kayaları etrafa fırlatabilmenin başlı başına etkileyici bir başarı olduğunu düşünüyorlardı.

 

İnsan gücünün bir sınırı vardı ve bir tepeyi tek yumrukla yok etmek insanlığın sınırlarını fazlasıyla aşıyordu. Bu çoktan ilahların seviyesiydi.

 

Yüce Ölümlü alemi bu nedenle İlahi alem olarak da anılırdı. Yüce Ölümlülerin sahip olduğu güç ölümlü Dövüşçülerin ya da Yarı Yüce Ölümlü üstatların karşı koyabileceği bir şey değildi.

 

"Yüce Ölümlü 4-dan olan Berraklaştırmaya gelince, çoğunuzun bileceği gibi, farklı üstatların farklı saflıkta Orijin Enerjileri ve farklı ruh ağırlıkları olur. Bu alemde azimle eğitim yapan biri Orijin Enerjisinin saflığını arttırabilir. Bir başka deyişle, bu birinin Orijin Enerjisini (zhenqisini) saflaştırmak için bir fırsattır. İnanıyorum ki ast zhenqi ve orta kademe zhenqi arasında büyük bir fark olduğunu biliyorsunuz!"

 

Zhao Feiwu kıkırdayarak devam etti, "On Bin Krallık Şehrinin Köşk Efendisi Kang 4 yıldızın zirvesinde bir usta hocadır ve gelişimi bu alemdedir. Yalnızca bu seviyeye ulaşabilen biri On Bin Krallık İttifakında korkusuzca dolaşabilir. 5-dan Ahenkli Ruh'a gelince, bu konuda bildiklerim yalnızca söylentilerden ibaret. Bu çoktan On Bin Krallık İttifakını aşan bir seviye olduğundan detaylara ben de hakim değilim."

 

"Anlıyorum!"

 

Zhang Xuan başıyla onayladı.

 

Yüce Ölümlünün 9-danı Dövüşçünün dokuz dan’ına benziyordu. Yüce Ölümlüde ilerlemek öncekinin üzerine bir kat daha çıkmaya benziyordu ve bu işin kestirmesi yoktu. İlerlemenin tek yolu bitmeyen bir azim ve çabaydı.

 

Ancak Zhang Xuan için, Semavi Yolun İlahi Sanatını derlemek için ilgili gelişim tekniği kılavuzlarını toplamak yeterli olacaktı.

 

"İşte geldik, hadi inelim!"

 

Konuştukları sırada, sonunda Honghai Şehrine ulaşmışlardı. Ruh canavarı yere doğru alçalırken kanatlarını nazikçe çırptı.

 

Aynı diğer şehirler gibi, içeri girmek için belirdi bir ücret ödemeniz gerekiyordu. Zhang Xuan usta hoca nişanını gösterdiği için ücret ödemek zorunda kalmamıştı.

 

Honghai Şehrinin geniş sokakları insan kaynıyordu ve her yerde her çeşit ürün satılıyordu.

 

Zengin Lin Klanının elindeki en güçlü tür olan Hayaletin zirvesi silahlar, bölgedeki herhangi bir dükkanda kolayca bulunabilirdi.

 

"Altın paralar Honghai Şehrinde neredeyse işe yaramazlar. Burada en geçerli para birimi Yeşim Eğitim Nişanları ve ruh taşlarıdır." Zhao Feiwu konuştu. "Usta Hocaların Yeşim Eğitim Nişanları sahibinin rütbesine göre değer taşır. 4 yıldızlı bir usta hocanın Yeşim Eğitim Nişanı, yüz 3 yıldızlı usta hoca Yeşim Eğitim Nişanına eşittir ve bir 3 yıldızlı usta hoca Yeşim Eğitim Nişanı da yüz 2 yıldızlı usta hoca Yeşim Eğitim Nişanına karşılık gelir ve böyle devam eder. Ruh taşlarına gelince, bir 3 yıldızlı usta hoca Yeşim Eğitim Nişanı yaklaşık onuna denktir!"

 

"Yeşim Eğitim Nişanları alışveriş için kullanılabilir mi?"

 

Zhang Xuan'in gözleri ışıldadı.

 

Usta hocaların bu kadar saygı görmesine şaşmamalıydı. Ders saatlerinin para birimi yerine geçeceği kimin aklına gelirdi! Biri eğitimle ilgilenmese bile, parayı dışlamaya gerek yoktu.

 

Ancak iyice düşününce, aslında mantıklıydı.

 

Bir usta hocanın rehberliği üstatların eğitimde karşılaştığı çeşitli sorunları ve kesintileri çözebilirdi. Bırakın iki saati, yalnızca birkaç dakikalık rehberlik bile bir üstadın seviye atlamasında önemli rol oynayabilirdi.

 

Bu Yeşim Eğitim Nişanlarının değerleri düşünülürse, para birimi olarak kullanılmaları şaşırtıcı değildi.

 

Zhao Feiwu'nun Honghai Şehri konusunda anlattıklarını dinleyip, daha derin bir anlayışa ulaştıktan sonra, Zhang Xuan sordu, "Bu bölgede bir Ruhsuz Metal Humanoid bulunduğunu duydum. Nerede satıldığını bulmak istiyorum, nereye gitmeliyim?"

 

"Ruhsuz Metal Humanoid gibi değerli bir hazine genellikle Eksper Salonunda açık arttırmaya çıkar. Eğer yanılmıyorsam şu anda Eksper Salonunda olmalı!" Zhao Feiwu karşılık vermeden önce bir an düşündü.

 

"Eksper Salonu mu?" Zhang Xuan sordu "Bu eksperler için bir lonca mı?"

 

Daha önce Tianxuan Krallığında, Zhang Xuan bir 'usta eksper'le karşılaşmıştı. Mo Yang.

 

O adam yalnızca bir çıraktı, ancak başkalarını dolandırmak için bir usta eksper numarası yapıyordu.

 

Ve maalesef pek çok kişi onun oyununa gelmişti.

 

Eksperlik yalnızca Dokuz Orta Yoldan bir meslek olsa da, hazinelerin değerlerini saptama yetenekleri sayesinde son derece popüler bir meslek haline gelmişti.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32125 Üye Sayısı
  • 325 Seri Sayısı
  • 43121 Bölüm Sayısı


creator
manga tr