Bölüm:155 5 Yıldızlı Vaka

avatar
5362 22

Library of Heaven's Path - Bölüm:155 5 Yıldızlı Vaka


Bölüm:155 5 Yıldızlı Vaka

 Çeviri ve Düzenleme: Gin

 

Chen Klanı bünyesinde resmi bir eczacı bulundurduğu için Tianxuan Krallığında öne çıkan seçkin klanlardan biriydi.

 

Böyle bir klanda hap konusunda sıkıntı yaşanmadığı için her bir üye büyük başarılara ulaşırdı ve doğal olarak başları dik yürürlerdi. Ancak şu anda klanın bütün üyelerinin yüzünde acı bir ifade vardı. Tüm klan konutuna depresif bir hava çökmüştü.

 

"Pekala, bu kuralı uygulayalım. Kimse karşı çıkmasın yoksa klandan atılmakla yüz yüze kalır!"

 

Salonda, Eczacı Chen Xiao çaresiz ve duygu yüklü bir sesle konuşmadan önce çevresindekilere şöyle bir baktı.

 

Zhang Xuan adındaki bir gencin Hap Münazarasına sınav sorumlusu olarak davet edilmişti ancak karşı taraf onun fazla ömrü kalmadığını söyleyivermişti. Vücut fonksiyonlarının gerçekten de bozulmaya başladığını hissedince yüreği kederle dolmuştu. Böylece, klana döner dönmez gerekli hazırlıkları yapmaya başladı.

 

O bir eczacıydı ve varlığı tüm Chen Klanına refah getiriyordu. Öldüğü anda, servetlerini kıskanan klanların bir pay kapabilmek için her yöntemi kullanacakları kesindi. Böyle olursa klanın çökmesi an meselesi olurdu.

 

Böyle bir senaryonun gerçekleşmesini engellemek amacıyla, klan üyelerine tüm varlıklarını satarak geri dönmemek üzere başkentten ayrılmalarını emretmişti.

 

"Klan şefi..."

 

Bu sözlerin ardından duvarların içinde ağıtlar yankılanmaya başlamıştı.

 

Lüks bir yaşam sürüyorlardı ve çoğu ansızın ücra bir köşeye taşınmak zorunda olmayı kabul edemiyordu.

 

"Yeter! Şu sızlanıp ağlayanlara bakın, klan ne hale geldi böyle? Chen Cong, gerekli hazırlıkları tamamla!" Eczacı Chen Xiao buyurdu.

 

Chen Cong onun oğluydu. Çok fazla gününün kalmadığını bildiği için, onu bir sonraki klan şefi olarak tayin etmişti.

 

"Emredersiniz!" Chen Cong başıyla onayladı. Tam ayrılmak üzereydi ki, genç bir adam yanına sokulup kulağına bir şeyler fısıldadı. Chen Cong'un gözleri ışıldayarak aceleyle başını kaldırdı, "Baba..."

 

"Ne oldu?" Eczacı Chen Xiao çay fincanını kaldırıp kızgın bir ifadeyle kaşlarını çattı.

 

Her zaman oğlunun neyin öncelikli olduğunu bildiğini düşünmüştü, öyleyse neden şimdi emirlerine uymuyordu?

 

Klanın refahının tek sebebinin onun resmi bir eczacı olarak konumu olduğunu bilmiyor muydu? Diğer klanların hırslarını bastıracak prestiji olmazsa, bunca yıldır hap üretimiyle kazandıkları serveti koruyamazlardı.

 

"Baba, başkente bir usta hoca gelmiş. Belki de... Senin sorununu çözebilir..." Babasının yüzündeki hoşnutsuz ifadeyi fark eden Chen Cong tereddüt göstermeden hızla konuştu.

 

"Usta hoca mı? Haberler sahte olabilir mi?" Eczacı Chen Xiao başını salladı.

 

 

Adam gerçekten de bir usta hocaysa, onun gibi saygın bir 1 yıldızlı eczacının bundan haberdar edilmemesi mümkün müydü?

 

"Kesin emin değilim ancak dün söylentileri duyduğumda, meseleyi araştırmak için Chen Tao'yu göndermiştim. Bu usta hocanın adı Yang Xuan'mış ve yalnızca Ling Tianyu'nun karısının hastalığını çözmekle kalmamış, Du Klanından Du Miaoxuan bile onun kapısında diz çökmüş. Dahası..."

 

"Dahası ne?"

 

"Dahası, Du Miaoxuan malikaneye girdikten on dakika sonra dışarı çıktığında, Dingli aleminin zirvesinden Tongxuan alemindeki bir üstada dönüşmüş." Chen Cong aceleyle açıkladı. "Bu da yetmezmiş gibi... Demirci Loncasının lideri Luo Chong da malikaneye girmiş ve çıktığında adamı övüp onun gerçek bir usta hoca olduğunu söyleyip durmuş..."

 

Şangırt! Daha sözlerini bile bitiremeden, babasının elindeki çay fincanı yere düşüp parçalara ayrılmıştı. O anda cansız ve acınası görüntüsü birden yok olmuş, yerini sanki alev almış gibi duran kırmızı yanaklara bırakmıştı. "Bu usta hoca nerede yaşıyor? Beni hemen ona götür..."

 

"Şimdi mi?" Önce klan varlıklarını satmalıyım..."

 

Chen Cong mırıldanmıştı, ancak daha sözlerini bile bitiremeden, her an son nefesini verecek gibi görünen babası çoktan kapı eşiğine varmış ve bağırmıştı, "Kafanı sat sen! Acele et..."

 

"..." Chen Cong.

 

"..." Chen Klanı üyeleri.

 

Odadaki ağıtlar bir anda son bulmuştu ve herkesin ağzı o kadar açık kalmıştı ki içlerine kolayca yumurta sokulabilirdi. Tavrı bir anda 180 derece dönen klan şefini gördüklerinde, ne diyeceklerini bilememişlerdi.

 

…………………………

 

Köşk Kıdemlisi Qian Tianxuan Krallığında gerçek güce sahip olmasa da, çok önemli bir konumda bulunurdu. Her on dört günde bir, İmparator Shen Zhui onu kraliyet sarayına çağırarak sorgulardı.

 

O imparatorun gözleriydi. Ülkedeki her haberi toplar ve imparatorun okuması için kitaplar halinde düzenlerdi.

 

İmparator Shen Zhui yalnızca bu haberler sayesinde olup bitene vakıf olur, ülkenin hayrına olacak kararları vererek, krallığın sürekli gelişmesini ve güçlü düşmanların tehditlerinden sakınmasını sağlardı.

 

Bu yüzden krallıktaki gerçek güç sahipleri bile onu gücendirmekten çekinirdi. İmparatora yanlış haberler ileterek kendilerinden şüphelenmesine neden olmasından korkarlardı.

 

Bugün toplanan haberleri sınıflandırıp kitaplar haline getireceği günlerden biriydi. Bu yüzden sabah erkenden ofisine gelmişti.

 

O anda o ofis tıka basa insan doluydu ve hararetli bir ağız dalaşı yaşanıyordu.

 

"Bu ne tantana böyle, kendinize gelin!"

 

Adamlarının çalışmak yerine birbirleriyle tartıştığını gören Köşk Kıdemlisi Qian'ın yüzü karardı.

 

"Emredersiniz!" Hepsi korkuyla kendi yerlerine koşuştular.

 

"Köşk kıdemlisi..."

 

Orta yaşlı bir adam ona doğru yaklaştı.

 

"Hm, son birkaç günde önemli bir olay yaşandı mı?" Köşk Kıdemlisi Qian sandalyesine kurularak adama baktı.

 

Bu onun iş alanıydı. Önce adamlarına başkentte yaşanan olayları sorar, ve özel bir meseleyi imparatora aktarıp aktarmamaya karar vermeden önce, hepsini derlerdi.

 

"Son on günde, toplamda 17 1 yıldızlı vaka, 12 2 yıldızlı vaka ve 3 3 yıldız vaka yaşanmış..." Orta yaşlı adam bir kağıt tomarını uzatmadan önce tereddüt etti.

 

Sayısız olay detaylarıyla anlatılmış ve önem sıralarına göre okuyanların işini kolaylaştıracak şekilde sınıflandırılmıştı. Önem sıralarına uyacak şekilde yıldız sayısıyla işaretlenmişlerdi.

 

1 yıldız en düşük seviyeydi ve meselenin hiç de önemli olmadığına işaret ediyordu. Yıldızların sayısı arttıkça, olay o kadar önemli hale geliyordu. 5 yıldız bir olaya verilebilecek en yüksek yıldız sayısıydı ve meselenin ciddiyeti, bir düşman saldırısına ya da komşu bir ülkenin çöküşüne denk demekti.

 

Raporu dinleyen Köşk Kıdemlisi Qian kağıtlara şöyle bir göz gezdirdi.

 

"Genç efendi Bai Xun, başbakanın oğlu Liu Cheng'e meydan okuyup onu yaraladı, sonuç olarak iki klan arasında büyük bir anlaşmazlığa neden oldu... Değerlendirme, 1 yıldız!"

 

"Kraliyet Sekreteri Lu Zhong ailesine yeni bir cariye aldı ve kadın Tianyu Krallığının vatandaşı. Kesin kimliği bilinmiyor... Değerlendirme, 1 yıldız!"

 

"Tianxuan Ticaret Şirketinden 17 kişi Karlı Bayırda eşkıyaların saldırısına uğramış ve hepsi öldürülmüş. Eşkıyalar büyük olasılıkla başkentten birkaç ay önce kaçanlarla aynı... Değerlendirme, 1 yıldız!"

 

……

 

...

 

1 yıldızlılar sıralamadaki en önemsiz olaylar olsalar da, büyük bir etki alanına sahiptiler. Bai Xun'un başbakanın oğluna meydan okuması örneğine bakarsak, eğer sorun doğru şekilde çözülmezse, anlaşmazlığın hızla boyut değiştirmesi oldukça kolaydı. Eğer kraliyet yetkilileri arasında husumet çıkarsa, ülkenin iç dinamikleri etkilenebilirdi.

 

Ancak bu insanların böyle meselelere alışık olduğu ortadaydı. Büyük yankı uyandıracak bu haberleri görmek onları heyecanlandırmıyordu.

 

"Hm, değerlendirmelerin gayet güzel!" 17 1 yıldızlı olaya göz atan Köşk Kıdemlisi Qian başıyla onayladı. Ardından genellikle 2 yıldızlı olayları anlatan ikinci sayfaya geçti.

 

"Güneybatının Yüz Tepesi'nde bir doğal felaket yaşanmış ve binlerce insan evsiz kalmış. Şu anda geçici olarak yerleştirilmişler... Değerlendirme, 2 yıldız!"

 

"Tianxuan Darphanesi kısa süre önce yeni banknotlar piyasaya sürmüş ve en büyük miktar bir milyon... Değerlendirme, 2 yıldız!"

 

"Marki Zhunnan Tongxuan alemi ileri kademeye ulaşmış ve krallıktaki en güçlü on üstat arasına girmiş... Değerlendirme, 2 yıldız!"

 

……

 

...

 

Bu olaylar politikayla ve krallığın durumuyla yakından ilgiliydi. Bu olayların neden olacağı etkiler 1 yıldızlı olaylara kıyasla çok daha fazlaydı.

 

On iki 2 yıldızlı vakayı inceleyen Köşk Şefi Qian başıyla birkez daha onayladı. Buradaki değerlendirmelerde de bir yanlış görememişti.

 

Sayfayı çevirdiğinde 3 yıldızlı vakaların detaylarıyla karşılaştı.

 

"Hocalar Loncası, Hongtian Akademisinden Kıdemli Shang Chen'i, Muallim Zhang Xuan'ın Öğretmen Yeterlilik Sınavını değerlendirirken tarafsız davranmadığı için Eğitim Bürosu şefliği pozisyonundan aldı... Değerlendirme, 3 yıldız!"

 

"Muallim Zhang ve Muallim Lu Xun 12 gün sonra Hoca Değerlendirmesinde karşılaşacaklar... Değerlendirme, 3 yıldız!"

 

……

 

...

 

"Hocalar Loncasını ve akademileri ilgilendiren vakalar otomatik olarak 1 yıldız daha fazla alırdı. Muallim Lu Xun büyük ihtimalle Tianxuan Krallığının usta hocası olacaktı ve bu yüzden onu ilgilendiren olaylar fazladan bir yıldız daha alırdı. Bu iki olay gerçekten de 3 yıldızı hak ediyor, fena değil!"

 

Ardından, Köşk Kıdemlisi Qian başıyla onayladı.

 

"Bunlarda bir sorun yok... Asıl sorun..."

 

Orta yaşlı adamın yüzünde kararsız bir ifade belirdi.

 

"Sorun nedir?" Köşk Kıdemlisi Qian'ın kaşları yukarıya kalktı.

 

"Son günlerde bir şeyler oldu ve kaç yıldız vereceğimize karar veremedik. Az önce tartıştığımız konu da buydu..." Orta yaşlı adam açıkladı.

 

"Oh? Anlat bakalım!" Köşk Kıdemlisi Qian merakla adama baktı.

 

"Üç gün önce başkentte Yang Xuan adında bir adam ortaya çıktı. Bir usta hoca olduğunu iddia etti ve Ling Tianyu'nun karısının hastalığını tedavi etti..." Orta yaşlı adam açıkladı.

 

"Oh, meseleden haberim var. Meseleyi araştırmak için bizzat Hocalar Loncasına gittim, ancak krallığın kayıtlarında böyle bir isim yok. Büyük ihtimalle Ling Tianyu'nun numaralarından biridir, bu yüzden fazla önemsemeye gerek yok. Pekala, bunu 1 yıldızlı vakalarla birlikte sınıflandır!" Köşk Kıdemlisi Qian cevap verdi.

 

Usta hocalar yalnızca hayranlıkla izleyebildikleri göklerdeki yıldızlar gibiydiler. Bir krallık 1 yıldızlı bir usta hocanın desteğine sahip olduğu sürece, toplam gücü gözle görülür ölçüde artardı. Eğer bu adam gerçek bir usta hocaysa, kimsenin haberi olmadan başkente gelmesi mümkün müydü?

 

"1 yıldızlı vaka mı?" Orta yaşlı adam acı acı gülümsedi. "Korkarım mesele o kadar basit değil. Eğer yalnızca Ling Tianyu'nun karısını tedavi etseydi, 1 yıldız yeterli olabilirdi. Ancak... Dün Dört Büyük Klandan Kıdemli Du Miaoxuan tüm gün boyunca kapısında diz çökmüş ve malikaneye girdikten on dakika sonra, Dingli aleminin zirvesinden Tongxuan alemine ulaşmış olarak çıkmış!"

 

"Ne? Böyle inanılmaz bir güç artışı mümkün mü?"

 

Köşk Kıdemlisi Qian şaşırmıştı. Yüzünde ciddi bir ifade belirdi, "Durum buysa vakayı 2 yıldızlı olarak sınıflandırabiliriz..."

 

"Dün öğleden sonra, Demirci Loncasının lideri, Efendi Luo Chong malikaneye girmiş ve çıktığında yüzü parlıyormuş. Malikanenin efendisine methiyeler düzmüş ve onun gerçek bir usta hoca olduğunu belirtmiş..."

 

Köşk Kıdemlisi Qian'ın yaptığı değerlendirmeyi görmezden gelen orta yaşlı adam açıklamaya devam etti.

 

"Luo Chong..."

 

Köşk Şefi Qian kocaman açılmış gözleriyle ayağa fırladı.

 

Luo Chong kimdi?

 

Demirci Loncasının Lideri, Tianxuan Krallığındaki en önemli figürlerden birisiydi!

 

Eğer o da böyle düşünüyorsa, yoksa... Bu Yang Xuan gerçek bir usta hoca mıydı?

 

"O halde... biz... Bu vakayı 3 yıldızlı olarak sınıflandırabiliriz..."

 

Köşk Kıdemlisi Qian şaşkındı.

 

Sözlerini bitiremeden orta yaşlı adamın sesi bir kez daha duyuldu.

 

"Bu sabah Eczacı Loncasının Lideri Ouyang ve Eczacı Chen Xiao malikaneyi ziyaret etmiş, ancak karşı tarafın kahyası tarafından kapıda durdurulmuşlar. Buna rağmen yalnızca gitmemekle kalmamış, kapıda tek kelime etmeden sabırla beklemişler..."

 

"Bu... Bu..." Köşk Kıdemlisi Qian'ın yüzü tamamen bembeyaz kesildi ve geriye doğru sendeledi. "Bu... bir 4 yıldız. Hayır, bu 5 yıldızlı bir vaka. Acele edip tüm bunları yazın. Bunu imparatora bildirmeliyim, yapabildiğin kadar çabuk yetiştir!"

 

"5 yıldız mı?"

 

"Tekrar kontrol etmeyecek miyiz?"

 

5 yıldızlı vaka... Tianxuan Krallığında on yıllardır böyle bir durum yaşanmamıştı.

 

Vakanın seviyesini belirleyemeyen kalabalık Köşk Kıdemlisi Qian'ın sözlerini duyduğunda donup kalmıştı. Kısa bir an sonra ortam tam bir kaostu.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31702 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42703 Bölüm Sayısı


creator
manga tr