Eğer hakim olsaydım, yapacağım ilk şey kölelik ve aristokratik sistemi değiştirmek olurdu. Eğer kanunun karşısında eşitsek, o zaman herkes her şeyde eşit olmalı ve sınıf farklılıkları olmamalı! #The Dark King

King of Gods - Bölüm 416: Sonucu Belirleyen Tek Ok


Çeviri:RassNt  Düzenleme:Berkay Lamba


.... bu tıpkı iyi korunan bir şehirdeki eşsiz bir hazine gibi. Milyonlarca askerden oluşan bir ordu şehri belki düşüremeyebilir ama usta bir hırsız hazineyi burnu bile kanamadan alabilir.
 
Zhao Feng’in bu sözleriyle herkesin gözleri aydınlandı.
 
Zhao Feng’e keyif ve övgüyle bakan Ye Yanyu’nun gözlerinde renkli bir ışık parladı.
 
Zhao Feng’in planı çok akıllıca değildi ama bu düşünce silsilesi onlara en ufak bedelle sonuç alabilme olanağı sağlayacaktı.
 
Büyük Ağaç Yao’su güçlü bir kale gibiydi ve üç Tarikatın bütün dahileri buraya gelse bile Büyük Ağaç Yao’sunu yenmekte zorlanacaklar ve büyük kayıplar vereceklerdi.
 
Fakat eğer hedefleri sadece bir Ağaç Yao’su Öz Meyvesi olursa, ağacı öldürmek zorunda olmayacaklardı.
 
Hmph, Ağaç Yao’sunun savaş gücü bir Çekirdek Köken Alemi düzeyinde. Onun tek bir darbesine karşı kim ayakta kalabilir? Onun gözleri önünde bir meyveyi kim çalabilir? Bunun insanı ölüme göndermekten farkı ne?
 
Yu Luo alaycı bir tonla konuştu.
 
Büyük Ağaç Yao’sunun savaş gücü korkunçtu ve onun tek bir darbesine bile direnebilecek kimse yoktu. Buna örnek olarak kan cübbeli Gerçek Lord gösterilebilirdi.
 
Zhao Feng hafifçe gülümsedi ve cevap vermedi. Bu düşünce tehlikeli olsa da Büyük Ağaç Yao’suna doğrudan saldırmaktan kat kat daha kolaydı.
 
Yu Luo onu sevmemişti ve Zhao Feng de açıklama yapmakla uğraşmadı.
 
Bu mümkün olabilir. Büyük Ağaç Yao’sunun savaş gücü neredeyse Çekirdek Köken Alemine denk olsa da, boyutu sebebiyle hareket edemeyen hantal bir varlık. Eğer hızlı bir dahiyi yollarsak, başarma şansımız olabilir.” Ye Yanyu gülümseyerek bu fikre katıldığını gösterdi.
 
Bu doğru, Büyük Ağaç Yao’sunun zayıf noktası büyük ve hantal olması. O çok çevik değil.
 
Büyük Ağaç Yao’suyla doğrudan dövüşmeden sonuç elde edebiliriz. Görünüşe göre daha önce biz çok yanlış düşünmüşüz.”
 
Zhao Feng’in planı kısa sürede diğer insanlar tarafından kabul edildi.
 
Saf Ay Ruhani Tarikatın dahileri aptal insanlar değillerdi. Onlar biraz önce dövüşürken fark edememiş olsalar da bir izleyici olan Zhao Feng problemi görmüştü.
 
Zhao Feng kendisi bu öneriyi yapmasa da üç tarikatın yaşadıkları tecrübelerin ardından doğru yolu bulacaklarından emindi.
 
Aslında Ay Şeytanı Sarayı tam olarak geri çekilmemişti ve Büyük Ağaç Yao’sunu izliyorlardı.
 
Kız Kardeş Zhuang, Büyük Ağaç Yao’su çok büyük, biz insanlar onun karşısında böcek gibiyiz. Eğer hız ve çeviklik konusunda iyi olan bir dahiyi yollarsak Ağaç Yao’su Öz Meyvesini çalabiliriz.
 
Ay Şeytanı Sarayından cılız bir adam öneride bulundu.
 
“Bu işe yarayabilir. Belli bir derece tehlike içerse de onunla doğrudan dövüşmekten daha kolay.
 
Zhuang Wan’er başını kabul eder gibi aşağı yukarı salladı.
 
Ormanın içinde.
 
Üç Tarikat geri çekildikten sonra güvenli bir mesafede yeniden planlar yapmaya başladılar.
 
Üç Tarikatın beş Gerçek Lordu hemen aralarında konuşmaya başladılar.
 
Meyveyi çalmaya gidecek olan kişi Gerçek Lord Derecesinde olmalı, ancak bu şekilde şansımız yüksek olabilir. Diğerleri ağacın dikkatini dağıtırken üç Tarikattan da birer tane hız konusunda uzman Gerçek Lord göndermeye ne dersiniz?
 
Zhuang Wan’er’in bu önerisi diğer Gerçek Lordlar tarafından biraz düşünüldükten sonra kabul edildi.
 
Saf Ay Ruhani Tarikattan gidecek kişi Ye Yanyu idi. Onun kuvveti ve yetişimi üst düzeydi.
 
Siyah Uçurum Sarayının temsilcisi Chi Gui olacaktı. O, Mo Yu kadar güçlü olmasa da daha hızlıydı.
 
Ay Şeytanı Sarayında ise sadece Gerçek Lord olarak Zhuang Wan’er kalmıştı, ama kan cübbeli Gerçek Lord yaşasaydı bile gidecek kişi yine o olacaktı çünkü Zhuang Wan’er’in hızı Ye Yanyu’dan bile yüksekti.
 
Sou Sou Sou!
 
Üç Gerçek Lord havada hızla parladılar ve Büyük Ağaç Yao’suna doğru ilerlediler.
 
Geriye kalan diğer iki Gerçek Lord ve öbür dahiler uzak köşelerden ağaca saldırmaya başlayarak dikkatini dağıtma işine giriştiler.
 
Peng Boom----
 
Büyük Ağaç Yao’su dallarını salladı ve yeri tahrip ederek kum ve taşların dört bir yana uçuşmasına neden oldu.
 
Fakat bu sefer üç Gerçek Lord Ağaç Yao’su ile dövüşmek yerine hız sınırlarını kullandılar.
 
Boom Boom Boom!
 
Büyük Ağaç Yao’sunun dalları Gerçek Lordların ancak ardıl görüntülerine vurabiliyordu.
 
Bu sahne tıpkı kaslı bir adamın sineklikle yakınındaki sinek ve sivrisineklere vurmaya çalışmasına benziyordu.
 
Bu kolay gibi görünse de üç Gerçek Lordun kalpleri gergindi ve her atlattıkları vuruş tehlikeyle doluydu.
 
Eğer dallardan bir darbe alırlarsa sonuç felaket olacaktı.
 
Dİkkat dağıtmakla görevli dahiler mevzilenmeye başladılar.
 
Plan kolay ama kullanması son derece zor. Bunu yalnızca Gerçek Lordlar deneyebilir aksi takdirde Büyük Ağaç Yao’sunun çetin rüzgarı diğerlerini savurabilirdi.
 
Zhao Feng Tanrının Ruhani Gözüyle üç Gerçek Lordun durumunu izledi.
 
Zhao Feng bile taktiği anlamasına rağmen denemek konusunda isteksizdi.
 
Normal Gerçek Ruh Alemi yetişimcileri Büyük Ağaç Yao’sunun rüzgarına karşı direnemeyecekti ve eğer direnseler bile çeviklikleriyle hızları düşecekti.
 
Sadece hız ve çeviklik konusunda uzmanlaşmış olan Gerçek Lord Dahileri bunu deneyebilirdi.
 
Zaman yavaş yavaş aktı ve üç Gerçek Lord Büyük Ağaç Yao’sunun derinliklerine doğru girmeye başladılar.
 
Yüz metre gibi kısa bir mesafe bile o an son derece uzun göründü. Ekstradan bir adım atmak daha fazla dalla karşılaşmak anlamına geliyordu.
 
Fakat onlar daha fazla yaklaştıklarında Büyük Ağaç Yao’sunun saldırıları sanki kendi kendine vurmaktan korkuyormuş gibi sınırlanmaya başlamıştı.
 
Neredeyse vardık.”
 
Dalları atlatırken Ye Yanyu’nun gözleri sakindi.
 
Şu an bir meyvenin sadece bir kaç düzine metre uzağındaydı, ama bu uzaklık boyunca Büyük Ağaç Yao’sunun yoğun bir koruması vardı, geriye çok az sayıda açık kalmıştı.
 
Ye Yanyu Ağaç Yao’su Öz Meyvesini almak ve zarar görmeden geri çekilebilmek için doğru yolu bulmak zorundaydı.
 
Gökyüzü Ayının Dokuz Kesişi!
 
Ye Yanyu’nun elinde saydam bir kılıç belirdi ve bir “weng” sesiyle sekiz yada dokuz tane ay ışığı parlaması ileri doğru fırladı.
 
Shu Shu Shu---
 
Ay ışıkları birbirleri üzerine birikerek bölgeyi aydınlattılar.
 
Üçüncü ve dördüncü kesişin ardından küçük dallar arasında küçük bir açıklık göründü, bu açıklık onun Ağaç Yao’su Öz Meyvesine yaklaşmasına olanak sağlayacaktı.
 
Miyav miyav!
 
Aynı sırada küçük hırsız kedi çevikçe Büyük Ağaç Yao’sunun etrafında zıplamaya başlayarak ortadan kayboldu.
 
Bu kedi inanılmaz!
 
Arkadaki dahiler bağırdılar.
 
Kedinin boyutu çok küçüktü ve Büyük Ağaç Yao’sunun dalları onu durdurmakta başarısız olmuştu.
 
Çeviklik anlamında kedi üç Gerçek Lorddan bile daha iyiydi ve dalların arasındaki açıklıklardan kolayca geçiyordu.
 
Shua!
 
Küçük hırsız kedi üç Gerçek Lordu geçti ve bir Ağaç Yao’su Öz Meyvesinin önünde ortaya çıktıktan sonra onu mideye indirdi.
 
Meyvenin boyutu bir karpuz büyüklüğündeydi, yani kediden daha büyüktü ama kedi onu tek lokmada yutmuştu.
 
Zhao Feng ve Ye Yanyu bu duruma şaşırmadılar.
 
Küçük hırsız kedi, o meyveyi sana vereceğim ama benim bir yada iki tane daha meyve almama yardım etmelisin.
 
Ye Yanyu arkasını dönerek başka bir hedefe yöneldi.
 
“Biraz önceki meyve gerçekten de kedi tarafından yutuldu.
 
Zhao Feng bu olayı uzaklardan net bir şekilde görmüştü. Bu küçük hırsız kedi gerçekten de büyüme evresindeydi ve onun yediği hazinelerin sayısı sahibi Zhao Feng’den bile daha fazlaydı.
 
Ye Yanyu’nun şüphelenmesi durumuna karşı bu sefer küçük hırsız kediyi kullanamam.
 
Zhao Feng gruptan ayrılmaya karar verdi ve Büyük Ağaç Yao’sunun derinliklerine doğru yöneldi.
 
Sou---
 
Zhao Feng bir yıldırım çizgisine dönüştü ve Üç Çiçekli Değerli Nilüferle birlikte hızı üç Gerçek Lorddan daha düşük değildi.
 
Velet, ne yapmaya çalışıyorsun?
 
Zhao Feng’in bu hareketini gören Saf Ay Ruhani Tarikat üyelerinin ifadeleri değişti.
 
Kızlardan biri onu durdurmak istese de yeterince hızlı değildi.
 
Zhao Feng onlara hiçbir şey söylemeden hemen ileri fırlamıştı.
 
Bu velet canına susamış.
 
Yu Luo kıs kıs güldü.
 
Kardeş Yu Luo git ve onu kurtar!
 
Zhao Feng ile konuşmuş olan yakınlardaki bir kız isteksiz hissetti.
 
Yu Luo tam bunu reddetmek üzereyken biraz düşündü, ardından başını aşağı yukarı salladı: “Tabii, elimden geleni yapacağım ve Ye Yanyu’ya da yardım edeceğim.”
 
Sou!
 
Yu Luo Zhao Feng’i kurtarmaya gidiyormuş gibi havalandı ama bütün hızını kullanmadı.
 
Bakalım bu velet neyin peşindeymiş.
 
Yu Luo Zhao Feng’i nasıl öldüreceğini düşünüyordu ve eğer Zhao Feng ağacın derinliklerine girerse zaten ölümü kesinleşecekti.
 
Hadi, hadi….
 
Yu Luo’nun dudaklarında oyunbaz bir gülümseme kıvrıldı.
 
Fakat Zhao Feng Büyük Ağaç Yao’sunun saldırı sınırında durdu ve bir adım ileriye geçmedi.
 
Shua!
 
Tanrının Ruhani Gözünü açtı ve sol gözü sanki tüm dünyayı aksettiriyormuş gibi göründü.
 
O anda Zhao Feng bütün yaprakları ve Yuan Qi’nin geçtiği bütün geçit yollarını gördü.
 
Bütün detayları gördü ve bütün muhtemel değişiklikleri kontrol etti.
 
“Üç Gerçek Lord Büyük Ağaç Yao’suna sıkıntı çıkartıyorken bu benim için daha kolay olacak.
 
Zhao Feng’den bir özgüven ve sakinlik dalgası yayıldı.
 
Sou-
 
Zhao Feng’in elindeki Luohou Yayı aniden aydınlandı ve hızlıca bir ok çekti.
 
Okun rotası Tanrının Ruhani Gözüyle kontrol edildi ve kusursuz bir kesinliğe sahipti.
 
Sou--
 
Gökyüzünde çıplak gözle zar zor görülebilen bir ok parladı ve dalların arasındaki açıklardan içeri daldı.
 
Bam!
 
Luohou Oku Büyük Ağaç Yao’sunun merkezine girdi.
 
Bir çok dönüş ve bükülmenin ardından ok tehlikeleri atlattı. Bu ok tıpkı herhangi bir darbede devrilebilecek olan kağıttan bir gemi gibiydi.
 
Tok!
 
Luohou Oku bariyerlerden geçti ve gücünü kaybederek sönmeye başladı.
 
Shu!
 
Yıldırım ortadan kaybolduğu anda, Luohou Oku kusursuz bir şekilde bir Ağaç Yao’su Öz Meyvesine vurmuş ama onun ne etine nede enerjisine zarar vermemişti.
 
Nasıl…. bunu yapabildi?
 
Yu Luo da dahil Saf Ay Ruhani Tarikat dahileri kocaman açılan gözleriyle şaşkınca bakakaldılar.

Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1487

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1216

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 1010

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 913

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 812

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 796

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 723

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 641

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 619

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 619

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 216

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 159

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 159

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 137

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 131

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 130

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 125

  Site İstatistikleri

  • 17402 Üye Sayısı
  • 782 Seri Sayısı
  • 36078 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr