Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden. #Atasözü

Kara Büyücü - 434.Bölüm - Zırhlı Canavar Ordusu (3)


434.Bölüm – Zırhlı Canavar Ordusu (3)

 

Gardiyan Kolunun ana binasının dışındaki kaotik savaş alanında Clad etrafında kurtarabileceği kadar kişiyi kurtarırken bir yandan da düşmanları öldürmeye odaklanıyordu. Tek elindeki kılıç sürekli etrafa savruluyordu ve illüzyon manası da vücudundan dışarıya akıyordu. Elindeki tüm teknikleri kullandığı belliydi.

 

Clad diğer iki büyükten daha farklıydı. Konu illüzyon ve formasyonlara geldiğinde yeteneği çok daha yüksekti. İkinci Büyük güç bakımından ondan daha yüksek bir seviyede olsa da konu yeteneğe geldiğinde kazanan kesinlikle Clad oluyordu.

 

“Sonunuz gelmez mi sizin!? Ah!”

 

Clad öfkeli bir haykırışla birlikte kılıcıyla bir canavarı daha biçerken bu ordunun ne kadar büyük olduğunu düşünmeden edememişti. Bazılarının güçleri düşük seviyede olsalar da sayıları ve kullandıkları zırhların güçleri sinir bozucu derecede yüksekti. Bu yüzden istese de etrafındaki herkesi kurtaramıyor ve bazı acı çığlıkları duyduğunda öfkeyle yandığını hissediyordu.

 

O sırada, güçlü ayak sesleri kulaklarına ulaşmış ve Clad’ın başını anında çevirmesine neden olmuştu. Bu sefer gelen canavar öncekilerden daha farklıydı. Kırmızı kürklü bu goril altın renkli bir zırhın yanında bir de elinde uzunca, düz bir asa taşıyordu. Gözlerindeki kızıl ışık ve etrafına yayılan Büyük Aziz seviyesindeki aura onun kolay kolay ölmeyeceğini belli ediyordu.

 

“Yarı Gerçek Klonlama!”

 

Clad bu düşmanın diğerlerinden daha güçlü olduğunu anlayabilmişti. Bu nedenle elindeki en güçlü illüzyon tekniğini anında kullanmıştı. Bunun üzerine, vücudu birden dört farklı gölgeye bölünmüş ve bu gölgelerin hepsi onun şeklini almıştı.

 

“Zincirleme Kabus!”

 

Dört klon gorili çevrelerken aynı anda bağırmış ve çelik bayrakları farklı bölgelere saplamışlardı. Bu dört bayrağın arasında kızıl zincirler belirirken dört klon ve gorilin olduğu alan anında sınırlanmıştı.

 

“Guooaahh!!!”

 

Goril güçlü bir şekilde kükredikten sonra elindeki asayı yere vurmuş ve savaş pozisyonuna geçmişti. Kızıl kürkünün üzerinde siyah işaretler belirirken üzerindeki altın zırh iyice parlamaya başlamıştı. Aynı anda, taşıdığı silahın ucu hafifçe değişmişti.

 

“Mızrak?”

 

Bu değişim Clad’ı şaşırtmıştı. Goril’in asasının ucunda beliren altın renkli enerjiden oluşan mızrak başı ile bu silah artık bir asa değil, bir mızraktı. Ama bir goril bu mızrağı nasıl kullanacaktı? Basit bir silah sayılan asanın yanında mızrak kullanımı hiç de kolay bir şey değildi. İnsanlar bile ustalaşmak için yüzyıllarını harcarlardı.

 

“Ohohoho…”

 

Ancak birden insan benzeri bir gülümseme gorilin vücudundan duyulmuş ve zırh da, gorilin vücudu da değişmeye başlamıştı. Önce sisimsi bir forma geçen vücudu daha sonra yavaşça yoğunlaşmış ve biraz küçülen altın zırha tam olarak uyan yapılı bir insanın formunu almıştı.

 

“Ohoho… Aptal insan! Kral’ın düşmanı olmak sizlerin aptallığıydı! Aptal! Ohohohoho…”

 

İnsan formuna geçen goril Clad’la alay edip bir yandan da gülerken Clad’ın ilgisini çeken asıl şey onun sözlerindeki ‘Kral’ kişisiydi. Gorilin sözlerine bakılırsa bu saldırının sorumlusu bu Kral denen kişi olmalıydı.

 

Clad’ın klonlarının gözlerinde endişeli bir ifade bir anlığına belirmişti. Büyük Aziz seviyeli bir canavarın Kral olarak çağırabileceği tek kişi gerçek bir ‘Kral’ olmalıydı. Yani bu canavar ordusunun arkasında büyük ihtimalle Lord seviyesinin zirvesinde ve İmparator seviyesine girmeye yakın bir uzman olmalıydı!

 

“Ana aileye haber gönderilmesi gerekiyor ama önce… sizler ölmelisiniz.”

 

Clad’ın hafif mırıldanması bittiği anda birden ten rengi solmuş ve gözleri altın rengine bürünmüştü. Saçları hafifçe beyazlasalar da en saf beyaz renge ulaşamamışlardı ama yine de bir Saf Soyluya benziyordu.

 

Clad kan soyunu bir süre için tamamen aktifleştiren yasak bir teknik kullanmıştı ve o kadar zamanı olmadığını biliyordu. Ama rakibini öldürüp ana aileye bir mesaj gönderecek zamanı olmalıydı. Eğer yardım isteyebilirse belki bir miktar üyeyi kurtarabilirlerdi.

 

“Ohoho! Demek güçlenebiliyorsun! Gel bakalım!”

 

İnsan formundaki goril bağırarak konuştuktan sonra tek elindeki mızrağı ile Clad’ın klonlarından birine doğru fırlamıştı. Aynı anda, Clad’ın dört klonu da gorile doğru fırlamışlardı. Artık zaman kaybetmemesi gerektiğini biliyordu. Bu yüzden direkt olarak en güçlü tekniğini kullanacaktı.

 

“Saf Altın Kılıç Stili…”

 

Dört klonun da kılıçları altın bir ışıkla parıldarken ikisi önden gitmiş ve o anda ilerleyen gorilin omuzlarına doğru saldırmışlardı. Saldırıları özel değillerdi ama tehlikeli görünüyordu.

 

Aynı anda, bir klon gorilin arkasına ve diğeri de önüne geçmiş ve aynı yere, kalbin olduğu bölgeye saldırmışlardı.

 

“Kırılma Noktası!”

 

Kör edici bir altın ışık saldırının üzerine parıldadığında Clad saldırısının başarılı olduğunu fark etmişti. İki taraftan yapılan aynı saldırı ortaya bir kırılma noktası ortaya çıkarıyordu ve bu teknik onun gururu sayılan bir kesin öldürme tekniğiydi.

 

Ama… bu sefer başarısız olmuştu.

 

“Pu!”

 

Tüm saldırıyı üzerindeki zırhla karşılayıp en ufak bir hasar bile almayan goril anında yumruğunu saldırının gücünü en çok hissettiği klona geçirmiş ve Clad’ın asıl vücudunu direkt olarak bulmuştu. Clad’ın asıl vücudu hasar aldığında ise diğer dört klon onun hasar aldığı yerden başlayarak kaybolmaya başlamışlardı.

 

“Ohoho… Aptal insan! Geber!”

 

Goril tek elinde tuttuğu mızrağı aşağıda duran Clad’a saplamak için hazırken yasak teknik yüzünden zayıf düşen Clad kaçacak gücü kendisinde bulamıyordu. Kaçmak istiyordu, gerçekten istiyordu. Ama bunu yapamazdı. Gurur veya onurla alakası yoktu. Vücudunda hiç enerji kalmamıştı.

 

“Ah… öleceğim.”

 

Altın enerjiden oluşan mızrak başının direkt kalbine doğru yaklaşmasını izleyen Clad öleceğini düşünüp gözlerini kapatsa da birkaç saniye boyunca herhangi bir şey hissetmemiş ve onları yeniden açmıştı. Gözlerini açtığında gördüğü sahne ise ona yeniden umut kazandırmıştı.

 

Üzerinde tek bir yara bile olmayan Paul o anda onun önünde dikiliyordu. Clad’a sırtı dönük olsa da Clad onun öfkeli olduğunu vücudundan sızan ağır öldürme niyetinden anlayabiliyordu. Paul’ün tek eli mızrağı tutuyordu ve diğer elinde bir kılıç vardı.

 

“Saf Soy-”

 

Ağzını açan Clad ona teşekkür etmeye çalışsa da bir şey yapamadan önce Paul’ün elindeki kılıç hızla hareket etmiş ve kellesini vücudundan ayırmıştı. Tepki vermeye bile zamanı olmadığı için yüzünde onu öldüren kişiye attığı minnettar ifade duruyordu…

 

“Kalplere saldırmayın. Büyücülerin mana çekirdekleri önemli ve kırılmalarını istemiyorum. Bunun dışında nasıl öldürürseniz öldürün. Anladınız mı?”

 

“Ohoho… Anladım, Kralım!”

 

Goril bir anlık duraksasa da Paul’ün vücudundan yayılan öldürme niyetinin onların Kralına ait olduğunu biliyordu. Eğer Paul bu niyeti salabiliyorsa o zaman kimliği zaten belirgindi. Bu yüzden ona saygılı bir şekilde eğildikten sonra şehrin içine doğru ilerlemeye devam etmişti.

 

“Alalım bakalım…”

 

Ruh gücüyle Clad’ın kalbine ulaşan Paul onun çekirdeğini kavrayıp direkt olarak çıkarmış ve çekirdeği boyutuna attıktan sonra Clad’ın cesedini Cehennem Alevleri ile yakmıştı. Aynı anda, Işığın Kutsal Fiziğinin değişimini kaldırmış ve saç ve gözlerinin renginin asıl hallerine dönmesine izin vermişti.

 

Vücudunun etrafındaki kıyafetleri de değişip eski hallerine dönerken Paul’ün yüzünde rahat bir ifade belirmişti. Burada kaldığı süre boyunca rol kesip durması gerekmişti ve bu pek rahat değildi. Sonunda buradan ayrılacağı için mutlu sayılırdı.

 

“Meow!”

 

“Lordum, buradayım.”

 

Aleena ve Grim kısa bir süre içinde onun yanına varmışlardı. Grim anında Paul’ün omzundaki yerini alırken Aleena onun yanında duruyordu. Paul ikisine baktıktan sonra hâlâ savaşın gerçekleştiği şehre bakmış ve bir süre düşündükten sonra boyutundan bazı materyaller çıkarmıştı.

 

Aleena bu materyallerin amacını bilmese de Paul’ün Kutsal Karanlık Düzen Çemberinin içinde tüm bu materyalleri kullanarak bir eşya oluşturmasını merakla izlemişti. En son ortaya çıkan şey ise gümüş renkli bir kutuydu. Aurasının bir kısmını kutuda bırakan Paul hiçbir canavarın bu kutuya dokunmayacağından emin olduktan sonra vücudunu anka formuna geçirmişti.

 

“Gidelim.”

 

Grim ve Aleena onun sırtındaki yerlerini alırlarken Paul kanatlarını hızla çırpmıştı. Aynı anda, Aleena’nın duvarlara kurduğu formasyon bozucuların etkisi bitmiş ve Ana Aileye giden uyarıların engeli kaldırılmıştı.
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 977

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 639

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 625

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 576

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 576

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14346 Üye Sayısı
  • 675 Seri Sayısı
  • 31969 Bölüm Sayısı


creator
manga tr