"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

I Shall Seal The Heavens - Bölüm 286


Bölüm 286: En Güçlü!Chu Yuyan derin bir nefes alarak uzun adımlarla ilerledi, kendi yarattığı basamaklardan tırmanmaya başladı.Herkes daha hap yapımının ortasındaydı; daha önce ikinci sırada yer alan yaşlı adam şu an 9,000’den fazla basamak yaratmıştı. Beklenmedik bir şey olmazsa üçüncü bölgeyi ikinci geçen kişi o olacaktı.Fakat tam o sırada…Şok edici bir gök gürültüsü duyuldu ve Göksel Topraklar dünyasının içinde gümbürdedi. Bu gök gürültüsüyle eş zamanlı olarak Ye Feimu’nun hap ocağının üzerinde neredeyse üç yüz metre çapa sahip olan bir Felaket bulutu belirdi. Felaket bulutu havada kabarırken gök gürültüleri yankılandı. Sanki biraz önce yaratılan tıbbi hapı yok etmek istiyor gibiydi.Bu gök gürültüsü sadece Göksel Topraklar Dünyasındaydı, dışarıdaki Şark Doğuşu Dağında, kalabalığın bulunduğu yerde hava güneşliydi ve hafif bir meltem esiyordu. Herkes dikkatle Ye Feimu’nun ekranından Göksel Topraklardaki Felaket bulutlarına baktı.Gözlerinde yoğun bir övgü bulunan Mor Ocak Lordu Ye Yuntian hafifçe konuştu: “Felaket bulutları… Görünüşe göre Feimu’nun yaptığı hap, Hap Felaketini kışkırttı.Felaket bulutları tam aşağı doğru patlamaya hazırlanırken Hap Şeytanı elini kaldırdı ve ekrana doğru salladı. Hemen Ye Feimu’nun Felaket bulutu titredi ve ardından dağılmaya başladı. Yıldırım tamamen ortadan kaybolmuştu.Aynı sırada Ye Feimu’nun hap ocağı gürültülü bir sesle patladı ve bir tıbbi hap ortaya çıktı. Bu dokuz renkli bir haptı, Dokuz Hazineli İnci Perde bitkisinin çiçeklerinin dokuz rengini de içinde barındırıyordu. Fakat aynı zamanda onların tıbbi özelliklerini de kullanarak onuncu bir tıbbi özellik üretmişti!Hap ortaya çıktığı anda Ye Feimu’nun karşısındaki basamaklar gümbürdedi. Basamaklar arka arkaya belirdi, On, yüz, bin… On bin basamağa kadar ulaştı!Chu Yuyan’ın yarattığı basamaklar mutlak tamamlanmamıştı, bunun için daha fazla basamağa ihtiyacı vardı.Göz açıp kapayıncaya kadar Ye Feimu son sıradan birinciliğe yükselmişti!Elbise kolunu salladı ve hap ocağı ortadan kayboldu. Basamaklara doğru ilerlerken hemen dışarıdaki izleyiciler tarafından ilgi odağı haline gelmişti.Simya Tao’su için Seçilmiş birisi… On bin basamak!Ondan başka kim Mor Ocak Lordu olabilir ki…Görünüşe göre gerçekten de o… Büyük Usta Hap Kazanıymış!Bu sırada Meng Hao’nun dokuzuncu ikincil hapı da üretilmişti ve yoluna bir basamak daha eklenmişti. Şimdi dokuz basamağa sahipti. On bine kıyasla dokuz taş basamak neredeyse hiçbir şeydi.Meng Hao’nun ifadesi her zamanki gibiydi. Dışarıda ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Chu Yuyan ve Ye Feimu’nun yarattığı heyecanı da bilmiyordu. Her zamanki hevesli ifadesiyle dokuz tane ikincil hapı aldı ve onları hap ocağının içine yerleştirdi. Derin bir nefes aldı ve kararlı gözlerle kendi Simya Tao’suna uygun olan bir hap yapmaya başladı! Bu hap onun yeteneğini yansıtacaktı ve doğanın sadeliğinin bir geri dönüşü olacaktı.İkincil haplar ocağa girdiği anda Meng Hao’nun gözleri yavaşça kapandı. Ellerini havaya uzatarak işleme başladı.Meng Hao’nun bu hareketleri Ye Feimu’nun yarattığı şok nedeniyle nispeten çok fark edilmemişti. Bunu fark eden kişiler sadece Şişko, Han Bei ve An Zaihai idi.Ye Feimu yavaşça basamaklardan çıkmaya başladı, tıpkı bir Seçilmişin tavrına sahipti. Onun ekranı o sırada izleyicilerin odak noktası halindeydi; onunla nispeten rekabet edebilen sadece Chu Yuyan vardı.Diğer adaylar çok geriye düşmüş durumdaydı. Bir tütsü çubuğunun yanma süresi kadar sonra yaşlı adam en sonunda yeterince hap yapmayı başararak 9,937 basamak üretti. Onun önündeki hap ocağı patladı ve Dokuz Hazineli İnci Perde Bitkisi ortadan kayboldu. Bu, onun kendi zirvesine ulaştığına işaret ediyordu.Adam derin bir nefes aldı ve basamakları çıkmaya başladı.Bunun ardından zaman geçmeye devam etti. Geri kalan adaylar inatla devam ediyorlardı; bu sınava katılabilmeleri onların sıradan simyacılar olmadığını kanıtlıyordu. Onlar biraz daha yavaş olabilirlerdi ama grubun içindekiler arasında ocağı patlamadan önce yaratabildiği basamak sayısı en az olan kişi 9,600 basamağa sahipti.Ne yazık ki Mor Doğu Dağı sınavında yüzlerce basamak eksik olunca bu o kişinin başarısız olduğuna işaret ediyordu. Bir çoğu yarattıkları basamakların sonuna geldiklerinde soluk yüzlerle pes etmek zorunda kalmışlardı. Sadece orta yaşlı bir adam bunu başarabilmişti.Sekiz kişilik gruptan şu an geriye beş kişi kalmıştı. Dördü zaten başarılı bir şekilde geçmişti; geriye sadece Meng Hao kalmıştı ve o hala tıbbi hap yapmakla meşguldü.Şişko, Han Bei ve An Zaihai’nin dışında artık hiç kimse ona bakmıyordu bile. Herkesin gözü Ye Feimu ve Chu Yuyan’ın ekranındaydı.Fakat… Yarım tütsü çubuğu süresinin ardından aniden zayıf bir gök gürültüsü sesi yankılandı. Bu, insanların birazının ilgisi çekti; neredeyse bunun hemen ardından daha fazla gök gürültüsü duyuldu ve bu sefer ki daha netti. Herkes aniden etrafa bakmaya başladı, kafalar karışmıştı ve sesin hangi ekrandan geldiğini çözmeye çalışıyorlardı.Gözler Meng Hao’nun ekranına geldiği anda gök gürültüsü üçüncü kez gürlerken ortaya çıkan yankılanma Gökleri sarsacak ve Yeryüzünü sallayacak kadar gürültülü çıkmıştı ve ekranda görülebilen tüm Göksel Topraklar dünyasını doldurmuştu. Bakışlarını Meng Hao’nun ekranına çeviren insanların sayısı giderek artıyordu.Bakışları ekrana düştüğü anda hemen hayrete düşüyorlardı.Bunun nedeni Meng Hao’nun ifadesi benzersiz bir konsantrasyonla dolu olsa da önündeki hap ocağının üstünde üç yüz metre çapında kara bulut kaynıyordu. Bu tıpkı Ye Feimu’nun üzerinde çıkan bulutla aynıydı.Fang Mu…Yoksa o da mı şaşkınlık verici cinsten bir hap üretti?”Dağın zirvesinde hayret ifadeleri yayılırken An Zaihai ağır ağır nefeslenmeye başladı ve gözlerinde inanılmaz bir ışık parladı. Onun bu olağan dışı ifadesi hemen diğer Mor Ocak Lordlarının dikkatini çekmişti.Aniden başka bir gürültü daha duyuldu, bir öncekinden en az on kat kadar daha yoğundu. Meng Hao’nun hap ocağı şiddetle titredi. Yukarıdaki Felaket bulutu hızla genişleyerek üç yüz metreden üç bin metreye çıktı!Bu olay dışarıdaki izleyicilerin kalplerini şaşkınlıkla doldurmuştu. Ama ardından beşinci, altıncı ve daha sonra yedinci yeri göğü sarsan gök gürültüleri çınladı!Gök gürültüsü Göksel Toprakları sarstı ve ekran sanki bir çeşit müdahale yaşıyormuş gibi titreşmeye başladı. Felaket bulutları dışarı doğu şişti; şu an on binlerce metrelik çapa sahipti. Bu sahne dışarıdaki Gelişimcilerin zihinlerini allak bullak etmişti.Ne… Neler oluyor?Nasıl bir tıbbi hap böyle bir şeye neden olabilir!? Ye Feimu’nun hapı Felaket bulutlarını bu kadar kışkırtmamıştı!!”Kalabalıkta bir kargaşa meydana geldi; onların bu olay karşısında etkilenmemeleri imkansızdı. Daha önce Ye Feimu’nun neden olduğu olaya inanılmaz gözüyle bakmışlardı ama şu an tam anlamıyla afallamışlardı. Bu… Gerçekten de inanılmazdı!Gök gürültüsü neredeyse tüm Göksel Topraklar Dünyası boyunca yankılandı. Gök gürültüsünün sesi Göklere kadar yükseldi. Şu an sadece Meng Hao’nunki değil diğer bütün ekranlar titreşiyordu. Ekranlar öyle şiddetli eğilip bükülmüştü ki sanki her an parçalanacak ve dağılacak gibilerdi.Daha da şaşırtıcı olan şey ise, dağın zirvesindeki izleyicilerin net bir şekilde görebildiği üzere diğer adayların hepsi duraksamıştı. İfadeleri titreşmiş ve bir inanamamazlıkla dolmaya başlamıştı.Belli ki onlar da gök gürültüsünü duyabiliyor ve Felaket bulutlarını görebiliyorlardı. Bu durum hepsinin kalbinin şaşkınlıkla dolmasına neden olmuştu. Ye Feimu’nun hapı kesinlikle sıra dışı bir görüntü ortaya çıkartmıştı. Fakat bunu sadece o görebilmişti. Adayların hepsi de Göksel Toprakların içindeydi ve aynı Dağın üzerindelerdi, fakat farklı yollardan yürüyorlardı. Bu nedenle birbirlerinin ne yaptığını göremiyor ya da hissedemiyorlardı.Ama şu an şok edici bir sahne gözler önüne serilmişti. Meng Hao’nun tıbbi hapının neden olduğu gümbürtü bu bariyerleri aşmış ve diğer bütün adayların Felaket bulutlarını görebilmesine neden olmuştu.Bu nasıl gerçekleşebilir?Ocak Lordu Fang Mu, ne… Ne yapıyor?Şişko’nun ağzı açık kalmış, nefesi daralmıştı. Aniden gözleri heyecanlı bir parlamayla doldu ve vücudu titremeye başladı. İçten içe Meng Hao’nun ünlü olmasından ötürü bağırıyor ve haykırıyordu. O sırada Meng Hao’dan bile daha heyecanlıydı.Han Bei’nin gözleri parıldamıştı, ifadesi hemen normale dönse de içten içe Fang Mu’dan beklediğinin zaten bu olduğunu düşünmüştü.Bacaklarını çaprazlamış oturan An Zaihai’nin gözlerinde yoğun bir ışık parlıyordu. Diğer Mor Ocak Lordları da eşsiz bir konsantrasyonla olup bitenleri izliyordu.Tam o anda dokuzuncu gök gürültüsü de yükseldi.Onun ortaya çıkışı tüm Göksel Topraklar dünyasında depreme neden olmuştu. Mor Doğu Dağının üzerindeki Chu Yuyan, Ye Feimu ve diğerleri bu sarsıntıyı hissetmişti.Onların üzerindeki gökyüzü tamamen sonu görünmeyen Felaket bulutlarıyla kaplanmıştı. Bu bulutlar devasaydı ve sonsuz gibi görünmesinin yanında yoğun, siyah ve katman katmandı. Gümbürtüyle birlikte sayısız miktarda yıldırım bu bulutların üzerinde kaynamaya başlamıştı. Gözler önüne serdikleri güç büyüleyiciydi.Bunu kim yapıyor?” diye mırıldandı Chu Yuyan, yüzü soluktu. Sanki aklını kaybetmiş gibiydi; böyle şok edici bir sahneye neden olan kişiyi görmesine imkan yoktu. Zihninde beliren ilk isim Ye Feimu olmuştu. Fakat bir sebepten ötürü onun yerini Chu Yuyan’ın son derece sinirlendiren birisinin görüntüsü almıştı.Ye Feimu’nun yüzünden kan çekilmişti. Sessizce gökyüzüne bakıyor, yüzünde arka arkaya ifadeler titreşiyordu. İnanamamazlık, kafa karışıklığı ve diğer çeşitli karmaşık ifadeler gelip geçiyordu. Zihni aniden allak bullak olmuştu.Daha sonra meydana gelen şey çok daha hayret vericiydi. Dokuzuncu gök gürültüsünün ardından şok olan kişiler Ye Feimu, Chu Yuyan ve Doğu Mor Dağındaki diğer kişiler değildi… Tamamen beklenmedik bir şekilde bu dokuzuncu gök gürültüsü dış dünyaya da etki etmişti! Şark Doğu Dağının üzerinde aniden siyah, kaynayan bulutlar belirmişti. Onların içinde yıldırımlar dans ediyordu ve dört bir yanı gürültülü sesler doldurmuştu.Bu olduğu anda An Zaihai hemen ayağa fırlamıştı. Onun etrafında oturan diğer Mor Ocak Lordlarının da yüzlerinde şaşkınlık vardı. Hap Şeytanı bir an olduğu yerde sessizce oturdu, ardından sağ elini havaya kaldırdı ve parmağını şıklattı.Bu, Ye Feimu’nun ortaya çıkarttığı Felaket Bulutlarını dağıtırken kullandığı hamleydi, dış dünyadaki felaket ve gök gürültüsünden kurtulmak için yeterli olmuştu. Fakat Göksel Toprakların içindeki Felaket bulutları hala duruyordu.Felaket Bulutlarının infilak etme noktasına doğru yanaştığını gören Meng Hao terlemeye başladı. Fakat gözleri kararlılıkla doluydu. Bir kaç nefeslik sürenin ardından homurdandı ve iki elini hap ocağına doğru uzattı.Hemen bunun akabinde havayı bir gürleme sesi doldurdu. Hap ocağının yüzeyinde çatlaklar yayılırken patırtı sesler çınladı. Bir an sonra ocak patladı ve dışarıya renksiz bir tıbbi hap fırladı. Aniden yukarıdaki Felaket Bulutları kendi içinde büzülmeye başladı. Bir insan kalınlığında devasa bir yıldırım aşağı doğru düşmeye başladı.O anda Hap Şeytanının gözleri pırıldadı ve konuştu: “Dağıl!Bu tek bir kelimeydi. Fakat tüm Göksel Topraklar dünyası aniden titredi ve tüm dünyada sanki yeni bir soyut kural getirilmiş hissiyatı verdi. Bu kural içerideki her şeyi etkileyebilen cinstendi; gökyüzünü sardı, yıldırımı değiştirdi, Felaket Bulutlarını kapladı ve aniden onların… Ortadan kaybolmasına neden oldu. Sanki gökyüzü bir anda başka bir gökyüzüyle yer değiştirmiş gibiydi.Meng Hao uzandı ve eliyle yarı saydam tıbbi hapı kavradı.Dış dünyada hala her şey durgun ve sessizdi. Bütün gözler Meng Hao’nun ekranına ve onun sağ eline odaklanmıştı. Usta Simyacılar, Ocak Lordları, Mor Ocak Lordları ve diğer Tarikatların bütün temsilcileri aynı şeye bakıyordu.Onların bilmek istedikleri şey, böyle bir tepkiye yol açan ve hatta dış dünyada bile dalgalanmalar yaratan bu hapın...Kaç tane taş basamak yaratacağıydı!?Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1358

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1137

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 948

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 874

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 763

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 717

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 687

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 623

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 585

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 549

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 486

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 212

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 151

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 127

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 120

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 110

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 78

Site İstatistikleri

  • 18337 Üye Sayısı
  • 530 Seri Sayısı
  • 25130 Bölüm Sayısı


creator
manga tr